Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 24-12 t/m zondag 30-12-2007

Maandag de 24e t/m woensdag de 26e: Maandag heel gewoon geklust bij Petra en co in hun nieuwe huis. Vriendendienst heet dat, en zo moet dat ook! Samenwerkend komen we verder op de wereld.
's Avonds de Kerstavond heel goed in m'n ééntje beleefd. Het is voelt vaak goed om tijd in je ééntje door te brengen, het denkt makkelijker. Plus Kerstavond is echt een avond om alleen door te brengen vind ik altijd, je gedachten kunnen wat verder op dingen ingaan. Er komen minder impulsen en stoorsignalen van buitenaf op je af.

Eerste Kerstdag 's middags naar de vriendin van de Vette Knol gegaan, na eerst thuis hééél langzaam wakker geworden te zijn. Dat is okee! Heel langzaam tot jezelf komen na drukke tijden, heel rustig het krantje van de vorige dag lezen, beetje op internet ronddazen, en dan naar de partner gaan om samen gezellig de tijd door te brengen. En ontzettend lekker te eten!!
Het is leuk om een juiste balans te kunnen vinden tussen het in gezelschap verkeren en tijd alleen door te brengen. Tegenwoordig lijkt het wel of er steeds meer mensen zijn die persé gezelschap nodig hebben en anders op één of andere manier zich niet happy kunnen voelen. Ik weet niet hoe dat kan, maar constateer het wel.
Tweede Kerstdag idem dito, behalve dan het in gezelschap zijn overdags. De ongelukkige factor met de Kerst is/was wel een gigantische verkoudheid/griepachtige die de ogen droog doet/deed luiken, koorts genereerde en een trommelvliesdruk in de oren veroorzaakte en tot op heden continueerde. Het lijkt wel of dit de laatste twee jaren wat vaker voorkomt dan voorheen, vrij vreemd. In m'n pubertijd had ik dat ook zomaar eens een paar jaar achter elkaar, en ineens was dat weer weg. Ach, een paar kilo snotlappen en paracetamol plus wat meer slaap dan gewoonlijk doen wonderen. Er zijn legio ergere dingen dus!

In 1919 is in Nederland de Vuurwapenwet geïntroduceerd. Hedentendage is dat de Wet Wapens en Munitie. Die wet werd om verschillende redenen geïntroduceerd.

1 - Omdat er in Europa een industrialisering optrad, was het noodzaak dat de arbeiders meer en beter opgeleid zouden worden door complexere arbeid die meer kennis vergde. Dit beter opgeleid zijn bracht als bijproduct meer mondigheid en inzicht in politieke processen met zich mee van diezelfde arbeiders en kantoorwerkers. Van daaruitvolgend ook meer weerstand tegen beslissingen die de staat nam, en weerstand tegen autoriteit op zich. In die tijd stond Nederland ook min of meer aan de rand van een burgeroorlog, de gereformeerde mannenbroeders speelden op in die tijd.
Dit zijn zaken die een staat benauwen, de massa die wapens bezit zou eens in opstand kunnen komen tegen die staat! Ook het idee van een burgeroorlog stond de staat uiteraard niet aan, dus werd de vuurwapenwet geïntroduceerd.

2 - De wet werd aan de massa verkocht onder het mom dat het de doodslag moest gaan beperken. Oftewel, het voor de hand liggen van wapens in een geval van conflict die gegrepen zouden kunnen worden om in dat conflict gebruikt te kunnen worden. Ondanks dat het dan niet de bedoeling zou zijn om iemand te doden, zou dat wel kunnen gebeuren. Op zich geen slecht argument, en de bevolking pikte het wel enigszins en leverde haar vuurwapens grotendeels in.
Later werd de wet verschillende malen aangepast en uitgebreid met steek- en slagwapens, tot we de wet hadden die nu geldt en wapens van verschillende categorieën omvat.

De wet werkte in Nederland wel goed. Door de bank genomen hadden alleen criminelen wapens, en doordat die criminelen er bij overvallen en andere ongein doorgaans vanuit konden gaan dat het slachtoffer ongewapend was, werden slachtoffers in Nederland bijzonder sporadisch gedood en vermoord. Moord was in verhouding tot tegenwoordig zelden voorkomend.
De laatste 40 jaar is dat veranderd. Het wordt steeds meer de gewoonte van allerlei tuig en crimineel volk ongewapende burgers niet alleen te bedreigen met wapens, maar ze vervolgens na de criminele daad ook te doden of zwaar te verwonden met messen of vuurwapens. Kortom, de wet werkt niet meer om de burger tegen vuurwapen- en ander wapengeweld te beschermen.
Hoe het komt weet ik ook niet, er zijn verschillende oorzaken te benoemen vanuit verschillende studies. Je zou kunnen zeggen dat door de introductie van elementen uit culturen die een wat gewelddadigere traditie kennen het geweld meer in onze samenleving is gekomen. Je zou ook kunnen zeggen dat het toegenomen drugsgebruik meer psychiatrisch afwijkende figuren oplevert die minder remming hebben tot het gebruik van wapens op ongewapenden. Maar dit zijn simpele verklaringen, zo ligt het niet.
De toename van gewelddadige criminaliteit is in heel Europa toegenomen de afgelopen 40 jaar. Als je het Westen beschouwt is het zelfs in het hele Westen toegenomen, behalve in Japan. Canada en de VS lijken nu in een teruggaande lijn te zitten wat betreft criminaliteit, maar in een toename van jeugdcriminaliteit die ook steeds harder wordt. Dit laatste betreffende jeugdcriminaliteit is in Europa ook aan de hand. Dus het is niet specifiek Nederlands, al is het wél zo dat Nederland in alle groeicijfers bovenaan lijkt te staan. Er vinden in Nederland nu zelfs per 100.000 inwoners een kwart méér gewapende overvallen plaats dan in de VS.... Zorgelijk!

De laatste tijd begin ik me dan ook soms af te vragen of die wapenwet niet veranderd zou moeten worden. Het innemen van wapens heeft de er de laatste 40 jaar alleen maar toe geleid dat burgers steeds weerlozer worden, ook in hun eigen huis. Huisinbraken: daar staat Nederland mee op eenzame hoogte in de cijfers. En bij die inbraken wordt steeds vaker zwaar geweld gebruikt op ongewapende bewoners van de huizen. Je zult maar wakker worden, en het laatste dat je ziet zijn mensen die door je huis lopen, jou zien en op je schieten of inhakken! Dat gebeurt nu dus. Het is niet goed.
Ongebreideld wapenbezit is ook niet goed, daar ben ik van overtuigd. Maar nu, in een tijd dat de landelijke overheid niet meer de capaciteit heeft en wil maken om de burger enigszins effectief te beschermen, begint de burger heel langzaam min of meer weerloos overgeleverd te worden aan de leeuwen. En dat is niet goed. Omdat de leeuw weet dat z'n slachtoffer weerloos is, en het lachend slacht en verorbert.
Ik zou als bezorgde burger ook niet echt weten hoe dit op te lossen, maar nu gaat het niet goed. Een burger van dit land heeft rechten, en het recht op mogelijkheid van zelfbescherming is in mijn ogen toch één van de meest fundamentele rechten die er zou moeten bestaan als er in groeiende mate geen instantie is die dat van die burger kan overnemen.
Maar ja, laten we nog maar even op die overheid proberen te vertrouwen. Misschien bedenken ze nog wat. Ik ga m'n neus snuiten en iets tegen koorts innemen, en dan slapen in de veilige wetenschap dat vadertje staat over me waakt... Het in ieder geval probeert.

Woensdag de 27e: Zo, vandaag weer wat opgeknapt! Het afweersysteem van een Langbroek laat zich niet kisten door een paar flutvirusjes! Het schijnt dat er momenteel trouwens één of andere buikgriep rondwaart die mensen dagenlang laat overgeven en aan de diarrhee laat zijn. Dat zijn altijd van die kleine lokale epidemietjes die een week of drie, vier duren.

Vandaag Petra en co weer geholpen in hun huis, het schiet allemaal al aardig op daar. Het is altijd wel leuk om jonge mensen te helpen vind ik.

Vandaag las ik dat Benazir Bhutto vermoord is, wat een hondestreek! Ik denk dat Pakistan ook nog een verdeelde tijd tegemoet gaat, als het al geen burgeroorlog wordt tussen nu en twee jaar. Maar het gaat internationaal toch raar nu, China heeft steeds meer een tekort aan water en in heel veel landen breken momenteel voedselrellen uit doordat het eten onbetaalbaar wordt voor velen. De ingrediënten voor een toekomstige grote wereldoorlog om voedsel, water en energie zijn zich langzaam maar zeker aan het setten. Het is onafwendbaar, het duurt nog even maar het komt er uiteindelijk aan. Klimaatveranderingen...

Wat ik ook hoop is dat de moordenaars van de 60-jarige man in de Gerrit Stapelstraat opgepakt worden. Het is te min voor woorden zoiets, iemand vermoorden die in z'n ééntje gewoon rustig in z'n woninkje van z'n vut geniet! Ik snap zulke dingen niet, waarom vermoord je in Godsnaam iemand zomaar? Voor materiaal? Zijn geld of spullen die mensen willen hebben dan zóveel waard voor sommigen? Het is onbegrijpelijk!

Er kwam ook nog een email binnen nav de vraag die ik laatst had gesteld over toegankelijkheid van winkels en gelegenheden in de stad voor mensen met een rollator en rolstoelers. De ambtenaar vroeg of ik een inventarisatielijst had welke gelegenheden het betrof. Aangezien ik wel wat had opgeschreven, maar niet echt een lijst had gemaakt maar een telling had gehouden, kan ik dus eerdaags nogmaals de gang gaan maken om echt een lijst te maken. Zal ik in de loop van januari gaan doen, maar eerst nog bij Petra en co aan de gang, de raadsvergadering voorbereiden, de verjaardag van de dochter van de Vette Knol vieren, een gesprek met de klassementor van m'n dochter houden, Petra en co verhuizen, en nog zo wat van die dingen die klein lijken maar tijd kosten.
Het leven gaat door, en ik hoop dat ik geen overgeefvirus en diarrhee krijg, want daar heb ik even geen tijd voor...

Donderdag de 28e: De laatste jaren vraag ik me iets af. Er zal vast wel weer iemand het nodig vinden me als racist te bestempelen als ik opschrijf wat ik me afvraag, maar dat maakt niet dat ik me het niet afvraag. Als racist, nazi en fascist bestempeld worden heb ik toch al twee keer meegemaakt in m'n lokaal-politieke loopbaan, één keer door PvdAers in de wandelgangen en één keer door leden van het voormalige Verenigd Links in de wandelgangen. Omdat ik een tondeuze over m'n hoofd haal... Dus het maakt dan niet meer uit wat je zegt, een stempeltje heb je bij sommigen toch al stiekem!  Een vorm van "niets te verliezen hebben" zou je kunnen zeggen... Ik ben het in ieder geval niet vergeten, heb het wel enigszins vergeven.

De laatste jaren is de wereld in rap tempo kleiner aan het worden. Dat brengt met zich mee dat mensen van overal ter wereld overal heengaan. Voor zaken, voor arbeid, maar ook om zich te vestigen in verre vreemde oorden.
Nu is het zo dat de verschillende mensenrassen onder verschillende omstandigheden geëvolueerd zijn tot wat ze zijn. Evolutie is simpel gezegd aanpassing van een soort aan de omstandigheden ter overleving van de soort. Dat brengt verschillen tussen de rassen onderling met zich mee. Die verschillen uiten zich op diverse wijzen: huidskleur, lichaamsbouw, intelligentie, vetpercentages, gebitsvorm, haarsoort en -kleur, oogpigmentatie en wat al niet meer. De aanpassing aan de omstandigheden brengt die verschillen met zich mee. Ieder ras had iets nodig om optimaal te overleven onder de heersende omstandigheden van het ontstaan van het ras.
Wat ik me afvraag is hoe dit zal gaan in de toekomst, door de toenemende rassenvermengingen door een kleiner wordende wereld, in medisch opzicht. Als je bijvoorbeeld ziet dat enkele zwarte rassen meer dan andere rassen lijden aan sikkelcelanemie, dat mensen uit India meer dan gemiddeld lijden aan suikerziektes, dat Berbers een zeven keer grotere kans hebben op psychiatrische problemen, en dat ieder ras dus specifieke fysieke problemen heeft, dan lijkt het me in de toekomst voor medici steeds moeilijker om diagnoses te kunnen stellen. Een duidelijk voorbeeld in mijn ogen zijn bijvoorbeeld huisartsen, waar toch de eerste diagnostiek plaatsvindt. Zij moeten een toenemende kennis hebben van specifieke problemen bij verschillende menstypen, maar daarnaast ook nog eens de inzichten zien te verkrijgen die vermenging van de verschillende menstypen oplevert in medisch opzicht.
Je krijgt bijvoorbeeld ineens een blanke op bezoek die een zwarte grootmoeder heeft, of een overgrootmoeder, die sikkelcelanemie heeft. Denkt een huisarts direct aan die mogelijkheden? Bij een zwarte patiënt wel denk ik, of in ieder geval eerder. Maar bij iemand die met een oerblank uiterlijk langskomt? Het lijkt me best wel lastig worden voor medici, en ik vraag me dus af hoe dit zal gaan in de toekomst.

De andere kant van vermenging zou kunnen zijn dat de sterke punten natuurlijk ook overgedragen worden in de mengvormen. Waarschijnlijk hebben we een overgangsperiode van een paar eeuwen in allerlei opzichten, maar toch vraag ik me af hoe medici met dit gegeven eigenlijk omgaan. Ooit in een verleden was een huisarts ook een keer verbaasd over iets van m'n moeder, en dat was dus vanuit een dergelijk iets dat ik hier beschrijf ontstaan. Daar begon ook de vraagstelling bij mezelf over dit soort dingen mee.
Enne, ben ik nu een racist?  In ieder geval heeft niemand er ooit mij excuses voor aangeboden! Die tondeuze...

Vrijdag de 29e weer geklust bij Petra en co. Daarna 's avonds naar huis gegaan, en bij de vriendin van de Vette Knol gegeten. Nu voorlopig geen klusserij, morgen de Vette Knolvriendindochter halen van een logeeradres in Meppel en de dag erna is m'n moeder jarig.

's Avonds nog even opheldering gevraagd via de mail over iets dat ik op dit moment niet helemaal begrijp. Opheldering is altijd goed, en onjuiste interpretaties van iets kunnen soms dingen stuk maken door te snel iets ergens van denken. "Eerst kijken, dan nadenken, dan begrijpen en dan eventueel pas doen indien nodig" heet dat geloof ik.

Verder heb ik eerdaags nog twee computers na te kijken, en nog verhuisactiviteiten te ondernemen. Ook de raadsvergadering moet nog voorbereid worden, en zo vult de tijd voor het nieuwe jaar zich alweer aardig op...

Zaterdag de 30e werd ik er door de site van Stella Quasten en door de Kabelkrant aan herinnerd dat er woensdag 2 januari een bijeenkomst wordt georganiseerd door het SOE in het Wapen van Enkhuizen over het SMC. Het is de bedoeling dat mensen in discussie kunnen gaan met de gemeenteraad. Ik zou er wel graag heengaan, maar ik denk niet bepaald dat die mensen zitten te wachten op één of ander rebels raadslidje van Nieuw Enkhuizen doch meer op de fractievoorzitter. Die denkt trouwens heel anders dan ik over deze materie, het kan in de raad nog leuk worden allemaal...
Maar het wordt voor mij wel gaan behangen bij Petra en co vermoedelijk, ik ben niet van plan daar in de weg te gaan zitten voor de fractievoorzitters en de mensen van het SOE. Ik meld me wel in de raad met wat ik vind en hoe ik stem. Dat heb ik hier al verkondigd.

Morgen de laatste dag van 2007, en de laatste dag van nog veel meer dingen. Laatste dagen zijn soms triest, maar ook weer een begin van iets anders. Al is "iets anders" ook niet altijd even positief natuurlijk. Zo gaat dat, het is Jantje lacht of Jantje huilt.

Morgen, de 31e, is ook m'n moeder jarig. Mensen die ik ken zijn altijd op van die onwaarschijnlijke data jarig. M'n moeder op 31 december; een maat van me op 20 april, de verjaardag van Hitler; de zus van m'n dochter die ik grotendeels opgevoed heb op 21 juni; en ikzelf op 23 april, dat is de Turkse feestdag het Kinderfeest.

Hoe het aanstaande jaar gaat verlopen? Och, eerst wordt de winter nog hartstikke koud zoals eerder gezegd. Er gaan rare dingen gebeuren in de wereldpolitiek zoals het er nu allemaal uitziet: water tekort bij grote machten als China, voedselrellen in landen die niet bij de Derde Wereld behoren, er dondert ergens een kernbom, en oorlogen breken uit op plaatsen waarvan niemand gehoopt had dat het zou gebeuren. In Nederland slaat de vlam in de pan, nog een politieke moord op een onverwacht persoon, en mensen laten hun masker vallen.
In Enkhuizen wordt het na een rustige periode in de plaatselijke politiek weer als vanouds op z'n Enkhuizers doordat mensen zelf niet bereid zijn na te denken maar zichzelf degraderen tot volgers. Helaas...

Ik stop er voor dit jaar mee op deze log. Op 1 januari spreek ik iedereen weer via internet, en daarna ook in "het echie". Mooie dag iedereen morgen, en ik hoop jullie en iedereen die ik ken in ieder geval volgend jaar nog steeds levend en gezond mee te maken, wat er ook aan aangenaams en/of onaangenaams gebeuren mag! We zijn allemaal maar mensen tenslotte...