Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 13-12 t/m zondag 19-12-2010

Als je zo eens de overlast van het uitgaansleven onder ogen neemt dat in Enhuizen sinds jaar en dag toch wel bestaat, dan is het jammer dat een deel van de raad niet echt geďnteresseerd is om het door Nieuw Enkhuizen naar voren gebrachte idee te steunen dit uitgaansleven langzaam richting de toeristisch te ontwikkelen gebieden rond de havens te laten verplaatsen.
Als het bezoek aan de stad dat gericht is op de historiciteit en/of het winkelen qua locatie meer los ontwikkeld wordt van het bezoek aan de stad dat meer op uitgaan is gericht, mijd je al heel veel overlast van overmatig verkeer, dronken jongelui, bezoekerslawaai, en vandalisme.
Helaas worden we vooralsnog niet erg gesteund in deze visie, die juist óók de sterke nadruk wil leggen op het feit dat Enkhuizen óók nog een woonstad is.

Toerisme is één van de toekomstige economische pijlers van Enkhuizen, waarbij het verblijfstoerisme ontwikkelen nog in de kinderschoenen staat t.o.v. wat de bedoeling is dat het gaat worden.
Horeca, winkels, monumenten, havens, watersport, de oude waterstructuur, musea: het behoort allemaal tot het toeristisch potentieel van onze stad. Het is zeer de moeite waard dit te ontwikkelen om onze stad levensvatbaar in de breedte te houden!
Maar we moeten niet vergeten dat onze stad Enkhuizen ook een woonstad is en dient te blijven. Als bijvoorbeeld de overlast door het uitgaansleven in beschouwing genomen wordt, wat vorig weekend even bovenmatig was, dan is op te merken dat, behalve Nieuw Enkhuizen, niemand daar een visie op neerlegt of neergelegd heeft.
De SP stuurt een sympathiek briefje dat het niet leuk is voor de twee agenten die in de lucht moesten schieten omdat ze bijna overlopen werden, het CDA begint direct weer over camera's. Het zijn korte-termijn visies. Waar het om gaat is een werkelijk beleid neer te zetten dat dit soort ongein in de toekomst minder waarschijnlijk maakt, een beleid dat de woonfunctie naast de groeiende toeristische functie van Enkhuizen ongeschonden laat door overlast door uitgaansleven niet in de woongebieden te laten ontstaan. Juist dáár schort het aan.

Het is leuk om middels leuke quotes aan directe-behoefte-bevrediging te doen als politieke partij, zoals SP en CDA nu deden, maar je lost niets daadwerkelijk op. Het enige dat dan gebeurt is dat je burgers in veel opzichten afhankelijk laat zijn en blijven van de overheid, of ze de illusie geeft dat de overheid altijd te benaderen is om zaken op te lossen. 
Anders vertaald: je creëert je eigen noodzakelijkheid van bestaan omdat je zaken op een dermate wijze laat bestaan dat ze moeilijkheden blijven genereren zodat de burger je wel moét blijven benaderen. Je kunt dan altijd "de aardige jongen" blijven spelen door stoere of sympathiek overkomende voorstellen te doen. Maar dat is natuurlijk geen politiek bedrijven of een stad besturen, dat is iets dat anders genoemd wordt.
Het is iets dat ik een fluwelen vorm van onderdrukking noem door de burger altijd de overheid nodig te laten hebben. Geraffineerd en in mijn ogen geen positief uitgangspunt.

Een aantal partijen heeft zelfs tégen de plannen om een economische visie ontwikkelen, waar uitgaansoverlast ook onder benoemd zou worden, gestemd. Op die wijze dus mensen die in het huidige uitgaansgebied wonen, en vooral diegenen die daar in de toekomst nog wonen, altijd de overheid nodig te laten hebben en overlast te laten ondergaan.
Zo even uit het blote hoofd waren in ieder geval PvdA, SP en LijstQuasten tegen het ontwikkelen van een visie op economisch gebied, ze vonden het zonde van het geld. Dat is letterlijk een redenatie vanuit korte-termijndenken, ik vond het bérejammer toen die ontwikkelingsmogelijkheden afgeschoten werden door ze.

Het is jammer, maar het is niet anders. Er lijken nu eenmaal wel eens andere belangen mee te spelen in de politiek dan alleen het stadsbelang, landsbelang, provinciebelang of wat dan ook. Ik denk dat het instinct van de kiezer daarin gelijk heeft, ook al is er niet de vinger op te leggen dat wat hij voelt of meent dat zo is, ook daadwerkelijk zo is.
Doch mijn instinct als kiezer en burger voelt en interpreteert het ook zo, zonder het te kunnen benoemen.
Maar ik heb er geen verstand van, niet echt denk ik. Anders zou ik het kunnen aantonen of bewijzen.