Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 9-11 t/m zondag 15-11-2009

Maandag de 9e heb ik 's avonds voor iemand een tekst gemaakt voor zaken die belangrijk waren voor diegene. Dat soort dingen is altijd wel interessant, naast dat je iemand helpt. Je leert best veel over dingen door dingen te doen.
Het is gek, diegene rookte. Maar de rooklucht heb ik nog drie dagen geroken in huis 's ochtends als ik uit bed kwam, ondanks luchten. Voorheen, toen ik zelf nog rookte, merkte ik dat nooit. Nu wel, het is iets dat je écht duidelijk ruikt. Ook aan je kleren!

Dinsdag de 10e hadden we de begrotingsraad. In het kort gezegd kun je zeggen dat amendementen in meerderheid (uiteraard) aangenomen zijn, en de begroting ook.
Zoals elk jaar zie je, als die begroting aangenomen is, weer de blij-als-blik-gezichten van burrie en wethouders, en van de rekenmeesterambtenaren van de gemeente. Zéker dit jaar, er heerste onder de bestuurderen van deze stad een onbestemde angst richting de raad dat het niet goed zou komen zoals die bestuurderen dachten dat goed is.
Burgemeesters en wethouders vinden raadsleden in het algemeen zomaar af en toe wel eens grote druiloren, zo is dat gewoon. Dat was zo, dat is zo en dat zal vermoedelijk nog wel heel lang zo blijven. En zolang dat zo is, werkt democratie in ieder geval tóch een béétje.
Burries moeten soms balen, wethouders moeten soms zweten, en raadsleden moeten soms in B&W-ogen druiloren zijn.

Woensdag de 11e ging ik stukken lezen. Er is een hele berg, en van het weekend ga ik ermee door.
Er zijn best wel punten waar wat wrijving, wringing of friktion over is. Neem de gemeentelijke fusieperikelen, of het alcoholbeleid in de zin van het toelatingsuur en/of machtoverdracht naar burries, of de GGD-begroting. Dat is al de commissie BOFS van maandag. Dan dinsdag nog de commissie Grondgebied met de Parkeerverordening, Stadsvisie, Drommedaris, en eventueel Renolit. Of de detailhandel.
Er is aardig wat om over na te denken, en om je beter over te informeren.

Donderdag de 12e hadden we fractievergadering. De discussies waren weer best, redelijk best. Niet in alle opzichten verhelderend, maar dat komt nog wel. Soms liggen zaken gewoonweg niet in één keer helder, dat is nu eenmaal zo.
Waar ik niet goed van wordt is de manier waarop de discussies nu gevoerd worden over wel of geen gemeentelijke herindelingen. Niemand luistert naar elkaar, niemand gaat in op wat anderen poneren. Het is één grote potpourri van afgesloten geluidjes die nergens heen gaan.
Zelfs ook Christian Bokhove deed eraan mee in de krant, terwijl die juist normaliter afstand kan nemen van dat soort dingen. Hij zei dat hij vaak van voorstanders van fusie hoorde dat die allemaal riepen over zaken van "goedkoper", efficiënter, beter, de burger begrijpt toch niet waar het over gaat, etc. Maar dat is niet zo, dat hoor je helemaal niet vaak. Er zijn maar een paar mensen die dat roepen.

Ik ben tegenwoordig voorstander van vormen van fusies, maar ik heb nooit geroepen dat de burger het allemaal niet snapt, dat het efficiënter is (wát daar ook onder verstaan mag worden!), dat het goedkoper is, of wat dan ook. Nu zou ik me moeten gaan verdedigen tegen argumenten die ik niet gebruikt heb.... Mooi niet dus! Daarom schrijf ik vanavond maar hoe Nieuw Enkhuizen over gemeentelijke herindelingen denkt, en waarom. Dat heeft niets met niets begrijpende burgers te maken, of met "goedkoper", of "noodzakelijkheden", of wat voor een geroep dan ook.
Het gaat om visies die je op zaken hebt, het nut dat je in dingen ziet. Niet om een paar centen overhouden. Dat is kruideniersdenken, en niet toepasbaar op dit soort veelomvattende zaken.

Vrijdag de 13e heb ik een pc doorgelopen. Daar waren aardig wat dingetjesmee mis. Omdat dit soort dingen na het werk is, werd het laat thuis zijn.
Het is Claudiaweekend, en daarom doe je Claudiadingen. De stad in, een lekker broodje halen ergens om op straat op te bunkeren, sinterklaas kijken, dingetjes kopen die nodig zijn. En zondag de stad doorlopen met kinderpostzegels en kaarten omdat Claudia niet meer weet hoe al die straatjes heten waar ze langs is geweest.....

Zaterdag is er nog een hele grote, terechte politie-actie geweest op de Kaasmarkt onder leiding van Burrie Baas en de Officier van Justitie. Maar ik zeg niets, straks klimt de PvdA weer met veel herrie en gebulder in de pen om waar het niet om gaat.... Iedereen is aardig toch?!

Ik ga douchen en de stad doorlopen met enveloppen en Claudia.