Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 5-11 t/m zondag 11-11-2007

Maandag de 5e t/m donderdag de 8e: Alle dagen in ieder geval weer behoorlijk druk qua werken, en vrijdag zullen we wat langer doorgaan om klussen af te kunnen maken. Wat moet dat moet, vind ik altijd. Al met al is het zo weer een druk weekje, alles bij elkaar.

Maandag hadden we de steunfractievergadering van Nieuw Enkhuizen. Daar bespreken de raadsleden, commissieleden en partijleden het verloop van de laatste commissies doorgaans, en daar kwam het bespreken en in stemming brengen van moties en amendenten van dinsdag a.s. ook bij.

Dinsdagavond was de raadsvergadering. De belastingnota, de najaarsnota en de programmabegroting 2008 waren de hoofdmoten van de vergadering. Alle partijen, sommige partijen met elkaar samen en de coalitie dienden amendementen in. Uiteraard werd een deel door het college afgewezen en een deel ging het college mee akkoord.
Door SP en PvdA werden amendementen ingediend om de afvalstoffenheffing niet meer dan 1,1% te laten stijgen, en aangezien dit in de commissie al door de meeste partijen behalve ChristenUnie als wenselijk uitgesproken werd zal dit ook geschieden.
De coalitie diende een amendement in om een ton uit te trekken voor ouderen, jeugd en verenigingen, en dat zal ook doorgaan.
Fractie Quasten diende diverse amendementen in waarvan een aantal ook door ons gesteund werden.
SP en NE dienden samen een amendement in om een bemand politiebureau te realiseren, en daar zullen we dinsdag de 13e over verder moeten praten in de raad.
En zo waren er meer amendementen die wel of niet gehonoreerd werden door college of raadspartijen.
Zelf diende ik nog uit naam van NE een mondeling amendement in om het geld dat de gemeente van het rijk krijgt voor een lokale omroep, 1 op 1 door te sluizen ipv een deel achter te houden. Er is al 13 maanden over gepraat, vanaf oktober 2006, en nu werd het wel eens tijd om er dan maar in de raad zelf wat over te zeggen. De wethouder, Dirk van Pijkeren, zegde toe dat er correctie zal plaatsvinden voor dit jaar, en navolgend. Mooi!

Woensdag was ik bij de burgerinfo-avond en voorspreekavond over het bouwplan bij de Burgwal. Althans, bouwplan, er wordt gevraagd om bestemmingsplanwijziging om te mogen bouwen. Met wat er te zien was wat de bedoeling zou zijn.... Een groot, volumineus, oerlelijk, semi-passend, buurtgezichtverpestend bouwwerk dat absoluut niet op die plaats en bij die plaats past.
Maar het gaat sowieso in tegen wat NE als visie in het verkiezingsprogramma heeft staan wat betreft bouwen in de binnenstad. Wij willen het groen in de historische binnenstad, dat er van oudsher is, behouden. Wij willen geen grote, volumineuze bouwwerken meer die niet in harmonie zijn met de omgeving. Wij willen niet meer colleges de gelegenheid geven de hoogte in te laten bouwen. Dus: tja, dan zijn we niet echt gecharmeerd van een projectontwikkelaar die een steenpuistachtige bult starterswoningen gaat neerzetten; die dat verpakt als bouwen uit sociaal  bewustzijn; die door z'n makelaar laat zeggen dat de prijzen van die starterswoningen zo tussen de 140.000 en 160.000 euro voor een paar vierkante meter zullen liggen (!!!!!!!!!!!!!! starterswoningen...... ); een glad praatje door een architect laat houden alsof de man tegen een zaal vol mongolen staat te praten; en verzwijgt dat er heel gewoon op een klein stukje grond zoveel mogelijk verdiend dient te worden. Ik was gisteravond dan ook niet echt blij bij het naar huis lopen....

Donderdag keihard gewerkt op het werk, en morgen wederom. Het is druk, veel werk en mensen afwezig door ziekte en zeer.

Vrijdag de 9e en zaterdag de 10e: Vrijdag laat thuis voor een vrijdag doordat we langer dan normaal gewerkt hadden wegens drukte.
Dan kun je daarna in plaats van allerlei verplichtingen ook gewoon eens niets doen. Dat is de laatste tijd nauwelijks mogelijk door al het lees- en interpreteerwerk dat we gehad hebben voor de lokale politiek. Dus deed ik ook gewoon niets, buiten de gewone huis-, tuin- en keukendingen.

Zaterdagochtend naar het regionaal overleg voor lokale partijen geweest. Daar kregen we als primeur een notitie die binnenkort naar de raden van de regio verstuurd wordt. De [notitie] kregen we van initiator van de notitie, burgemeester Henk Eggermont, die als gastspreker sprak op het overleg, en gaat over het Plan van Aanpak voor het overmatige misbruik van alcohol en drugs en over de aanpak van daaraan gerelateerde psychische problemen van jongeren en jeugd in West-Friesland. De notitie ziet er goed uit, en ik denk dat de beschreven aanpak heel efficiënt zal werken!
Na dat overleg ben ik als een razende Roeland de dingen gaan doen die ik gisteren had willen en moeten doen, plus de vandaagse dingen...

Zondag de 11e: Af en toe vraag ik me af of de operatie "Enkhuizen in de Greep" wel helemaal afgerond is zoals zou moeten. Of sommige portefeuillehouders de zaak wel helemaal onder controle hebben op de wijze zoals het zou moeten in een democratie.
Dat vraag ik me af als ik zie dat democratische keuzes soms onderhands en achter de schutting opzij gezet trachten te worden door technische keuzes, zonder dat een wethouder blijkbaar bij machte is in te grijpen in dat proces.
Politiek is een kwestie van het maken van de meest gewenste keuzes door een volksvertegenwoordiging. Die meest gewenste keuzes dienen op de technisch best mogelijke wijze uitgevoerd te worden. Ongeacht of de democratische keuze, de meest gewenste keuze dus, technisch gezien de beste keuze is. Elementen van een vierde macht, zoals een laag in het bestuur wel genoemd wordt, die de meest gewenste keuze om trachten te zetten in de beste technische keuze ten koste van de meest gewenste keuze, zijn een democratie-ondermijnende factor in de lokale politiek. De politiek dus die fundamenteel inhoudt: de meest gewenste keuzes maken door een afvaardiging van de bevolking. Ik heb het hier over één van de basispoten van wat democratie is.

Als zaken die toegezegd zijn door wethouders, de portefeuillehouders, niet uitgevoerd worden op de wijze zoals die wethouders toegezegd hebben te doen aan een volksvertegenwoordiging die een meest gewenste keuze neergelegd heeft om uitgevoerd te worden op de technisch beste wijze, dan is er iets verkeerd. Vooral als het een structureel iets lijkt te worden, of het nu om kleine zaken of grote zaken gaat maakt wat dit betreft niet uit.
Mijns insziens dient de raad, de volksvertegenwoordiging, zich dan te beraden of ze niet zou moeten ingrijpen. Dat is eerder gebeurd, en moet altijd gebeuren als de "vierde macht" zich te buiten dreigt te gaan aan meest gewenste keuzes omzetten in technisch beste keuzes met opzij-zetten van de meest gewenste keuzes.
Ik ga hierover in conclaaf met wat collega's denk ik. Het is namelijk zo dat een bestuurseenheid als een land of gemeente die niet gestuurd wordt door de meest gewenste keuzes maar door de beste technische keuzes, met opzij-zetten van meest gewenste keuzes, geen democratie heet maar dictatuur.