Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 23-10 t/m zondag 29-10-2006

Maandag de 23e las ik in het NHD een [artikel] dat de PvdA vragen stelt over de hoogte van de salarissen bij de GGZ. Een grote flits van herkenning ontstond er in m'n hoofd, deze vragen klonken uit PvdA-mond maar ál te bekend...
Voor de verkiezingen van de kabinetten Paars I en Paars II stelde de PvdA ook deze vragen in de 2e Kamer. Vragen over salarissen die de pan uitstegen bij allerlei instellingen. De fractie was er behoorlijk verontwaardigd over, en dus Nederland ook! Daarna heeft de PvdA 8(!) jaar lang in Paars de kans gehad om iets aan dit soort uitwassen te doen. Acht jaar lang!! Het enige dat deze partij deed aan die uitwassen was via hun Grote Leider zeggen dat het allemaal niet kon. Voor de rest is er helemaal niéts werkelijk gebeurd, de uitwassen zijn zelfs in volume gigantisch vergroot tijdens de Paarse kabinetten!
Grote Leider Wim Kok was dat, de man die na Paars I+II zelf als commissaris z'n eigen salaris 30% omhoog gooide, zonder enig knipperen met de ogen en zonder enig reageren op de verontwaardigde reacties uit de samenleving die uiteraard volgden op die 30%-stap... En nu, omdat bijna éénderde van de kiezers hier nauwelijks wat van weet doordat de twintigers en dertigers van nu destijds nog basisschoolkinderen en afstuderende studenten waren, herhaalt die PvdA dezelfde truc zonder blikken of blozen... Vlak voor de verkiezingen vragen stellen over dit soort dingen dat mensen bezig houdt, het sociale, voor de zwakkeren en werkenden opkomende gezicht opzetten, het excessen aanpakken willende masker hergebruiken!
In mijn ogen is dit een ongehoord schandaal. Het is opportunistisch, volksverlakkend en ontzettend denigrerend naar de kiezers toe. Het getuigt vanuit deze partij van een vreselijke minachting richting de kiezers dat dit soort gewetenloze trucs uitgehaald worden om mensen over te halen op de PvdA te stemmen. Als er een instantie was waar je aangifte zou kunnen doen van dit soort dingen dan had ik dat nu gedaan.
Het ergste vind ik nog dat dit soort dingen bewúst zo bedacht wordt! Er zitten gewoon mensen rondom een tafel, mensen die al jaren meelopen in de PvdA-politiek, die bewust dit soort dingen bedenken om de kiezer te trekken. Die bewust weten dat ze de stemmers hiermee belazeren, en dat interesseert ze bewúst niet! Ik vind dit soort dingen wérkelijk absoluut niet kunnen.
Dit soort zaken maakt me soms kotsmisselijk van de politiek. Ook op lokale niveau's komt dit soort dingen voor, het is treurig en absurd. Soms zit het tegen het sociopathische aan wat betreft partijpolitiek, en het gaat maar door. Voor mezelf weet ik gewoon dat mocht ooit de vlam in het pannetje van m'n demografisch gezien onderlaaghersentjes slaan en ik zou besluiten de ultieme vorm van politiek te gaan bedrijven, de individuen die deze volksbedonderij in stand houden en gestalte geven een target zullen zijn. Maar dat zal wel niet gebeuren denk ik, het koelt altijd weer af lijkt het... Toch?

Dindag de 24e: Gister stond in de [kranten] dat minister Remkes eigenlijk wil dat gemeentes gaan fuseren tot gemeentes met minimaal 20.000 inwoners. Als dat dan niet lukt zou dat op termijn van bovenaf opgelegd moeten worden. Wat mij betreft is dat van bovenaf opleggen een soort gruwel kan ik zeggen, het is opperste dwang.
In gemeentes met meer inwoners is het per definitie zo dat dat er in verhouding méér macht in de handen van minder mensen óver méér andere mensen ligt dan in kleine gemeentes. In een gemeente van 800.000 inwoners met acht wethouders ligt er per wethouder meer macht in z'n handen over meer mensen dan dat in een gemeente van 17.000 inwoners met drie wethouders het geval is. In die laatste gemeente zijn wethouders, een burgemeester en zeker ook raadsleden veel makkelijker aanspreekbaar op wat ze wel en niet gedaan hebben dan in de eerste grote gemeente. De beïnvloeding van de bestuurders door de burgers is veel directer, en daardoor ook veel effectiever en persoonlijker. De onderhandeling ligt direct om de hoek!
In een grote of megagemeente is dat per definitie niet zo. Een Amsterdammer, Parijzenaar of Londenaar kan dat per definitie niet doen. De macht is op zo'n grote afstand van de burger dat deze niet meer bereikbaar is, terwijl die macht wél bestaat uit volksvertegenwoordigers! De interactie tussen machthebbers en mensen over wie macht uitgeoefend wordt is totaal afwezig! Dat is in mijn visie absoluut niet goed, het staat heel ver van de menselijke maat en de dagelijkse menselijke levens- en leefomgevingsbeleving af.
Er wordt vaak gezegd dat die schaalvergroting nodig is door de veranderingen in bestuursvormen en -wijzes, en gecompliceerder worden van de samenleving. Maar dat kun je ook andersom zien, die bestuursvormen en het gecompliceerder worden van de samenleving worden naar die schaalvergrotingen toe georganiseerd. En dat hoeft niet, het is maar net waar je als landsbestuur en politiek voor wenst te kiezen. Het zijn keuzes die door de macht gemaakt worden, over de leefgemeenschappen van burgers. Het is een keuze om het bestuur voor de burgers een steeds abstractere en afstandelijkere vorm te geven, het is niét per definitie een noodzaak! En daarom zou het goed zijn als al die kleine, menselijke maatgemeentes eens met z'n allen het landsbestuur een grote weigering tot medewerking aan al die verplichte en opgelegde schaalvergrotingen zouden overhandigen. En dat landsbestuur met z'n allen duidelijk maken dat niét alles vanzelf groter en complexer wordt, maar dat gedáán wordt!

Woensdag de 25e: Na een toch behoorlijk saaie werkdag heb ik me vanavond bezig gehouden met het schrijven van [dit] verhaal, eigenlijk deels als vervolg op het verhaal hierboven dat ik gisteren geschreven heb op deze weblog.
Als ik m'n eigen, niet zo heel onlogisch klinkende verhaal, lees dan begrijp ik niet dat een aantal huidige partijen zich zo enorm inzet voor al de schaalvergrotingen. Schaalvergrotingen op Europees niveau, op regionaal niveau en op gemeentelijk niveau. Partijen als de PvdA, GroenLinks, CDA en de VVD. Partijen die zich voorstaan op vrijheid voor mensen, op vrije keuzes kunnen maken en zich voorstaan op een sociale samenleving. Het is soms net of al die partijen geïnfiltreerd zijn door het grote kapitaal, ze gebruiken hun in het verleden beleden idealen als een masker en vermomming om nu in het heden alles veilig te stellen voor het grootkapitaal. Heel raar allemaal, en ik ben het er absoluut niet mee eens kan ik wel zeggen.
Gevoelsmatig heb ik het idee dat al die schaalvergrotingen één groot mensenexploitatiegebied maken van de gebieden die samengevoegd zijn. Grote gemeentes, grote regio's, grote provincies en één groot Europa... Geen grenzen meer aan de exploitatie, nauwelijks bestuurlijke grenzen om het grootkapitaal te kunnen afremmen! Heel absurd in mijn ogen.
Het liberalisme dat tegenwoordig door iedereen omarmd wordt was al vóór die omarming verworden (of verworden gemaakt) tot twee gedegenereerde vormen van de vrijheid die het liberalisme predikt. Namelijk verworden tot een knoeperdhard kapitalisme dat van de "gewone man/vrouw" een exploitatie-instument maakt dat als het niet meer funcioneert weg gegooid dient te worden. Wegwerpmensen in dienst van een paar semi-liberale grootkapitalisten!
En verworden tot een door de politiek van de laatste decennia opgelegd individualisme dat burgers dwingt zich steeds meer bezig te houden met hun eigen maatschappelijke en financiële sores, zonder nog tijd of zin te hebben voor de medemens. Langer werken, langer doorwerken tot het pensioen, flexibeler werken zodat de eigen tijd niet goed ingedeeld meer kan worden, door de werkgever direct opgedoekt kunnen worden als het nodig is, bekneld in een steeds grotere regelgeving die een groeiende inbreuk maakt op het privéleven, en groeiende controle op wat de burger allemaal uitvoert... Big Brother is watching you, in a liberal looking coat and suit! Bullshit! Bah!
Ik heb het gevoel er tegen te moeten en willen vechten, maar ik weet zo eventjes nog niet hoe.

Donderdag de 26e heb ik me rot gelachen op m'n werk! Vrolijke boel vandaag, en dat werkt leuk.
Op internet verschijnen nu allemaal sites waar je vragen kunt invullen en die je dan een stemadvies geven. Het is best wel grappig om te doen, alleen er komt bij al die tests iets anders uit.... Bij mij gaan de uitslagen heen en weer tussen CDA, PvdA en GroenLinks als eerste keuzes. En SP, VVD en ChristenUnie als tweede keuzes. Ligt nogal uit elkaar allemaal, en ik ben er qua stemadvies dus geen cent wijzer van geworden!
Vandaag las ik op het [internet-NHD] dat het Openbaar Ministerie dubbele straffen gaat eisen tegen mensen die geweld hebben gebruikt tegen hulpverleners als ambulancepersoneel, politiemensen etc. Goede zaak! Je zal toch maar liggen te kreperen op straat na een ongeluk of iets dergelijks, en politie en ambulance krijgen met geweld te maken.... Bar toch?! Die mensen zetten zich in voor de goede zaak!
Edwin de Graaff heeft vandaag een delicatessenzaak geopend in de Westerstraat, in het pand waar ze eerst ook zaten. De vriendin van de Vette Knol had wat kaasdelicatessen naar m'n huis gebracht voor me om te proberen. Lekker! Hahaha, het is gewoon écht lekker!
En morgen heb ik een vrije dag, ik ga hoop ik van alles doen. Dat is tenminste het plan, maar of dat allemaal ook gebeurt zie ik wel. Vrije dagen zijn soms zomaar leuk om op te nemen. In ieder geval wil ik weer eens in de leeskamer kijken of er iets is. De laatste tijd kom ik daar gewoon te weinig aan toe vind ik.
Verder heeft GroenLinksEnkhuizen de site weer eens bijgewerkt, en dat mocht ook wel weer eens. Ze gaan een ludieke actie voeren op 11 november, en dat  kunt u op hun [site] lezen. En op m'n gastenboek las ik dat Eelco Fijma niet zo blij is met het feit dat ik het niet eens ben met appartementenbouw op de Kade/Paktuinen. Tja, dat kan... Maar het is nu eenmaal zo dat ik geen PvdAer ben maar een Nieuw Enkhuizer!
Maar: het is voor mij weekend, héél lang!

Vrijdag de 27e t/m zondag de 28e een geweldig lang weekend gehad! Van alles gedaan dat ik niet zou doen, maar wél heb gedaan! Mooi met Petra ongeveer 20 Westfriese schoenenwinkels ingeweest op zoek naar Petraschoenen, met Jan van Oostende en Erik Baan over dertienjarige dochters gepraat in plaats van stukken te lezen, met m'n dochter de stad ingeweest, met de vriendin van de Vette Knol naar Ikea geweest en vier afwasborstels met een zuignap gekocht , en voor de vriendin van de Vette Knol haar nieuwe pc aan het draaien gemaakt en een computerbureautje in elkaar gezet. Allemaal leuk om te doen!
Maar ook een gesprek gevoerd met een ex-coalitiegenoot over m'n uit de coalitie stappen. Diegene was het er niet mee eens, en vond dat ik in het coalitie-overleg grieven moest neerleggen. Maar daar ben ik al meer dan vier jaar mee bezig.... en heb eruit geconcludeerd dat woorden soms bij een aantal mensen inderdaad slechts bestaan uit luchtbewegingen, en meer niet. Het zijn geen daden, dat is voor mij nu volkomen duidelijk.
En zelfs ook nog zaterdagavond een biertje wezen halen met Petra en co in de Slof, gezellig!
Ik was 's nachts wel even verbaasd op weg naar huis met Petra en co. We liepen om een uur of half drie langs het pleintje bij De Twee Wezen, en ontwaarden daar een grote groep jongeren. Bij elkaar zo'n man of 20 á 25 schat ik. Het waren meiden van een jaar of 13 tot een jaar of  hooguit 16, en jongens van naar schatting 16 tot 20 á 21 jaar. De meiden waren allemaal Nederlands, de groep jongens globaal gezien half autochtoon, half allochtoon. De groep viel duidelijk voorbijgangers lastig, en kwam agressief over. Ook naar oudere mensen die langs liepen werd een grote mond opgezet, en geschreeuwd. Allerlei seksistische opmerkingen en onmatige schreeuwsels. Het was aan een aantal goed te zien dat ze straallazarus waren, en sommigen hadden zichtbaar pilletjes of zo gebruikt.
Toen wij langsliepen begonnen er drie meiden van een jaar of dertien á veertien, zo dronken als een maleier en ééntje met drugs in haar mik, tegen de co van Petra. Dit vond ik behoorlijk irritant omdat die jongen totaal niet agressief is of zo, en ik beet de drie zeer jeugdige sloerie-achtige peuk-in-de-mond typjes dan ook toe dat snotbellen van hun leeftijd allang in hun bed behoorden te liggen... Had je ze moeten hóren! Ze werden dan ook zelfs door een paar jongens teruggetrokken met een "Doe effe normaal idioten!" Ongelooflijk, het waren meiden van de leeftijd van m'n dochter. Tijden veranderen écht, en het kon nog wel eens zo zijn dat een aantal van deze zeer jeugdige drugsgebruikstertjes over een jaar of wat knettergek in een inrichting zitten of anderszins totaal naar de knoppen zijn! Wat dit soort dingen betreft snap ik dus ouders van zulke jonge kinderen totáál niet. En geen rode jasjes te bekennen....