Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 18-10 t/m zondag24-10-2010

Maandag de 18e t/n donderdag de 21e een druk weekje gehad.
Maandags de commissie BOFS; dinsdags een gigantische uitzoekerij van tandartsrekeningen die door de verzekering van Claudia betaald zijn aan het bedrijf dat rekeningen int voor de tandarts, maar die dat niet overgestort hebben aan de tandarts zelf sinds vorig jaar; woensdag iemand z'n computer doorgelopen die raar deed; en donderdagavond de jaarlijkse vergadering van de vrijwilligers van Radio Enkhuizen waar we allemaal geďnformeerd worden over zaken die komen en gaan binnen de organisatie.
En naast alles de drukte overdags van half 8 tot 5 uur op de dagelijkse job; het is de laatste tijd béredruk in het bedrijf waar ik het dagelijkse brood met beleg verdien!

Maandags hadden we BOFS. Het agendapunt over instemmen met het project Burger AED's was iedereen het mee eens, met uiteraard zoals altijd wel een paar kleine op- en aanmerkinkjes vanuit de commissie.
De SP had al enkele jaren eerder succesvol een voorstel tot aanschaf en ophangen van AED's in de raad gebracht, wij hebben al eerder het project Burger AED's onder de aandacht van het college gebracht, en het college had al eerder in de vorige raadsperiode initiatieven ondernomen wat betreft deze zaken. Zo is in eendracht van raad en college weer iets gedaan om de stad in een opzicht te verbeteren voor bewoners en bezoekers.

Er werd ook gevraagd of we het eens konden zijn met dat er een West-Friese vlag zou komen. Alle raden moeten daar apart over beslissen omdat er geen vertegenwoordigend orgaan meer is voor de hele regio West-Friesland. Enkhuizen was de laatste gemeente die nog ja moet zeggen, en ik denk dat de meerderheid van de raad wel "vóór" zal zeggen straks in de gemeenteraadsvergadering.

In het agendapunt "Meerjarenhuisvestingsplan (primair) onderwijs" pikten wij het onderdeel "brede school" er uit om iets te zeggen. Dat onderdeel ziet Nieuw Enkhuizen namelijk als een heel goede ontwikkeling. Je kunt zoiets beschouwen als een project waarmee je binnen een grootschalig "bakstenen" gebeuren juist op kleinschalig niveau onderwijs, kinderopvang, eventuele aanvullende zorgtaken, bibliotheek, bewegingsstimulatie als sportfacilitering, informatiecentra, en andere maatschappelijke organisaties die kindgericht en jeugdgericht werken kunt organiseren en onderbrengen.
De menselijke maat die we weer moeten introduceren in onze samenleving, hoe dan ook!
Als dit soort zaken in oud- en nieuwbouwwijken neergezet worden zien wij dat als een kwaliteitsverbetering wat betreft leefbaarheidsvoorzieningen voor de wijken waarin dit gerealiseerd wordt. Doen zoiets, er komen nieuwe tijden met nieuwe gemeenschapsconcepten! Zoals de genoemde "menselijke maat": in nieuwe vormen, faciliteringen en leefconcepten gegoten!
Gaan achterlopen en achterlijk worden hebben we als gemeenschap genaamd Enkhuizen niets aan. Dat houdt namelijk onontkomelijk verdwijning van identiteit en bestaan in, en het gaat juist om succesvolle "evolutie".

Het agendapunt over het college-uitvoeringsprogramma hield iedereen z'n kruit voor droog tot behandeling in de gemeenteraad. Het is feitelijk natuurlijk ook een behoorlijk politiek stuk, om het eufemistisch te zeggen (leuk woord dat SP'er Christian Bokhove en ik merkwaardigerwijze tegenwoordig ineens overal voor kunnen gebruiken... ), en ik snap wel dat dit meer in de raad past dan in de commissie.
Alhoewel het voor een college leuker is als raadsleden (of nog liever wat onervaren commissieleden) zich in een commissiebehandeling laten verleiden tot uitspraken waarvan je in de raad kunt insinueren dat ze raar in inconsequent praten bij eventuele veranderingen dan daar in uitspraken. Zou ik ook doen als ik collegelid was, politieke fun!

inder grappig vond ik dat n.a.v. een opmerking van SP'er Bokhove, ondersteund door Nieuw Enkhuizen bij monde van mezelf, portefeuillehouder Jan Baas meldde dat de financiële resultaten van de afschaffing van o.a. de Buitendienst niet zichtbaar gemaakt konden worden omdat die in de begroting verwerkt waren.
Die afschaffing van de Buitendienst, waar een deel van de meerderheid van de raad die daarin meestemde op een zeer kritische en voorzichtige wijze in meestemde, is één van de meest fundamentele veranderingen in aard die de gemeente de laatste misschien wel 15 jaar ondergaan en gerealiseerd heeft! De voorzichtigheid waarmee een deel van de meerderheid van de raad die daarin meestemde is dan ook natuurlijk niet voor niets geweest. Fundamentele veranderingen in aard, taken en aanverwante eigenschappen van een gemeente die overgaat van een organisatie die alles in eigen beheer doet naar een organisatie die een "regiegemeente" genoemd wordt, zijn zeer basale zaken van maximaal belang.
Nu blijkt dus dat de raad over zó'n enorm fundamenteel en basaal iets, waar zo voorzichtig mee is omgegaan en wat zóveel mensen betrof en aanging, n.a.v. vragen tussen neus en lippen even snel te horen krijgt dat het allemaal positief heeft uitgepakt. Maar dat positief uitpakken kan dan niet gecontroleerd worden, op niet één wijze, want het zit heel complex allemaal in de begroting verwerkt.
Oftewel: we moeten zomaar op iemands woord aannemen dat het positief uitgepakt heeft, zonder daarbij de kern van de taak van de gemeenteraad te kunnen en feitelijk mogen beoefenen: namelijk de controlerende functie van de raad op wat een portefeuillehouder doet en aan resultaat boekt t.a.v. wat hij/zij in uiteindelijk opdracht van de raad doet.
Wel, de geschiedenis van de mensheid heeft tot op de dag van vandaag aangetoond dat immer en immer altijd maar alles geloven dat je verteld wordt, en nooit kijken of wat je verteld wordt waar is, niet heel erg bijdraagt tot je daadwerkelijke kennis van wat er om je heen gebeurt. Om het eufemistisch te zeggen....
Een gemeenteraad die door een portefeuillehouder tussen neus en lippen door verteld wordt dat ze de kern van haar bestaan en taak niet kan uitoefenen omdat die portefeuillehouder de resultaten van wat in opdracht van de raad gedaan is niet zichtbaar maakt, dient direct in alarmfase "Rood +" te staan.
En dat sta ik dan ook, en niet als enige. Dit gaat namelijk niet goed, eveneens basaal gezien vanuit wie wij zijn.

Vrijdag de 22e t/m zondag de 14e is het leuk herfst! Ik hou van de herfst, de herfst laat zien waar het allemaal om gaat. De eeuwige cyclus van leven en dood, van keer en wederkeer, van de onlosmakelijkheid van leven en dood die uit elkaar voortkomen.
Herfst is schitterend!

Vrijdag is mijn nieuwe HR-combiketel geďnstalleerd door Nic Poen. Mooi weer zo; hij doucht wat harder, stookt minder gas en is sneller met warm maken van het huis.
Ook de never-ending story van het bedrijf dat rekeningen int voor mijn tandarts, FenCS, weer verder ondergaan en gedaan. De zorgverzekeraar van Claudia betaalt rechtstreeks aan hen, en nu zeggen zij dat dit niet gebeurd is. Feitelijk staat zwart op wit dat dit wél zo is....
Het is een zootje bij dat incasseringsbedrijf, ik heb ze in één jaar tijd al 15(!) gebeld om ze hun gegevens te laten veranderen, en ga ze maandag voor de 16e keer bellen omdat nu weer mij een rekening met verkeerde adresgegevens en naamgegevens hebben gestuurd. Werkelijk, het is gewoon te gek voor woorden!
Mocht u uw geld willen laten innen door een bedrijf, neem in ieder NIET FenCS dat ook uwnota.nl heet! Die toko is bagger, en heeft zo te zien z'n zaken niet op orde.
Ik hoop dat ze me voor de rechter dagen zoals ze dreigen. Leuk, kunnen mijn werkgever en ik mooi ook eens kosten claimen. Tenslotte zitten ze goed fout.

Zaterdag de dingen die bij het leven horen gedaan. West-Frisiadingen met betrekking tot Claudia, boodschappendingen met betrekking tot in leven blijven, en 's avonds bij dochter Langbroek thuis wezen gourmetten dat voor zondagochtend een lichte kater opleverde. Terwijl juist die ochtend enige intellectuele inspanning vereist was voor zaken  Snif!
Feitelijk drink ik eigenlijk praktisch nooit meer alcohol, en ik kan er daardoor niet meer goed tegen. Niet dat dit erg is natuurlijk, zo geweldig is het ook allemaal niet. Maar dat is aan eenieder zelf, soms is een borreltje van het één of ander juist weer wél lekker en/of nuttig.

Zondagmiddag mooi m'n tweewekelijkse radioprogramma bij Radio Enkhuizen gedaan. Thema "herfst", mijn favoriete seizoen.
En morgenavond fractievergadering met Nieuw Enkhuizen. Het leven gaat verder, dag na dag. Totdat dit een keer stopt, en dan zijn anderen aan de beurt om te doen wat ze denken dat goed is.