Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 8-10 t/m zondag 21-10-2012

 

Roerig allemaal weer op de wereld. Op de grote boze wereld, en op de kleine Enkhuizer wereld.

 

Er is commotie over Tanja Nijmeijer, de Nederlandse FARC-strijdster. Mensen veroordelen haar en de organisatie waar ze voor werkt. Maar er wordt behoorlijk vergeten waarom die FARC is opgericht.

De kleine boeren van Colombia werden door grootgrondkapitalisten vermoord, van hun land beroofd, onderdrukt, bedreigd, geëxploiteerd, en weggejaagd. De Colombiaanse overheid deed er praktisch niets tegen. Zoals elke overheid is ook de overheid van Colombia verweven met het grootgeld.

De boeren hebben toen zelf een organisatie opgericht om zich gewapenderhand te kunnen verdedigen, en politieke en wettelijke hervormingen trachten door te kunnen voeren om dat moorddadige grootgrondkapitalisme een halt toe te roepen en uit te roeien. Een volledig terechte handeling, gezien het achterwege blijven van effectief overheidsingrijpen.

 

Het zijn de daden en nalatigheden van overheid en grootkapitalisme in Colombia die hebben geleid tot de terechte destijdse oprichting van de FARC, niet het werk van de kleine boertjes daar.

 

In Enkhuizen is ineens besloten dat kroeg De Dubliner zaken op de muur plakt die niet mooi zijn, en dus moet die kroegeigenaar uiteindelijk nu een dwangsom gaan betalen van 8500 euro. Een keihard staaltje van overheidsopportunisme; althans, in mijn ogen.

 

Blijkbaar mogen het dingen en uiterlijkheden veranderen pas als de overheid het mooi vindt, en ze dat zelf wil gaan doen.

Noem het midden in de binnenstad neerzetten van een twee voetbalveldengrote achterwand van aluminium golfplaat aan het appartementencomplex op de Vette Knol. Bij het zien daarvan kun je een Welstandscommissie niet meer serieus nemen, en dat doe ik dan ook niet meer. Ik stem tegen benoemingen in die commissie.

 

Noem de liftschacht die aan de Drom gebouwd moest gaan worden, met een glazen rand beneden aan en om de Drom waar men dan onder kon gaan zitten.

Noem de glazen deuren waarmee de nu vrij doorgankelijke poort in de Drom afgesloten moest kunnen gaan worden. Allemaal vernaggeling van Enkhuizer historiciteiten.

Noem het in dezelfde straat als waar De Dubliner staat enorme uithangbord van een andere zaak waarover al meer dan een jaar geklaagd wordt door mensen aldaar. Het kan niet, maar er wordt op die locatie niets aan gedaan. Onderscheid maken dus, en dat bevalt me niet.

 

Er werd ook gezegd dat de buurman ’s nachts last had van buiten rokende bezoekers van die pub. Maar naast die kroeg zit een makelaar, en die werkt toch écht niet ’s nachts…

Het is mijns insziens een schandelijke zaak dat een gemeente op basis hiervan een persoon z’n broodwinning kapot maakt, een persoon die op dit moment heel gewoon een goedlopende zaak heeft.

 

Roel Mulder is door de raad benoemd als commissielid voor de Fractie Langbroek. Nieuw Enkhuizen en ik zijn door langzaam uit elkaar gegroeid zijn in visie en kijk op zaken, in goede verstandhouding gesplitst in de fracties Nieuw Enkhuizen en Fractie Langbroek.

Omdat ik niet alles alleen kan doen, politiek is bij tijd en wijle behoorlijk veel werk, zijn Roel Mulder en ik overeengekomen dat hij mij komt versterken. Twee kunnen meer dan één, en twee weten meer dan één. Nu zijn we dus samen Fractie Langbroek.

Een gesprek met een derde persoon, die kan functioneren als tweede commissielid voor de nieuwe fractie, staat op de agenda.

 

Zo groeit het langzaam uit tot een daadwerkelijke fractie van links-liberale signatuur, en met een ideaal van kleinschalig organiseren van de samenleving. De menselijke maat dus! Maar ook met een groen- en duurzaamheidsvisie die we willen omzetten in economie. In werkgelegenheid dus, in rollend geld, dat dan ook weer andere wegen ontsluit voor werkgelegenheid.

 

Mijn groen- en duurzaamheidsvisie en -interesse liggen zoals bekend weliswaar bij de bloemetjes, bijtjes, en beestjes. Maar zeer sterk ook bij puur hoogwaardige technologische duurzaamheidsontwikkelingen. Wat dat betreft zie ik aan de horizon een soort Duurzaamheidsvalley, zoals er ook een Seedvalley aan het ontstaan is.

Ook voor innovaties geldt de synergie van 1+1=3! Technologische innovatieve duurzaamheidsbedrijven in onze subregio en regio, naast de zeer innovatieve zaadsector, zou een schitterende combinatie zijn die voor iedereen een win-wincombinatie is: voor de overheid, voor mensen en werknemers, voor de bedrijven zelf, en voor de regionale economie in z’n algemeen!

Maar eerst maar eens de lokale begroting rond krijgen met de raad, en een volwaardige fractie construeren.

 

De komende raadsvergaderingen in november gaan we over de Programmabegroting 2013 en bijbehorende bezuinigingen praten. Alle bezuinigingen die Enkhuizen moet uitvoeren hebben als oorzaak de maatregelen die het rijk de gemeente oplegt. Er is geen andere oorzaak dan letterlijk alleen wat de landelijke overheid ons oplegt aan krimpend gemeente-inkomen, en uitbreiding van het takenpakket.

 

Er moet behoorlijk bezuinigd worden, en Enkhuizen ontkomt er niet aan om een paar pijnlijke ingrepen uit te voeren. De nu voorgestelde ingrepen zijn naar aanleiding van gesprekken die het college en haar ambtenaren hebben gehouden met de diverse fracties. De raad zal een meerderheid voor bezuinigingen voor elkaar moeten krijgen tot het benodigde bedrag. En dan nog iets meer om onzekerheden uit te sluiten.