Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 27-9 t/m zondag 3-10-2010

Maandag de 27e en dinsdag de 28e kwam het naar voren dat 93% van de door de Stuurgroep Jeugd en Alcohol onderzochte horecabedrijven alcohol tapt aan jongeren onder de 16 jaar. Dat is vrij schokkend, of juist niet dus.

Het is de vraag of dit komt doordat die waanzinnig grote meerderheid van de horecabedrijven gewoon schijt heeft aan normen en waarden betreffende het kapot laten gaan van jeugdige hersenen ten bate van de eigen horecaportemonnee, of dat het dermate onwerkbaar is om jongeren van de verschillende leeftijden te scheiden dat het ondoenlijk is dit te doen (wat dan wl doet afvragen hoe die 7% het dan wl redt om dit vol te houden en uit te voeren), of dat er in combinatie met de eerste reden ook nog eens geen handhaving is. Als het de eerste reden is, is er in ieder geval totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel.
In de papieren krant stond een jongetje Matthijs van 14 jaar jong dat meldde dat hij overal alcohol getapt kreeg, maar dat hij dat niet zo erg vond omdat hij gewoon alcohol mocht drinken van zijn vader.
Misschien zou het wat zijn om die vader z'n belastinggeld met 40% te verhogen, om alvast mee te betalen voor de later noodzakelijke voorzieningen voor het opnemen in een inrichting van een vroeg-demente of aan Korsakov lijdende zoon. Als dit soort achterlijke mentaliteitfiguren gewoon zo doorgaat met als boerenheikneuters alles goedvinden op zuipgebied bij kinderen vanuit hun beperkte heikneutersvisie, kunnen we alvast gaan bedenken of we nu al niet beter twee verdiepingen bovenop het SMC in de Vijzelstraat erbij kunnen laten bouwen ipv steeds te praten over een lager gebouw. Dit om later die toename aan vroegdementen en Korsakovpatinten door jong comazuipen op te kunnen vangen!

Maar ja, een groter geheel aan zorgcomplex, noodzakelijk in de toekomst of niet, zul je hier met die op zinloze wijze eindeloos tot in den treure nablatende partijen zoals sommigen hier in de raad doen nooit voor elkaar krijgen. Ze zullen eerder een bouwkeet neer willen zetten als ouderenvoorziening en zorgvoorziening: lekker goedkoop en niet al te groot!
Sociaal met de grote praat
Vrekkig als het er werkelijk om gaat

Patsers dus.

Woensdag de 29e: we krijgen eindelijk weer een kabinet! Weliswaar zo rechts als mogelijk is binnen de Nederlandse verhoudingen, wat dus nogal afwijkt van mijn groenlinkse insteek in een aantal opzichten zeg maar, doch wl iets dat eindelijk weer gaat besturen en richting geven in dit land!
Dat is hard nodig.

Misschien is het eigenlijk wel eens goed om een tijdlang een rechts landsbestuur aan de macht te hebben. Er moeten brute beslissingen op velerlei gebieden genomen worden. Hetgene dat zich in het parlement tegenwoordig links meent te kunnen noemen is meer van kijken wat de grootste gemene deler van het electoraat vindt, en dat dan enigszins als leidraad nemen. Het huidige rechts zou je kunnen zien als de befaamde en ook gruwelijk uitziende Russische zak met maden: gooi die in een stinkende wond waar rottend koudvuur aan het ontstaan is, en de maden eten het rottende deel van de wond weg en laten gezond weefsel zitten. Zo kan de wond weer normaal helen ipv dat uiteindelijk een hele ledemaat afgezet moet worden. In WOII gebeurde dit, en het werkte goed!

Ook voor Nederland zou dit systeem wel eens rg helend kunnen zijn in veel opzichten waar nu cht ingegrepen moet worden doch wat niemand doet. De vergelijking met de Russische zak maden zal rechts misschien niet zo leuk vinden, maar het is toch echt positief bedoeld....

Het huidige links in Nederland is een slap aftreksel van een slap aftreksel van het levendige, dynamische politieke stromen dat links ooit was. De PvdA heeft in de media nog wat links-klinkende kretologie die bij tijd en wijle uit het archief van de jaren '80 van de vorige eeuw overgenomen wordt. Maar ze heeft qua stemgedrag, implementeergedrag, initieergedrag en initiatiefgedrag in de Tweede Kamer toch flink hard meegeholpen om van dit land een rechtsgeorinteerd bolwerk te maken. Wim Kok is daarmee begonnen, en Bos heeft de klus behoorlijk afgemaakt.
Feitelijk is wat ze in het parlement gedaan hebben qua resultaat en intenties omgekeerd evenredig gegaan aan wat ze in de media verkondigden. In de media gingen ze tegen rechts beleid tekeer dat uit hun eigen koker kwam notabene.....
Ik adviseer wat dat betreft eens rond te kijken op Overheid.nl en Tweedekamer.nl, daar is veel inzake dit op te zoeken.
De landelijke SP is als grote vastgoedexploiteur en -bezitter (betaald door wat wel genoemd wordt "de nuttige idioten"; de schreeuwers en betalers op commando wordt daarmee bedoeld in deze context) ook van z'n socialistische godswortels losgeraakt, en roept tegenwoordig alleen nog maar wat en presteert landelijk praktisch niets meer in visionaire opzichten. Zij zijn enigszins de weg kwijt vermoed ik, het ideologische vat is leeg. Er vindt geen evolutie plaats, de mensen die de organisatie maken zijn te star. Wat overblijft is roepen, en geluid maken.

Links Nederland bestaat in realistische zin eigenlijk alleen nog uit GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Deze twee partijen hebben het lef, de moed en de intelligentie gehad hun langzaam uit de tijd rakende visies onder de loep te nemen, en daar met zeer kritische ogen naar te kijken en zaken te veranderen in realistische visie-opties.
De rest van links is dood, en stuiptrekt alleen nog maar wat. Die stuiptrekkende corpussen dienen opgeruimd te worden, zodat het linkse landschap niet meer zo nodeloos versnipperd is. Dan krijgen we weer een goede balans tussen links en rechts in dit land, passend bij veranderende omstandigheden en omgevingen.

Oftewel: Links evolueert, doch slechts bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren! Het overwegen waard bij volgende verkiezingen. De landelijke PvdA en SP zitten linkse invloed in dit land maximaal in de weg, dit restafval uit vroegere tijden moet opgeruimd! Ongeacht het aantal decibels aan geluid dat ze produceren. Zo zit dat.

Ook ben ik benieuwd naar wat de christelijke invloed van het CDA gaat worden, ze heten niet voor niets Christen-Democratisch Appl tenslotte. In mijn ogen zou het christendom zichzelf weer eens wat moeten gaan hergroeperen, deze leer en religie is uiteindelijk nog altijd de basis van waaruit wij in het Westen en Europa onze waarden neergezet hebben. En nog steeds doen!
Onze visie op vrijheid, op gelijkheid van de mensen, op verdeling van welvaart, op cultuur en wat cultuur is, op wetenschapsontwikkeling: het is allemaal gebaseerd op het christendom, het humanisme en het jodendom. Nergens anders op. De resultaten die onze samenleving heeft behaald zijn op deze drie denkwijzen gefundeerd, met als onderliggende laag nog de opbouw van het meesterlijk vormgegeven voormalige Romeinse Rijk.
De laatste jaren wordt ons door sommige fossielen van voormalige tijden getracht wijs te maken dat wij als Nederland/West-Europa geen eigen identiteit hebben. Het is een bewuste poging iets kapot te maken voor wat die fossielen waarschijnlijk een hoger doel achten. Een ijkpunt ter aflezing van de eigen identiteit is verdorie aangetoond van psychologisch levensbelang voor mensen, groepen van mensen en volkeren! Wat deze fossielen doen is feitelijk bijna een mentale en geestelijke misdaad tegen de psychische menselijkheid, en zo mag men er ook best wel tegenaan kijken.
Vraag aan welke psycholoog hoe hij of zij dan ook denkt over ontnemen van identiteit..... Het antwoord zal u niet verbazen denk ik, behalve als u behoort tot de bewuste slopers uit de fossiele tijden.
Nogmaals: er is politieke opruiming nodig in dit land.

Een goede balans tussen links en recht; n een goede balans tussen humanisme, christendom en jodendom. Maar zie het maar eens te terug te bereiken....

Donderdag de 30e en vrijdag de 1e: Het bedrijf waar ik werk heeft het druk. Dat is okee natuurlijk, zker in deze tijd, maar we zitten op dit moment met wat door omstandigheden langdurig zieken. Het zijn precies de specialisten op sommige gebieden die uitgevallen zijn, en daarom vang ik dat werk op.
Gister stond ik spoedorders te verwerken in onze clean room. Die clean room is de laatste jaren een heel stuk uitgebouwd door groei van werkzaamheden op dat gebied. De ruimte heeft een aantal ramen die uitkijken op een groot wild grasveld van zo'n 80 bij 60 meter dat tot het bezit van het bedrijf behoort.

Gistermiddag zat er twee uur lang anderhalve meter van het raam een haas op z'n leger. Dat dier was om n of andere reden niet bang voor me, hoewel ik dus gewoon bewoog, duidelijk naar hem stond te kijken, en dat allemaal op anderhalve meter afstand!
Ik vond het schitterend. De haas trok zich niets van mijn nabijheid aan, en deed wat hazen doen als ze "thuis" zijn en niet door velden rennen. Hij waste zich, hij at paardebloemstekken, hij dutte af en toe in, hij keek me af en toe aan en ging dan weer doen wat hij vond dat hij moest doen. Het was op een gegeven moment het einde van de werkdag, en ik vond het bijna jammer om naar huis te gaan. Naar die haas kijken was leuk! Maar aangezien ik naar een vergadering moest die om half acht begon, ging ik gewoon naar huis. Ook om te eten natuurlijk. Eten is altijd een uitstekende, heel basaal duidelijke bezigheid die laat zien waarom je het allemaal doet op de job! Gewoon uiteindelijk om te overleven en te eten, samen met collega's en werkgever!

Dat laatste brengt me naar de verplichting die het nieuwe kabinet mensen met een uitkering gaat opleggen om iets te doen voor die uitkering. Helemaal mee eens! Er is geen enkele reden om dat niet te vragen, solidariteit werkt namelijk twee kanten op.
Solidariteit van de werkende mens die inkomen inlevert om mensen zonder werk ook menswaardig te laten leven, en solidariteit van de niet-werkenden naar de werkenden en de samenleving om iets voor het geld dat ze krijgen terug te doen. Vrijwilligerswerk, iets dat ter algemeen nut is.
Zelf roep ik dat al jaren hier in Enkhuizen, en ik heb er zelfs bij n of twee begrotingen amendementen op ingeleverd die het in de toen nog wat linksere raad niet haalden. De PvdA (wie anders) noemde me off the record toen uiteraard weer een nazi dat ik "zoiets durfde voor te stellen".... Ach, het is niet anders. Vrijheid van meningsuiting werkt nog steeds een ietsje voor maar n kant van de samenleving.

Maar in ieder geval, zo'n maatregel heeft helemaal niets met links of rechts te maken. Wat links of rechts is, is wel of geen stelsel willen creren dat erin voorziet dat mensen zonder werk of mensen die door lichamelijke/geestelijke incompententies niet kunnen werken, wl een menswaardig inkomen kunnen verkrijgen via uitkering of aangepast werk.
Het gaat om de mogelijkheden te willen creren om al je medemensen op een menswaardige wijze hun leven te kunnen laten invullen: dt is een linkse gedachte. Niet lukraak uitkeringen rondstrooien, hoe "links" men dat ook wenst te presenteren uit profilering richting het gewenste electoraat. Dat is geen links, dat is mensen afhankelijk van je maken en onwaardig laten leven. Asociaal dus.

Als je de bezuinigingen leest die het huidige kabinet gaat doen, ik las ze uitgebreid in de Trouw, dan zie je dat de meeste bezuinigingen wezenlijk niets met links of rechts te maken hebben maar eigenlijk meer met een soort pragmatisme.
Uiteraard ben ik het met een aantal maatregelen niet eens tot zeer oneens, met een aantal kan ik leven, en met een aantal ben ik het eens tot zeer eens. Dat bezie ik vanuit een GroenLinkshart, maar ook gewoon vanuit een realistisch hart en een sociaal hart. Het wederom opnaaierige en stemmingkwekende geschreeuw van uiteraard weer PvdA en SP, levert niets op.
SP heeft nog nooit iets constructiefs gedaan bij gebrek aan lef om mee te regeren of besturen. Doorgaans doen ze waar ze verkiezingen winnen uiteindelijk niet mee met besturen. Zo ja, dan wordt het heel vaak een grote chaos. PvdA is wl een vrij sterke bestuurspartij, maar is als coalitiepartner een draak van een beweging. De tenen zijn lang, de moraliteit en de dwangmatigheid daarvan benadert hl dicht die van de 19e-eeuwse donderpredikanten op de Calvinistische kansels. Je doet het eigenlijk altijd fout als je het niet doet zoals zij denken dat dit moraal en politiek aanvaardbaar is. Er zit geen flexibiliteit en tolerantie naar andersdenkenden in, en zo'n soort intolerant zijn is jammer voor een partij met zoveel potentie. In mijn ogen althans.

Wat mij betreft zou GroenLinks eens het ide-fixe los moeten laten dat PvdA een leidende linkse partij is, of zelfs dat PvdA een linkse partij is. Dat is het niet, en PvdA is zker gn natuurlijke partner op politiek gebied van GroenLinks. Het is eerder een tegenstander die in GroenLinks een uit te schakelen concurrent ziet, en dat uitschakelen dan ook succesvol beoefent door GroenLinks tijdens verkiezingscampagnes altijd weer het visje van mogelijk samen regeren voorhoudt, totdat het er werkelijk van opaan komt.
PvdA zal nooit met GroenLinks regeren, behalve als het werkelijk een keer niet anders kan. Dan zal GroenLinks tijdens de "samenwerking" heel subtiel tot gehakt vermalen worden. PvdA is de natuurlijke tegenstander en vijand van GroenLinks, puur en alleen vanwege de PvdA-aspiraties tot macht willen uitoefenen. Als dat laatste eens losgelaten werd, en PvdA eens werkelijk werd wat ze naar ons klootjesvolk trachten te pretenderen dat ze zijn, dan zou dit land er misschien op vooruit kunnen gaan. Naast GroenLinks nog een partij erbij die het fundament van ons eigen cultuurgoed representeert, bijvoorbeeld ChristenUnie, en het zou allemaal heel anders worden.

Maar ja, dat is een utopie en Utopia bestaat niet. GroenLinks is gevolueerd, PvdA is ideologisch dood, SP is een langzaam aan het vergaan zijnd karkas dat nog wat stuipt; en de rottingsgeur uit zich door op de man te spelen richting politici die zaken verkondigen waar ze het niet mee eens zijn.

Dat is de politieke rottingsgeur per definitie, ongeacht wie het doet: op de man/vrouw spelen, en op zijn/haar persoonlijkheid.

PS Die antikraakwet die per vandaag ingaat ben ik het nit mee eens!

Wel, ik stop er weer mee. Claudia is er weer, en zij is zeer goed in aandacht opeisen. Terecht uiteraard, zo hoort dat ook. Tot schrijvens weer!

Zaterdag de 2e en zondag de 3e: Effies wat aars den zukke polletiek allegaar. Gustereivend hewwe m'n orven dochter Claudia en ik moi bai me moeder geten. Me moeder had vroegen of we der zin an hadde om deer wat te komme eten, en deer saie we gien nee teuge netuullek.
Nu ken me moeder aardig koke, ze ken van alles in mekaar draaie. Ze het zich de kunst aige maakt om bai alles wat ze in mekaar betakt der een aige draai an te geve kenne.
Weer ze zuks allegaar leerd het weet ik k aigeluk niet. Ze is bore deer erreges in Ost-Friesland, bai de oosterbure in hullie land, maar deer merrek je hillegaar niks van as ze ete maakt het. We hewwe as jossies zainde vroeger noit overmateg veul braadworste of sauerkraut krigge of zuks allegaar. Ut ken netuullek k zo wese dat we zuks niet deur hadde omdat we niet aars went ware. Aigeluk ken ik zuks niet echt betakke, maar et maakt k allegaar niet veul uit denk? As je maar lekker bunkere kenne, en dat hewwe we as kindere zainde altaid daan!
Behallefe den koolraap, zks blaif ik smereg vinde en et is gewon niet te behappe om zuks te ete! Et laikt petat as ze et snje hewwe, maar et smaakt naar modder en klai!

In ieder geval ken ik zegge dat Claudia en ik os pittug en heul lekker vol geten hewwe gustereivend, en zuks ken en mag k welderes said worre! De leste taid wordt overal allieneg de ngetiefe kant van neerzet, en et maakt hillegaar niks meer uit weer et allegaar over gaat en z. As et maar ngetief said worre ken den benne ze allegaar blaid.
Deer ben ik een beetje zat van, zuks allegaar. Der benne k leuke dinge op Gods groene wirreld, en as je'n et deer noit over hewwe, den laikt et veur are mense net of et allegaar ien grte kltezoi is op de wirreld. Maar ik ken je zegge, zuks is pertenent niet waar! Der benne k hartstikke veul moie dinge op de wirreld, en die mot je zien blaive wille. Je moete je medemense niet et zicht ontneme op de moie dinge die der benne. As je zuks doene den ben je gewon een grte klotzak, en as je zuks doene assof je'n et allegaar goed miene met je medemense den ben je hillegaar een grte klotzak! En precies zuks is wat je de leste taid z vaak ziene bai pelietiecie: ze doen'n assof ze'n et allegaar goed met je miene, maar intusse der aige agenda stiekem vollege blaive. Maar as je den goed oplette blaive, den zie je dat ze aigellek gien klte daan hewwe veur je en allienig de boel op stang jaagd hewwe veur der aige veurdele.

Kaik hier in ose stad maarderes, deer benne k van die onruststokers die doene assof ze et allegaar goed miene met je, maar intusse nag noit k maarder ien verantwordelekhaid nomen hewwe, weer den k veur. Hillegaar niks hewwe ze'n aigellek daan, behallefe skrewe nen zaike. As je deer deurhien kaike kenne, den het je'n al heul wat wonne!
Maar ik ken niet zegge wie zuks altaid doene, aars noeme ze men weer nazi en zuks. Je kenne zuks allegaar wel. Der bennen der nu teugewoordeg twei pertaie die z prate over are mensen, die op de man speule en dinge zjgge die aigellek heul aars beurd benne.

Deerom: oplette blaive mense! De duvel is tusse os teugewoordeg, en hai doet zich vor assof tie alles veur je over het as je ien van de zwakkere benne! De duvel in Henkuze het der flink wat overwerk de leste taid!

Nou mense, ik gaan doese en effies de stad in met Claudia. Ze het lippenbalsem nodig omdat der lippe skeurd benne. En deerna gaan ik naar een landeleke partaigenoot van m'n, effies over dinge prate weer we et baide over iens benne. Doei!