Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 24-9 t/m zondag 30-9-2007

Maandag de 24e en dinsdag de 25e: Er was weer heel wat te doen over het feit dat prinses Maxima de stelling deponeerde dat Nederland geen Nederlandse identiteit heeft. Waarop Geert Wilders zei dat dit prietpraat was.
Zelf denk ik dat Wilders ongelijk heeft, het is géén prietpraat. Het houdt heel wat in als Maxima dit zegt, vooral omdat ze ook een belangrijke zegsvrouwe van het koningshuis is.
Als Maxima beweert dat Nederland geen Nederlandse identiteit heeft, dan impliceert dit dat de mensen in Nederland geen volk zijn. Dat een volk een verbeeld iets is. Oftewel, ze gaat uit van verbeelde gemeenschappen. Feitelijk hanteert ze het instrument naar de beschrijving die Benedict Anderson in z'n boek "Verbeelde gemeenschappen" heeft gemaakt. Dat boek heb ik gelezen van vriendin Joseetje die antropologie studeerde aan de UvA.
Het is best een interessante visie. Vooral de implicatie dat Nederlanders door het gebrek aan identiteit feitelijk dus geen volk zijn of vormen, maar slechts een aantal individuen zijn die een verbeelde gemeenschap vormen. Die verbeelde gemeenschap wordt dan gevormd door een deel gezamenlijk verleden, door de relatieve eenheid van taal in het leefgebied der Nederlanders die ontstaan is door de boekdrukkunst, en nog wat factoren.

Maar dat aantal individuen op dat stuk land die samen hebben afgesproken een democratie te vormen waarin iedereen gelijkwaardig is, heeft door de uitspraak van Maxima een probleem. Als er geen volk bestaat, maar de groep wel afgesproken heeft dat iedereen gelijkwaardig is, dan is er geen enkele reden meer om een willekeurige familie op dat stuk grond veel geld toe te stoppen dat afkomstig is van de individuen gezamenlijk, om macht te kunnen uitoefenen door één hunner als ongekozen staatshoofd te laten fungeren. Er is geen reden om een willekeurige familie meer rechten toe te dichten dan dat de andere individuen op dat stuk grond hebben. Het gaat om de koninklijke familie uiteraard.
Koningshuizen hebben zichzelf uitgeroepen tot heersers van een stuk land dat begrensd wordt door toevallig door historische gebeurtenissen ontstane lijnen, en dus ook tot heersers over de individuen die op zo'n stuk land wonen. Die individuen die geen volk zijn, maar waarvan de koningshuizen wél zeggen dat ze een volk zijn. Dat die mensen HUN volk zijn. Luister maar naar alle toespraken die koninginnen gehouden hebben, ze zijn allemaal gericht aan het volk van Nederland. Waarvan nu dus door de belangrijke Maxima, eega van de kroonprins, gezegd wordt dat het niet bestaat. Eigenlijk heeft Maxima gezegd dat het koningshuis geen bestaansreden heeft in Nederland. De koninginnen hebben in hun toespraken richting hun "onderdanen" het woord volk slechts gebruikt om een verbeelde gemeenschap zich gemeenschap te laten voelen. Mensen die zich een gemeenschap voelen, verbeeld of niet, zijn door de emoties die dat oproept makkelijker te handelen. Het werkt op dezelfde manier waarop religies de massa sturen, op dezelfde manier waarop het communisme werkte. De verbeelde gemeenschap vanuit vorstenhuizen is samen met de religieuze verbeelde gemeenschappen de kapitalistische versie van sturing en manipulatie van de massa's. Heel makkelijk als er belangen van de kapitalist verdedigd moeten worden, men vecht tegen anderen en is bereid alles en iedereen te ontmenselijken en dan rücksichtslos te doden.

Dus wat mij betreft voortaan: Vive la république! Alle portretten van degenen die zich door hun eigen uitspraken door de bodem van de waarheid hebben laten zakken de overheidsgebouwen uit, en een échte democratie introduceren!
Ik ga maar eens een briefje richting de burgemeester hierover sturen denk ik, al denk ik dat hij vanuit z'n benoemd zijn door de Koningin niet echt zit te springen om dit soort discussies...

Woensdag de 26e was het wel druk op m'n werk. Dat heet lekker bezig zijn! Er zijn veel nieuwe dingen aan de gang, innovatie heet dat. De regering zei laatst dat innovatie belangrijk is voor het Nederlandse bedrijfsleven, en voor werknemers. Maar nu worden die zo belangrijke bedrijven en werknemers nogal extra belast met allerlei maatregelen waardoor innovatie moeilijker te betalen wordt... Bah!

Morgen heeft Andijk een raadsvergadering waarin er beslist wordt wat Andijk gaat doen ivm eventuele fusie van gemeentes. Móchten ze kiezen voor toekomstige fusie met Enkhuizen, dan vind ik wél dat er voorzieningen in die woonkern moeten zijn en blijven zoals het normaal kunnen halen van paspoorten, uitreksels van het geboorteregister, inleveren van weekbriefjes voor mensen met een uitkering, afspraken kunnen maken op een dependance met ambtenaren van burgerzaken, en meer van dat soort zaken. Ik weet dat bij fusies de gemeentes die groter zijn dan de fusiepartner wel eens al dat soort voorzieningen naar zich toe trekken, maar dat vind ik persoonlijk absolúút niet kunnen. Zéker niet nu het openbaar vervoer in deze regio steeds meer afgebouwd wordt! Wat dat betreft, de service naar de burgers, zou het denk ik voor de Andijkers beter zijn om samen te gaan met Enkhuizen.
Maar sowieso denk ik dat het bruidspaar Andijk - Enkhuizen een geweldige combinatie is op termijn! Er zijn verschillen, en die verschillen in eigenheid kunnen gewoon blijven doordat de kernen niet tegen elkaar aan liggen zoals in Stede Broec. En er zijn overlappingen in eigenschappen, en die kun je samen als zijnde één goed ontwikkelen. Ik weet niet, zelf denk ik gewoon heel positief over zo'n fusie van deze twee gemeentes.

Morgen ga ik bij de raadsvergadering kijken denk ik, het is hartstikke spannend!

Donderdag de 27e: Nou, spannend hoor...  Harry Wijchers, Patricia de Munnik en ik waren in Andijk bij de raadsvergadering geweest om te kijken hoe de discussie zou gaan verlopen over herindelingen.
Na een uur discussie bleken de stemverhoudingen zich al gesplitst te hebben. In de schorsing zijn we weggegaan, het was allemaal vrij duidelijk. De PvdA wilde uitstel van beslissing tot december, maar liet een duidelijke voorkeur blijken voor fusie met Medemblik. De VVD was ook wijfelend, maar koos wel duidelijk voor Medemblik. Het CDA wond er geen doekjes om dat ze richting Medemblik keken.
GroenLinks en ChristenUnie hadden het meest rationele verhaal met een integrale visie op alles wat betreft de subregio met alle facetten die van belang waren, en lieten geen emotie meespelen. Dat is goed, het gaat om de toekomst! Deze twee partijen kozen duidelijk voor uiteindelijke fusie met Stede Broec en Enkhuizen. De meeste hersenen, dat hoorde je gewoon aan hun twee verhalen!!
Het was gek, de partijen die nederig met gebogen hoofd naar Wervershoof en Medemblik kropen doordat ze zich onder tijdsdruk van die twee geïntimideerd voelden, namen om dat te compenseren de mond vol over dat voorzieningen voor de burger zouden moeten blijven etc. De loketfuncties etc... Juist een gemeente met een grote oppervlakte met veel kernen zal écht niet in elk dorp een loketfunctie gaan behouden, het is niet bepaald effectief om dat te doen! Als dit werkelijk één van de insteken geweest zou zijn dan hadden ze voor Enkhuizen gekozen.
Het komt er straks op neer dat de Andijkers als ze iets willen van een gemeentehuis: rijbewijzen, uitreksels, paspoorten en ID-kaarten, uitkeringen geregeld zien etc, ze naar Medemblik zullen moeten reizen. Aangezien het openbaar vervoer hier wegbezuinigd wordt, zal het reizen worden per fiets, brommer, auto of taxi... Gefeliciteerd Andijkers! Dit is een probleem tussen jullie en je volksvertegenwoordigers, geen probleem van je buurgemeente Enkhuizen. Wij hebben hier alles om de hoek!  Goodbye en veel geluk...

Hoe de rest van die vergadering verlopen is lees ik morgen wel in de krant. Ik ga pitten in m'n mooie stad met openbaar vervoer door de stad, een gemeentehuis op loopafstand, medische voorzieningen en voortgezet onderwijs, werkgelegenheid om de hoek die zich steeds meer uitbreidt, terrasjes, winkels, festiviteiten, een bloeiend verenigingsleven, etc etc etc. Welterusten!

Vrijdag de 28e t/m zondag de 30e: De hypochonder in me constateert dat één van de twee jaarlijkse verkoudheden weer in aantocht is... Keelpijn, hondachtig vochtige neusbinnenkant, droge ogen, en een algemeen onwelbevinden. Bah! Dat kan leuk worden de komende week dus. Maandag vergaderen, dinsdag naar Hoorn over de Westfrisiaweg en woensdag de raadsvergadering. Kan ik daar gaan zitten met een tas vol papieren zakdoeken, getver!

Het begint hier in Enkhuizen de spuigaten uit te lopen met straatberovingen op Duitse toeristen. Het gebeurt steeds door dezelfde groep figuren, in wisselende samenstelling. Dit soort sujetten geeft onze stad een ongunstig imago, en daar baal ik van! Plus dat toeristen in Enkhuizen komen om een leuke tijd te hebben, en niet om met een mes onder de neus beroofd te worden. Je zou haast gaan denken aan een vorm van burgerwachten! Tenminste, bij mij komt dat soort dingen wel zo langzamerhand in m'n hoofd op. Ik zat er al aan te denken om zelf daar rond het station en de havens eens 's nachts te gaan kijken. Maar de politie moet het doen, en de mannen van Schaaf zouden moeten constateren. Of dat laatste gebeurt weet ik niet, als je uitgaat van wat er gebeurt in ieder geval niet. Hopelijk pakt de politie die figuren snel op, en laat ze opdraaien voor alles wat de beroofden aan kosten hebben, ook volgende kosten in de toekomst. Dan ook nog de huisberovers die m'n dochter te grazen hebben genomen oppakken, en dan heeft de politie in mijn ogen in ieder geval de boel weer iets veiliger gemaakt.

Het is gek, het WMO-loket in Enkhuizen werkt prima, de mensen die er terecht moeten zijn bijzonder positief over hoe ze er geholpen worden, maar nu hoor je toch steeds meer over de Omring. Over de Omring in de zin van dat die klaagt over de gemeentes, of dat de Omring intern de zaken niet op orde heeft en daardoor de thuiszorg niet goed verloopt qua o.a. planning etc. Als ik het goed begrijp krijgen Karin Kunst van de PvdA en ik aankomende week antwoord op vragen die we gesteld hebben aangaande Omring, thuiszorg en aanliggende zaken. Naar die antwoorden ben ik best wel benieuwd.

Woensdag de raadsvergadering waarin het "nieuwe" coalitie-accoord bediscussieerd zal worden. Dat zal me ook benieuwen, alles wat erin staat is niet wezenlijk veranderd in de zin dat de intenties echt anders zijn geworden. Vermoedelijk zal de PvdA er wat stevig op ingaan, maar dat is niet zeker. Hun inbreng in het accoord staat er nog steeds onveranderd in. De raad is nu wel wat exacter verdeeld in wat je als links en rechts zou kunnen beschouwen als je het ongenuanceerd wilt zien. Binnen de partijen op zich weer niet natuurlijk, m'n eigen club is niet echt een partij die zich stevig links of rechts profileert. En daar is het dan ook een lokale partij voor! Toch hebben anderen, vooral degenen die niet helemaal loskomen van de ouderwetse manier van politiek bezien, de constante neiging NE persé links of rechts in te delen in het politieke spectrum. Dat links of rechts zijn hangt dan ook weer af van wie ons op dat moment beziet, we zijn én links én rechts genoemd!

Maar de tijd zal het leren, ik ga zondaggen...