Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 7-9 t/m zondag 13-9-2009

Maandag de 7e t/m donderdag de 10e: Vroeger, in mijn kleuter- en vroege kindertijd, vertelde mijn vader me al van alles over sterren en planeten, meteorieten en kometen, over supernova's en over zwarte gaten, over lichtsnelheid en lichtjaren, over atomen en atoomkernen en electronen, over hagedissen op zuidhellingen in de duinen en dat de mannetjes groen zijn en de vrouwtjes bruin, over fopeksternesten en hoe de echte te herkennen zijn, over tapirs, over Manokwari en Djakarta, over Celebes en Borneo, over Papoea's, over de hongerwinter en evacuatie naar Friesland, over aardbevingen, over dinosauriërs en over de evolutie, over hoe je het beste paling kon vangen en hoe het beste brasems, waar konijnennesten zaten, over geelgerande watertorren en libellelarven, over schrijvertjes die over het water flitsten, over nesten van stekelbaarsjes, over salamanders, over Duitsers en oorlogen, over hoe je van leisteen een "strijdbijl" kon maken, en over véél meer en van alles dat interessant was en waarheid bevatte.

Dat allemaal maakte van mij een jongetje dat uiterst geïnteresseerd in de wereld werd en waarheden zocht. Een jongetje dat wilde weten hoe dingen in elkaar zaten en waarom dat zo was, dat wilde weten hoe dingen ontstaan waren, dat wilde weten waarom de wereld zo is als dat hij is, en waarom gebeurt wat gebeurt.
Een jongetje met een microscoop, met een crossmobiletje, met een scheikundedoos, met boeken over explosies in het heelal, boeken over evolutie, boeken over dierenleven, boeken over woestijnen, boeken over Neanderthalers, boeken over bacteriën, boeken over ruimtereizen, boeken over gebouwen, boeken over godsdiensten.
Als jongetje, en later als jongen en jongeman, las ik me een complete breuk over alles wat voor mij interessant was. En als ik de laatste 12 jaar geen lokale politicus zou zijn geweest, dan had ik dat nu nog gedaan.

Van al dat lezen, zoeken, trachten te begrijpen waarom is wat is, wordt je dom. Je wordt dom en naief. Althans, ik ben er dom en naief van geworden. Niet overal dom en naief in, maar wel dom en naief in de zin dat ik altijd als vanzelfsprekend heb aangenomen dat iedereen om mij heen zocht naar de waarheden in en van de wereld en werelden om zich heen. Het klinkt, nu ook in mijn eigen oren, ongelooflijk, maar ik heb dat wérkelijk waar tot afgelopen april altijd als vanzelfsprekend aangenomen. Zonder twijfel, zonder er zelfs maar bij stil te staan dat het anders zou kúnnen zijn.
De werkelijkheid is anders. De wereld draait niet om waarheden, maar om gewenste waarheden. Om geschapen illusies voor mensen. Illusies die de makers ervan macht geven, of geld, of status, of een combinatie van deze drie. Of een ander belang dat behartigd wordt.
De makers van de gewenste waarheden, de illusies, interesseert het geen klap wat waar is of niet. Hun waarheden zijn de waarheden die hun belang dienen, al het andere wordt neergezet als onwaarheid. Waar of niet.

In april ging Inge dood. Dat was een waarheid. Die waarheid hoefde ik niet te onderzoeken, die waarheid was duidelijk. Er is geen illusie. Dood is dood.
In april hebben mensen waarheden weggegooid, en onwaarheden als waarheden neergezet. Bij het waarnemen daarvan, tussen alles wat als waarheid langskwam in, was ik te verbijsterd om er ook maar iets van te kunnen zeggen. De scheppers van onwaarheid en illusies, die hun eigen belang behartigd zagen door het scheppen van onwaarheid en illusies, konden daarmee nog groter onwaarheid als waarheid neerzetten.
De verbijstering gold in de eerste plaats het feit dat onwaarheid neergezet werd als waarheid, iets later drong verbijsterend tot me door dat de onwaarheid ook over mijzelf ging. Onwaarheid en waarheid.

Ik kan er nog steeds niet bij dat iemand onwaarheid bewust neerzet als waarheid. Onwaarheid uit onwetendheid, naïviteit, onkunde, gebrek aan denkpotentie, door onjuiste informatie etc, neerzetten als waarheid kan ik wél begrijpen. Het is niet bewust, het is niet met een intentie. Het behoort bij het trachten te zien van de waarheid of van waarheden.
Waarheid bewust aan de kant gooien, en onwaarheid bewust daarvoor in de plaats zetten als de illusie van waarheid, dat is liegen. Het is ongehoord. Het is ongehoord omdat de waarheid daarmee bewust geweld wordt aangedaan. Ik snap dat niet. Naast mijn nu pas langzaam afzakkende kwaadheid en de daarvoor in de plaats komende verachting, is er het totale onbegrip dat iemand dat werkelijk wil.
Je maakt waarheid kapot, en daarmee een stuk wereld om je heen.

Vrijdag de 11e: Om nog eens terug te komen op WOII, ik denk dat het als bekend zijnde verondersteld mag worden dat Polen het enige land ter wereld is dat direct na WOII weer pogroms tegen joden organiseerde. Althans, pogroms in Polen werden als vanouds uitgevoerd alsof er niets gebeurd was. Dat is een behoorlijk driest iets als je er rekening mee houdt dat praktisch alle vernietigingskampen in Polen lagen, en dat veel Polen zéér actief waren in het helpen van de nazi's om joden op te pakken en te elimineren.
Het anti-semitisme is in Polen hedentendage nog net zo sterk aanwezig als vóór WOII. Vraag het elke willekeurige Pool, en hij zal je doorgaans als je hem kent eerlijk antwoorden dat dit zo is. Polen hebben een hekel aan joden, en worden echt kwaad als je denkt dat zij zelf joods bloed hebben.
Dat het anti-semitisme er wijdverspreid is wil natuurlijk niet zeggen dat álle Polen anti-joods zijn, maar dat het veel voorkomt in dat land. Net zoals homohaat en een hekel hebben aan alles dat niet blank van huidskleur is. De Polen zeggen dat zelf, niet ik. Voordat ik weer het standaard PvdA-geblèr over me heen krijg dat ik racist ben, of fascist ben, of generaliseer. Daar heb ik momenteel gewoon even geen behoefte aan. Die strijd komt nog wel, einmal.

Vandaag werd ik met bovenstaande over Polen geconfronteerd op een manier die wel apart was. Een Poolse dame vertelde me dat ze gedroomd had dat joden in vliegtuigen Polen binnenvielen en bombardeerden! Dan wel de standaardjoden die we hier nauwelijks kennen, de joden met hoeden op en die krulletjes langs hun gezicht etc. Ze bombardeerden de steden, en schoten op wegrennende mensen!
Heel apart zoiets; voor Nederlanders zoals ik ze ken is het fenomeen "jood" al nauwelijks iets waar hij bij stil staat, laat staan dat dit soort onbewuste zieleroerselen zich manifesteert. Dat soort jodendromen in die mate zal eerder voorkomen bij sommige groepen van wat we de nieuwe Nederlanders noemen, waarbij antisemitisme ook sterk in opkomst is. In tegenstelling tot bij de mensen in het land van oorsprong, daar staan joden in vrij hoog aanzien en worden ze node gemist nadat de meerderheid van hen naar Israël is vertrokken na WOII. Voor jonge Marokkanen is het uiterst de moeite waard het Joods Historisch Museum in Amsterdam eens te bezoeken, en daar op de kelderverdieping de tentoonstelling te bekijken over het hoe en wat van de eeuwenoude relatie tussen bewoners van het huidige Marokko en joden. Dat de joden bijna allemaal weggetrokken zijn uit Marokko is een enorme aderlating voor het land die nog jaren gevoeld gaat worden, niet meer en niet minder!
Jonge Marokkanen die dat niet doen, en hier hun domme antijoodse gekrijs scanderen zijn blind voor de eigen cultuur van het eigen land. Zoals ik zeg, laat varen die meelopende houding, ga zelf denken, en bekijk bijvoorbeeld eens zo'n tentoonstelling.

Maar het is duidelijk dat men in Nederland in brede kringen politiek correct blind is én wenst te zijn voor de discriminatie, voor het racisme, voor vreemdelingenhaat, voor nationalismen, voor fascisme, voor homohaat etc, vanuit diverse groepen van Nieuwe Nederlanders. De blinde, domme politiek correcte focus ligt bij misbegrip voor anderen, andersdenkenden en nieuwkomers door mensen die Oude Nederlanders genoemd zouden moeten worden, als je het over Nieuwe Nederlanders hebt.
Als je discriminatie wilt aanpakken, in een land waarin je 176 nationaliteiten zonder aanziens des persoons hebt toegelaten, dan heb je een enorme klus te klaren. Die 176 nationaliteiten houden sowieso al een hoop onderlinge haatgevoelens van nationaliteiten onderling in, laat staan binnen die nationaliteiten ook nog eens de verschillende etnische groeperingen.

Kijk naar de relatie tussen Surinaamse Hindoestanen, Javanen, Creolen. De politieke lijnen lopen zelfs langs die etnische lijnen! Kijk naar de verschillende etnische groeperingen binnen de Turkse gemeenschap, of de verschillende lijnen binnen die gemeenschap van diverse Islambeleving.
Kijk naar de wrijving tussen Marokkanen en Turken, zie hoe Serviërs denken over Turken, over Albanezen, over Israëlies en over moslims. Bekijk de verschillende Afrikaanse nationaliteiten eens vanuit de diversiteit aan stamverbanden die binnen die nationaliteiten bestaan, dan is er ineens een heel ander schilderij over Afrikaanse nationaliteiten.
Het noemen door mij van Berbers is niet zo vreemd geweest, het is een aanduiding van totale mislukking van het Nederlandse systeem van hoe een multiculturele samenleving in elkaar gezet had moeten worden. In dit land dacht men er goed aan te doen Berbers Arabisch te gaan leren om ze zich Marokkaan te laten voelen.... Gelul allemaal! Maar niemand die daar iets over wil lezen, of zichzelf erover informeert. Men roept liever dat iemand fascist, racist, neo-nazi is.

Dat partijen als PvdA en soortgelijken dat niet wensen te zien om hun eigen medeverantwoordelijkheid in dat falen niet te behoeven erkennen, en zelfs de discussie erover jarenlang hebben proberen dood te slaan, is bijna misdadig te noemen.

Maar het tij kan gekeerd worden. In de aard is het nog steeds zo dat diversiteit uiteindelijk een land zal redden van de incestueuze culturele ondergang. Een land dat meent een cultuur in zichzelf gekeerd te kunnen opbouwen en laten evolueren, is ten dode opgeschreven en zal volledig terecht verdwijnen in andere verbanden.
Onder diversiteit versta ik dan diversiteit van religie, van culturele bijdrage, van filosofische bijdrage, van etnische bijdrage, van intellectuele bijdrage, en zelfs van gastronomische bijdrage!

Maar: het is makkelijker mij neer te zetten als fascist, racist, neo-nazi etc, zoals de PvdA al 12 jaar bij tijd en wijle tracht te doen en waar ze altijd wel een willige medestander in hebben. Ook vóór uitspraken van wat dan ook al, 12 jaar terug werd ik namelijk al als neo-nazi neergezet op basis van het een tondeuze halen over mijn schedel ipv dat ik naar kappers ga. Ik had op dat moment nog nergens m'n mond over opengedaan, maar was slechts lid van Enkhuizer Belang...

Waar het wérkelijk om gaat is dat wat nu door jarenlang niet-handelen van politiek correcte, in dit opzicht als dom te betitelen, politici een groot sociaal probleem is geworden, met vereende krachten aangepakt zou moeten worden zonder andersdenkenden restricties op te willen leggen in denken over oplossingen.
Al die mensen die altijd zeggen dat ze zo tolerant zijn naar anderen, en die dan ook beweren dat de waarheid ergens in het midden ligt: láát die waarheid dan ook werkelijk in het midden liggen, en niet slechts aan je eigen kant!

Enne, o ja, morgen zal ik ook iets zeggen over dat parkeren en zo.....

Zaterdag de 12e en zondag de 13e: Zaterdag ben ik met mijn ouders samen aan het werk gegaan in het huis van Inge. Het blijft ontzettend k*t om daar te werken, maar het moet. De boel moet verkocht worden en zo. Niet dat daar dermate haast bij is, maar eens moet het toch gebeuren.
Het maakt depressief, ik zie van alles langskomen dat voor mij Inge is en Inge voelt. Het is goed dat mijn ouders helpen.
Deze week had Inge haar dochter Claudia ook nog griep, volgens de verschijnselen de Mexicaanse griep. Ach, het past bij een Spanjaard om de Mexicaanse griep te hebben.... Maar ze is al weer aardig opgeknapt, krijgt alweer een grote bijna-pubermond, en kan dus heel gewoon morgen gewoon weer naar school!

Zondagochtend had ik met een landelijke partijgenote een discussie over CO2-uitstoot, klimaatbeheersing (voor zover dat bestaat dus in mijn ogen...), over milieuproblematieken, over visies op zaken en waarom die visies zo waren als dat ze waren etc. Best een leuk gesprek, dit soort discussie is tof om te doen.
Binnen GroenLinkskringen denk ik wel enigszins afwijkend over een aantal zaken merk ik soms; althans, dat zijn de GL-kringen hier in Enkhuizen. De partijgenoten uit wat grotere plaatsen zijn vaak wat zakelijker, practischer, en minder ideologisch hemelvarend.
Maar het blijft leuk dat soort degenkruiserij  Over die CO2 ga ik ook maar eens wat schrijven, en over de aflatenhandel (emissierechtenhandel....!!) die erbij hoort. Kapitalistisch humbug, het zijn wederom de veelbezitters die eraan verdienen, en de Jan met de Petten als wij die het betalen.

Afgelopen week heb ik de DVD gekeken over de Rote Armee Fraktion, "Der Baader Meinhof Komplex". Béregoede film moet ik zeggen, zeer realistisch en duidelijk makend hoe de zaken gingen en lagen.
Mijn moeder vroeg hoe ik het zag allemaal. Ik denk dat Gudrun Ensslin tweemaal zoveel hersenen had dan ik, en de boel een stuk scherper in beeld had wat dat betreft. Je kunt haar wat mij betreft eigenlijk wel beschouwen als het werkelijke brein van de Rote Armee Fraktion.
De methodes die ze als groep uiteindelijk hanteerden kan ik wel begrijpen, maar slechts deels.

Als ik nu in deze tijd kijk naar bijvoorbeeld de "dialoog" over het grootgraaien die al 19(!) jaar duurt en begonnen is onder de "inspirerende" leiding van PvdA'er Wim Kok, die uiteindelijk zelf ook megagraaier bleek te zijn, dan is wat gebeurt als geweld richting de gewone burger te interpreteren.
De crisis waar we nu in zitten, volgens iedereen die ertoe doet veroorzaakt door de hebzucht van de betreffende graaiers, veroorzaakt doden. Doden die dood gaan door niet geïnvesteerd geld in zorg, in onderwijs, in medische ontwikkeling, in landen waar hulp noodzakelijk is, in plaatsen waar mensen eerst zichzelf konden bedruipen en nu niet meer.
Iets doen wat doden veroorzaakt, en ineenstortingen van samenlevingen, en daarmee doorgaan onder bescherming van een overheid die constant doet alsof nu de oplossing héél nabij is terwijl steeds weer uiteindelijk blijkt dat dit totaal niet zo is, is geweld. Geweld richting mensen en hun samenleving, puur en alleen voor de eigen persoonlijke winst. Een bewust proces, ten koste van iedereen en alles om zich heen, létterlijk. Dat is geweld.

Ik kan geen reden bedenken, na 19 jaar "dialoog" zonder verbetering maar juist verergering, waarom inderdaad groepen uit de samenleving geen tegengeweld richting dit soort boeven in hun repertoire zouden opnemen. Het is niet goed, integendeel zelfs, het is fout. Maar het is wél zelfbescherming!
Praten helpt niet, vragen helpt niet, zelfregulering helpt niet, de overheid redt het niet met haar "maatregelen", niets helpt. Alleen dreiging vanuit een massa als een bevolking helpt uiteindelijk denk ik, ook als je zoiets historisch bekijkt.
Nout Wellink waarschuwt nu ons als werkende sloebers dat we er rekening mee moeten gaan houden dat we fors gaan merken dat de overheid grote schulden heeft gemaakt om de troep die o.a. figuren als Rijkman Groenink hebben gemaakt. Rijkman Groenink heeft 26 miljoen verdiend aan ons als belastingbetalers zijnde. En z'n vriend Wouter Bos heeft gezegd dat de belastingbetaler niet in de portemonnee zou merken dat de overheid de banken overeind zou houden. Dus wel, wij betalen het rijkzijn van de graaiers.
Het wordt tijd dat dit eens werkelijk stopt lijkt me. Maar dat gebeurt alleen als degenen die dit doen dat niet meer kúnnen doen. Anders gaat het door.

Ach, ik hou erover op. Het ging zo, het gaat zo, en het zal wel altijd zo doorgaan. Ik ga zo televisie kijken, en de lichtbonte was ophangen.