Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 10-9 t/m zondag 16-9-2007

Maandag de 10e t/m zondag de 16e: Maandag de 10e niets meegemaakt van de fractievergadering voor de raad van de 11e. Mijn dochter.

Maar dinsdag de 11e was de raad. Door het voorstel Toerisme over Water barstte de coalitie uit elkaar. Dat behoef ik hier 5 dagen na dato niet te gaan vertellen, het heeft uitgebreid in de lokale media gestaan.
De PvdA ging in de raad verder dan mogelijk was op dat moment via een amendement dat ze wilden realiseren. Daar was niemand het mee eens, zowel raad alswel college niet. Het college had vanuit mijn optiek de zaken in het voorstel goed geregeld. Ze hebben getracht zo goed als mogelijk was, in aanmerking genomen al de diverse belangen welke van verschillende kanten een grote rol speelden, een voorstel te maken dat aan al die diverse belangen tegemoet kwam.
De belangen van de burgers die ingesproken hadden, de belangen van de stad ivm het verder ontwikkelen van het toerisme als toekomstige groeiende poot van werkgelegenheid binnen de eigen gemeentegrenzen, de belangen van de rederijen, de belangen van de raad binnen wat die in meerderheid als visie heeft over toerisme, de belangen ivm verkeersbelasting van de omgeving, de belangen van deelprojecten waar we ruim tweeëneenhalf miljoen subsidie voor binnen gekregen hebben. Dat kun je allemaal niet zomaar aan de kant gooien, je moet op een gegeven moment wél realistisch blijven denken als je écht iets wilt realiseren voor Enkhuizen.

Maar ja, het is gebeurd. Ik ben er niet blij mee, stabiliteit en continuïteit van bestuur zijn belangrijk!
Nu gaan de partijen van Enkhuizen verder, er zijn coalitieonderhandelingen aan de gang. Daar dient iets stabiels uit te komen, en dáár hoop ik bij Gods gratie op.

Maar eerst mijn kind.