Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 6-9 t/m zondag 26-9-2010

 

Twee dingen:

Eén - het is geweldig om helemaal niet meer mee te discussiëren op allerlei discussiefora op internet.

Twee - Nederland verhuftert.

 

Het eerste is een persoonlijke visie, ik ben gewoon klaar met dat soort internetdingen. Het leidt nergens toe, het levert niets op dat ik zou willen of dat ik als nuttig ervaar, het levert wel iets op dat ik niet wil en anti-nuttig vindt, het kost nodeloos veel kostbare tijd, plus nog de Wet van Godwin waar ik het [hier] al over had én de nutteloze aanvallen op de persoon die daar immer en eeuwig plaatsvinden, maken dat ik er niet en hopelijk nooit meer aan mee doe. Zonde van de tijd. Maar wél duidelijk is o.a. ook daar op die discussiefora en op internet in het algemeen het tweede: namelijk dat Nederland in kwadratisch versnellend tempo verhuftert en verloedert.

Gezien de regelmatige verwijzingen en vergelijkingen in internet”discussies” naar nazi’s, WOII, fascisten etc, ongeacht het onderwerp waar het over gaat, is het waarschijnlijk dat degenen die zich op de internetfora begeven grotendeels bestaan uit 40+’ers en babyboomers. Die hebben in mijn ervaring vrij vaak één of andere focus op WOII en de neiging die overal bij te betrekken, en zeker voor alles als ijkpunt te nemen. Het feit dat er een speciale Wet door bedacht is, door Godwin dus, wijst daar ook al op.

 

Het tweede, die verhuftering, is een algemeen iets dat door o.a. mij al eerder geuit werd, maar nu steeds luider in bredere kring klinkt. Daaraan gelinkt zit in veler optiek een steeds nijpender overkomend gebrek aan normale communicatie en omgangsvormen. Een in mijn ogen schrijnend voorbeeld hieronder daarvan.

Vorig jaar eind april is mijn vriendin overleden aan kanker. Ze was de moeder van het meisje dat nu mijn geërfde dochter is. Ik draag nu de verantwoordelijkheid voor mijn vriendin haar dochter.

Afgelopen week en weekend kreeg deze geërfde dochter berichten via Hyves van een Enkhuizer meisje dat haar niet mag. Dat meisje heet Amber V.

Dat 11- of 12-jarige meisje verstuurde haar berichten in de orde van: “Jij als moederloos kind, je eindigt als hoer! Je moeder zal wel hoer geweest zijn en daarom aan kanker doodgegaan zijn, en ik hoop dat jij net zoveel pijn gaat krijgen als haar en ook dood gaat aan kanker! Ik ga naar iedereen berichten sturen wat voor een kutkind je bent! Niemand mag jou als moederloos kind, met je kleinzielige leventje bij je pleegmoeder Anneke” En zo ging dat een tijdje en ook meermaals door. Het is te gek voor woorden, en ik vraag me dan ook werkelijk af uit wat voor een nest zo’n kind komt. Zo’n mentaliteit komt niet uit de lucht vallen lijkt me, iets ontstaat ergens door.

M’n eerste reactie bestond uit de wil de boel daar thuis op te blazen (over verhuftering gesproken…), m’n tweede reactie uit die ouders benaderen voor een gesprek, maar mijn uiteindelijke reactie bestond uit Claudia mentaal wapenen tegen dit soort idioten met volledig empathieloze eigenschappen in de wereld. Ouders van kinderen die zo jong al zo zijn en doen kunnen m’n rug op, daar praat ik niet eens mee.

Dat figuur zit nog op een christelijke basisschool ook, maar is daar gezien dit soort uitingen duidelijk niet in staat geweest daar enige waarde van belang op te doen. Verspilde moeite van de school die hier ook niets aan kan doen, en zonde van onderwijzerstijd en –geld dat aan zo iemand besteed is. Helaas pindakaas.

 

Maar het geeft wel deels aan hoe dit land mentaal verloedert. Anonieme internetscheldpartijen, anonieme aanvallen op personen in discussies over onderwerpen, geen enkele humaniteit meer naar medemensen toe, de eigen wil en visie als enige “goede” meetpunt en ijkpunt beschouwen en geen discussie meer kunnen voeren over waar het om gaat, niet meer willen luisteren naar wat anderen te melden hebben, geweld op straat om de minste redenen al, en de hele reutemeteut verder. Dat allemaal onder de noemer van openheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van meningsvergaring, tolerantie en opbouw van sociale cohesie, en dat soort hypocriete opgegeven redenen. Het eigen gelijk en de eigen ego vieren hoogtij; springtij, beter gezegd.

Dit land lijkt soms wel veranderd in één groot knallend gekkenhuis van anonieme, zwaar gefrustreerde, laffe, onzinspuitende en internet volbrakende éénrichtingsverkeersidioten.

Daarnaast de geldgraaierij en geldgeilheid die om zich heen grijpen, het voorop alles stellen van de eigen “behoeftes” en ego, het schijt hebben aan alles waar geen persoonlijk voordeel mee te behalen valt, en de verloedering en degeneratie zijn in mijn ogen bijna compleet tegenwoordig.

Daarbuiten gelaten natuurlijk degenen die niet zo zijn, leven en denken. Maar diegenen lijken haast wel een minderheid te worden.

 

In mijn ogen zie ik dat nu in de lokale politiek ook gebeuren. Bijvoorbeeld over de keuze van het veelbesproken SMC. Een meerderheid van de raad heeft ooit gekozen voor het bouwplan van ontwikkelaar De Nijs, en niet voor het plan dat ontwikkelaar Scholten destijds ingediend had i.s.m. De Omring, GGZ en WFG. Zelf had ik ook voor “plan Scholten” gekozen, maar uiteindelijk won De Nijs het in de raad met een meerderheid van één stem verschil.

Wel, dat gebeurt dan. Zo gaat dat in systemen van parlementaire aard. Maar niet in Enkhuizen. Hier gaan de partijen die destijds verloren hebben eindeloos door over allerlei bijzaken die feitelijk eigenlijk geen politiek meer zijn, maar ambtenarenzaken en collegezaken. De politieke keuze is gemaakt, de rest is bestuurswerk in opdracht van een meerderheid van de raad.

De partijen die destijds dus die politieke wedstrijd verloren, zijn degenen die nu de bestuurlijke zaken gaan brengen als zijnde zaken van politieke aard en keuze. Dat is een leugen, en nog een vrij harde ook. De politieke keuze ligt reeds lang achter ons, en nu heeft men zich als raad (minus een paar oppositionele tegenstemmers van weleer) beziggehouden met de zaken zoals die nu liggen zo goed als mogelijk is binnen de bevoegdheden van de raad aan te passen naar wat de raad geïnterpreteerd heeft als zijnde zo goed mogelijk voor de grootste gemene deler van de burgers van Enkhuizen.

Het feit dat dit nu anders gebracht wordt, dat nu bestuurlijke zaken, financiën, financiëringen etc, gebracht en misbruikt worden door ze op te brengen als politieke keuzes, is een vrij stevige belazering van de burgers “dus”.

Oftwel: het behoort tot de politieke verloedering en het onwaardige populisme waar de zich graag links noemende partijen in dit land en deze stad zo gaarne de door hen als rechts en extreem-rechts weggezette partijen van betichten. Het is wat mij betreft een behoorlijk smadelijk spel, en zeker wel onbehoorlijk te noemen. Maar dat woord zal wel niet goed gebruikt worden door me, tenslotte hebben de zich ten onrechte links noemende partijen een zelfbenoemde autoriteit op wat hogere moraliteit is en zou moeten zijn……

Bij mij behoeven ze niet meer aan te komen over moraal, sociaal etc. Er is geen steek van waar allemaal.

Dit is hoe ik het zie: verloedering, degeneratie, en kapotmaken ter eigen voordeel van wat democratie in de basis is. Egocentrisme en verborgen vormen van kneiterhard kapitalisme, en dat onder linkse noemers… Tssss!

Het mooie in mijn ogen is wél dat wat mij betreft de partij die ikzelf als landelijke achtergrond heb, GroenLinks, niet aan deze verhuftering meedoet en gewoon constructief en eerlijk de realiteit ingaat. Zowel lokaal hier in Enkhuizen alswel landelijk.

Goede partij, blij er al zo’n 12 jaar (minus drie of vier weken) lid van te zijn!

 

Nou, en morgen weer vroeg op. Er is nog véél meer te vertellen, maar ik heb niet zo vaak tijd om uitgebreid te schrijven. De antwoorden die ik gekregen heb op de gestelde vragen moet ik nog onder die vragen planten, en mijn hoofd zit werkelijk vol met ideeën! Maar de tijd, er is tegenwoordig geen tijd…. Wij alleenwoners met fulltime jobs, kinders, veel leeswerk, en naast politiek ook andere intensieve belangstellingen en levensverplichtingen, komen nergens aan toe!

 

Welterusten, kga een keer vroeg pitten.