Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 21-8 t/m zondag 27-8-2006

Maandag de 21e zat ik te denken aan duidelijkheid naar de burgers toe wat betreft welzijnswerk en welzijn in Enkhuizen. Ik ben er zeker van dat een één-loketfunctie wat dat betreft het beste is, met één organisatie waar je voor alles bij terecht kunt. Niet twee of drie organisaties, maar gewoon één organisatie zodat de burger die iets wil weten of iets geregeld zou willen zien duidelijkheid heeft waar hij/zij daarvoor naar toe moet gaan. En het liefst geen vage organisatie, maar een professionele, financieel efficiënte toko waarvan duidelijk is wat ze wil en wat ze doet.
Wat dat betreft heeft de Enkhuizer raad toch duidelijk voor iets gekozen dat daaraan beantwoordt: integratie van Breedband in Stichting Woondiensten Enkhuizen, met uiteindelijk één organisatie die Welzijn coördineert en uitvoert; onder supervisie van de gemeente cq de gemeenteraad. Het is allemaal duidelijk uitgesproken. Het enige dat niet duidelijk is uitgesproken door de verschillende fracties destijds is wat voor hen eigenlijk integratie inhield. Wat dat betreft is niet helemaal zeker of iedereen wel hetzelfde bedoeld heeft, maar de meerderheid van de raad heeft wél hetzelfde bedoeld!
Nu is het zo dat er ineens allerlei ego's botsten, zaken niet goed gingen, ideeën over welzijn botsten en de door de raad gewenste samenwerking  tussen Stichting Woondiensten Enkhuizen en Breedband ter groeien naar integratie feitelijk ter ziele ging. Slechte zaak, de raad heeft zich duidelijk uitgesproken! Dús de bevolking heeft zich duidelijk uitgesproken!
Breedband verhuiste, en ging op zichzelf verder, de raad werd daarover pas achteraf geïnformeerd. En daarna begon het verbale degengevecht, de woordensteekspelletjes, het steeds complexer en onduidelijker brengen van wat aan de hand was...
Breedband en z'n aanhangers zijn zich in grote nood uiteindelijk gaan gedragen als de brilsmurfen van het dorp omdat ze niet écht hard konden maken dat één organisatie niét beter is dan twee. Het brilsmurfengedrag uitte zich in de vorm van: "Ohh, kijk Grote Smurf, wat ze doen mag helemaal niet hè? Stout doen ze hè Grote Smurf? Wij niet hè Grote Smurf, wij doen het goed hè Grote Smurf?" ...........?!!


Brilsmurf...

In plaats van dat de discussie zich dus ging richten op wat mogelijkerwijze misschien wel goéd was voor het Enkhuizer welzijnswerk, ging de discussie ineens over wat wél en niét mocht. Volledig voorbijgaand aan de intentie van wat de raad, dus de bevolking, graag wilde zien...
Nu zitten we ineens met van gemeenschapsgeld gevoerde rechtszaken, van gemeenschapsgeld betaalde verhuiskosten, van gemeenschapsgeld betaalde advocaatskosten! Hiervan ga ik dus totaal uit m'n plaat! Ego's die zich gewoonweg niet meer richten op wat de burgers goed vinden en graag willen, maar zich richten op hun eigen wereldje en dat met middelen uit de portemonnee van de burger met hand en tand verdedigen!
Het is het opportunisme ten top dat een organisatie die notabene door de raad is opgericht met het doel uiteindelijk te integreren met Stichting Woondiensten Enkhuizen, keihard op kosten van de Enkhuizer burgers aan het muiten slaat en z'n eigen gang wenst te gaan! Ik ben het zat...

!!     !!

Dinsdag de 22e is het weer behoorlijk druk op het werk. Dat houdt in dat er zaterdag wederom overgewerkt wordt. Eigenlijk zou ik met dochter Langbroek naar Alkmaar gaan, maar dat wordt dus een week later.
Vandaag las ik in het NHD over dat René van der Pluijm, Jan van Oostende en ik de site [Politieke Wandelgangen] gaan doen. Dat lijkt me best leuk straks! We willen na het zomerreces in september beginnen. Eerst even de collega's leren inloggen en dingen op de site zetten, dan gaan met die banaan (tjee, wat een fout gezegde... )
Breedband: In de commissievergadering van 28 februari van dit jaar is er behoorlijk discussie geweest over de kwestie Breedband. Nieuw Enkhuizen heeft daar bij monde van mezelf zeer kritische vragen gesteld naar aanleiding van informatie van de wethouder die minstens schijnbaar niet correct was. Het is de taak van een fractie om als je merkt of meent te merken dat informatie van een college niet correct is, daar kritisch over te zijn. Zélfs ook én zeker ook als gaat het om uitvoering van een raadsopdracht aan dat college, die dat college koste wat het kost probeert uit te voeren.
Naar aanleiding van een rapport van minister Dekker en naar aanleiding van informatie van derden meende NE deze vragen dus ook te moeten stellen, als zijnde de taak van de volksvertegenwoordiging. Uit informatie in die commissie, maar zeker ook uit informatie die schriftelijk gegeven is aan de raadsleden destijds, bleek dat óók het college op het verkeerde been is gezet ten aanzien van mogelijkheden om te realiseren wat de raad wil, op de wijze waarop het college die raadswil invulling trachtte te geven. Het SEV heeft verwachtingen gewekt bij het college welke niet realistisch waren. Het college is door die ten onrechte gewekte verwachtingen dus ook op een foute manier richting de raad/commissies gegaan. VROM en SEV gaven absoluut geen éénsluidende informatie naar buiten.
Wat pertinent niét is gebeurd, is dat de raad in haar raadsvergadering de intentie die ze uitgesproken heeft tot integratie van Welzijnsstichting Breedband (welke daartoe opgericht is) met Stichting Woondiensten Enkhuizen, herroepen heeft. Deze intentie staat nog steeds overeind, en tot dusverre in meerderheid van de raad.
Het college is dus nog steeds gebonden aan de opdracht van de raad deze integratie gestalte te geven, op een wijze welke wél mogelijk is. Het is de visie van de raad dat een dergelijke vorm van één-loketfunctie voor welzijn ten dienste is van de burger, zoals gister reeds beschreven. Wat ik gister dus schreef daar sta ik nog steeds achter, integratie (hoe dat dan ook geïnterpreteerd moet worden, daar is discussie over mogelijk denk ik) van Welzijn en Wonen dient op een wijze gerealiseerd te worden. Met afweging van de belangen van álle betrokken werknemers van hoog tot laag onder Breedband, die allen hun baan en inkomen gegarandeerd dienen te krijgen (zoals ik ook reeds eerder in een commissievergadering zéér duidelijk gesteld heb!).
Ik vind het dan ook nog steeds niet goed dat een stichting, welke door de raad in het leven is geroepen met een doel, een eigen leven begint te leiden en dat doel gewoonweg niet uit wil voeren of wil meewerken aan een vorm van bereiken van dat doel binnen het kader van de mogelijkheden die daarvoor bestaan of gaan bestaan.
Pffffft....

Woensdag de 23e: geen woorden.

Donderdag de 24e en vrijdag de 25e: Op donderdag hebben we een uitermate constructief fractieoverleg gehad met z'n allen. We hebben veel besproken, en veel gevormd. Ook nog een gezamenlijk initiatief van SP en NE goedgekeurd, over een onderwerp waar beide partijen al een tijd mee bezig zijn. Dat is het mooie van het dualisme, je hoeft niet meer persé met een coalitiegenoot of persé met een oppositiegenoot iets te doen. Die oubollige conventies kun je achter je laten! Je kunt je werk als volksvertegenwoordiger daardoor beter uitvoeren!
Ik zou zaterdag met dochter Langbroek naar Alkmaar gaan, maar dochter heeft een verjaardag van een vriendinnetje zaterdag. Ook speelde de Uitmarkt nog door m'n hoofd, maar dochter heeft een verj..... etc. Dus dat wordt een weekend in Enkhuizen. Ook niet slecht, er is zat te doen dit jaar!
En voor de rest: zoals altijd wederom zeer druk op werk deze week! Maar ik hoefde dus zaterdag niét over te werken, en dat is ook lekker.

Zaterdag de 26e: Er zijn weer eens mensen boos op me, en misschien wel wat terecht gezien de wijze van formuleren van uitingen waar ik soms toe neig. Maar deze keer ben ikzelf ook boos, op Statenlid [Bert Putters]. Maar ja, zo gaat dat in het leven, niet alles is koek en ei.
Vandaag documentatie binnen gehad ivm met iets dat ik voor iemand wil uitzoeken, documentatie voor iemand anders opgezocht die zelf wat wil uitzoeken, en gekeken of ik eigenlijk al antwoord had gehad van het college over een vraag die een persoon aan me gesteld had ivm huizen en straten. Dat antwoord heb ik nog niet gekregen, misschien ivm het reces, maar ik wil dat nu toch wel hebben eerlijk gezegd! Het duurt wel eens wat lang moet ik zeggen.
Ik las op de NHD-site dat er een puinruimer aan het werk is gegaan bij Welzijnsstichting Triton in Den Helder. Ze hebben een schuld van € 400.000,-- aan de gemeente. Doet me denken aan de eerdere Stichting Welzijn Enkhuizen vroeger, dat werd ook een zootje en heeft veel geld gekost.
Verder zijn er naar ik hoor uit de "kanalen" rare dingen aan de hand ergens mee, maar daar moet ik nog verder over horen.
Voor de rest, toen ik klaar was met doen wat gedaan moest worden, gewoon in m'n eentje de stad ingegaan, een bak koffie gehaald op de Melkmarkt bij het terras van de Enkhuizer, kleding geconsumeerd omdat de zomer toch ooit eens eindigt etc. Zeg maar onnuttige dingen doen die leuk zijn. Maandag alweer een vergadering, dus het wordt weer druk komende tijd.

Zondag de 27e helemaal niets gedaan dan een envelop bij iemand in de bus gooien. Met de vriendin van de Vette Knol (Inge heet ze) een rondje door de Parel van de Zuiderzee gelopen, met dochter Langbroek uiterst langzaam wakker geworden 's ochtends, nagedacht over wat dingen, beseft hoe belangrijk dochter Langbroek is in dit leven, en naar huis gegaan. De puzzel des levens is weer in elkaar gezet, en we gaan gewoon weer verder. Goed!