Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 13-8 t/m zondag 19-8-2007

Maandag de 13e en dinsdag de 14e: Het item religie begint de laatste jaren in Nederland weer een sterkere rol te spelen, en dat had ik 15 jaar terug echt nooit gedacht. Wat mij betreft waren we in dit land toch wel een beetje over dit soort dingen heen gegroeid, en lieten we wereldvreemden binnen de religies voor wat ze waren. Maar zoals altijd: zeg nooit nooit, en we moeten niet denken dat we in dit land geen godsdiensttwisten kunnen krijgen omdat we breedbeeldtv's, auto's en computers hebben. Alles kan overal ter wereld gebeuren, ook in Nederland.

Geert Wilders helpt er een handje aan mee, moslimfundamentalisten valt ook niet mee te praten, christenen beginnen zich weer steeds meer te roeren, en nu zegt bisschop Muskens ook nog eens dat gelovigen anders hun God maar Allah moeten gaan noemen... Aan de ne kant denk ik zo van alweer n van de vele geestelijken van de afgelopen eeuwen die weer een rare uitspraak doet, aan de andere kant lijkt hij de enige van de geestelijken op niveau in dit land die nog nadenkt over een langzaam escalerend probleem. De rest van dit soort lieden hoor je niet, die zitten binnen hun nog steeds aanwezige verzuilde clubjes stil te wezen en de wereld te ontkennen.
Wat ik me afvraag is of iemand nog nadenkt over de rol van al de ongelovigen in dit land, dat zijn tenslotte degenen die de afgelopen eeuwen dit land welvaart, wetenschap, gezondheid en democratie gebracht hebben. Het is alsof wij onzichtbaar zijn of niet bestaan. Bah! Maar wij moeten het allemaal maar wl aanzien, en we worden er in betrokken of we willen of niet. We glijden terug in het gekkenhuis van barbaarse tijden lijkt wel! Op n of andere manier heb ik zin om ertegen te gaan vechten. Religie en kapitalisme hangen dicht tegen elkaar aan tenslotte, en zijn beiden tegenstanders van werkelijke gelijkwaardigheid en vrijheid.

In het NHD las ik dat er een record aantal bezoekers op de VOC-dagen in Enkhuizen is geweest. Dat is mooi! Deze dagen zijn natuurlijk geen volwaardige toeristische trekker, maar vullen een toeristisch pakket wel aan. Ze zorgen dat er wat te doen is in Enkhuizen op zondags, en dat is leuk voor mensen die er een dagje op uit willen trekken of die hier in die weken verblijven. Volgend jaar is het de bedoeling dat er meer historisch bij komt kijken, en dat is heleml mooi denk ik. Dat krijgt de naam VOC-dag meer inhoud in relatie tot de VOC, en misschien groeit het dan uit tot een regionale of zelfs wijdere trekker. Dat zou wl goed zijn! De mensen erachter zijn in ieder geval gemotiveerd om er in deze zin mee verder te gaan heb ik begrepen. Ik vond het in ieder geval wel gezellig.

De afgelopen week was ook te lezen dan de PvdA hun zwaar door ex-geloofsgenoten met de dood bedreigde partijgenoot van Iraanse afkomst Ehsan Jami niet steunt in z'n voorzitterschap van het Comit van ex-moslims. Vrij laf moet ik zeggen, en het lijkt in verband te staan met de driekwart miljoen stemmen die deze partij uit de hoek van nog-wel-gelovigen ontvangen heeft. Als je als partij artikel 1 uit de Grondwet ondersteunt, dan ondersteun je ook initiatieven als van deze 22-jarige jongeman. Geloof moet tenslotte geen verplichting worden voor delen van bevolkingsgroepen. Alwr geloof trouwens, ik word er steeds meer niet goed van! Heel serieus vraag ik me wel eens af of streng-religieuzen zich wel eens realiseren dat de wereld er ontzettend op vooruit gegaan is sinds het niet- en gematigd geloof een opmars gemaakt heeft... In de landen waar dit zo is natuurlijk.

Maar het meest vreemde is dat zoveel mensen zich met religie bezig houden op allerlei plaatsen, maar de echt belangrijke items nauwelijks meer aandacht krijgen. Milieu, toenemende armoede, een toenemend aantal mensen dat nauwelijks te eten heeft in ons rijke land, sociale verschraling, afnemende solidariteit onder de bevolking, toenemende versplintering van bevolkingsgroepen op een negatieve manier, schaalvergrotingen die onafwendbaar op ons Europeanen afstormen en in goede banen geleid moeten worden, klimaatveranderingen met het potentile gevaar van tekorten aan voedsel en drinkwater (de basis van het leven wordt aangetast!!!), een toenemend aantal ziektes en aangeboren afwijkingen door gifstoffen in de leefomgeving, economie en toenemende concurrentie uit nieuw opkomende machten, opraken van grondstoffen etc etc etc. Laat die religies toch voor wat ze zijn, gooi onverbeterlijke gewelds- en criminaliteitsimporteurs Europa uit, en laten we de werkelijke problemen aanpakken en oplossen. Maar dat gebeurt toch allemaal niet...

Woensdag de 15e en donderdag de 16e: Vandaag, donderdag, [las ik] dat de GGD Rivierenland in Tiel samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen een landelijk onderzoek gaat doen waarom gereformeerden hun kinderen niet inenten tegen allerlei gevaarlijke ziektes. Steeds weer breken er in die bevolkingsgroep ziektes uit die ook gevaarlijk zijn voor de omgeving. Volgens de onderzoekers is het niet zeker dat deze mensen de inentingen van hun kinderen weigeren om geloofsredenen.
Welnu, ik herinner me nog hl goed vanuit m'n jongeliedenjaren de polio-uitbraken in de Biblebelt. De interviews die in de media stonden met mensen uit die kringen spraken overduidelijk van godsdienstige redenen voor het niet-inenten.

In mijn ogen is het zo dat als deze mensen hun kinderen niet tegen deze levensgevaarlijke ziektes inenten vanuit geloofsoptiek, ze hun kinderen blijkbaar meer beschouwen als requisieten voor de geloofsbeleving dan als zelfstandige kleine mensjes met de wil om lekker en gezond buiten te kunnen spelen en een volwaardige, ongehandicapte toekomst tegemoet te gaan. Oftewel: deze mensen zijn dermate egocentrisch dat hun eigen geloofsbeleving belangrijker is dan een eventuele toekomst voor hun kind in de negatieve zin die heel eenvoudig vermeden kan worden.
Zoiets raakt de kern van onze samenleving, namelijk het gelijkwaardige kansen voor de opbouw van een toekomst krijgen van ieder kind dat in Nederland geboren wordt. Deze ouders spelen een gokspel met die kansen van hun kinderen, een gokspel waar die kinderen absoluut niet om vragen. Het is wat mij betreft de immoraliteit ten top. Ik vraag me dan ook af of kinderen die door de inentingsnalatigheid van de eigen individuele geloofsbeleving van hun ouders een levenslange handicap oplopen of ernstig ziek worden, niet uit huis geplaatst moeten worden en dat de ouders niet uit de ouderlijke macht ontzet dienen te worden. Tenslotte heb je het uiteindelijk gewoon over zeer zware mishandeling vanuit een geestestoestand die niet in het welzijnsbelang van een onschuldig kind is. Maar ja, dat is hoe ik het zie.
En van de weinige dingen waarin ik Karl Marx gelijk geef is z'n visie op dit soort dingen, en n van de weinige dingen waarin ik de voormalige Sovjets gelijk geef is hun omgang met dit soort lieden. Het zit tenslotte in de geest van deze mensen. Maar ja, zoveel psychiatrische dokters zijn er denk ik niet beschikbaar om dit op te kunnen lossen. Niet alles was beroerd aan het communisme (wel erg veel, dat wel). Ik ben in ieder geval blij dat ik niet op die Biblebelt woon, maar gewoon in Enkhuizen waar mensen nuchter zijn.

Op de site van de lokale SP staat nog een goede [brief] te lezen die de afdeling hier naar hun partij gestuurd heeft. De SPers hier waarderen in ieder geval democratie en inspraak binnen hun eigen gelederen! Dat hoort ook zo, want met die items profileert de landelijke partij zich tenslotte!

En voor de rest wordt het steeds drukker op het werk, en dat is en blijft een goede zaak!

Vrijdag de 17e staat op internet het [bericht] te lezen dat het hommeles is in Egypte om die besnijdenissen van kleine meisjes. Het is in Egypte heel terecht verboden. Toch vind ik dit te vergelijken met wat de mensen op de Nederlandse Bible Belt doen, de fysieke onschendbaarheid van kinderen vanuit de geloofsovertuiging overtreden. Nederlanders zijn altijd goed in het met het wijsvingertje wijzen naar anderen dan henzelf, maar ook wij hebben dus een kwart miljoen mensen die eigenlijk omenselijk met hun kinderen omgaan door te weigeren ze beschermen tegen ziektes die hun hele leven voor de rest van hun bestaan negatief kunnen  benvloeden. Het wordt tijd dat er eens iets aan gedaan wordt.

Het is zo gemaskeerd allemaal. Als er een goed geschoren, blonde Bible Beltkerel voor een net rijtjeshuis met een verzorgde voortuin en een blinkende auto op het garagepad vertelt waarom hij z'n kinderen het onnodige risico laat lopen op ziektes die handicaps kunnen veroorzaken, dan staat dat veel beschaafder dan dat je op tv beelden ziet van een Somalisch huttendorp waar een imam met vijf tanden met behulp van een oude tante met drie tanden een 8-jarig meisje besnijdt. Maar het fundamentalisme van waaruit dat gebeurt is hetzelfde, de wreedheid is hetzelfde, en de verblindheid en het schenden van andermans lichaam zijn hetzelfde. Eigenlijk zou het goed zijn als er een keer een land waarvan het niet verwacht wordt ons land aanklaagt wegens nalatigheid van bescherming van kinderen tegen levensgevaarlijke en handicaperende ziektes. Het zou goed zijn als er een keer stevig terug gewezen zou worden met een stuk of wat wijsvingertjes richting dit wijsvingertjesland! Voor mij is het allemaal bijzonder hypocriet.

Maar de vriendin van de Vette Knol is alweer 5 dagen terug uit Cantabria waar ze een paar weken was! En dat resulteerde in eindelijk weer iets lekkers te eten... De liefde van de man gaat cht door de maag las ik van de week op internet, hahaha!

Morgen iemands pc nakijken, daar was ik woensdagavond ook al een paar uur mee bezig geweest. Het was op dat apparaat een tamelijke chaos, in alle opzichten die ik zo gauw kan bedenken. Dus morgen nog maar even afmaken de boel. Soms denk ik wel eens dat een kleine 10% van de mensen de pc's van de andere 90% regelmatig even doorloopt, het kan bijna niet anders als je ziet wat er soms allemaal aan de hand is met die dingen.
Maar het is weekend, de boodschappen zijn gedaan, ik heb een zelfstandig gemaakt lamslapje opgegeten dat nog lekker was ook, en ga eerst eens even helemaal niets nuttigs doen!

Zaterdag de 18e en zondag de 19e: De vriendin van de Vette Knol heeft in Cantabria een vriendin die 2 maanden per jaar een Berbermeisje uit de Spaanse Sahara in huis heeft. Het is een soort hulpprogramma waar ze aan meewerkt. Dat meisje is nu 9 jaar, en heeft in die 2 maanden per jaar behoorlijk Spaans geleerd.

Het is een slim meisje, ze heeft een goed stel hersens in haar hoofd. Haar droom is dat ze later dokter wordt, en dan haar volk kan helpen gezond te worden. Dat volk is nu voor veel dingen afhankelijk van de buitenwereld. Medicijnen, hulpgoederen als voedsel, etc. Wat het meisje zich in haar droom niet realiseert is dat ze straks, als ze 12 jaar oud is, niet meer naar school mag. Het is in haar leefomgeving namelijk de gewoonte, of de cultuur om het beter te benoemen, dat meisjes op 12-jarige leeftijd van school gehaald worden om thuis te gaan helpen. Idem dito voor de jongetjes, zij gaan de mannen helpen.
Toen ik dit hoorde werd ik eerst kwaad. Het is verspilling van het potentieel en motivatie van zo'n kind. Het voelt onrechtvaardig. Maar daarna realiseerde ik me dat het niet eerlijk is om kwaad te worden. Deze leefwijze behoort al eeuwenlang bij een volk dat dit gedaan heeft om in de barre omstandigheden van de woestijn als volk te kunnen overleven. Kinderen moeten vroeg leren hoe dingen werken, hoe vee in leven gehouden moet worden, hoe onderkomen gemaakt moet worden, hoe voedsel vergaard en bereid moet worden in zware omstandigheden die levenslang duren. Het heeft niets met de islam of met religie te maken, maar met overlevingskansen van een volk door de eeuwen heen.
Het is misschien zo dat gewoontes van een volk als dit door de Islam in vroegere eeuwen geadopteerd zijn om een volk zich in te laten passen in dit geloof, om een volk een religie te laten aanvaarden. Exact zo als gebeurd is onder het Christendom, dat de heidense winterfeesten ter nakend zijn van het voorjaar omgezet heeft in het Kerstfeest om de heidenen over te halen het Christendom te aanvaarden. Er is gn verschil, zowel de Islam alswel het Christendom zijn met het zwaard verspreid, en hebben vele leefgewoontes en cultuurverschijnselen van heidenen geadopteerd om het geloof een basis van aanvaarding te geven.

Nu, met onze huidige Westerse ogen, bekijken we een geval als met dit meisje met hard veroordelende ogen. We zeggen dat de Islam een achterlijke cultuur is, we zeggen dat vrouwen en meisjes achtergesteld worden, we zeggen dat het een wreed geloof is. Maar het is niet het geloof, het is vanuit overleving geboren. Exact zo als de gewoontes binnen de Christelijke religies in z'n verschillende vormen.

Als we de Islam veroordelen, dan veroordelen we ook het Christendom doordat er geen enkel verschil is in geloof, methodes en achterliggende oorzaken en handelingen. Zoals de Amerikanen zeggen: "If it walks like a duck, and if it quacks like a duck, then it probably is a duck". En dat is een hl goed gezegde!
Beide geloven hebben hun idiote vormen van extremen. Ook daarin is er geen verschil. Extremen in veroorzaakt geweld, in onderdrukking in wat voor een vorm dan ook, in barbaarse denkbeelden, in onzinnig ongeloof in realiteit etc. Er is geen verschil. In de VS zijn aanslagen gepleegd vanuit extreem fundamentalistisch christendom, bomaanslagen en moorden op personen. Hier gebeurt dat niet meer, maar het voorbeeld van de Bible Belt is k een voorbeeld van barbarisme. Er is geen verschil. Mensen, jonge mensen, worden slachtoffer van het geloof van anderen. Dat die anderen ouders en familie zijn maakt niet uit, het zijn anderen dan henzelf. Er is geen verschil.

De laatste tijd hel ik over naar de mening dat religie op zich niet slecht is, het geeft een aantal mensen die dat nodig hebben een uitgangspunt in het leven. Het geeft mensen een richting van denken, net als politieke denkbeelden en uitgangspunten dat ook doen voor veel mensen. Heel vaak zelfs op dezelfde orthodoxe, blind voor andere visies zijnde, extreme wijze. Net als bij religies: zie de veroordelingen richting andersdenkenden, zie de onwil tot wrkelijke dialoog, zie het eeuwige overtuigd zijn van het eigen gelijk, zie het onvermogen tot wrkelijke samenwerking... Ook hier: er is geen verschil.
Maar hetgeen dat wl slecht is aan religie, n aan politieke denkbeelden, is dat er een substantieel deel van de mensen geestelijke afwijkingen door krijgt. In normaal Nederlands gezegd, gek van worden. Een substantieel deel van de mensen kan helemaal niet met religie omgaan. Religie wordt voor hen wat er mist aan henzelf, ze worden zlf de religie. Of de politicus...

Het is niet op te lossen. Dit is de mens in z'n hoedanigheid als imperfect wezen. Het is niet anders, alle generaties na ons gaan krijgen wat alle generaties voor ons ook gekregen hebben. De grote massa die niet extreem politiek gericht is, die niet z'n leven in dienst van het religieus denken stelt, kijkt ernaar en schudt z'n hoofd om al die gekte om zich heen. Om de idiote dingen die gezegd worden, die uitgevoerd worden, die gedacht worden. En over de massa uitgestrooid worden...
Ik geef het op om me er nog kwaad om te maken. Bommen, oorlogen, stiekem denken in ber- en Untermenschen, de massa belazeren, machtsdenken, en dat allemaal verborgen en ontkennend, het stopt nooit denk ik. Het enige dat de massa kan doen is zich uiteindelijk eens in de zoveel eeuwen een keer roeren en zich ontdoen van dit alles. Zoals de Franse Revolutie ooit uitgevoerd is, of de Russische Revolutie, of het ontstaan van de staat Isral op hardhandige wijze geregeld is. Het kost de grote groep die het uitvoert heel veel slachtoffers, maar ze bereikt wel tijdelijk het doel. That's it denk ik.

Voor de rest: de pc die ik nakijk gaat nog wel wat uurtjes vergen. Het is chaos. En Klaas van de Veen heeft z'n website vernieuwd, het is een [ouderensite] geworden, goed! En er is nu ng een raadslid dat een [eigen site] onderhoudt, Stella Quasten! Het digitale avontuur omvat nu dus 3 Enkhuizer raadsleden! Helemaal goed!!