Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 9-8 t/m zondag 5-9-2010

Deze week heb ik iets gedaan waar ik zelf versteld van stond: eindelijk na jaren het NHD, de Enkhuizer Courant, opgezegd! Voorheen las ik deze krant tegelijkertijd met de Volkskrant. Edoch: de indexering van een aantal bij mijn leven behorende kosten die vaak boven de salarisstijging uitging, de voor plebs als ik snel duurder wordende levensbasaliteiten in dit land, de mentale en intellectuele behoefte (voor zover aanwezig uiteraard bij iemand als ik) aan dieper uitgegraven artikelen over veel zaken, en nog wat van die dingen, deden de prijs van twee krantenabonnementen teveel naar mijn smaak zijn. Het kan wel, maar slaat nergens op.

Dus zegde ik ooit de Volkskrant op en behield het NHD voor de lokale nieuwsvergaring.

 

De laatste behoorlijke tijd stond het lezen van het regionale nieuws in het NHD me tegen, echt steeds meer tegen. De reacties van lezers, de manier hoe met de online versie werd omgegaan, het gebrek vaak aan hoor en wederhoor over zaken die je las waardoor de informatie eenzijdig en dus incompleet overkwam, het zeer hoge PvdA-gehalte van uitgangspunten van die krant waar ik zelf toch graag meerdere insteken zoek wat betreft visies en uitgangspunten om de beschreven en becommentarieerde zaken vanuit beschouwd te zien en zelf te kunnen zien, de bewust opgezochte tunnelvisie over onderwerpen die soms neergezet werd vanuit persoonlijke motieven van redacteuren, het gewoonweg niét meer willen zien en lezen van m’n eigen naam ivm nieuws uit de lokale politiek, de behoefte aan véél meer nieuws over de puur wetenschappelijke achtergronden des werelds: het deed me besluiten het abonnement na jáááren te beëindigen miv 1 oktober aanstaande.

 

Het enige dat ik werkelijk jammer vind dan niet meer te kunnen lezen is de wekelijkse rubriek over de eigen persoonlijke oorlogservaringen van de laatste generatie die zelf nog als kind, en soms jong-volwassene, de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Dat is boeiend om te vernemen, ik verplaats me volkomen in de geesten van de mensen die hun kort neergezette belevenissen naar buiten brengen.

Voor de rest voelt het als een “krantbevrijding” uit een benepen toestand van verkokering die sterker en sterker mijn deeltje nieuwslezerij in het leven ging behelsen!

Het argument dat een voormalig vertrouwd persoon me gaf om die krant wel te blijven houden, namelijk het kunnen lezen wie er allemaal dood zijn, is wat mij betreft nu bepaald niet dadelijk een reden om te blijven betalen voor iets dat je ábsolúút niet meer wilt! Ik ga er van uit dat degenen van wie het belangrijk is voor mij persoonlijk om te weten dat ze dood zijn, altijd wel gehoord wordt door me. Degenen van wie ik het moet lezen in een krant zijn dat niet of veel minder.

 

Komende tijd wordt het shophoppen naar een andere krant, of misschien weer kranten. Als eerste heb ik een 3-maandsabonnement genomen op Trouw, een redelijk degelijke krant. In mijn werktas had ik al kranten zitten die ik op het werk gelezen heb: de Volkskrant, het Financieel Dagblad en het NRC Handelsblad.

Alle drie goede kranten, maar zoals ik tegen m’n raadscollega van SP al zei, de Volkskrant heeft momenteel een pH = 2, een hoge zuurgraad dus die vergelijkbaar is met het politieke gedrag van sommigen die ik niet bij name mag noemen omdat slechts zij dat over anderen wél mogen zeggen. Zoals Cohen dat nu dus bijvoorbeeld [hier] dus doet, dat mogen anderen niet over hem en de zijnen zeggen….. Vreemd! Maar ja, zo gaat dat dus. Het houdt mij tegen de Volkskrant te nemen, alsook dat het een deelreden is het NHD op te zeggen.

 

NRC Handelsblad geeft goed nieuws met uitgebalanceerde achtergronden erbij, en Trouw doet dat ook met wat meer nadruk op de spirituele zaken des levens die meespelen bij de dagelijksheden van het bestaan.

Het Financieel Dagblad is ook zeer boeiend, maar wel wat éénzijdig de nadruk leggend op politiek en samenleving bezien vanuit uiteraard het financiële aspect. Er spelen andere zaken mee in dit leven, minimaal net zo belangrijk als het al niet belangrijker is vanuit menselijk perspectief beleefd.

Zelfs de Frankfurter Zeitung had ik gehaald, de weekendversie, en die is ook goed. Alleen dan moet je behoorlijk je Duits gaan ophalen om de finesses van het nieuws mee te kunnen nemen. Of natuurlijk als een soort taalallochtoon in eigen nieuwsland gaan functioneren, maar daar heb ik geen zinloze zin in….

Het Duits ophalen als taal is denk ik, beschouwd vanuit toekomstperspectief in Europa ondanks het schijnbare ineenstorten en navenant schijnbare stervensproces van de hele EU-boel op dit moment, wel een optie die verstandig kan blijken te zijn.

Ik vraag me af of ik recht op een Duits paspoort kan laten vallen omdat mijn moeder daar geboren is. Een dubbel paspoort, zeker een Duits en een Nederlands naast elkaar, zou best nog wel eens handig kunnen zijn in de Europese toekomst. Al ligt die toekomst waarschijnlijk wel zover van me af in jaren gerekend, dat ik tegen de tijd dat het “wel handig” is meer dan zeker een behoorlijk oude knar ben die zich waarschijnlijk alleen nog druk maakt om zere gewrichten en hoe laat het koffie-uurtje bij Wilgaerden in het SMC in de Vijzelstraat georganiseerd wordt…

 

Ook deze week: het presidium, dat bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, heeft besloten dat het college niet meer alle raadsvragen hoeft te beantwoorden. Oftewel: het presidium heeft de raad belemmerd middels vragen stellen controle uit te kunnen oefenen op wat de raad denkt dat belangrijk is in de lokale maatschappij.

Het wrange is dat je in Enkhuizen dus 8 politieke partijen hebt in een raad van 17 personen, en dat er dus 8 fractievoorzitters zijn. Oftewel, de ene helft van de raad beslist dat de andere helft van de raad zaken die ze wil weten niet meer mag vragen. Het is goed oplosbaar natuurlijk, je gaat dan als raadslid zaken die je niet meer mag vragen van de andere helft van de raad gewoon speculeren en daaraan vastgekoppeld gebruiken in je redenatie om zaken te beoordelen.

Als je uitgangspunt dan niet correct is omdat het je niet toegestaan is ernaar te vragen middels raadsvragen, dan hoor je dat vanzelf wel als een bestuurder vast gaat lopen in z’n eigen voorstellen door gebrekkige informatie naar de raad die diezelfde raad als uitgangspunten gaat gebruiken. Althans, het deel van de raad dat niet betrokken is bij presidiumuitspraken.

Het is duidelijk dat we de komende tijd wel eens zullen horen “dat dit nu eenmaal met medewerking van het gehele presidium is besloten zo te doen”.

 

Voor de geheimhouding inzake de zaken rondom het SMC heb ik begrip, dat gaat om een diversiteit aan belangen: zorgborging, commerciële belangen, gebiedsontwikkeling, timing wat betreft kanswaarneming, en nog wat van die zaken die belangrijk genoeg zijn voor de Enkhuizer burgers om goed te laten verlopen.

Maar dit besluit is in mijn ogen een zinloos jezelf laten beperken, puur en alleen omdat je als volksvertegenwoordiger lastig gevonden kan worden ivm de antwoorden op die vragen en wat uit die antwoorden voort kan komen.

Het is een misser van jewelste die de ene helft van de raad de andere oplegt, en dat onder het mom van presidium zijn. Een stukje democratie dat van de sokkel afbreekt, of er eigenlijk afgebikt wordt. Vrijwillig!

 

En verder is er zoveel gebeurd de laatste tijd dat het door doorlopend tijdgebrek niet mogelijk is dat zomaar even te beschrijven op de site.

 

Bijvoorbeeld dat ik door iemand een tracking toegestuurd gekregen heb die m’n vermoeden bevestigde dat een bepaalde figuur een zekere anonieme lastersite op internet gevoed heeft met “informatie” over een paar van mijn collega’s.

 

Dat de “discussie” over de [Museumstoomtram] op internet gevoerd wordt door “goedmoedige” vrijwilligers die de Wet van Godwin weer eens waar hebben laten blijken te zijn. Die wet houdt kort gezegd in dat elke discussie die op internet loopt uiteindelijk wel doodgeslagen wordt doordat iemand er de nazi’s als argument bij gaat halen, op welke manier dan ook.

[Hier] gebeurt dat ook, daar verwijzen ze indirect naar [dit] stuk waar een gigantische hoeveelheid citaten van mijn site en andere internetplekken totaal uit de context gehaald naast elkaar gezet is om mij als nazi neer te kunnen zetten (de tracking die ik net beschreef!). Meteen dan ook gebruikt als argument dat mijn visie op de Museumstoomtram fout is natuurlijk. Bullshit, en die vrijwilligers die bij die organisatie zitten zijn vanaf dat moment dan ook niet meer zo goedmoedig in mijn ogen als dat ze neergezet zijn door de geldwerfpropagandamachine van de Museumstoomtram. Trouwens nóg een argument om het NHD niet meer te lezen, dit soort daaraan gerelateerd gezwets wil ik niet weten, niet lezen, niet horen en niet zien.

Het is de zinloosheid in alle ultimiteit, het kost alleen maar tijd en moeite op niets af.

 

Dat de definitie van vrijheid, of eigenlijk meer de visie op wat vrijheid is, wat mij betreft grondig in brede zin herbediscussieerd mag worden. Als we om ons heen kijken, de verloedering waarnemen die in verschillende opzichten onmiskenbaar hard oprukt in onze westerse samenleving, dan is het mogelijk dat er wat harde resets nodig zijn om de bugs uit het systeem te halen.

Herdefiniëringen, nieuwe visies, realiteitszin, loslaten van angsten, niet alles op Hitler betrekken, uitgaan van gelijkwaardigheid van mensen maar niet van gelijkaardigheid, diversiteit de kans geven te blijven bestaan in vrijheid in balans met vrijheid van anderen, het besef dat óók de koek van vrijheden niet oneindig groot is, en al dat soort zaken dat ik als gewone man waarneem: wij gewone, niet-intellectueel geschoolde, Jan-met-de-petten denken dat we moeten blijven kijken naar wie en wat we zijn.

Zelf doe ik dat vanuit een kritische [GroenLinks]blik, maar ook kritisch over GroenLinks zelf.

 

Maar dat is allemaal weer een heel ander verhaal. Het gaat uiteindelijk gewoon allemaal om belangen, meer niet. Het lijkt ordinair, dat is het soms ook, en soms niet, maar het is de enige manier waarop het allemaal kan draaien denk ik.