Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 30-7 t/m zondag 5-8-2007

Maandag de 30e: In den beginne was er niets dan leegte. Een koudeloze, wamteloze, lichtloze en donkerloze leegte. Er was niets, het absolute niets. Ik maakte deel uit van die leegte, en de leegte was ik. Het grote, alles- en niets omvattende niets...

Langzaam, heel langzaam sloop er een sluimerend besef in die leegte. Een sluimerend besef van een niet-leegte. De leegte was niet leeg, er was een geen-leegte. En ineens, met een ijskoude, rauwe, wrede en meedogenloze realiteit klonk er alomtegenwoordig: "BIEP BIEP BIEP, TRRRRIL, TRRRRIL, TRRRRIL! KOM JE BED UIT, JE VAKANTIE IS VOORBIJ! KOM ERUIT HOOIZAK, JE VAKANTIE IS VOORBIJ EN JE MOET NAAR JE WERK!"

Met de duisternis die onbegrip heet ontwaarde ik m'n mobiele telefoon die ik als wekker gebruik! Akelig verschrikt, met een onnatuurlijk hoge ochtendhartslag keek ik in paniek hoe laat het was! Dik op tijd, het was pas de eerste wrede uit-bed-schophandeling van m'n Nokia! Aaaai!!!

De startmotor van m'n Golf klinkt 's ochtends anders door m'n verstijfde gehoorbeentjes. Gierend en ratelend brengt hij m'n auto tot leven, en even begrijp ik de versnelling niet helemaal. Een kat steek over, snel en in elkaar gedoken in het besef van de blinde ochtendogen van de buurman in z'n Golf. Een Paulus Potterpaal aan het eind van de straat beweegt zich op nog geen 5 millimeter van m'n rechterportier... De vakantie is voorbij! De botte gedachtenloosheid verandert langzaam in een herinnering aan Oostende, een warme herinnering van visgerechten en napimpelen met Belgen, de vriendin van de Vette Knol en toeristen. En ineens ben ik twee schafttijden verder... De vakantie is voorbij en ik heb al uren gewerkt. Snif...

Dinsdag de 31: Soms kijk ik omhoog naar de sterren. Dat vind ik mooi. Maar heel af en toe als ik naar die wondere natuur kijk dringt diep van binnen het grauwe besef door dat het leven zoals we het kennen niets anders is dan een natuurkundig verschijnsel. Dan begrijp ik ineens dat het leven in dezelfde lijn staat als kernfusie en kernsplitsing, als straling en deeltjes, als krachten en gravitatie.
Op die momenten van besef ervaar ik het menselijk zelfbewustzijn als een groot tragisch ongeluk. Het bewustzijn dat je nooit eerder bestaan hebt, en na dit leven ook nooit meer zult bestaan. Dan vraag ik me af waarom ons leven een zin moet hebben, niet eens f het leven wel zin heeft.

Op die momenten kan ik mensen begrijpen die de zin van het leven leggen in het beleven van religie, in het geloven in een goede, hogere macht en een hiernamaals. De ijzeren realiteit van het nakende niet-bestaan is bij tijd en wijle gruwelijk in het volle besef. Op die momenten kan ik ook begrijpen dat de leiders der massa en de leiders der volkeren door de millenia heen die volkeren een religie met de belofte van een hiernamaals hebben gegeven. Dat die leiders de mensen daarmee ook een doel en een zin van leven hebben gegeven. Zonder zo'n doel, en zonder zo'n zin van het leven zouden enkel en alleen opportunisme en ultiem eigenbelang de hoofdrollen spelen op onze planeet. Zonder vooruitzicht op een mogelijke beloning van een eeuwig leven door goed en sociaal te leven, door de medemens ook werkelijk als medemens te beschouwen, zou de mensheid juist door de ontwikkelde ratio gedoemd zijn zichzelf uit te roeien als soort. Godsdienst is een deel van evolutie, een onderdeel van instandhouding van de soort. De natuur heeft het geschapen.
Ik denk dat uiteindelijk elk soort roedeldier dat het vermogen heeft tot uitroeing en doden een religie zou ontwikkelen als er een neo-cortex zou ontstaan met zelfbewustzijn. Het is noodzakelijk voor het voortbestaan. Net als leven als verschijnsel is ook religie als verschijnsel door de natuur geschapen, het is bijna een natuurverschijnsel te noemen. En daardoor niet als goed en niet als slecht te betitelen, slechts als bestaand.
Toch zit er ergens een fout in m'n redenatie, maar waar weet ik nog niet. Verder denken maar...

Verder las ik dat er ergens overlast van meeuwen is. Heel toevallig, gister had ik het er met collega's over dat ik de laatste paar jaren zoveel zeemeeuwen in het binnenland zie. Niet die kleine kokmeeuwen met zo'n zwart kopje, maar die echte grote zeemeeuwen. Het valt me gewoon op. Vroeger zag ik ze alleen aan de Noordzeekust, bijvoorbeeld in IJmuiden waar ik geboren ben. Dat ze steeds vaker in het binnenland te zien zijn heeft natuurlijk een oorzaak, en ik ben best wel nieuwsgierig naar die oorzaak. Ik vraag me af of biologen er ook mee bezig zijn, en of ze er eerdaags een keer iets over in de media zetten.

En ten laatste op deze dinsdag: ik draai kerstmuziek tijdens het typen van deze weblog. Had ik zomaar zin in. "Silent night, holy night" van Mahalia Jackson, n van de mooiste vertolkingen, of eigenlijk de mooiste, die ik van dat nummer ken!!!

Woensdag de 1e: Vandaag stond in het NHD dat Stede Broec niet wil fuseren met een andere gemeente. De heer Moens van de Provincie denkt anders over gemeentelijke herindelingen. Zelf moet ik zeggen dat ik heleml niet wil fuseren met Stede Broec! Enkhuizen is Enkhuizen, Stede Broec is Stede Broec. Wat ik wl zie zitten is een fusie van Andijk en Enkhuizen, gezien vanuit o.a. mijn kijk op de menselijke maat van leefgemeenschappen. Maar dat heb ik [hier] en [hier] en [hier] al eens uitgebreid beschreven. Wat Stede Broec betreft zie ik meer in een vorm van intensieve samenwerking op allerlei gebieden wat een win-win situatie zou kunnen opleveren.
In de raad heb ik dan ook, afwijkend van m'n fractie, tegen een amendement van VVD/D66 gestemd om eens nader kennis te maken met andere gemeenteraden in het kader van fusies etc. Nee!

Ik las nog eens over wat ik gister over leven en religies geschreven had. Eigenlijk kan ik maar n ding concluderen als ik dat overlees. Volgens mij zou de enige wre jood/christen/moslim zijn degene die de ware geest bezit van die geloven. Deze religies pretenderen toch barmhartigheid en onbaatzuchtigheid te preken. De ware geest van barmhartigheid en onbaatzuchtigheid zou zijn als je deze instelling zou kunnen opbrengen terwijl je er vol van overtuigd bent dat er gn beloning achteraf volgt op hoe je leeft en hoe je bent. Dus in het volle besef, of eigenlijk weten, dat het letterlijk niet uitmaakt wat je doet met je leven omdat erna niets zou zijn waar dat invloed op kan hebben. In zo'n besef onbaatzuchtigheid en barmhartigheid kunnen opbrengen richting de medemens, dt zou pas de ware aard van deze religies in een mens zijn. Dat zouden de ware joden/christenen/moslims zijn vanuit de intenties van die religies... Maar dat is niet zo. Zo gaat dat niet, religies lijken altijd heel ergens verborgen een vorm van handel met het "hogere" te zijn of bedrijven; overigens zonder dat van mij uit negatief of positief te bedoelen. Het is voor mij meer een vaststelling.
Maar ja, ieder het zijne. Als het mij maar niet op wat voor een manier dan ook als wet, regel of monddoderij opgelegd wordt vind ik het best. En anders ga ik er tegenin op mijn manier, net zoals gelovigen hun geloof trachten te verspreiden op hun manier.
Wat me opeens doet denken aan Hare Krishna's. M'n dochter en ik zagen een keer een hele groep van die lui in Amsterdam lopen en "Hare Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna etc" zingen. Door een microfoon met versterkers en geluidsboxen op hun rug, hahaha!  Ik dacht dat dit iets was uit de jaren '60 en '70, maar de Hare Krishna's zijn blijkbaar nog steeds actief. Alleen wat minder dan vroeger denk ik.
Het maakt de wereld allemaal wel wat kleuriger, dt is wel zo! Maar het schept ook meer confrontaties op niets af, en de ellende die er door de eeuwen en millenia heen bij gehoord heeft voor miljoenen mensen. Het gaat zoals het gaat, en zo zal het altijd gaan.

Donderdag de 2e en vrijdag de 3e: Zo! De kop is weer van de werkperiode af, er is afgekicked van de vakantie. Werken is weer gewoon, en er is behoorlijk werk op het bedrijf ondanks de vakantieperiode. Ben benieuwd hoe dat wordt straks na de vakantietijd, er kon nog wel een een behoorlijke stuit werk op ons afkomen!

Vandaag, vrijdag, was het mooi weer en de terrassen zaten helemaal vol in de stad zag ik. Ondanks dat ik door noodzakelijkheden in de dingen-moeten-regelensfeer geen tijd heb voor terrassen vind ik zoiets altijd een vrolijk gezicht!  Dus ga ik het zelf van het weekend ook maar doen. Sowieso met dochter Langbroek zaterdag de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam bekijken, het is een deel van je algemene ontwikkeling en geinig om te zien. Daarna mooi op een terras zitten, al is de kans groot dat m'n nageslacht winkels in wil... Ze is tegenwoordig tenslotte vrouw!  Of jongejuffrouw eigenlijk, om het op z'n niet meer gebruikt Nederlands te zeggen.

Het lijkt erop dat de leiding van ABN-AMRO gaat voor verkoop van de toko aan de best-biedende wat betreft winst voor hen persoonlijk, als ik mag geloven wat in de media stond beschreven. Wat me er weer aan herinnert dat er een zooi graaiers in dit land leven waar je niet goed van wordt! Ik heb er [hier] ook al eens m'n gal over gespuid.
Graaiers in de publieke sector, graaiers in het bedrijfsleven. Wat ze gemeen hebben is dat ze het allemaal doen ten koste van gemeenschapsgeld of ten koste van werknemers die onder hen werken. Ze verdienen niet veel door verdienste, maar door zelfverrijking. En dat is iets heel anders dan een goede ondernemer die goed verdient doordat hij goed onderneemt! De zelfverrijkers zijn werknemers van een organisatie, en maken feitelijk gewoon misbruik van hun positie op dat moment in die organisatie. Of ze het nu goed doen of niet maakt vaak niet meer uit, ze verdienen gigantische bedragen op niets af. En: dit soort figuren in de leiding van een bedrijf zijn dus gn ondernemers, maar gewoon werknemers!
De meeste ondernemers ik ken, althans een meerderheid van ondernemers die ik ken, is best wel sociaal richting de werknemers die bij hen in dienst zijn. Een kleine minderheid is gewoon regelrecht asociaal. Zoals ook leidinggevenden of directies in mijn ogen vaker zijn die zelf geen ondernemer zijn maar gewoon hooggeplaatste werknemers. De asocialen bij de werkgevers en de graaiers in bedrijven en publieke sector zijn wat ik kapitalisten noem. Het geld is geen middel meer, maar doel van de persoon op zich; ten koste van wie of wat maakt niet uit. Het is een volkomen degeneratie van liberaal denken.

Dit soort kapitalisten verziekt en ondermijnt een samenleving. Het kapitalisme staat in verhouding naar het liberalisme net zo als het communisme en het nationaal-socialisme staan naar het oprechte socialisme. Degeneratieve vormen van de oorsprong. Zelf ben ik, als je moet omschrijven waar ik politiek sta, een links-liberaal denkend persoon. Geen socialist, geen rechts-liberaal.
Het regelrechte kapitalisme ondermijnt de samenleving. Uit persoonlijk gewin voor de leiding raken duizenden mensen bij bijvoorbeeld straks ABN-AMRO hun baan kwijt. Het is ranzig om aan te denken, maar het komt er uiteindelijk wl op neer.
We praten in dit land al 17 jaar over deze materie. In die 17 jaar is de zaak niet veranderd. Het is zelfs verveelvoudigd. De zelfverrijkers ten koste van anderen hebben zich in die tijd gigantisch kunnen bijverrijken. Ik vind dat 17 jaar praten genoeg is. Overheden doen niets, de zelfverrijkers houden de "dialoog" aan en lachen zich te barsten om de goedgelovigheid van de goegemeente over hun "goede bedoelingen". Ik denk erover te gaan proberen iets op te richten om iets anders te gaan doen dan zinloze maatschappelijke dialogen voeren. Bijvoorbeeld een Anti Kapitalistische Actie Groep of zo. Daarin zouden liberalen n socialisten samen kunnen werken. Tenslotte werkt de gedegenereerde vorm van liberalisme, het kapitalisme, ook rechtstreeks in tegen de liberale denkwijze. Anti-kapitalisme wordt geassocieerd met socialisten en extreem-linkse figuren, maar dat slaat wezenlijk nergens op. Het kapitalisme (en nit de linkse kabinetten!) is zelfs verantwoordelijk voor de te grote ongecontroleerde toestroom van allochtonen die we in het verleden gehad hebben. Onze samenleving is er nog steeds deels door ontwricht.|
In de tijd van de grote hoogconjunctuur in de vorige eeuw waren er enkele branches die weigerden het algemeen stijgende loonniveau te betalen aan werknemers. O.a de schoonmaakbranche. Daardoor konden ze geen werknemers meer vinden, tenslotte gaat niemand ergens werken voor de helft van wat hij elders kan verdienen. De branches hingen een verhaal op dat Nederlanders zich te goed voelden voor het soort werk dat ze hadden, en haalden goedkope arbeiders uit toentertijd bijvoorbeeld Spanje en Itali. Later werd dat Turkije, en nog later ook Marokko. Het had niets te maken met Nederlanders die zich te goed voelden, het had te maken met salarisniveau's en eigen zakkenvullerij van directies in deze branches. En nu hebben we een verdeelde samenleving.
Dus ik ga eens denken over hoe het mogelijk is een Anti Kapitalistische Actie Groep op te richten, als mens ben ik het zat.

Zaterdag de 4e en zondag de 5e: Zaterdag waren dochter Langbroek en haar vadertje naar de hoofdstad getogen om daar eens de Canalparade van de Gay Pride te bekijken. Het was zaterdag mooi weer, dus alles zat mee voor twee provinciaaltjes om de boel deer iens effe te bekaike...
Uiteraard gingen we eerst in het kader van mooi weer en veel langslopende bezienswaardigheden op een terrasje naast de Prinsengracht zitten. Dochter Langbroek keek onder het genot van een appeltaartje met slagroom haar ogen uit naar de passerende menselijke wezens in toestanden die je in onze eigen VOC-stad toch cht nooit ziet! Vadertje Langbroek keek onder het genot van een bak koffie en een peuk eveneens z'n ogen uit, en het was regelmatig: "Nah hee, hje zuks zien deer!"
Maar na een paar uur overdosis roze, lichtblauw, wiebelende lijven en zelfs een paar richting samenleving en politiek gerichte leuzen op borden over het toenemend homogeweld gingen we toch maar even winkels kijken. Het "we" staat dan uiteraard voor dochter Langbroek met een erachteraan sjokkende vader... Hahaha!

Hieronder nog een fotootje van een boot met wiegende homolijven, voor de liefhebber.


Canalparade Gaypride 2007

Zondag ben ik bij de VOC-dag wezen kijken. Direct om de hoek van m'n straat kwam ik onderstaande Sjappetouwtjes tegen, een geweldig Enkhuizer koor! Ik heb mooi staan luisteren tot ze klaar waren met hun vrolijke act. Leuk!


Sjappetouwtjes

De foto's zijn wat verkleind voor de site, maar ik heb ze ook nog in de originele grootte. Voor wie er wat wil hebben.

Het was zondag best wel gezellig, ook door het mooie weer. Hier en daar staan kletsen, veel bekeken. Het toneelstukje op het piratenschip, de Sjappetouwtjes, de Oldtimers, en geindigd op het terras van de Enckhuijser met iemand die ik ken. Al was het daar snikheet zeg! Dus eindigden we uiteindelijk toch binnen.

Van organisator van Swieten heb ik begrepen dat de naam VOC-dag niet door het OCE op de dag geplakt is, maar door de commercile partij die twee van de vier dagen organiseert. Ik denk dat VOC-dag een te zware naam is voor dergelijke evenementen, je zet mensen van verderaf op het verkeerde been als ze iets over de VOC denken te weten te komen.
Dagen als deze zijn hartstikke gezellig, maar het is natuurlijk niet iets dat toerisme in z'n algemeen bevordert. Het is wl zo dat er voor toeristen die in onze stad zijn wat te beleven valt. Het maakt Enkhuizen levendiger. Als onderdeel van een integraal toeristisch plan voor onze stad is het wl leuk denk ik. Maar ja, die samenwerking die we zo vaak missen in Enkhuizen... Toch is het mogelijk!!