Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 6-7 t/m zondag 12-7-2009

Het was weer hectisch deze week. Althans, de beleving van deze week was hectisch. Het is uiteraard allemaal nogal relatief. In Uruzghan is het hectischer, en ook in het uitgaansleven van menig uitgaansgebied is het dat.

Mijn hectisch gaat meer over de "ouwe lullen"-versie van hectisch. Zoals dat bijvoorbeeld mijn 16-jarige dochter samen met een leeftijdgenootje maandag met een jongerenreis per bus naar Spanje vertrokken is voor tien dagen; dat ik diezelfde maandag voor de rechter stond in Alkmaar om te bepalen hoe het nu wettelijk gezien verder mag gaan met de 11-jarige dochter van mijn overleden vriendin (soms zijn wetten niet altijd even meewerkend in menselijk opzicht!); dat ik aan het werk ben geweest in het huis van mijn vriendin; en dat veel van wat ik doe en moet doen in het teken staat van haar overlijden.
Voor een ander is dat allemaal waarschijnlijk totaal niet hectisch, voor mij is het dat wel. De emoties spelen een rol, een hele grote rol. Daarnaast gaat alles gewoon door: je moet dingen doen op je werk, je moet dingen regelen, en alles gebeurt gewoon.

Soms word ik wel eens pissig om wat mijn vriendin overkomen is. Pissig op de wereld, pissig op kanker, pissig op mensen die zeggen dat het wel meevalt, pissig op mensen die zich druk maken om dingen die voor mij nu in deze tijd triviaal overkomen.
Uiteraard is dat niet eerlijk, niemand kan er iets aan doen dat Inge dood is. En andermans zaken zijn niet triviaal, ook niet als ze dat lijken. Iemand beleeft iets zoals hij of zij is, en zo is dat. Dus doe ik niets met die pissigheid, het kan niet. Hooguit ergens op internet iets pissigs achterlaten, dat kan wel. Het is niet echt persoonlijk, je kamt niemand op de persoon af en beledigt niemand echt.
Maar toch is het uitkijken De wereld draait namelijk gewoon door, en is volkomen onschuldig aan het feit dat mijn Inge is overleden.

Vorige week las ik dat Iran 22 drugshandelaren tegelijk heeft opgehangen. Ik vraag me af hoe en wat ik daarover moet denken.
Is het te beschouwen als een teken van onbeschaving? Waarom dan wel? Drugshandelaren zorgen ervoor dat heel veel levens kapot gaan, zorgen ervoor dat mensen overlijden, dat gezinnen overhoop liggen, dat mensen vermoord worden, dat mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, en dat de psycho-sociale hulpverlening en de medische zorg van landen totaal onnodig overbelast en duur worden. Door dat laatste krijgen mensen die gewoon ziek zijn minder zorg dan zou kunnen.
Drugshandelaren handelen niet uit idealisme, maar puur en alleen uit financile winstoogmerken. Wat ze bij anderen veroorzaken, puur voor hun eigen winst, interesseert ze niet. Als ze een lichte straf krijgen gaan ze daarna door, de recidive is vrij groot onder dit soort mensen. Er is ook geen reden om niet te recivideren, de winst die behaald kan worden is groter in belang dan dat de eventuele consequenties van het mogelijke opgepakt worden zijn.

Iran denkt daar anders over. Iran stelt drugshandelaars gelijk aan mensen die misdaden tegen de menselijkheid plegen, en veroordeelt ze daarvoor ter dood. Ik weet niet of ze daar ongelijk in hebben. Als je kijkt naar de gevolgen op samenlevingen die drugshandel en drugsgebruik hebben, dan heeft Iran meer gelijk dan Nederland.
Nederland stond te juichen toen Saddam Hoessein opgehangen werd. Zelfs Balkenende wees de straf in dit geval niet echt af. De weerzin tegen de doodstraf is dus selectief, en niet uit idealisme.

Wat betreft de doodstraf is het: je bent tegen, of je bent voor. Als je tegen bent, maar die ene keer ben je voor, dan ben je voor. Er is geen nuance, je bent voor of je bent tegen. Balkenende is voor de doodstraf, puur omdat hij die straf in besmuikte woorden goedkeurde betreffende Saddam Hoessein. En keer voor zijn, in n geval voor zijn, houdt per definitie in dat je voor bent.
Als Iran vanuit de visie die ze daar hebben, namelijk dat drugshandelaren misdaden tegen de menselijkheid plegen, de doodstraf oplegt aan deze mensen, dan hebben ze dus gewoon gelijk om dat te doen.

In Nederlandse ogen is het hard, of onbeschaafd. Maar er is niemand die kan zeggen waarom de doodstraf nit hebben een teken van beschaving is. Je kunt het hooguit zo ervaren, maar het ervaren van iets op een bepaalde manier is geen argument. Als dat als argument gebruikt wordt, dan gaat het over meningen en niet meer dan dat. Dan is de doodstraf er in Nederland alleen maar niet omdat er geen meerderheid is die dat wil, niet omdat het wel of niet beschaafd is. Het heeft dan helemaal niets met beschaving te  maken, maar met meerder- en minderheden.
Wat dus inhoudt dat Iran de doodstraf heeft, en uitvoert, en dat dit niets zegt over het beschavingsniveau van dat land. Dat wordt wel graag gebruikt als argument dat Iran "slecht" is, maar dat is niet het item.
Dat wij straks gaan goedkeuren dat Iran gebombardeerd wordt, en dat we straks als willoze burgerbevolking ons wr een oorlog erbij laten lappen, dt is het item waar het om draait. Nederlanders pikken alles, en dt is een teken van onbeschaafd zijn. Onbeschaafd zijn van onze overheid dan welteverstaan, de eigen bevolking via onwaarheden en niet meer te traceren uitspraken alles in de mik en door de strot duwen.
Wij schapen pikken het toch wel, als we maar een platte tv kunnen kopen, en een auto kunnen betalen, en op vakantie kunnen gaan. Brood en spelen!

Dierenartsen die antibiotica geven aan veehouders om hun dieren harder te laten groeien en meer vlees te laten opbrengen, zijn van hetzelfde laken een pak als de drugshandelaren. Het bericht enkele maanden terug in de kranten dat de MRSA-bacterie o.a. z'n oorzaak heeft in het illegaal uitdelen door dierenartsen van die antibiotica aan varkensfokkers voor versnelde groei waardoor bacterin resistent worden, spreekt boekdelen.
Wij zijn als burgers het slachtoffer. Je ligt in het ziekenhuis, en wordt besmet door iets dat mede veroorzaakt wordt, willens en wetens, door zwaar criminele veefokkers en dierenartsen, puur uit eigen financieel voordeel. Uw gezondheid en/of het kapot gaan er van om andermans geldwinst, en om niet n andere reden!!

U wordt ziek, u gaat dood, doordat een ander geld wil verdienen. Op een manier die niet voor niets verboden is. Deze veefokkers en dierenartsen die dat doen, die uw voedselketen en geneesmiddelen levensgevaarlijk maken, plegen feitelijk misdaden tegen de menselijkheid. In een land als Iran wordt dat zo gezien, en wordt daarnaar gehandeld.
In mijn ogen prima, ze voorkomen er veel doden en zwaar zieken mee. Ok dat kun je als beschaving zien, de onschuldigen in je samenleving beschermen.