Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 30-6 t/m zondag 6-7-2008

Maandag de 30e t/m woensdag de 2e: Dinsdag 1 juli ben ik begonnen met proberen te stoppen met roken. Ik raak het zat, je mag niet eens meer in kroegen roken, en er komt alwéér meer accijns op!
Maar ook de mogelijke gezondheidsschade speelt mee; het is niet de bedoeling dat ooit m'n dochter aan m'n begrafenis staat te huilen dat ze haar vader niet kwijt wil, en waarom ik dan toch ook heb gerookt en zo. Dat vind ik sneu, dat wil ik niet.

Ik heb verschillende dingen besloten. Namelijk dat ik niet meer ga roken, dat ik voortaan lopend (of hééééél misschien fietsend) na mijn vakantie die 1,7 km naar m'n werk ga ipv met de auto, en dat ik de Elsevier, de Witch en de Veronicagids afzeg. Gewoon alleen om dat geld niet meer ten goede te laten komen aan de schatkist van Bos. Het geld dat ik hiervan overhou, ik denk tussen de 100 en 150 euro per maand of zo, onttrek ik aan de economie en pot het gewoon op. Niet dat Bos van zo'n minibedragje onder de indruk zal zijn, maar wel als nóg honderdduizenden Nederlanders die neiging gaan krijgen. Dan worden het tientallen tot honderden miljoenen per maand, en dan mag de sociaal-democraat aan iedereen uitleggen hoe het kan dat er minder geld in de economie komt ipv meer. Nu besteden de Nederlanders tenslotte ook substantieel steeds meer aan onontkoombare kosten als energie en voedsel, en consumeren steeds minder. Dat onze economie voor een groot deel draait op binnenlandse bestedingen interesseert de heer Bos blijkbaar niet, z'n accijnzen gaan boven alles. En die idiote, nergens op gebaseerde koppeling van de gasprijs aan de olieprijs, diodisch één  kant op dan welteverstaan.... omhoog!

Dat niet-roken valt trouwens mee moet ik zeggen. Ik heb er alleen last van achter de computer omdat ik gewend ben daar behoorlijk bij te roken. Op het werk merk ik het niet eens, maar daar rookte ik overdags ook maar vier peuken over de hele dag. 's Avonds achter die pc is écht lastig hoor! Nu bijvoorbeeld
Niet als ik naar de televisie kijk of zo, maar dat doe ik niet zo graag. In kroegen zal ook niet leuk zijn, maar dat mag nu niet meer dus dat maakt niet meer uit. Waarschijnlijk zal ik minder snel in een kroegje een biertje gaan drinken, het zou me mateloos irriteren als er telkens mensen in en uit lopen waar je mee staat te praten om buiten een peuk te gaan roken. Zelfs als ikzelf zou roken zou dat me irriteren, plus dat ikzelf 's winters toch écht niet een kroeg in zou gaan en dan steeds buiten in de kou staan om te roken. Ik ben geen hond!! Dus dat geld ga ik ook aan de economie onttrekken. Letterlijk ga ik elke cent die ik niet uitgeef aan iets dat veel accijns oplevert niet ergens anders aan uitgeven. Zo wel een keer, dan in het buitenland en niet in dit land.

Wat ik trouwens niet snap is dat die Bulgaren en Roemenen straks zomaar weer hier mogen komen geldverdienen. Bosjes mensen uit andere landen werken in dit land, en geven hun geld uit in het land van herkomst ipv in Nederland. Het is een enorme kapitaalvlucht die jaarlijks gebeurt door dit soort praktijken. Het enorme gat dat hierdoor valt moeten de inwoners van Nederland opbrengen, en des te meer buitenlanders er in Nederland werken des te hoger zullen onze accijnzen en heffingen worden om het groeiende gat van niet in Nederland besteed geld voor de overheid op te vangen!! Dit is niet normaal meer, het gaat om miljarden! Op deze manier word ik nog een keer ultrarechts ipv GroenLinks...
Voor veel dingen is in dit land geen geld meer, en die dingen zijn bijna allemaal op het sociale vlak voor mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen als ouderen, gehandicapten, mensen met een "rugzakje" etc. Nu komen er wéér mensen geld weghalen hier, het houdt toch een keer op hoor, de werkende bevolking die hier woont kan dit op een gegeven moment niet meer opbrengen.
We betalen al veel aan aandeelhouders van verzekeringsbedrijven nu, aan de EU, aan oorlogen die ik niet wil, aan de bureaucratie van de EU en die idiote verhuizing iedere maand die vele miljoenen kost, aan europarlementariërs die niet aanwezig zijn wat gewoon keihard aangetoond is, aan managers die hun zakken volgooien (dat geld komt bij iemand anders vandaan, dat begrijpt u toch!), en ik heb onderhand zo intussen zin om iemand de kogel te geven!!!!

Donderdag de 3e t/m zondag de 6e: Stoppen met roken is helemaal niet alleen lastig achter een computer.... Het is écht afkicken!

De lichamelijke verschijnselen zijn zo in de eerste week buitenproportioneel ten aanzien van hoeveel ik nu eigenlijk rookte, wat dus iets zegt over hoe sterk dit lichaam blijkbaar reageert op nicotine.
Vandaag, zondag, dacht ik om de trek in een peuk even weg te krijgen mooi een rondje door Enkhuizen te gaan lopen. Na dat lopen/marcheren was het zweten, gigantisch duizelig, trillende handen, bijna volkomen gedachtenloosheid, misselijkheid, wit wegtrekken met bijbehorende bewustzijnsverlaging en een hartslag van onder de 50 in actie! Het zijn de verschijnselen van een fysieke shock, althans dat is zoals ik het bij EHBO en BHV geleerd heb. Totale chaos in dit lijf dus, en allemaal alleen doordat er nicotine en wat bijstoffen ontbeerd worden.

Die hartslag is trouwens bij mij altijd vrij laag geweest. Ik herinner me een keer toen ik 15 was en in het Streekziekenhuis lag voor een ooroperatie. Een verpleegster kwam m'n polsslag opnemen en zei toen al van: "Jee, wat heb jij een lage polsslag zeg! Sport je veel of zo?" Die polsslag was toen 52 of 54. Nu tegenwoordig in rust is dat ook zo tussen de 48 en 54. Het viel me laatst zomaar een keer op, en daarna keek ik of dat altijd zo was. In niet-rust loopt het op tot hooguit ergens halverwege de 60 tot 65, hoger niet.
Het lijkt wel een beetje een sporthartachtig iets. Heel wat jaren heb ik heel veel gesport, en daarnaast jarenlang vele uren in de week, tussen de 40 en 56 uur, fysiek werk gedaan wat non-stop beweging en zware-last belasting inhield. Daar ging ik volop tegenaan altijd, zoals altijd met de alles of niets mentaliteit. Dat houdt volgens mij wel in dat je een vorm van maximale belasting van je lichaam opbouwt jarenlang, en dat dat lichaam zich daaraan gaat aanpassen. O.a. dus je hart.
Eigenlijk zou ik ernaar moeten laten kijken denk ik, ik weet dat een sporthart inhoudt dat je een plotselinge hartstilstand kunt krijgen. Door de trage invoering door het college van de terechte motie van de SP in deze stad, het plaatsen van EAD's (hartdefibrillatoren) plus duidelijke aanwijzing waar ze te vinden zijn, kan het natuurlijk zo zijn dat dit mijn einde van het bestaan op deze planeet wordt. Dat einde komt sowieso een keer, maar dat hoeft niet zo vroeg te zijn om iets dat niet nodig is.

Aan de andere kant: ik heb geen zin om te horen dat bijvoorbeeld het electrisch systeem van het hart niet goed zou zijn. Dat is namelijk ook mogelijk. Dan krijg je een batterij geïmplanteerd, en dat wil ik dus écht niet! Gewoon werkelijk écht niet! Je leeft of je leeft niet, maar niet er tussen in. Al is doodgaan ook niets moet ik zeggen, ik zou graag m'n dochter en anderen groot willen zien worden en zo.

De dood is trouwens heel wat de laatste tijd. Over verschillende mensen heb ik gehoord dat ze gestorven zijn, of dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Het maakt op mij altijd behoorlijk indruk als ik zoiets hoor over iemand die ik ken, en eigenlijk kan ik er niet goed mee omgaan denk ik. Het is heel raar allemaal, het is moeilijk te plaatsen.

Vandaag hoorde ik wéér over een jonge vrouw dat die zal sterven aan borstkanker. De laatste jaren lijk je wel niets anders te horen dan borstkanker, het is gruwelijk. Van binnen maakt het je kwaad, op één of andere manier maakt het je kwaad.
Die discussie door de landelijke ChristenUnie kan ik ook totaal niet waarderen, meer absoluut anti-waarderen zelfs. Ik kan werkelijk niet begrijpen wat erop tegen is embryo's te selecteren op aanwezigheid van de genafwijking die de mogelijkheid van het ontstaan van borstkanker inhoudt. Je laat een persoon daardoor niet geboren worden en zo, dat is wat ChristenUnie stelt.
In mijn ogen is het juist omgekeerd, je laat door hun zienswijze over andermans levens juist gezonde mensen niet geboren worden. Er wordt binnen een aantal vormen van het christendom nogal vreemd over lijden gedacht, bijna alsof lijden onderdeel van het leven dient te zijn en moét zijn. Maar dat is niet zo.
Mócht er een god bestaan, dan zal die ongetwijfeld lijden geïntegreerd hebben in het leven. Maar absoluut géén onnodig lijden volgens mij. Tenslotte hebben we niet voor niets artsen, kruiden, medicijnen, hersenen om er iets mee te doen, hersenen om kennis te vergaren door onderzoek, en uiteindelijk de wereld om ons heen te begrijpen zodat we er ooit één mee kunnen worden ipv er apart van te staan en er de vijand van te zijn/worden.

Pur sang kan ik zeggen dat ik voor embryoselectie ben wat betreft het selecteren op de op een bepaald moment bekende genetische afwijkingen die ziektes veroorzaken die veel onnodig lijden met zich meebrengen. Het is in mijn ogen goed om te proberen erfelijke ziektes uit te bannen uit de mens. We hebben de techniek ervoor, onze kennis groeit nog steeds over deze materie, dus waarom zouden we er niet mee aan de slag gaan?
Natuurlijk kost het geld, zowel het onderzoek alswel de techniek toepassen. Maar is dat zo erg? Kosten al die behandelingen van mensen geen geld dan? Is het al het onnodig lijden waard?
Veel erfelijke dingen kun je zien in de genen. De aanleg tot borstkanker, de aanleg tot schizofrenie, en zo meerdere dingen. Ziektes die je lichaam slopen, ziektes die de geest slopen, ziektes die beiden slopen. Als mensen gezond geboren kunnen worden in de zin dat erfelijke factoren tot ernstige ziektes uitgebannen kunnen worden, wat is daarop tegen? Waarom moet iemand wél de kans lopen om zoiets gruwelijks als borstkanker op te lopen als dat niet nodig is? Ik weet het niet in ieder geval. Het is in mijn ogen ontzettend wreed.

Zelf zou ik als ik "de baas" was in een land proberen alle bekende erfelijke ziektes door selectie van embryo's uit te bannen. Héél veel lijden, geestelijk en/of lichamelijk, wordt daarmee voorkomen. Heel veel geld scheelt dat ook, en dat is meegenomen. Maar er is geen reden te noemen waarom je gezonde mensen zou beletten geboren te worden.
Een paradijs op aarde wordt het nooit, maar als je elementen van de hel die het soms is hier kunt uitschakelen dan zijn we al een stuk verder.

Opmerkelijk deze week:

- de bevrijding uit handen van de FARC van Ingrid Betancourt na 6,5 jaar

- de invoering van het rookverbod in de horeca per 1 juli

- minister Camiel Eurlings heeft fiat gekregen de kilometerheffing in te voeren en de provincies mogen dan alle burgers extra belasten om de opcenten op wegenbelasting te compenseren die wegvalt

- Niet door het Lint wil wéér, heel inconsequent proberen de Westfrisiaweg bij Enkhuizen door het lint te laten gaan ipv bij zichzelf

- we kunnen weer over de Kat en Hondbrug heenlopen en -rijden!