Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 7-5 t/m zondag 13-5-2007

Maandag de 7e t/m donderdag de 10e: Het is zoals gewoonlijk weer béredruk op het werk, alles moet snel af en het is nog veel ook allemaal. Daarnaast nog wat wringingen tussen wat medewerkers onderling waarvan ik persoonlijk zeg: "Waar gáát dit in Godsnaam over?!" en de chaos in het dagelijkse leven is weer compleet. Maar ja, het hoort er allemaal bij omdat het allemaal door mensen bedacht en gedaan wordt.
Maandag hebben we steunfractie gehad, en omdat er maar één agendapunt voor de raad dinsdag was hebben we dus ellenlang vergaderd. Een beetje zoals het in de raad zelf ook gaat: één puntje? Oh, dan wordt het later dan normaal.... Er was dus behoorlijk wat te bespreken, en het meeste was ik schuldig aan moet ik eerlijk zeggen. Maar er mag best wel eens iets uitgediept worden als je dingen constateert, het maakt dingen wérkelijker en minder wazig voor iedereen.
Dinsdag hadden we de raadsvergadering. Het ging allemaal vrij vlot, behalve de interpellatie met een motie van treurnis erachteraan van de SP richting Jan Franx. Dat werd nog een discussietje dat redelijk heftig ging tussen enkele raadsleden, waaronder ikzelf. Zoals ik vorige week dacht ik ook al schreef, niet heel spannend maar wel leuk!  Jan was in ieder geval duidelijk in z'n uitleg over waar het over ging.
Daarna gingen we zoals vaker wel gedaan wordt na de raadsvergadering, een biertje doen in het Wapen van Enkhuizen, en daar zat ik leuk aan met SPers Jo Olrichs en Christian Bokhove. Het is goed om ook gewoon als personen te praten, daardoor is er soms wat meer begrip voor van waaruit mensen doen wat ze doen. De veroordeling van mensen, en zéker in de politiek, die vaak volgt door het niet-kennen van mensen en hun beweegredenen, kan door als mensen met elkaar praten wat uit de weg geruimd worden. Daardoor gaat het uiteindelijk meer om uitgangspunten, bijbehorende standpunten en de argumenten waar dit door ondersteund wordt. Niet meer, of minder, om de persoon die het doet. Al werkt dit niet bij iedereen zoals ik heb gemerkt, sommige mensen projecteren immer weder alles op de persoon. Dat verschijnsel is onuitroeibaar, en ook dat hoort bij het dier mens.
Woensdag hadden we als raad een soort werkvergadering, die in mijn ogen vanuit de insteek van waaruit ze georganiseerd is eigenlijk onnodig was doordat dingen niet gedaan worden qua volgorde en uitgangspunten zoals het zou behoren te gaan. Dingen zijn wel wat duidelijker geworden, maar niet de dingen waar ik het over zou willen hebben in de volgorde en over wat ik als kern van het geheel zie. Maar ja, zo werkt de wereld, en misschien zit ikzelf wel hartstikke fout. Zelf geef ik een fout wel toe mits ik die ontwaar, puur omdat ik geen zin heb om vanuit foute veronderstellingen te gaan redeneren. Dat leidt uiteindelijk nergens toe, en dat is zonde van de tijd, energie en geld van de burgers.
Donderdag geen verplichting! Dat mondt uit in afwassen, muziekjes draaien, bellen met de vriendin van de Vette Knol en typen op m'n website. Vandaag [dit] verhaal, ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is in de intentie van waaruit ik het neerzette... Het kan vaag overkomen, maar is exact bedoeld!

Vrijdag de 11e t/m zondag de 13e: Gewoonweg een relaxed weekendje gehad, zonder exceptionele activiteiten en acties. Vrijdags een beetje de boodschappen en 's avonds heel doodgewoon een westernfilm kijken met veel schiet- en weinig denkwerk, leuk! Zaterdags moederdagkadootjes halen met dochter en dochter van de vriendin van de Vette Knol, en daarna de verjaardag bij m'n landelijke partijgenoot in de raad bijgewoond. Biertje, bunkeren en teuten, en dat is ook leuk!  En zondags wat rondrijden in de eigen regio, die is namelijk best mooi in deze tijd van het jaar. Dat vond de vriendin van de Vette Knol ook, zij kent deze regio minder dan ik omdat ze lang in Spanje heeft gewoond en ook geen rijbewijs heeft. West-Friesland is op sommige plaatsen écht nog steeds mooi! Tussendoor zowaar tijd gemaakt voor leeswerk voor de komende commissievergaderingen, het is veel deze keer.
Komende week hebben we Hemelvaartsdag, en de vrijdag erna vrij. Plus dinsdag heb ik nog vrij, dus het is een korte werkweek. Evengoed ook nog twee vergaderingen, maar dat is na zoveel jaren als lokaal politicus normaal geworden. Het leukste is dat de zomer er aan komt, daar heb ik al zin in. En ook zin in mooi weer met Eire at the Top op zaterdag de 26e, het leukste festivalletje van deze stad ieder jaar!