Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 1-5 t/m zondag 7-5-2006

Maandag de 1e t/m dinsdag de 2e kwam de buurvrouw nog langs om de straatversiering. Toevallig had ik me net voor 't eerst sinds ruim een week geschoren. Door die koorts die ik had is er een flink stuk Hans verdwenen, en buurvrouw keek dan ook verbaasd naar m'n hoofd en zei: "Z buurman, je hebt een flinke jas uitgetrokken!" Dus nu heb ik een dun in elkaar gekrompen hoofd... Och, gaat ook wel weer over. Wat is nu ook eigenlijk een hoofd, als-ie het maar doet!
Morgen, woensdag, de zweetzooi opruimen en wassen en daarna mooi weer te werk. Het zal wel tegenvallen in het begin, je wordt van die griep zo slap als een dweil, maar alles beter dan strontziek thuis te zitten! Ik ervaar ziek zijn net als een gevangenis, je kunt niets van wat je wilt dus je zit gewoon in de bak....
Dinsdag nog een [brief] gemaakt en op de post laten gooien. Sommige dingen in een stadje vind ik echt belachelijk gaan, het dorp ten top. Aangezien we vrije meningsuiting hebben in dit land, heb ik die mening dus maar geuit. Maar wel naar degenen over wie je die mening hebt, niet zomaar in de lucht.
Volgende week de raadsvergadering, en maandag de steunfractievergadering. We gaan dat voortaan donderdags voor de raad doen, alleen deze keer nog niet omdat dat dan op 4 mei valt. Ik heb de helft gemist van de politiek door die griep, althans in die mate dat de helft niet is doorgedrongen tot m'n hoofd. Ik zal dit weekend eens dingen gaan lezen en even bellen.

Woensda de 3e t/m zondag de 7e: Nou, donderdag weer aan het werk gegaan. Heel gek, als zo'n influenza over is dan ben je evengoed nog slap. Mij zul je niet meer horen dat mensen zich aanstellen, ziek is dus inderdaad ziek!
Figuren hadden een hakenkruis op het monument in het park gespoten, barbaars! Mocht ik er per ongeluk achter komen wie dat gedaan heeft of hebben, dan ben ik van plan diegene(n) eens echt fysiek te laten voelen waarvoor dat monument staat. Een keer geen kans geven voor me weg te lopen, maar ondergaan wat de mensen die gestorven zijn in WOII ook meegemaakt hebben, pijn. Ik ben dat echt vast van plan. Desnoods zoek ik ze thuis op ervoor, zo ging dat ook in "40 - "45 tenslotte.
Bevrijdingsdag wordt nog door veel mensen gevierd, al is het wel anders geworden dan dat het eerst was. En ding waardoor dat komt is doordat in de jaren "80, toen het nog een jaarlijkse feestdag was ipv een 5-jaarlijkse feestdag, het bedrijfsleven de landelijke overheid ontzettend onder druk heeft gezet om die jaarlijkse feestdag af te schaffen. De economie ging minder, en volgens het Nederlandse bedrijfsleven was die ene dag productie per jaar meer een groot middel om de economie beter te laten lopen. En dat in het land met de minste nationale feestdagen ter wereld!
Onze geliefde overheid vond dat een goed argument, en schafte de jaarlijkse 5 mei-viering ter gedenking van de bevrijding, respect en vrijheid, af omdat geld belangrijker was dan die drie waardes. En zo hebben onze overheid en ons bedrijfsleven ervoor gezorgd dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse werknemers geen bevrijdingsdag meer viert maar werkt op 5 mei, en dus een stuk minder stilstaat bij bevrijding, vrijheid en respect voor een ieder. Geld is belangrijker...
Nu krijgen we als Nederlanders van onze overheid steeds vaker te horen dat we respect voor elkaar moeten hebben, en de zich belangrijk voelende gezanten van het grote bedrijfsleven doen daaraan mee. De hypocrisie ten top, en ik heb dan ook lak aan die schijnheilige houding van deze mensen!
Het is een uiting van een typische Hollandse opportunistische, laffe houding. Zo'n houding die precies past bij het feit dat onze Nederlandse politiemacht zich in 1940 direct loyaal aan de bezetter als bestuursmacht verklaarde, en alle opdrachten die ze kreeg van de nazi's accuraat en foutloos uitvoerde, van het begin tot en met het eind van de oorlog! Zo'n houding die ervoor zorgde dat uit Nederland in verhouding de meeste Joden van heel Europa weggevoerd konden worden zonder n woord van protest uit de bevolking, buiten de enkele honderden mensen die wl het lef konden opbrengen onderduikers te herbergen. Die laatsten kregen dan ook met heel wat verraad te maken. Wat Joden betreft hebben de Nederlanders minstens net zo'n kwalijke rol gespeeld als de Polen, die ook feestelijk meegedaan hebben met het verraden, vergassen en verbranden van Joden.
Zelfs de Joden in Nederland waren besmet met diezelfde laffe Hollandse mentaliteit. Alle Joden in Amsterdam zijn via de Joodse Schouwburg verzameld en vervoerd, en degenen die deze zaak het hardst hebben georganiseerd waren zlf Joden. Heel wat van deze Joodse organisatoren van "verscheping" naar de uitroeiingskampen zijn na de oorlog dan ook rijke Joden geworden, net als dat heel wat Hollanders er ook goed aan overgehouden hebben.
Het is ook algemeen bekend dat het verzet tegen de Duitsers in Nederland als laatste in Europa op gang kwam, de burgers waren totaal niet gemotiveerd om iets te doen omdat ze in eerste instantie eigenlijk nauwelijks last hadden van de Duitsers. Ze vonden het wel best allemaal, net zoals als nu nog steeds de mentaliteit is hier. "Het zal allemaal wel...." Over ons direct gevluchte koningshuis wil ik het niet eens hebben, Wilhelmina heeft zelfs geprobeerd direct na de oorlog de democratie af te schaffen, ze zag de kans die er lag om dat te doen! Gelukkig is dat niet gelukt dus. Maar ik zal nooit en te nimmer dan ook lid worden van een Oranjevereniging.
Maar de mythe van de dappere Hollanders in de oorlog is een zeepbel. Degenen die wat gedaan hebben waren veruit in de minderheid, en dat waren voornamelijk de communisten, de gereformeerde mannenbroeders, de zeelui die op zee zaten bij het uitbreken van de oorlog en niet terug konden, en een handvol dappere lui die werkelijk nog om hun medemensen gegeven hebben. De rest was voornamelijk onverschillig zolang ze geen last hadden, of dachten enkel en alleen aan hun eigen hachie.