Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 21-4 t/m zondag 27-4-2008

Maandag de 21e t/m dinsdag de 22e: Daarnet zat ik zo eens m'n log van vorige week te bekijken (wat ik normaliter eigenlijk nooit doe zonder specifieke aanleiding), en zag dat ik een stukje neergetypt had dat niet goed is om zo neer te zetten.
Het stukje over burrie Baas is denk ik niet verstandig neergezet door me.

Nummer één is het schrijven op een website (wat toch een soort publiek iets is) van zo'n stuk absolúút niet bevorderlijk voor het indimmen van wat er de laatste tijd aan de hand is in het bestuur van Enkhuizen. Die ruzietjes tussen een aantal mensen (waar ik me niet mee bemoei omdat ze die zélf onderling moeten oplossen) krijgen door zo'n stukje op een website van iemand die betrokken is bij dat bestuur, juist op één of andere manier toch nog meer lading mee. De "sfeer" blijft namelijk heersen die de meesten juist een keer opgelost willen hebben, het onsmakelijke verschijnsel breidt zich op zo'n manier mogelijk zelfs juist uit als je pech hebt. Dat typen is niet slim dus!

Nummer twee is het zo dat dit is neergetypt terwijl ik pissig was. Dat is sowieso géén goede motivering om iets neer te pennen!
Uitgaande van het gezegde "de soep wordt nooit zo heet gegeten als dat ze wordt opgediend", kan ik zeggen dat ik de soep hier toch wel kokend bóven de 100ºC heb opgediend... Er is geen soepje opgediend, maar een kolkende en dodelijke massa drabberige vloeistof! Zoiets is niet goed, diezelfde massa substantie op de juiste temperatuur opgediend leidt tot samen een soepje verorberen, en aan het eind denken van: "Nah, lekker soepje zo zeg!"
Het samen een soepje op de juiste temperatuur verorberen houdt in dat je uiteindelijk samen een lekker soepje gegeten hebt. Vertaald heet het dan dat je samen op de juiste toonzetting een discussie kan voeren en er beiden na die discussie op vooruit gegaan bent wat betreft inzichten in dingen. En daardoor beiden weer iets hebt dat je beter kan dan daarvoor...

Nummer drie is het zo dat ik uiteraard over het onderwerp dat ik nogal woest beschreven heb eerst met Baas gesproken heb. We waren er nog niet uit, en dan bedoel ik niet er nog niet uit in de zin dat je samen bij dezelfde mening zou moeten belanden, maar er nog niet uit in de zin dat het proces van het wel of niet eens worden nog niet af was. Dan is zo'n stukje in pissigheid vermoedelijk niet bevorderlijk om neer te pennen, het bevordert niet de communicatielust denk ik.
En aangezien ik géén zin heb om bij te dragen aan de verrotte sfeer tussen een aantal mensen die politiek betrokken zijn bij deze stad, zeg ik dus wat ik bovenstaand gezegd heb. Men moet ook een keer kunnen zeggen dat iets niet verstandig is geweest om te uiten, of wat dan ook. Het zou mooi zijn als een paar anderen van die 21 mensen, 17 raadsleden en 4 collegeleden, dat ook een keer zouden kunnen opbrengen...

Woensdag de 23e en donderdag de 24e: Gisteren was ik jarig, en ik ben héél oud geworden... Niet dat het wat uitmaakt, ben eerlijk gezegd blij dat ik de gezegende leeftijd die me is toebekomen heb mogen halen! Een eeuw terug was dit al richting bejaard en versleten, maar tegenwoordig fleurt en fleutert men er nog lustig op los op deze leeftijd! Joechei! 
Van de vriendin van de Vette Knol heb ik een heel dik boek gekregen over Stalin en Hitler, over dingen zoals niemand ze weet. Het is geschreven door Werner Maser, en de recensies zijn positief. Iets voor tijdens het zomerreces!

Wat ik deze keer niet deed, was dingen doen in het kader van politiek op m'n verjaardag. De laatste jaren is dat vaak voorgekomen, maar het houdt een keertje op hoor. Gisteravond heb ik gewoon samen met Jan van Oostende de Grote Chaosshow op Radio Enkhuizen gedaan. We hadden Jan Smit de wielerronde-organiseerder als gast, en Jan interviewde hem leuk. Daarna hebben we gezellig met een ploegje eigenwijze luitjes zitten bomen en dromen

Maandag had ik de commissie BOFS. Er stonden verschillende dingen op de agenda. Heel in het kort zal ik vermelden hoe het ging vanuit Nieuw Enkhuizen.
Over het niet herinstellen van de daluren van het zwembad, ondanks de 15.000 euro die de raad ervoor heeft uitgetrokken, heb ik het ongenoegen van de fractie uitgesproken. Het genoemde bedrag is het bedrag nota bene dat het zwembad zélf genoemd heeft als zijnde nodig om die daluren aan te kunnen houden!

Het initiatiefvoorstel van Stella Quasten over circussen te verbieden in Enkhuizen met wilde dieren binnen te komen en op te treden kon ik met sympathie tegemoet komen (m'n eigen landelijke partij steunt dit initiatief landelijk ook), maar op dat moment niet steunen. Bij Nieuw Enkhuizen spreekt de hele partij, bij ons steunfractie genoemd, zich uit over voorstellen, en ik heb die achterban nog niet kunnen horen over het voorstel.

Het voorstel Startnotitie Wijkgericht werken kon ik ook positief benaderen. Maar ik heb wel de zorg uitgesproken dat er steeds minder mensen beschikbaar zullen zijn om bijvoorbeeld als vertegenwoordigers binnen wijkoverleggen op te treden door het beleid van de afgelopen kabinetten om mensen meer uren per week te laten werken, en dan straks ook tot op hogere leeftijd.
Ook sprak ik de bemoeilijkende factor uit dat de afgelopen kabinetten ingezet hebben op het individualistisch worden van de burger, en ingezet hebben op de calculerende burger. Dat houdt in dat burgers steeds meer pas in het geweer komen als er belangen spelen die slechts hen direct raken, en anders niets doen en geen bereidheid hebben actie te ondernemen.
In mijn ogen haal je de basis van solidariteit zo uit een samenleving, en dus de sociale cohesie. We bestaan straks niet meer uit een samenleving, maar uit allemaal bij elkaar op een stuk grond bij elkaar wonende eilandjes. Getver!

In het raadsvoorstel om niet-bestede budgetten uit 2007 toe te voegen aan de begroting van 2008 zaten weer zoals de laatste jaren gewoon lijkt te worden, verborgen raadsvoorstellen. Als de raad dan instemt met zo'n raadsvoorstel heeft de raad z'n kans en recht al wegbesloten om iets te kunnen zeggen over zaken die verborgen besloten worden. Het is een nare manier van werken richting de raad vind ik.

De commissie Grondgebied van dinsdag heb ik maar deels kunnen volgen via de radio omdat het geluid uitviel. Mij ging het om het SMC, en wat ik weet heb ik nu dus uit het NHD.
Wat je jezelf kunt afvragen is of wat heden gebeurt, dat er een SMC lijkt te ontstaan bij het oude postkantoor op de Molenweg, de bedoeling is van een regiegemeente. Volgens mij was het bedoeling dat de gemeente een uitbreiding, modernisering en vermooiing van een SMC op de Vijzelstraat zou regisseren.
Wat ik me ook afvraag over deze materie, na alle discussie over wiens bevoegdheid het was om te kunnen kiezen tussen het plan van de zorgpartijen met Scholten of het plan van De Nijs, is wat er politiek op volgt. De burgemeester heeft namelijk duidelijk gezegd dat de keuze uitsluitend de bevoegdheid van het college is geweest, en dus ook de verantwoordelijkheid van het college. De raad had niets te zeggen. Ook werd duidelijk uitgesproken door de raads- en collegevoorzitter dat als het mis zou gaan, het college afgerekend zou mogen worden op het eventuele mislukken van een SMC realiseren in de Vijzelstraat.
Dit mislukken lijkt er nu aan te zitten komen, al is natuurlijk nog niets zeker (ik hou namelijk vooralsnog vertrouwen in Boland en Baas dat ze inzetten op wél lukken van alles). Maar mocht het mislukken, dan vraag ik me af wat de raads- en collegevoorzitter zich heeft voorgesteld wat het mogen afrekenen op iets dat onder zijn aanvoering mislukt is, in zou moeten houden. Tenslotte hebben we het over wat één van de grootste projecten van de laatste jaren in Enkhuizen had moeten worden... Een paar boos in de raad uitgesproken frases lijken me dan wat mager, ik weet het niet hoor.
Het is altijd makkelijk dit soort dingen te zeggen als je geen politiek ambtsdrager bent, zoals een wethouder, maar een benoemde ambtsdrager. Het is één van de dingen die ik tegen het huidige benoemingssysteem van burgemeesters heb, veel kunnen zeggen zonder dezelfde risico's te lopen als een wethouder. Maar wél meer verdienen dan een wethouder... terwijl wethouders soms vogelvrij lijken te zijn!
Met dat laatste verschijnsel ben ik het trouwens niet eens.
Maar ja, we zullen wel zien.

Vrijdag de 25e t/m zondag de 27e: Vrijdag was het op het werk béredruk, en dat wordt die twee werkdagen volgende week ook zo. Maar nu typ ik lekker onder het kwinkelerend gezang van Marlène Dietrich en de Comedian Harmonists! Van Dietrich wil ik wel meer muziek hebben, maar dan wel originele CD's en niet gedownload van internet of zo. Dat klinkt toch beter vaak vind ik. Op één of andere manier "voelt" die muziek "thuis" als een soort warme herinnering, heel raar is dat.

Meteen uit werk vrijdag had ik een gesprekje met burrie Baas over enig onderling ongenoegen. Aangezien niet iedereen 10.000 euro nodig heeft om iets de wereld uit te krijgen, maar gewoon met praten ook dingen bereikt kunnen worden, trokken wij er dan ook geen 10.000 euro voor uit...
We zijn het over sommige dingen niet eens, en zo gaat dat. Als iedereen het met elkaar eens zou zijn dan werd dit land een saaie boel! Maar niet eens zijn houdt niet in dat de verhoudingen onderling ineens structureel onwerkbaar zouden moeten worden en/of dat je elkaar ineens persoonlijk niet mag of zo, en er dan dus 10.000 euro uitgetrokken dient te worden plus er een extra raadsvergadering belegd (= betaald!) moet worden op kosten van de burger. Gewoon praten helpt ook... Het gesprek eindigde met "Mwoaoi", wat "Doei, kzie je weer" betekent

's Avonds kwamen Petra en co onverwacht langs met cadeautjes en een fles Strohrum. Zij hebben nogal lak aan wat ik allemaal wel niet vind van "ik vier m'n verjaardag niet" en dat soort ik-dingen, dus kwamen ze gewoon langs en werd het een gezellige avond! Dochter Langbroek kwam ook gewoon met een mooi cadeau van haar moeder en haarzelf, en doet eigenlijk gewoon net als Petra en co. M'n stoere taal werkt bij hen helemaal niet, hahaha!  Zoiets vind ik dus écht leuk, net als de vriendin van de Vette Knol ook altijd zo van "Pffffft...." kijkt als ik boude taal bezig

Zaterdag besloten dochter Langbroek en ik om een uur of één samen de stad in te gaan om een leuk shirtje of zo te kopen. Zelf wilde ik wat werkkleding hebben. Toen dochter om kwart over drie eindelijk de juiste kleding gevonden had om aan te trekken voor in de stad, gingen we dan ook echt...
Uiteindelijk vonden we iets dat haar aanstond en geschikt plus waardig genoeg geacht werd om rond haar lichaam gedrapeerd te mogen worden, hahaha!  Maar het stond inderdaad leuk bij de jongedame  Zelf slaagde ik er niet in om kleding te vinden die proletarisch genoeg was voor mijn nederige en verslijtende oudemannekarkasje, dus ik zal het nog even met de laatst overgebleven draden van m'n oude armeluiswerkplunje moeten zien te redden. Ach, het geeft niet hoor, ik ben niet anders gewend. M'n voormalige stiefdochter noemde me altijd al de slechtst geklede man van Enkhuizen, hahaha!  Zelf was ze dat trouwens niet bepaald, ze droeg vaak leuke kleding, net als haar zusje die dochter Langbroek heet. Mijn kledingafwijking is gelukkig dus blijkbaar niet geestelijk of DNA-overerfbaar...
's Avonds ben ik zomaar gewoon zappend voor de TV gaan hangen, en heb de film "Full Metal Jacket" gezien. Brute film hoor!

Zondag zijn dochter Langbroek en vadertje eerst héél rustig wakker geworden op de dag des Heren, en daarna ben ik naar de vriendin van de Vette Knol gegaan. Het trottoir is daar weer begaanbaar, joepie! Geen snelle auto's meer op 30 cm langs je knieën, heel relaxed!
Daarna ben ik bij het wielrennen gaan kijken, en dat was gezellig. Allerlei mensen gesproken, en ook iemand die ik al een kwart eeuw niet gezien had.
De laatste was een tuinbouwer waarbij ik vroeger in de vakanties, weekenden, doordeweeks na schooltijd en tijdens school-aftrapperijen gewerkt heb. Hij werd later een biologisch-dynamische tuinbouwer, en dat was allemaal héél interessant om in te werken! De theorie erachter, hoe het uitgevoerd werd, en de wonderbaarlijke resultaten qua kwaliteit van het product, qua opbrengst in kwantiteit en het met natuurlijke middelen insecten en schimmels kunnen weren. Echt leuk vond ik dat destijds om in te werken. Nu zit de man in Lelystad, en is uitgegroeid tot één van de mensen die de sector heeft weten groot te maken en een belangrijke plaats heeft weten te geven in het agrarische segment. Tof!!!!   Het was écht leuk om hem weer te zien na zoveel jaar! En ja, óók voor hem...

En morgen weer aan de noeste arbeid. Het schijnt wat rottig weer te worden met Koninginnendag, maar dat zien we dan wel weer. Zelf ga ik met Petra en co naar Amsterdam, mooi rondlummelen en kijken of ik nog ergens proletarische werkkleding voor een prikkie kan vinden. De Hollandse genen nopen nu eenmaal naar iets kunnen kopen voor een prikkie, het is niet anders  Al ben ik daarmee niet zo erg hoor...

Welterusten alvast!