Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 21-3 t/m zondag 27-3-2011

Maandag de 21e t/m donderdag de 24e: De lente is maandag aangebroken! Het is geweldig!

Vanochtend, donderdag, liep ik langs het fietspad naast de Provinciale Weg dat zoals sommigen weten een beetje van natuur-magie vervuld is, en daar was het n en al pril voorjaar om me heen.
Overal in berm, veld, walkant en helling ontspruit nu ineens het verse levendige voorjaarsgroen van opkomend fluitekruid. Madeliefjes laten op elke onmogelijke plek hun witte en wit-paarse kopjes zien, boterbloemgelijkende gele bloemetjes staan te glimmen in het zonlicht, en elke ochtend fluiten de vogels een eeuwig levenslied. Het is prachtig!

Al lopend langs dat fietspad zag ik over het water weer de witte dampgeesten van het leven langzaam zweven, en bezit nemen van al dat kan leven. Frulein Frhling had haar nachtzilver weer achtergelaten als dauw en rijp op gras en plant, en dat was in het goudkleurige lente-ochtendlicht een geweldig gezicht!
Soms, zomaar eventjes, zie je hoe mooi de wereld is. Hoe schitterend en briljant het wonder van het leven is, en hoe sterk leven in al z'n broosheid kan zijn.

                 

Het maakt (bijna) helemaal goed dat ik verkouden begin te worden, althans dat vermoed ik. Een uitzendkracht die er tot gister werkte was snipverkouden, en vanochtend tot vanmiddag begonnen ineens collega's en ik ook te keelpijnen, snuiten, niezen, en ongerust te worden. Niemand zit er op te wachten om snipverkouden te worden tijdens zulke mooie dagen...

Voor de rest is er deze week in de commissie gesproken over toelatingstijden voor natte horeca, de HERT-notitie en de Hartennotitie van de SP, over huisvesting, en nog wat dingetjes.
Zelf deed ik in de commissie BOFS het woord over de horeca, en hoe ik daarover denk staat ongeveer al op deze site onder "Lokale items". In de commissie heb ik het iets uitgebreider verwoord.
Hoe het op dit punt straks verder gaat zullen we zien. Ik denk dat de partijen die het toegangsuur wat naar een later uur willen verschuiven het best elkaar kunnen opzoeken.
Over de HERT-notitie en de Hartenvisie van de SP heeft Harry het woord gedaan in de commissie Grondgebied.
Maar: wat er ook gezegd wordt, wat er waar dan ook over beweerd of getwijfeld wordt, de uiteindelijke beslissing valt pas in de raad...

Vrijdag de 25e stond er in de krant dat wereldwijd 75% van alle vervolgingen die op religieuze gronden gepleegd worden tegen christenen gericht is, en maar 25% tegen alle andere religies tesamen.
Eergisteren stond er in de krant dat aangenomen wordt dat religie in Nederland op den duur zal verdwijnen.

Toch geloof ik dat tweede zomaar niet. De hoofdrol welke religie zo'n 5 eeuwen terug nog in de samenleving speelde is grotendeels verdrongen door het humanisme, waarmee de wetenschap de rol van de religie overnam als beantwoorder van vragen die er leefden onder de mensen die ergens over nadachten.
Maar het humanisme loopt k op z'n eind. De wetenschap gaat verder, maar heel langzaamaan steeds meer als ontwikkelaar van onderdelen en materialen voor producten dan dat ze op zoek gaat naar antwoorden op de fundamentele vragen der mensheid. Het humanisme beantwoordt geen vragen meer, maar technologiseert de samenleving en maakt ons steeds afhankelijker van technologie en systeemdenken. Hoewel technologie wl een hulpmiddel kan zijn voor vraagbeantwoording, als inzichtelijkheidsmaker.
Al kan ik niet ontkennen dat ik persoonlijk technologie bijzonder interessant vind, en zker ook alle vormen van wetenschappelijk onderzoek! Het is ongelooflijk wat we in die vijf eeuwen van humanisme hebben weten te presteren.

Maar ik denk dat er uiteindelijk een compromis gevonden zal moeten worden tussen religie en wetenschap. Ze beantwoorden beiden an sich geen vragen meer op de manier waaraan basaal behoefte bestaat, en worden doorgaans onterecht beschouwd als elkanders tegenpolen. Toch zijn het geen tegenpolen volgens mij, maar simpelweg verschillende werelden. Van beide werelden kunnen we de zaken van waarde integreren in ons denken. Zoals we het streven naar gelijkwaardigheid, het zorgen voor de uitvallers in de samenleving middels bijvoorbeeld uitkeringsstelsels, het respect voor de individualiteit van de mens naast de waarde van ieder individu voor het geheel, en uiteindelijk zelfs het beoefenen van wetenschap dat onherroepelijk gevolgd is uit de Verlichting met behoud van het christelijke basisgoed, allemaal aan de in ons werelddeel overheersende religie het christendom te danken hebben. n aan het verlichte jodendom. Het humanisme is uit die twee ontsproten als onherroepelijk gevolg van de verlichtingsontwikkelingen 5 eeuwen terug.

Het jodendom en het christendom zijn beiden de basis geweest, en nog, van onze cultuur. Wij zijn, ondanks de nog steeds toenemende secularisatie, een christelijke samenleving in alle uitgangswaarden en daaruit volgende normen die we hanteren.
Van daaruit bezien hebben bijvoorbeeld de moslims gelijk als ze zeggen dat er een oorlog gaande is tussen hun religieus-culturele achtergrond en de onze. Het zijn verschillende waardesystemen die met en naast elkaar trachten te leven, ondanks basale waarden die in sommige opzichten haaks op elkaar staan. Dat gaat dus niet als beide partijen de eigen waarden als waarheidsuitgangspunten beschouwen. Maar dat geldt ook voor hindoes, boeddhisten, animisten, en alle anderen die een vorm van geloof of spiritualiteit hanteren in hun leven.
Daarom denk ik nog steeds dat een seculiere, in alle opzichten neutrale overheid, de basis dient te zijn van een samenleving waarin religie zich vrij kan ontwikkelen.

Maar het probleem is dan uiteraard dat onze westerse interpretatie van neutrale seculariteit er n is die komt vanuit een fundamentele christelijke achtergrondgedachte, en die is doordrenkt van de Verlichtingsgedachte die geleid heeft tot de opkomst van humanisme en wetenschap.
Sommige andere religies denken anders, en zien gewoonweg het begrip vrijheid anders. Althans, de fundamentalisten onder hen.
Ik denk nog steeds dat er gn tweederangsmensen bestaan, maar dat er wl mensen bestaan die er vanuit onze basiswaarden bezien tweederangsgedachten op na houden. Dat zijn alle mensen die er ideen op na houden die anderen en andersdenkenden ernstig belemmeren in hun denken en vrijheid van denken, en de uitingen ervan. Als we dat veranderen, dan veranderen we alles dat geleid heeft tot de vrijheid van denken, van zijn en van kunnen worden en van leven, die we nu hebben.
Als je de basis van een idee verandert, verander je alles dat eruit voort kan komen.

In Nederland hebben we politieke partijen die andersdenkenden veroordelen en verketteren. Het gekke van sommigen onder die partijen is dat ze andere partijen trachten de mond te snoeren in de uitingen van hun denken. Diezelfde partijen behoren feitelijk ook tot degenen die dicht staan bij morele vervolging van de christenen in onze samenleving. Men hoeft maar te denken aan een starre man in dat opzicht als Pechtold, die amper z'n nauwelijks verholen minachting kan verbergen jegens de vaderlandse en anderlandse christenen. Gek genoeg heeft, benoemt en/of suggereert hij dat niet richting een andere snel aanwassende religie in Nederland.
En zo zijn er meer van dit soort mensen die wat mij betreft langzaam, maar zeker, een vorm van intolerantie naar het christendom beginnen te naderen die in heftigheid neigt naar gedachtengangen die we een aantal decennia terug uitgeband dachten te hebben.
Deze mensen behoren tot degenen die de bovenstaande 75% uitvoeren.

Ridiculiseren, marginaliseren en bagatelliseren van geloofsuitingen of geloofsrichtingen ten bate van andermans geloofsuitingen is namelijk geweld. Mensen als Freek de Jonge en Alexander Pechtold gebruiken mijns insziens mentaal en moreel geweld naar groepen die wereldwijd nu tot de meest vervolgde groeperingen behoren, en dat doen ze niet bepaald heel zachtzinnig. Als deze lieden in andere streken geboren zouden zijn, met andere waarheden op het gebied van geweldsgebruik, dan zou het in mijn ogen zo kunnen zijn dat ze ernstig fysiek geweld gebruikt zouden hebben tegen de bedreigde groeperingen.
Zo zijn er meer die dat doen, maar het is me verboden de naam en namen nog te noemen van deze betreffende groepering(en).

Zaterdag de 26e heb ik van 's ochtends vroeg tot een uurtje of vijf 's middags in het huis van towaritch Petra opgepast op bijna tweejarige Jasmientje, het dochtertje van Petra en haar co.
Het is jaren terug dat ik luiers heb moeten verschonen, mijn dochter is al 18 jaar. Daarom verbaasde ik me na zoveel jaren ontwenning van het verschijnsel, over de hoeveelheid waarmee zo'n kind een luier kan vullen vanuit die kleine darmpjes.
Maar het is wel leuk, zo'n klein kindje een hele dag. Van de zomer kan ik met haar de traditionele gang van kleine kindertjes op het stenen muurtje voor de Westerkerk tegenover de Hema maken. Alle Enkhuizer kindertjes hebben aan het handje van vaders, ooms en opa's op dat muurtje gelopen als ze klein waren, ook mijn dochter vroeger. Dat is schitterend!
Jasmientje kon aan het eind van de dag in ieder geval "boot" aan haar woordenschat toevoegen, een emmer als hoed gebruiken, en een didgeridoo nadoen. Allemaal door ome Hans...