Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 28-2 t/m zondag 13-3-2011

 

Wel, zo vandaag de 10e maart alles terug beschouwend van de afgelopen bijna twee weken, was het me weer een bananenrepubliekweekje van jewelste. Of eigenlijk een bananenmonarchieweekje, letterlijker gezegd.

 

De afgelopen verkiezingen voor de Provinciale Staten waren van het kaliber tot de top behorend wat betreft schandalig verkiezingsgedrag van politici in de tijd van de na-oorlogse democratische politiek. Waarbij de VVD en PvdA beiden voorop liepen in rcksichtslose, gewetenloze en opportune attitudes. Daarbij beiden k de democratie vernaggelend, verradend, vernielend en respectloos behandelend als nooit tevoren bij Nederlandse verkiezingen is voorgekomen.

Alleen het maximaal vuile spel dat PvdA destijds speelde richting coalitiegenoot D66 over de gekozen burgemeester is vergelijkbaar, maar dan hb je het ook ergens over!

 

Het CDA, dat in de landelijke zin qua huidigtijdse werkelijke aard door mij nog wel eens als reserve-PvdA gezien wordt wegens de gelijksoortige inhoudsloze machtswellust, was een hl goede tweede in deze hoedanigheden deze keer. De landelijke SP begint zich als een pathetenclub te gedragen, ze raken langzaam la CDA en PvdA de weg kwijt lijkt het wel. Ze beginnen dan nu ook daadwerkelijk gelijkelijk net zo hard politiek in de inhoudsloze semi-ideologische  kretologiekwaliteit te bedrijven als die twee.

De gang naar de verkiezingen gaat slechts nog om macht en hetgene dat er voor personen aan vastzit en achter zit, de hele rest telt niet meer. Die rest zijn wij, de kiezers en waar we voor staan en voor denken te staan.

 

Maar in ieder geval heb ik deze keer gestemd voor bescherming van burgerprivacy op alle gebied in de brede zin, voor groen- en natuurbehoud, voor mededogen voor en bescherming van de kleine onopvallende maar k zeer recht op leven hebbende medebewoners van onze planeet, voor behoud van de basis van seculariteit van onze samenleving waardoor o.a. vrijheid van godsdienst mogelijk is en blijft, n voor afschaffing van het mede-dragen mogen van regeermacht door het koningshuis. Opzouten met die feodale rudimenten!

Het vrstemmen voor de infame marsparade naar Afghanistan door de dames en heren heb ik deze keer dan maar vergeven. Met moeite vergeven weliswaar, maar toch maar gedaan.

 

In die langzaam maar zekere neergang van de democratie, ook heel duidelijk Europees gezien door hoe de EU zich ontwikkelt (wat keihard door Rutte nu la Balkenende ontkend wordt), kreeg ik vorige week woensdag op verkiezingsdag s ochtends nog een pallet van 1600 kilo op mn voet. Door de voorzienigheid van boven n door mijn hardgeneusde werkschoenen had ik in plaats van een verpletterde voet slechts kneuzingen!

Tijdens dat die pallet de smak maakte, en tijdens dat het ding op mijn voet lag, voelde ik allerlei bewegingen in dit lichaamsdeel die men normaliter niet voelt n niet mogelijk acht in een voet. Het blijkt dat botjes onwijs vreemde wandelingen kunnen maken in het plotselinge doolhof dat een voet met 1600 kilo erop leunend wordt!

Maar zoals het een goed gezond levende, veiligheidsschoenen dragende verouderende kerel als mijzelf betaamt, loop ik weer als een kievit!

 

Ok gelezen afgelopen anderhalve week: Men beweerde in Nederland keihard dat een zoon van Khadaffi nit op een universiteit in Nederland zou hebben kunnen studeren, en dat een universiteit hier nit geld van de woeste Khadaffi aangenomen zou hebben zoals men in Londen wel gedaan had. Men is in Nederland namelijk niet zo, men kijkt naar achtergronden.

Jja! En daarom werd Maxima, de dochter van een minister van n van de ergste, wreedste en moorddadigste dictatoriale regimes die de afgelopen anderhalve eeuw in Zuid-Amerika hebben bestaan, met open armen ontvangen in Nederland als toekomstige koningin! Hollanders, of Hollnder, zijn zo hypocriet als de ziekte soms.

Khadaffi was okee voor Nederland toen hij de baas was, en nu niet meer tot nader order. Als zijn zoon, of zijn zonen, in Nederland in Leiden hadden willen studeren, dan zou dat gewoon gebeurd zijn. Nu doen alsof dat in naam der menselijkheid en moraliteit niet en nooit zou gebeuren is schijnheilig boerenbedrog van de ergste soort.

Zoals men zegt van iets dat men afstotelijk vindt: Gatver!

 

Eerdaags zal ik het Rapport van Elzinga over het mogelijke creren van een provincie Groot-Friesland eens helemaal lezen. Het lijkt me bre-interssant!

Een provincie Groot-Friesland, met langzame toenaderingen naar Ost-Friesland en Nordfriesland, zou binnen de langzaam maar zeker ondemocratischer wordende verhoudingen en door afnemende macht van de natiestaten in de EU juist wl steeds meer kans krijgen de eigen door kapitalisten en machtsbelusten weggevaagde natuurlijke identiteit terug te verkrijgen!

De hele Kop van Noord-Holland, Friesland, Drente en Groningen, Overijssel, een stuk Flevoland, alle Nederlandse en Duitse Waddeneilanden, en toenadering naar het Ostdeel en Norddeel: Alles is uiteindelijk mogelijk, als mensen maar willen!

Daarom vind ik [deze ludieke actie] humor, maar k een kleine waarschuwing naar overheden om niet te doen alsof Friezen uitgevaagde boerenknurften zijn.

By the way, als de Friezen in een minder verre dan men nu verwacht toekomst actie gaan voeren voor meer autonomie, dan zal die overheid die er nu nog om kan lachen misschien wat minder hard lachen als de volkomen terechte eis erachteraan gaat komen en neergelegd wordt van ettelijke honderden miljarden euros, heel terechte euros, van het Slochterengeld als autonomiecadeau.

Friesland, en de gebieden die Groot-Friesland binnen een EU zouden kunnen worden, zijn namelijk vrij bewust decennialang onthouden van allerlei ontwikkelingen doordat de baten van hn aardgas slechts aangewend zijn om de Hollandse Randstad bizar en absurd veel te ontwikkelen. Zie de verhouding tot wat in de toekomende Groot-Friese gebieden is gedaan en ontwikkeld Kijk naar het nu reeds 40-jarige gesmeek van West-Friesland om slechts n goede ontsluitingsweg voor de regio! Zet dat eens af tegen wat in die tijd in de Randstad gebeurd is

 

 [Ook leuk trouwens]

 

Zo, dat is er allemaal ook weer uitgeknald. Ik ga slapen, morgen weer vroeg op en te werk. Dan in het weekend het havenwerkje van de SP lezen dat om n item heen geschreven lijkt te zijn. Maar dat kan een diagonaallezen-illusie zijn natuurlijk.

Eerst maar eens tijd vrijmaken om te lezen, en om een berg post af te handelen, en woest veel zaken te regelen die geregeld moeten worden.

Mafze weer, mijn medemensen. Het voorjaar nadert, de zon is nakende, bloemen trappelen om ons te verblijden met hun geurende bloeiende aanwezigheid!

 

Vrijdag de 11e en zaterdag de 12e: De werkweek zit er weer op, het inkomen is weer bijeen vergaard, en de tijd van uitgeven van dat inkomen is weer aangebroken.
Er liggen twee netjes gestapelde enveloptorentjes met onaangename berichten aangaande het financile des levens op de eettafel, en die mogen/moeten verwerkt worden. Na dit proces blijft er aanmerkelijk minder vrij besteedbaar inkomen over, n aanmerkelijk minder vrij besteedbare tijd door allerlei door overheden bedachte tijdkostende verplichtingen die volbracht dienen te worden. Het is allemaal wat toch....?

 

- De wereld staat in brand

- opstanden breken uit en worden met moord, doodslag, bombardementen op menigtes en massaverplettering van mensen neergeslagen

- tsunami's razen rond de hele aardbol

- gebouwen storten in

- bevolkingen van lage eilanden zijn overspoeld en verdwenen

- etnische en religieuze zuiveringen zijn aan de orde van de dag

- genocides vinden plaats zonder dat kranten er nog aandacht aan schenken door het gewoon-geworden zijn ervan

- rivierdelta's overstromen met meesleuren van zveel mensen en archieven waar hun bestaan in vermeld en bewezen staan dat hele volksmassa's beschouwd kunnen worden alsof ze nooit bestaan hebben

- en Enkhuizen is boos om de Havenvisie wegens het nog niet mogen liggen van n boot aan de wal van een haven door nog niet aangepaste regelgeving, en krijgt daardoor een "alternatieve" versie in de bus gegooid.


 

- Mijn kachel brandt

- towaritsj Petra is vanochtend vroeg al een bakkie komen halen met haar nageslachtje Jasmientje

- Claudia is puberbulderend wegens zelf-veroorzaakt tijdgebrek naar West-Frisia vertrokken om tegen Dindua te voetballen

- ik ga straks in alle welstand weekboodschappen doen bij Appie Heijn hier om de beloopbare hoek om mijn buik komende werkweek weer vol te kunnen stoppen en proppen

- gister heb ik weer het soms-wekelijkse hoogst geestverrijkende gesprek met lerares, predikante en yogalerares gevoerd

- gisteravond heb ik met ex-echtgenote een gesprek gevoerd over pubers en voortgezet onderwijs onder een opvoedersbenodigde borrel

- en kortom: het is duidelijk dat ik in Nederland woon.


- Het land van kleine rampjes ipv grote rampen

- het land van kleine ergernissen ipv grote ergernissen

- het land waar volksongenoegen in stemmen op de PVV en SP geuit wordt ipv moord en bombardementen op massa's

- het land waar natuurrampen bestaan uit oprukken van de eikenprocessierups en iepenziekte op de Vestingwal in Enkhuizen

- het land waar muskusratten eerst bejaagd werden en nu beschermd

- het land waar je bruinhemd bent als je kapsel korter is dan 4mm

- het land waar iedereen jaarlijks op 30 april blij en vrolijk Koninginnedag viert en "Oranje Boven" scandeert, en de rest van het jaar zegt dat de Koningin minder "macht" moet hebben

- het land waar eieren eerst cholesterolverhogend schenen te zijn en cholesterolverlagend blijken te zijn

- het land waar iedereen vindt dat burgemeesters gekozen moeten worden maar niemand gaat stemmen als er eens een burgemeester gekozen kan worden

- het land waar mensen als ze iets lekker vinden en "Hmmmm!" zeggen met n hand naast hun oor wapperen

- het land waar ik geboren ben

- het land waarvan ik blij ben dat ik er woon en over onafhankelijke Friezen mag praten zonder opgehangen te worden

- het land waar iedereen vindt dat iedereen te hard rijdt en iedereen vindt dat alle buren teveel auto's hebben

 

Ik ga maar eens iets doen, het leven roept.

 

Zondag de 13e heb ik mooi radio gedraaid bij Radio Enkhuizen. Dat is leuk om te doen, je zit relaxed met een koptelefoon de muziek te draaien die je uitgekozen en meegenomen hebt. Een klein universumpje van twee uur lang voor jezelf.

 

Afgelopen week kregen we een rapport toegestuurd van de GGD N-H Noord over sexuele gezondheid van jongeren. Alle gegevens daarin staan uitgesplitst in autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen.

Merkwaardigerwijze is de daarbij alleen de negatieve houding richting homosexuelen niet gesplitst in die drie kaders, doch slechts in autochtonen en allochtonen.

Maar ik vraag me wel af hoe je dit soort benoemingen op deze manier hard kunt maken. Westerse allochtonen zijn bijvoorbeeld Polen, Belgen, Fransen, Duitsers, Amerikanen, Engelsen. Iedereen die met westerse allochtonen omgaat weet dat de mening over homo's van bijvoorbeeld Polen en Belgen op niet n wijze te vergelijken is.

Als je dan de mening over homo's ook nog eens slechts uitsplitst in autochtonen en allochtonen, alsof de mening van het Oegandese volksdeel bijvoorbeeld te vergelijken is met de Engelsen in dit land, dan zijn dit soort gepresenteerde resultaten van zo'n onderzoek gewoon flut en hecht ik er niet bepaald direct relevante waarde aan.

 

Eveneens merkwaardig vond ik het deze week dat men zich in een ons toegestuurd rapport van het Antidiscriminatiebureau Art.1 druk maakt om discriminatie om huidskleur, en suggereerde dat discriminatie op sexuele geaardheid en religie verschillend beschouwd zou kunnen worden van discriminatie op huidskleur omdat religieuze uitingen en sexuele geaardheid te verbergen zijn.
Wat mij betreft is het te gek voor woorden als mensen moeten verbergen wie ze zijn, waar ze voor staan etc, omdat discriminatie daarvan blijkbaar anders gezien kan en mag worden dan discriminatie op huidskleur. Het moet in een als vrij bedoelde en gepresenteerde samenleving juist keihard aangepakt worden!

Om over discriminatie op intelligentie maar te zwijgen.... Als je de afgelopen verkiezingscampagnes beschouwt waarin een partij waarop ik ondanks mijn arbeider zijn niet meer stem (ik mag die partij niet meer bij naam noemen als ik kritiek heb) de mensen die op een zekere andere partij gingen stemmen betichtten van lagere intellligentieniveau's en dergelijke, daarbij suggererend dat het electoraat van die partij feitelijk dus kwalitatief minderwaardig was, zijn er op de digitale snelweg vanuit die hoek gewoon keiharde discriminerende woorden, frases en suggererende opties gebruikt over schijnbaar lagere intelligentieniveau's.

Wij van GroenLinks hebben daar niet aan meegedaan! Dat soort misplaatste arrogantie is er gewoonweg bij GroenLinks niet, en daar ben ik wel degelijk trots op.

 

Maar discriminatie op huidskleur en van sommige bevolkingsgroepen wordt harder aangepakt en breder uitgemeten dan discriminatie van bijvoorbeeld homo's door veile lieden uit bevolkingsgroepen die zichzelf wl beroepen op antidiscriminatiewetgeving als er wat verkeerds gezegd wordt. Ik vind dat niet goed, discriminatie is discriminatie.

 

Zoals ik k discriminatie op intelligentie, dat een aangeboren en gn gekozen eigenschap is, totaal af te keuren vind. Gezien de beloningsverschillen tussen mensen die studies kunnen volgen vanwege hun aangeboren hoge intelligentie en van daaruit uiteindelijk hoog gesalarieerd worden, en mensen die dat door een mindere aangeboren intelligentie nit kunnen en van daaruit lager tot zeer laag gesalarieerd worden, is deze vorm van discriminatie feitelijk eigenlijk de Ultieme Discriminatie te noemen. Helaas wordt daar door die ene partij wier naam ik niet meer mag noemen als ik kritiek heb, geen aandacht aan besteed. Integendeel, veel leden van die partij zitten volop heel tevreden in dat hoge beloningssysteem.

Boter op het hoofd hebben, heet dat. In volkstaal liegen en bedriegen. Tenslotte is hard aangetoond dat inkomen grote invloed heeft op levenskwaliteit, gezondheid en levensduur. n dat dit aspect vl vaker wl dan niet "overgerfd" wordt door de opvolgende generaties binnen lager gesalarieerde bevolkingsgroepen.

 

En last but not least: ik ga eens rondkijken of er nog niet-katholieke kloosters bestaan. Of eigenlijk meer woongemeenschappen die gebaseerd zijn op een vorm van deels gezamenlijk bezit, gedeelde verantwoordelijkheden, gelijkwaardigheid van de bewoners, en waar ook een vorm van spiritualiteit nog deel uitmaakt van het leven ipv wat de samenleving in deze tijd nog te bieden heeft: materialisme en beoordeling van mensen slechts op de hoeveelheid materialen die ze vergaard hebben.

Die hippies in de vorige eeuw hadden het nog niet zo verkeerd, alsook de eerste christengemeenschappen het 2000 jaar niet echt raar zagen.... De denkwijzen en gemeenschapsvisies van deze twee groepen lopen praktisch parallel in hun uitwerking! Dat geeft te denken, dat geeft heel veel te denken.

Zoals ik al meermaals hier meldde: er gaat iets gruwelijk fout.