Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 26-2 t/m zondag 4-3-2007

Maandag de 26e en dinsdag de 27e: Pas terug had ik een paar vragen gesteld, en daar heb ik een antwoord op gekregen. Warempel vergeet ik die antwoorden hier neer te zetten! Als je de vraag neerzet, moet uiteraard ook een antwoord geplaatst worden.

Vraag:

De volgende vraag aan de portefeuillehouder WMO:
 
Er staan de afgelopen weken weer advertenties in de krant waarin de Omring vraagt om alphahulpen. Nu is het zo dat de thuiszorg een aantal jaren geleden het systeem van alphahulpen losgelaten heeft om een kwaliteitsverbetering te verkrijgen in de thuiszorg, ondermeer door mensen beter op te leiden.
De schijn ontstaat minstens dat door het herinvoeren van alphahulpen in de thuiszorg dus een kwaliteitsachteruitgang gecreëerd zal worden wat betreft de geleverde zorg.
Hoe verhoudt dit zich tot het gestelde in de nota WMO waarin gezegd wordt dat gestreefd wordt naar een minimaal gelijk niveau van de zorg? Tenslotte is de gemeente nu verantwoordelijk voor de geleverde zorg.
 
Hans Langbroek, uit naam van de fractie Nieuw Enkhuizen
 
Antwoord:
 
In 2006 heeft een uitgebreid offertetraject voor wat betreft de huishoudelijke zorg plaatsgevonden. Dat offertetraject werd vergezeld met een programma van eisen. Dat programma van eisen was overeenkomstig hetgeen reeds in de AWBZ-periode te doen gebruikelijk was om aan te bieden. In de communicatie met de raad is steeds gezegd dat zeker in eerste WMO-jaar de voorgaande AWBZ-periode voor wat betreft het niveau van de voorzieningen zou worden gecontinueerd. De aanbesteding op basis van het programma van eisen is dus leidend.
 
De lokale SP heeft ook vragen gesteld over de thuiszorg, in verband met het grote aantal ontslagen dat plaats gaat vinden van vaste en opgeleide krachten binnen de thuiszorginstellingen. De vragen sluiten aan op bovenstaande, die ontslagen waren te verwachten na het duidelijk zijn van aantrekken van alphahulpen. De zorg aan zorgbehoevenden komt in nood! "Zeker het eerste WMO-jaar..... etc." De tijd erna wordt dus koffiedik kijken blijkbaar, ik weet het niet allemaal hoor. Het is goed dat ernaar gevraagd blijft worden door verschillende fracties.
Gisteravond, maandag, met Jan van Oostende van de PvdA op pad geweest om iets te bespreken met mensen. We gaan aan de slag voor ze, en ik denk dat we, ism anderen, wel resultaat gaan halen. Het is een zaak van "de raad bepaalt en niet het college" voor burgers, en ik kom er nog een keer op terug als de tijd daar is.
Voor morgen heb ik ook nog advertenties laten zetten in het NHD in West-Friesland, en in verschillende regionale weekbladen, om [dit] Die 35 jaar is absurd, en mócht er iets gaan gebeuren dan is er straks voor Oostelijk West-Friesland 50 jaar voorbij gegaan... Een halve eeuw!
In een halve eeuw is de Sowjet-Unie een wereldmacht geworden en weer ten onder gegaan, zijn wij de kolonies kwijtgeraakt, zijn landen ontstaan en verdwenen, is de ruimte langzamerhand begonnen met geëxploreerd te worden, zijn computers gekomen, is kleurentelevisie ontstaan, is de hele wereld compleet veranderd van aanzien! En die Westfrisiaweg is er nog steeds niet... Hemelschreiend, schandalig, absurd, bizar, en totaal sociopatisch gehandeld richting onze regio!
En voor de rest: spierpijn, gaar als een klontje, verhoging, en een totale versnotting.
 
Woensdag 28-2 t/m vrijdag 2-3: Vrij drukke dagen in sommige opzichten gehad. Sowieso op het werk is het nog steeds drukker wordend. Er komen meer mensen bij, nu nog via uitzendbureau's. Als het structureel deze werkdruk blijft zal dat wel weer veranderen, zoals al eerder in het bestaan van het bedrijf is geweest.
Afgelopen woensdag in De Drom met bestuursleden uit West-Friesland naar de film van Al Gore geweest, "An Unconvenient Truth" over de opwarming van de aarde. Het is allemaal vrij verontrustend wat hij laat zien, al kende ik de meeste gegevens al. Maar zo op een rijtje in één ruk door is het wel veel. Wat mij betreft is de mogelijkheid van een nieuwe ijstijd uiteindelijk het meest verontrustend, al wist Jan van Oostende te melden dat er ook groot gevaar blijkt te zitten in het feit van vrijkomen van enorme hoeveelheden methaangas uit de nu ontdooiende permafrost in Siberië. Dan wordt de atmosfeer onadembaar voor ons in de zin dat we doodgaan van het inademen van die atmosfeer. Dat is niet leuk!
Donderdag stond er in het NHD een duidelijk artikel van Cees Beemster nav de advertenties die ik in bladen en het NHD gezet had over de Westfrisiaweg. VVDer Mooij uit de Staten zei kort gezegd dat ik ongelijk had, en vertelde daarna dat de weg waar ik het over heb er zeker wel komt, maar dat er "alleen nog geld losgeweekt moest worden bij het Rijk, bij de gemeentes en bij het bedrijfsleven".... Met andere woorden: drie onzekerheden op een rijtje opnoemen! Tja, zo praten mensen soms.
's Avonds ben ik naar het Ondernemerscafé geweest en heb daar weer leuk met mensen gepraat. Met ondernemers, mederaadsleden, en Roel Mulder van Radio Enkhuizen. In tegenstelling tot politici die m'n actie over de Westfrisiaweg afkeurden, de één meer persoonlijk gericht dan de ander, op hoe ik de boycot van de Statenverkiezingen promootte, kreeg ik daar van de ondernemers juist heel veel  bijval. Zo al met al de hele dag door hebben tientallen mensen steun betuigd aan m'n poging de Westfrisiaweg hard onder de neus te duwen van de heren en dames provinciale politici. Buiten politici om eigenlijk helemaal geen negatieve reacties gehad.
En vrijdag is het weer weekend! Relaxed twee dagen weinig "moet"dingen...
 
Zaterdag de 3e en zondag de 4e: Zaterdagavond bij Jan van Oostende thuis op de verjaardag van z'n vrouw de maansverduistering gezien. Buitengewoon helder waarneembaar! Ondanks dat ik het eerder gezien heb blijft het een wonderlijk gezicht, die maan die verdonkert en rood wordt.
Dochter Langbroek die tijdelijk bij me was is weer vertrokken. Dat heeft twee effecten op het dagelijkse leven: een nu weer enorm opgeruimd huis en een enorme, gapende leegte in huis. Toch is het hoe het moet zijn, en niet anders.
Morgen fractievergadering, en overmorgen de raadsvergadering met één agendapunt. Het houdt niet over... Woensdag de verkiezingen voor de provincie, ik ben benieuwd wat de uitslagen zullen zijn. Benieuwd vanuit verschillende insteken kan ik zeggen. In ieder geval weet iedereen dat we hier die Westfrisiaweg eindelijk eens willen hebben denk ik! Ook die dag nog een gesprek met één van de wethouders over een zaak.
Het is laat, en de leegte schreeuwt me wat wakker. Dus ga ik maar een muziekje draaien, en aan werken denken voor morgen.