Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 19-2 t/m zondag 25-2-2007

Maandag de 19e t/m woensdag de 21e: Maandag had ik commissie BOFS. Eerst kwam de Buitendienst aan de orde, dat agendapunt deed Harry. Uiteindelijk kwam het er op neer dat de raad het college met de Ondernemingsraad laat onderhandelen, zelf ook visies heeft neergelegd in vergadering en schriftelijk, en het college dan in april met een voorstel komt waarin alle gegevens en eventueel visies zijn neergelegd. De raad kan dan oordelen, al is de zaak volgens Jan Baas juridisch aan het college. Maar toch had ik eigenlijk nog de volgende vragen bijvoorbeeld, en de opmerking uit de raadsnotulen van 9 november 2004:

De vragen waar het om gaat ivm die buitendienst zijn de volgende:
  • Het sociale aspect van het feit dat het bijna uitsluitend oudere werknemers betreft. Hoe ziet het sociale plan er uit, wat is de garantie voor hen van blijvende arbeid? Mensen die doorstromen naar een tijdelijke werkvoorziening eindigen evenzogoed als werkloze met werkvooruitzichten van nihil door de leeftijd.
  • Waar blijkt uit dat er werkelijke bezuinigingen uitgevoerd worden? Om wat voor een bedragen gaat het? Hoe worden die bezuiningingen bereikt? Nergens is dat specifiek gegeven. De verkoop van de werf zelf is een éénmalige winst, voor zover het winst te noemen is. We hebben tenslotte eerst moeten investeren.
  • Wat zullen de kosten voor uitbesteding van het werk worden? Hoe hoog zijn die kosten daadwerkelijk ingeschat? Om te weten of je bezuinigt zul je dat moeten weten, afgezet tegen de kosten van de huidige buitendienst.
  • Wat is de garantie dat de efficiency van het te gebeuren werk voor de burgers van Enkhuizen minstens gelijk blijft aan hoe die efficiency nu is? Ook dat wordt nergens gegeven. Zoekend op internet zie je dat er ook gemeentes zijn die juist meer zijn gaan uitgeven na opheffen van de eigen dienst en uitbesteden aan de markt. Nergens wordt duidelijk aangegeven hoe dit zit.
Verder staat in de notulen van 9 november 2004 uit naam van de fractievoorzitters het volgende over formatievermindering:
 

De heer Van Oostende (PvdA) gaat op de Wijziging bezuinigingsvoorstellen 2005-2008, voorstel

nummer 144, in.

De laatste twee zinnen onder het kopje ‘3. Bezuinigingen op de loonsom’ luiden.

‘Wij – burgemeester en wethouders – zijn van mening dat formatiereductie onwillekeurig

samenhangt met de keuze over taakafstoting en -vermindering. Indien de raad een beslissing

over taakafstoting en -vermindering achterwege laat, wordt daarmee het mandaat aan het

college gelaten.’

Wordt met deze tekst bedoeld dat de raad àlle toekomstige formatieverminderingen aan het college

mandateert of wordt de raad in de gelegenheid gesteld over elke afzonderlijke taakafstoting een

beslissing te nemen? De fractievoorzitters geven de voorkeur aan het laatste.

Hiermede geven de fractievoorzitters van de partijen raadsbreed aan dat over toekomstige formatieverminderingen de raad het college niet mandateert.

Maar deze dingen werden al door anderen gevraagd en opgemerkt, en ik vermoed dat Harry het daarom niet gedaan heeft.
Wat niét gezegd moet worden in een vergadering tegen mij of m'n collega's, en daar kwam het maandag wel op neer, is dat als het komende voorstel niet bevalt er uiteindelijk een motie van wantrouwen neergelegd zou moeten worden.... Met de puntjes achter de zin zoals ik ze hier ook neertype. Wat dat betreft heeft politiek geen geweten, of juist wel, en als iets moet dan moet het. Jos Tesselaar en ik zijn daar de afgelopen periode vrij duidelijk in geweest dacht ik, wat betreft wethouders en eigen mensen. In ieder geval laat ik me niet uitdagen of licht bedreigen zonder gevolgen, uiteindelijk ga ik op zoiets wél in. Op de tijd en plaats, om het op z'n "cowboys" te zeggen, die ikzelf kies. De raad is de baas, die bestaat uit volksvertegenwoordigers, en niemand anders. Het noemen van woorden als "motie" verhardt een zaak.
Er is een hoop heisa over het "plan" van tol in Enkhuizen. Degene die gelekt heeft zou nog wel eens een rare pijp kunnen gaan roken, het is in besloten vergadering aan ons medegedeeld met de duidelijke uitspraak dat dit nog niet naar buiten mocht komen om eerst een objectief onderzoek te kunnen doen.
Maar eerlijk gezegd ken ik niet één fractie die op die vergadering onverdeeld enthousiast was over dat "plan". Iedereen was sceptisch. In het coalitieaccoord staat dat er onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheid tot invoeren van betaald parkeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zo'n onderzoek zou kunnen aantonen dat betaald parkeren in Enkhuizen kan bestaan uit parkeervergunnningen die tegen een kostprijs geleverd worden, en dat er in de zomermaanden in het toeristenseizoen parkeerheffing geheven wordt in bepaalde gebieden om de parkeerdruk te reguleren. Persoonlijk kan ik me voorstellen, en dat heb ik ook wel eens geopperd in een vergadering ooit, dat er parkeermeters op het Venedie komen met een parkeertijd van bijvoorbeeld anderhalf uur. Er zitten daar allemaal dienstverlenende bedrijven als makelaars, banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Voor hen is het handig als ze door klanten met de auto te bereiken zijn, en dan is parkeerregulatie een goede manier. De klant kan parkeren op de plaats waar hij of zij wezen moet, en de dienstverlener is bereikbaar.
Voor de rest kan ik me parkeerregulatie in het toeristenseizoen ook voorstellen op plekken in de binnenstad. Bewoners hebben daar zelfs om gevraagd, en ook ondernemers die niet te bereiken waren door parkeerproblemen. Maatregelen als dit moeten wel in overleg met belanghebbenden getroffen worden vind ik, de belangen zijn tenslotte groot voor bijvoorbeeld ondernemers. Het gaat om broodwinning van mensen!!!
En nogmaals, die tol, tja... Ik weet het nog niet hoor. Het onderzoeken kan als één van de opties die misschien bestaan voor parkeerregulatie, maar eerlijk gezegd lijkt dit meer op geld binnenhalen. En dat is niet de bedoeling van een vorm van betaald parkeren in deze stad! Ook ben ik bang dat een dergelijk systeem véél te complex is om geruisloos te verlopen, de praktische problemen zijn té legio. Door de stad rijden zonder dat je wil parkeren, parkeren bij mensen waar je komt die eigen grond hebben waar je parkeert, als je een auto leent van een garage waar je eigen auto gerepareerd wordt, de in- en uitgangen van de stad, en nog heel veel meer vragen die bestaan en de boel enorm complexiseren. Ik weet het allemaal nog niet....
Ik ga maar slapen, morgen weer werken en slaap is wel handig met dit soort commotie in de stad. Het is weer typisch Enkhuizen! Altijd wat.

Donderdag de 22e: Vandaag begon er een nieuwe medewerker met wie ik gistermiddag een sollicitatiegesprek had gehouden. Omdat hij een roker is vervoegde hij zich om half 10 in de schaft bij de andere rokers in de rookkantine. Daar ik ook rook, zat hij dus bij mij in de kantine te schaften. We zitten nu met z'n vijven in dat hok!
Maar in ieder geval: hij stak een sjekkie op, nam een slok koffie, keek om zich heen naar de hem allemaal vreemde collega's en keek mij toen aan, en maakte een vanuit die situatie gezien onvergetelijke openingszin voor een eerste gesprek in een vreemd bedrijf: "Liefde en houden van bestaan helemaal niet!" Euh?? Dan ben je dus meteen wakker.
De rest van de dag zag ik alle ogen waarin ik heb gekeken in m'n leven, en hoorde in gedachten de bijbehorende stemmen allemaal nog een keer tegen me zeggen: "Ik hou van je Hans"... Na al die jaren is de enige zin die ik nog steeds 100% bij me draag en geloof: "Ik hou van je pap".

Vrijdag de 23e t/m zondag de 25e: Het is vanaf afgelopen jaar zomaar een jaar van regelmatige vormen van niet helemaal gezond zijn, heel irritant! Momenteel ook een verschijnsel van verhoogde temperaturen en spierpijn, raar.
Dit weekend heb ik een film op DVD gezien, The Crucible. Hij gaat over de massahysterie in het 17e eeuwse Salem in het toen nog niet onafhankelijke zijnde Noord-Amerika. In dat dorp zijn toen heksenprocessen geweest waarbij grote aantallen mensen uit dat dorp elkaar beschuldigden van hekserij. Er zijn daarop daadwerkelijk 19 mensen geëxecuteerd, ze werden opgehangen. Men is met dat ophangen gestopt omdat anders het halve dorp opgehangen zou moeten worden. Wat er werkelijk speelde waren allerlei wraaknemingen en belangen, en het was daarvoor makkelijk om mensen te beschuldigen van hekserij zodat ze opgehangen werden. Dit soort dingen gaat nu eenmaal gladjes als vormen van fundamentalistisch denken de norm bepalen van wat "goed" en "slecht" is. Het verstand is dan weg, en de idiotie regeert.
Fundamentalisme in denken is er de afgelopen jaren genoeg. Er lopen bosjes fundamentalistische moslims rond, er zijn nog steeds fundamentalistische christenen waarvan ik er niet aan moet denken dat ze aan de macht zouden zijn. We hebben de fundamentalistische liberalen die kapitalisten heten en de boel verzieken voor veel mensen, er zijn de fundamentalistische socialisten die communisten heten, en we hebben de fundamentalistische anarchisten gehad die als ze aan "overheid" dachten meteen met bommen gooiden.
Wat ik me afvraag is wat je als fundamentalistische democraten zou kunnen benoemen. Ook democratie is gewoon alleen maar een zienswijze of leer die beleden wordt als zijnde "goed". Op dit moment heeft die zienswijze toevallig veel aanhangers in het Westen, maar of het de "beste" zienswijze is valt te bezien. Het is net welke insteek je neemt wat dat betreft. Wij zijn allemaal opgevoed met het idee dat democratie "goed" is, dus vinden we het ook goed. Ik kan me voorstellen dat er andere systemen zijn die beter werken, maar wat voor een systemen dat zouden moeten zijn en wat dat "beter" dan zou moeten inhouden weet ik zo ook niet. Tenslotte kennen we zo'n systeem nog niet, net als men vroeger geen democratie of socialisme kende.
Het is denk ik wel redelijk om te zeggen dat aan democratie sowieso een openheid van informatie en vrijheid van meningsuiting ten grondslag ligt. Beslissingen nemen en meningen vormen kan alleen als er openheid van informatie beschikbaar is. Maar als je daar fundamentalistisch mee omgaat dan krijg je figuren die dingen zeggen die grote groepen mensen in een diverse samenleving als "slecht" gaan betitelen, en de reacties daarop van die groepen. Democratisch fundamentalisme ondermijnt dus in feite de democratie. Voorbeelden zijn het gebruik dat religieuze fundamentalistten maken van die vrijheid van meningsuiting, of lui als Geert Wilders die het omgekeerde doen d.i. het als "slecht" betitelen van groepen mensen waarvan grote groepen eigenlijk voorheen gematigd dachten binnen hun levenszienswijze. De reacties erop zijn duidelijk.
Ook zijn voorbeelden het demoniseren wat links Nederland heeft gedaan met een man als Fortuyn, of rechts Nederland dat continue herhaalt dat links Nederland het land zal vernietigen. Ik snap soms niet dat het allemaal op zo'n manier moet, het anderszijn houdt in dit land bijna altijd direct een veroordeling in over de aard van dat anderszijn. Het gaat direct over "goed" en "slecht". Eerlijk gezegd word ik er vaak niet goed van. Maar ja, zo is de mens, en dat zijn we al heel wat miljoenen jaartjes...