Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 14-2 t/m zondag 20-2-2011

Maandag de 14e t/m donderdag de 17e: Het kwam mij ter ore dat Jan Hart is overleden. Hij is 88 jaar geworden.

Jan Hart was de eerste echte raadslokalo in deze stad die met zijn Enkhuizer Belang een grote lokale-partijfractie wist te creëren, en daarmee de lokalo's in deze stad meer invloed wist te laten krijgen. Uit zijn creatie is Nieuw Enkhuizen voortgekomen, dat in een wat modernere jas gehuld toegepast heeft wat van Jan Hart geleerd was en voortgezet heeft wat Jan Hart ooit begonnen is.

Jan Hart gruwde van de PvdA, gruwde van burgemeesters. Dit heb ik van hem overgenomen en in terechte ere gehouden. Hij was oprecht betrokken bij wat hij als goed voor deze stad zag, en hij uitte wat hij waar dan ook van vond. Dit heb ik van hem overgenomen en in terechte ere gehouden.

Hoe eenieder dan ook vanuit de eigen visie naar deze man gekeken heeft, Jan Hart is één der markante Enkhuizers geweest die bij de geschiedenis van deze stad zullen blijven behoren.
Jan Hart heeft Enkhuizer politiek kleur gegeven, hij bestond als wie hij was.

Vrijdag de 18e kwam er een vrachtwagen aan de deur van het bedrijf waar ik in dienst ben. De wagen was van een Duits transportbedrijf, reed met een Nederlands kenteken, kwam Japanse rollen folie brengen vanuit Engeland, en werd bestuurd door een Spaanse chauffeur. De EU zoals die ooit bedoeld is!
Met de chauffeur maakte ik een praatje. De man was Spanjaard van nationaliteit, maar achtte zichzelf een Bask. Hij had dan ook de vlag van Baskenland, Euskadi, achter op het zeil van zijn auto geplakt.
Tijdens het praatje dat we hielden bleek het dat de man en ik op veel gebieden hetzelfde dachten. O.a. over het recht van natuurlijke volken op het behoud van eigen natuurlijke identiteit, en op het recht van terug verkrijgen van die kunstmatig door generatieslange hersenspoeling uitgegumde identiteiten dat uitgevoerd is door machtsbeluste natiestaten. Dit enkel en alleen omreden van het vergroten van macht en kapitaal door kleine elites van rijken en machtigen die met deze redenen die natiestaten oprichtten en daarna exploiteerden. Vroeger waren dat de feodale heersers, daarna de kapitalisten. Nu de opvolgers van beiden, die een combinatie van beiden zijn, die alles beheersen en bezitten.

De EU geeft door verkleining van de macht van de natiestaten als (ongewild?) bij-effect de natuurlijke identiteiten de mogelijkheden om zich, indien gewild en gewenst na hernieuwde bewustwording, weer te gaan ontwikkelen binnen de eigen historische cultuurachtergronden.
De Friezen vanaf Nord-Friesland in Schleswich-Holstein tot aan West-Friesland in Noord-Holland, Beieren, de Corsicanen, de Catalanen, de Mallorquin, de Vlamingen, de Schotten, de Welshmen, Sicilië, de Noord-Fransen, de Basken, en onlangs verschillende volkeren binnen het voormalige Yoegoslavië (behalve de Albanezen in het illegaal onafhankelijke Kosovo).
Al die natuurlijke historische identiteiten die door middel van eeuwenlang geweld, onderdrukking en onthouding van geletterdheid in de keurslijven van natiestaten zijn geperst, omwille van het financiële- en machtsheil van enkelingen en hun naasten/horigen, hebben nog steeds het recht op zelfstandigheid, zelfbeschikking en zelfbewustzijn. Het feit dat de wetten van de natiestaten, die door diezelfde natiestaten bedacht zijn, deze vrijheid van bestaan, identiteit en zelfbeschikking niet toestaan is van geen belang. Het dient tenslotte maar een beperkt belang! Namelijk het overtrokken grote belang van enkelingen ten koste van fundamentele belangen van miljoenen.

De chauffeur die ik vandaag sprak was duidelijk in zijn visie over Euskadi, en over hoe dat in het uiterste geval bereikt zou mogen worden. Hij ondersteunde sowieso de visie van vrijheid van herontwikkeling van natuurlijke identiteiten. En zo kun je zomaar iemand toevallig ontmoeten waarmee je een onverwachte gelijksoortigheid van gedachten hebt!

Het was een leuk gesprek, dat eindigde met waarover ik ook vaak dub, en wat ik hier op deze site wel eerder verkondigd en mezelf afgevraagd heb: Waarom zijn politici van sommige politieke stromingen zo bewust en onstilbaar bezig de bestaande natuurlijke en zelfs nationale identiteiten, of de laatste resten ervan, te vernietigen? Wat is het grote belang achter deze handelingen; achter dit mentaal en sociaal gewelddadige gedrag?
Ik weet het niet, er is hooguit door informatie op internet een vermoeden ontstaan.

Wat ik wél weet, is dat als een ouder dit naar een kind doet, dit gezien en behandeld wordt als huiselijk geweld. Een kind proberen z'n identiteit te ontnemen en beschadigen, door constant en bij herhaling op herhaling dat kind z'n identiteit te bagatelliseren, is wettelijk ondergebracht bij kindermishandeling en daarmee strafbaar.
De politici die zich met hetzelfde bezighouden, houden zich dus ook bezig met ernstig geweld.

Wat is het belang?

     

De West-Friezen hebben om mij onbekende redenen hun nieuwverworven vlag getooid met twee afgeleiden van de Hollandse Leeuw, degene die West-Friesland ooit met extreem geweld succesvol onderdrukt en getemd heeft. En uiteindelijk hun identiteit zóver ontnomen heeft dat ze zichzelf als één beschouwen met die Hollanders, ondanks de achterstelling in mogelijkheden op alle gebieden die te noemen zijn.
Daarom stemde ik tegen die West-Friese vlag in de raad: hij symboliseert een fnuikende maar reëele onderdrukking.

Zaterdag de 19e en zondag de 20e: De "lokale-politiek-in-de-billenprikker" [Pim Segerius] is weer begonnen te schrijven op zijn blog zag ik. Op zich goed, iémand moet er prikkelend (en zurig) bezig zijn tenslotte. Anders kakt de boel in.
Niet dat ik me persoonlijk nog actief op die blog beweeg in de zin van reageren op stellingen die daar door deze en gene gegeven worden. Dat kan niet omdat ik me in de actieve zin per definitie niet beweeg in internetomgevingen waar ik gecensureerd word. Er is op de blog aangekondigd dat dit richting mijn persoon zou gebeuren, wat voor mij persoonlijk inhoudt dat ik er dus actief niets meer mee kan doen.

Wat ik deze week zelf van vrij sterk belang vond om te lezen, was dat de belastingbetaler de ravage gaat betalen die in Moerdijk veroorzaakt is door het bedrijf Chemie Pack. Dat houdt feitelijk in, of eigenlijk zelfs letterlijk, dat de burger financieel verantwoordelijk gesteld wordt voor de ravage die Chemie Pack heeft veroorzaakt onder leiding van de verantwoordelijke directie.
Het is die directie die betalen van de schade afwijst.

Nu leert men in de eerste alinea van elke cursus management, bedrijfsorganisatie, bedrijfsleiderschap, of alles dat daar verband mee houdt, dat aan verantwoordelijkheden onlosmakelijk bevoegdheden vastzitten. Je zou als gewone burger dus denken dat het feit dat de burgers van dit land financieel verantwoordelijk gesteld gaan worden voor de fouten die gemaakt zijn door de directie van Chemie Pack, inhoudt dat deze burgers voortaan ook de bevoegdheden zullen hebben zich bezig te gaan houden met het reilen en zeilen van dit bedrijf.
Maar nee, dat is niet zo. Slechts betalen behoort tot dit pakket.
Verantwoordelijk gesteld worden voor iets dat fout kan gaan, zonder de bijbehorende bevoegdheid in te grijpen als je denkt, ziet of vermoedt dat er iets niet goed gaat, is een morele crime. Zéker als dat ondersteund gaat worden door een overheid die niet ingegrepen heeft bij de constatering dat Chemie Pack bewust niet correct heeft gehandeld volgens de geldende wet inzake milieu en veiligheid.

Oók hierbij krijg ik gedachten die ik niet kan uiten omdat dit strafbaar is in geval van niet tot de juiste maatschappelijke groepering(en) behoren die dergelijke zaken wél ongestraft mogen zeggen en uiten als dat hen zo uitkomt.
De gezichtsloze burgers die wij zijn, zijn weer genadeloos de pineut van de willekeur van de kapitaalkrachtigen en hun secondanten van de Nederlandse overheid die nergens en waar dan ook maar tegenin gaat dat kapitaal en macht heeft.
Zie de "dialoog" over het [Grote Graaien]. Voormalige overheidsdienaren, en dan vooral voormalige machtsdragers, laten na hun bestuursmachtperiodes zien dat ze deel uitmaken van de nieuwe feodale klasse die de massa bezit, de mening van de massa bezit, het geld van de massa bezit, en het voormalige eigendom van de massa bezit.

De geschiedenis maak duidelijk dat ook het staatskapitalisme dat "socialisme" en "communisme" genoemd werd en wordt, niet gewerkt heeft. Hegemonie van deze lieden heeft tot exact hetzelfde mechanisme van uitbuiting en exploitatie van mensen geleid als de machtsuitvoering die "gewone" kapitalisten neergezet hebben. PvdA, SP, VVD, CDA: het is allemaal van hetzelfde laken een pak. Opzouten met die uitbuiters!

Maar ja, de mening van een arbeider als ik geldt niet. Slechts de mening van degenen die zeggen mij te vertegenwoordigen geldt.
Wel, deze arbeider gaat voor het anarchisme. En dan niet voor het anarcho-syndicalisme dat heult met de met uitbuitersmachten collaborerende vakbewegingen, maar het échte anarchisme.
Nog steeds is feitelijk m'n grote voorbeeld de bestuursvorm van de Friezen van vele eeuwen terug.... Maar dat zullen weinig mensen in verband brengen met bovenstaand verhaal.

Ik ga maar eens mijn zondagssoepje opscheppen voor de kids en mezelf. In alle zwartgalligheid kan ik elke dag tenslotte wél gewoon eten, de CV stoken, achter internet via het toetsenbord oproer bulderen, en 's avonds gewoon naar bed zonder de verwachting dat er wel eens een razzia zou kunnen plaatsvinden om mij uit bed te trekken om wat ik denk en allemaal op deze site type aan burgerboosheden .

Eetze, welterusten alvast, en tot volgende week waarin de Enkhuizers weer gaan lezen over lokale bezuinigingen, mensen die een wapenvergunning voor M16's willen, verkiezingen voor de Provinciale Staten, de neergang van de PvdA, de Arabische landen, praat over de islam, en nog  vele andere zaken waarover men in kantines, huiskamers, kroegen, werkplekken, en op straat heel lang kan praten...