Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 11-2 t/m zondag 17-2-2008

Maandag de 11e kwam ik erachter dat ik vrijdag vergeten was naar de tandarts te gaan. Dat wordt dus een nieuwe afspraak maken en een rekening krijgen die ik zelf moet betalen, bah!

En ik kreeg vandaag een schitterend idee over Gommerwijk west-west, dat staat als [Gommerwijk west-west Part II] beschreven. In mijn ogen is het duizendmaal interessanter dan alleen maar steeds weer dat standaard huizen bouwen! Overal staan huizen, alles is huizen, er mag best ook wel eens wat anders!

Maar gisteren zat ik zo eens in de Bhagavad Gita te lezen, een boek uit de Mahabharata, zeg maar de Hindoebijbel, toen ik me ineens iets herinnerde wat ik een aantal jaren terug eens bedacht. Ik was daarna vergeten eens na te denken hoe dat zat, maar ik kan het hier ook wel opschrijven.

Wat ik niet begrijp van joden, christenen en moslims, is de tegenstelling die ze creren in hun geloof in hun Elo, God en Allah. Iets wat Hindoes en Boeddhisten niet doen, heel raar.
De god van de joden, christenen en moslims, die ik hier voor het gemak maar even steeds God ga noemen, is beschreven als alomtegenwoordig, in alles en almachtig. Dat is hl wat natuurlijk, maar de angel zit hem in het woord "beschrijven".

God wordt steeds door de joden, christenen en moslims beschreven. Feitelijk wordt hij steeds gedefinieerd. Nu is het zo dat als je iets definieert, je iets begrenst. Door beschrijvingen en definities begrens je zaken, schep je een beeld.
Bijvoorbeeld: als je stelt dat God liefde is, dat sluit je de haat uit. Je begrenst God daarmee. Als je God stelt als almachtig, dan sluit je z'n onmachtigheid uit. Je begrenst God daarmee. Je begrenst God daarmee in z'n aard.
Die begrenzing onstaat bij iedere vorm van beschrijving van een aard van God, wat die beschrijving ook is. Iets of iemand die onbegrensd is, heeft geen aard. Zelf het benoemen van God als zijnde God is een beschrijving, een scheppen van een beeld. En van de Tien Geboden gebiedt dat er geen beeld van God gemaakt mag worden, en dat hij niet bij naam genoemd kan worden, en niet in z'n gezicht gekeken kan worden. Dat kan dus ook niet.

Zelfs het zeggen dat God bestaat is al een begrenzing van die God, omdat je dan z'n totale aard, waar ook het niet-bestaan onder valt, ontkent. Feitelijk is wat ik hier doe al een vorm van begrenzen.
Zelfs stellen dat God het heelal omvat houdt een begrenzing in; het heelal is namelijk wel oneindig, maar wl ook begrensd! Oneindigheid en begrensdheid sluiten elkaar niet uit, maar dat ga ik hier even niet uitleggen. Oneindigheid bestaat binnen begrensdheid, neem dat maar aan als een natuurkundig iets.

Boeddhisten stellen het anders. Bestaan en niet-bestaan zijn twee kanten van n. Oftewel, bestaan en niet-bestaan zijn n. Zoals God dat ook is.

In de boeken van de joden, christenen en moslims wordt gewaarschuwd voor de valse god die ze zal verleiden om in hem te geloven. Hij zal zich voordoen als God, tekenen verrichten als God, maar geen God zijn. Mensen zullen hem zien als God, maar helemaal vanuit hun eigen falen in nadenken. Vanuit hun eigen luiheid van denken.
Tenslotte, als je begint met een God te beschrijven, met een beeld te scheppen van een God, dan begrens je die God. En een begrensde God is geen God. Een begrensde God is een valse god, een god die je laat denken dat hij God is omdat je wilt dat hij God is. Omdat je wilt dat hij er is voor je, terwijl een totale, alomtegenwoordige aard ook inhoudt dat hij er niet is voor je.

Eigenlijk denk ik dat mcht er een God zijn, degenen die in een beschreven god geloven, die in een gedefinieerde god geloven als bijvoorbeeld "God is liefde", dat diegenen feitelijk geloof hebben gesteld in hetgene dat gesteld wordt de Satan te zijn, de valse god die je in z'n verleiding van troost, warmte, uiteindelijke gerechtigheid etc, mee weet te nemen.

Een film waarin dat geweldig is uitgebeeld, ook al is het maar een film, is "The last temptation of the Christ". Die regisseur heeft denk ik begrepen waar het om gaat. Zoals ook de Boeddhisten een stap op joden, christenen en moslims op voor lopen in mijn ogen, of de persoon Jezus dat zelf ook begrepen heeft en het zo ook vertelde als je het goed leest.

Maar ja, nogmaals, ik ben maar een heiden, en ik heb geen beeld van God....

Dinsdag de 12e en woensdag de 13e: Dinsdag ben ik naar een workshop geweest op het stadhuis waarin geprobeerd werd te komen tot een beeld over hoe er in het algemeen gedacht werd over de gewenste kwaliteit van de openbare buitenruimte in de verschillende gebieden van Enkhuizen. Het was best wel een goede avond vond ik, en nog leuk ook. Althans, ik vond dat er wel iets bereikt was in relatie tot wat de bedoeling van de avond was.
Daarna hebben we met een ploegje nog mooi even nagepraat en mooi "anzeten"!

Woensdag hadden Jan van Oostende en ik onze Grote Chaosshow bij Radio Enkhuizen gedaan. Deze keer van 7 tot 8 ipv tot 9 uur, er was namelijk een extra commissie Grondgebied over het bestemmingsplan voor het gebied van Gommerwijk west-west en over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Via de radio heb ik een deel gevolgd, en een stuk op het stadhuis zelf. Als ik een uiterst korte samenvatting moet geven van wat de wethouder heeft gezegd, zou ik dat zo kunnen zeggen: "Als jullie als raad die twee voorstellen aannemen, dan gaat er tussen 2 en 3 jaar begonnen worden met de ontwikkelingen om te gaan bouwen." Daar kwam het allemaal op neer, ondanks alle andere dingen die eromheen gezegd zijn. En dat er niet nagedacht is over ontsluiting van dat gebied als er een wijk neergezet wordt, "dat komt nog wel".... Jaja!

Het moest allemaal ineens flink snel omdat er een tijdsfout in de procedures gemaakt is. Volgende week moet de raad in een extra ingelaste vergadering die twee voorstellen maar goedkeuren, ondanks de onduidelijkheden. Over waarom bijvoorbeeld niet geprobeerd is de mogelijkheid tot bouwen op Westeinde Zuid naar voren te halen, en dit op Gommerwijk west-west dus dan uit te kunnen stellen. Dat gaat nu niet meer serieus kunnen voor volgende week dinsdag, en dat is niet goed. Wderom toch weer iets dat er onder druk doorheen gejast geprobeerd te worden, en het is een vormpje van disrepect voor de raad lijkt wel. In ieder geval begint het wel enigszins tot redelijk veel te irriteren.

Ik vraag me nog steeds af of het allemaal wel nodig is, en vind m'n eigen visie over wat ik verwoordde in [Gommerwijk Part II] een betere visie dan gewoon maar weer bouwen zonder zicht op hoe nodig het nu eigenlijk allemaal is, zonder dat er iets geprobeerd is op Westeinde Zuid, zonder iets te weten over ontsluiting, en met de wetenschap dat als we instemmen met die twee voorstellen er heel gewoon straks begonnen wordt met het ontwikkelen om te bouwen. Zo gaat dat dan, en niet anders.

Donderdag de 14e t/m zondag de 17e: Donderdag hadden we fractievergadering, en daar hebben we weer aardig wat besproken. Ook over Gommerwijk west-west. Daar heb ik, zoals ik hierboven al meldde, m'n ideen over. Als daar die sportvelden aangelegd zouden worden, en met het overblijvende stuk grond mooi groen gerealiseerd zou kunnen worden, dat is dat hartstikke mooi! Maar daarvoor zul je wel als overheid verzekerd moeten zijn van het verkrijgen van die grond, en dat kan alleen als we dinsdag die twee voorstellen aannemen...
Het is een gok richting een college, want ik hoor uiteraard nu al een volgend college zeggen dat huizen neer wil zetten: "Maar u heeft zelf dit bestemmingsplan vastgesteld!" Dan zal ik toch echt gaan verwijzen naar de notulen, en wat wethouder Boland allemaal heeft gezegd over mogelijkheden in een toekomst voor de raad om het anders te doen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht! In ieder geval ga ik dit geregeld in de gaten houden, en er geregeld over vragen zolang ik nog de kans heb als raadslid te functioneren. En anders er actie op voeren!

Vrijdag overgewerkt, het is hartstikke druk op het werk. Daarna snel m'n boodschappen gedaan thuis nog een zooi gedaan. Zaterdag gingen dochter Langbroek en ik namelijk naar Utrecht, daar waren we beiden nog nooit geweest.
Utrecht is een onverwacht leuke stad, de binnenstad althans, en we zijn er leuk rond wezen banjeren. Het is inderdaad, zoals iemand me al vertelde, een beetje een mengeling van Amsterdam en Alkmaar qua uiterlijk. Maar dan met heel mooie stukjes stad die echt heel specifiek Utrecht zijn. We gaan er deze zomer nog eens heen, volgens mij is het er prachtig dan! Die kades langs die grachtjes en zo, we vonden het allebei nu al hartstikke mooi joh! Het leuke is ook dat je niet overal rondgierende trams en langsscheurende taxi's hebt, het loopt allemaal wat relaxter. Al blijft Amsterdam natuurlijk wl Amsterdam

En zondag wordt natuurlijk de "zaterdag niet gedaan dingen dag". Wassen draaien, dweilen en zo, terwijl buiten het zonnetje schijnt...

Over n onderwerp zat ik zo eens te denken. Je leest nog steeds geregeld over abortus en zo, en gisteravond zat ik naar een documentaire te kijken die over nazi's ging en hun beleid ten aanzien van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, alcoholisten, psychiatrische patinten, en alles zo meer.
De nazi's hadden hun wetten over sterilisatie van bovenstaanden overgenomen van o.a. 26 Amerikaanse staten die dit in hun wetgeving hadden opgenomen in de jaren voor WOII, het was allemaal eugenesewetgeving. Dus wetgeving ter verbetering van de menselijke rassen, en dat volgend uit de leer van Darwin die toentertijd nog niet zo heel oud was.
In Nederland hebben we een best wel makkelijke abortuswetgeving vergeleken met andere landen. Maar ik vraag me dus wel af: wanneer kun je een ongeboren persoon nog wel of nog niet beschouwen als mens?

Afgelopen week las ik dat er gevonden wordt dat ongeboren kinderen die levensvatbaar zijn bij een geboorte niet geaborteerd zouden mogen worden. Dat houdt dus in dat mensen die geboren worden als levensvatbare mens gezien worden als ze in leven kunnen blijven, of gehouden kunnen worden. Vr die tijd blijkbaar niet dus, en dan mogen mensen dood gemaakt worden zonder dat het gezien wordt als een mens dood maken.
Dat is wel gek, want eigenlijk geef je daarmee degenen die eugenesewetgeving bedachten gelijk. Dus de Amerikaanse staten die mensen van bepaald allooi beletten zich voort te planten, en de nazi's die dit ook deden en ze later zelfs dood maakten.
Als de noemer van het recht op leven is dat je in leven kunt blijven, dan zijn mensen die een geestelijke of lichamelijke handicap hebben dus mensen die geen recht hebben om na hun geboorte in leven te blijven. Net zoals mensen die nog niet volgroeid genoeg zijn om in leven te blijven na een geboorte.

Als je zegt: "Wij mogen jou dood maken, want je bent nog niet volgroeid genoeg om in leven te blijven, en we laten je ook niet volgroeid genoeg worden", is er niet zo heel veel verschil met: "Wij mogen jou dood maken, want je bent zo geboren dat je niet levensvatbaar bent door je handicaps, en dat laten we niet toe".
Feitelijk ga je een definitie stellen van wat een mens is, en van wat geen mens is. Mensen mogen alles dood maken, behalve mensen. Buiten regeringen natuurlijk, die mogen heleml iedereen dood maken.
Maar die definitie is natuurlijk volkomen willekeurig. Het kan steken op een week tijd dat een mens volgroeid genoeg is om mens genoemd te worden of niet. Die mens waarvan besloten wordt hem dood te maken twee weken voordat hij volgroeid genoeg is om levensvatbaar te zijn, heeft dus door een beslissing van een ander mens die het geluk heeft dat mensen dachten: "Och, laten we hem maar geboren worden", de pech geen leven als mens te kunnen gaan leiden.
De gehandicapte die feitelijk gezien niet levensvatbaar is bij z'n geboorte heeft het geluk dat er slechts met een tijdstabel gerekend wordt bij het recht om te leven of het niet-recht om te leven. Als bij levensvatbaarheid ook meegerekend zou gaan worden bijvoorbeeld levensvatbaarheid zonder levenslange verzorging door "wl-levenvatbaren", dan is het over voor degenen die geboren worden met een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Net zoals nu abortussen gepleegd kunnen worden bij constatering dat een ongeboren kind misschien zo'n handicap heeft. Het is dan slechts een willekeurige tijdstabel waar de beslissing "wel of niet leven" vanaf hangt.

Wat ik dus wil zeggen is: Je laat mensen leven of je laat mensen niet leven, dt is de keuze. Een mens is een mens vanaf de bevruchting. Daar staan andere hoedanigheden volkomen los van. Een gehanteerde tijdstabel op basis van "levensvatbaarheid" is een volledig willekeurig iets, net zo willekeurig als een beslissing om mensen bij de geboorte het levensrecht te ontzeggen op basis van eventuele handicaps. Wat de nazi's in dit opzicht deden is niet onmenselijker dan wat wij nu doen, er is geen wezenlijk verschil. Het gaat om laten leven, of niet laten leven. To be or not to be, that's the question. De borstklopperij over ons anti-nazisme is dan ook volkomen misplaatst. We doden mensen op willekeurig gestelde noemers.

Het doden van mensen met een handicap is dus exact hetzelfde als wij nu doen met anderen op basis van een tijdstabel. Eindelijk ben ik eruit.....