Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 12-2 t/m zondag 18-2-2007

Maandag de 12e heb ik uit naam van Nieuw Enkhuizen de volgende vraag gesteld over de thuiszorg aan wethouder van Pijkeren:

De volgende vraag aan de portefeuillehouder WMO:
 
Er staan de afgelopen weken weer advertenties in de krant waarin de Omring vraagt om alphahulpen. Nu is het zo dat de thuiszorg een aantal jaren geleden het systeem van alphahulpen losgelaten heeft om een kwaliteitsverbetering te verkrijgen in de thuiszorg, ondermeer door mensen beter op te leiden.
De schijn ontstaat minstens dat door het herinvoeren van alphahulpen in de thuiszorg dus een kwaliteitsachteruitgang gecreëerd zal worden wat betreft de geleverde zorg.
Hoe verhoudt dit zich tot het gestelde in de nota WMO waarin gezegd wordt dat gestreefd wordt naar een minimaal gelijk niveau van de zorg? Tenslotte is de gemeente nu verantwoordelijk voor de geleverde zorg.
 
Hans Langbroek, uit naam van de fractie Nieuw Enkhuizen
 
Er bereiken mij ook geluiden uit de samenleving dat voor de thuiszorg  ineens de indicatiestelling een stuk strenger is geworden, ook voor bestaande gevallen. Mensen krijgen minder uren zorg, of worden opnieuw geïndiceerd voor minder uren. De grote zorg die veel mensen hadden dat de WMO een gewone ordinaire bezuinigingsoperatie was van het Rijk lijkt nu langzaam bewaarheid te worden  Niets geen efficiency door decentralisering!
Het is net zo'n lege luchtballon als het idee van het vorige kabinet dat "Civil Society" moet heten, mensen zorgen voor elkaar. Mantelzorgers ondersteunen en meer vrijwilligers aan de gang... Hoe is dat in Godsnaam mogelijk als iedereen gepusht wordt meer uren én tot op hogere leeftijd door te werken?! Je kunt allerlei leuke ondersteuningsplannen maken voor mantelzorgers en vrijwilligers, maar als die allemaal werken en meer werken dan houdt het gewoon op dus. Petra Kiss en ik zeiden dat een paar jaar terug al bij de eerste WMO-geluiden. En dan nu ook nog een kwaliteitsachteruitgang door herinvoering van alphahulpen in de thuiszorg... Het wordt hier straks écht een land van de lamme helpt de blinde, en samen hebben ze niets.
 
Dinsdag de 13e las ik op [Enkhuizen Bruist] op de PvdA-site dat ik negatief over iets geschreven heb, maar het gekke is dat ik geen idee heb wat er bedoeld wordt. Hooguit over de landelijke PvdA en de SP, en over het landelijke kader van m'n eigen partij GroenLinks die Femke probeert in een beklaagdenbankje te zetten over het niet meedoen aan een kabinet. Daarin geef ik haar gelijk trouwens. En dat NE in eerste instantie meeging met het plan op de Kuipersdijk en daarna instemde met het teruggeven aan het college, net als de PvdA zelf ook deed. Dus nogmaals, ik snap er niets van deze keer...  Ik denk dat iemand voorbarig boos is op me
Vanavond naar de jaarvergadering van de Ouderraad van de RSG geweest. Gister had ik ook gemoeten, maar ik denk dat ik de mail gemist heb want ik wist er niets van. Vanavond was er een spreker over pesten op internet van jongeren onderling. Het was heel interessant moet ik zeggen, al kende ik al een aantal dingen uit de praktijk hoe dingen gaan via MSN etc. De ouders van deze tijd zien veel en hebben zelf ook internetervaring.
 
Het volgende werd gesteld:
- Er is sprake van verslaving als jongeren 24 uur of meer per week op de pc/internet zitten
- 4% van de jongeren is daadwerkelijk verslaafd, en die krijgen dan ook last van ontwenningsverschijnelen als ze niet op internet/pc kunnen
- internetverslaving gaat per definitie ten koste van het huiswerk bij schoolgaande jongeren
- jongeren die 10,5 tot 13 uur/week op internet zitten zijn niet verslaafd
- een grotere kans op verslaving kan ontstaan bij gamen, door profielsites en MSN. Ook een eigen computer op de slaapkamer is een risicofactor.
 
Over digitaal pesten:
- 17 tot 23% van de jongeren heeft maandelijks last van pesten via internet
- 6% van de jongeren heeft wekelijks last van pesten via internet
- 23% van de jongeren is wel eens misleid door personen met wisselende digitale identiteit (gevaarlijk!)
- bij 16% van de jongeren is wel eens een wachtwoord gehackt (bijvoorbeeld van mailbox, MSN, profielsites, mobiele telefoon etc)
 
Bij jongeren, die vaak al onzeker over zichzelf zijn, komt pesten via internet keihard aan doordat er geen direct contact is, en de daders langer en harder plus groffer doorgaan dan bij fysiek in elkaars gezelschap zijn. Het veroorzaakt psychische problemen, depressies, lichamelijke klachten, schooluitval en heel soms zelfs zelfmoord.
 
Dus een goedbestede en informatieve avond gehad vond ik!
Vanavond ook weer mail gehad. Raadsbrieven over de Westfrisiaweg en de Boerenboom, een amendement van de SP, en nog iets dat ik mezelf van de éne naar de andere computer gemaild had. Dat waren brieven en documenten welke ik gisteravond iemand geholpen had op te stellen. We kunnen ook nog een werkbezoek brengen aan de Boerenboom, maar ik denk niet dat ik kan. Het is steeds drukker op m'n werk momenteel, en vrij krijgen gaat niet zomaar nu.
 
En verder heb ik vanavond nog uit naam van de fractie een vraag aan het college gesteld over parkeren:
 
Een vraag aan het college over parkeren:
 
De landelijke door de overheid opgelegde trend richting ouderen is extramuralisering. Dit betekent dus dat het de bedoeling is dat het groeiende legioen ouderen langer thuis woont en daar een vorm van zorg krijgt als dat nodig is.
Nu is het zo dat deze groeiende bevolkingsgroep, die in Enkhuizen sneller groeit dan landelijk, ook meer dan andere bevolkingsgroepen fysiek kwetsbaar is. Dat komt door ouderdomskwalen, beginnende Alzheimer, sneller opgelopen kwetsuren door vallen en ongelukken in huis, en andere oorzaken. Voor deze groep wordt dan ook vaker beroep gedaan op ambulances met spoedvervoer. In wijken waar veel ouderen wonen in Enkhuizen (denk aan Plan Noord, de Romeinstraat, de Davidstraat e.a.) staan vaak de geparkeerde auto's in file aan elkaar geparkeerd. Hierdoor komt het voor dat ouderen die per brancard uit huis gehaald moeten worden niet goed naar de ambulance gebracht kunnen worden. Dit kost tijd, en dus kostbare tijd voor iemand die met spoed opgehaald wordt.
Aangezien we ons de laatste jaren behoorlijk druk maken om de aanrijtijden van de ambulances, lijkt het me dat we ons ook druk moeten maken om dit probleem. Het komt op hetzelfde neer namelijk.
Mijn vraag is: houdt de wethouder er met het maken van een parkeerplan rekening mee dat we een groeiend aantal thuiswonende ouderen hebben die vaker dan gemiddeld ambulances nodig hebben? Bijvoorbeeld in de vorm van parkeerhavens waar het verboden te parkeren is in drukbeparkeerde straten waar veel ouderen wonen, om ambulances de ruimte te geven?
 
En ik ben best heel benieuwd naar het antwoord op deze vraag!
 
Woensdag de 14e zal een dag zijn van "De teerling is geworpen". Oftewel, in het latijns: "Alea jacta est". Dat laatste heb ik even bij elkaar gegoogled, ik ken geen latijns... De broer bezegelt z'n lot, of z'n broeders doen dat voor hem. Dingen komen, dingen gaan, maar broedermoord blijft altijd bestaan. Is de eindeloze reeks moorden die we als mensheid hebben begaan tenslotte ook niet met broedermoord begonnen?!
Voor de rest heb ik de indruk dat de eerste stap huiswaarts die de Aboriginal me laatst aanraadde gezet is, in ieder geval is er een stap een richting in gezet. Dat is elke stap feitelijk natuurlijk. Maar wie ver weg reist, moet weer ver terug reizen...
Laatst kwam er een collega naar me toe. Met Clint Eastwoodachtige stramme knieën kwam hij op me af, een stalen blik in de ogen. Dat is natuurlijk een teken van "Ik zal eens even gaan vertellen wat ik ervan vind!", en dat was ook zo.
 
"Collega *** verdient net zoveel als ik!"
"Ja, en?! Hij doet toch ook hetzelfde als jij?" Alsof ik als massaproletariaat ook maar iéts te vertellen heb over salarissen...
"Maar dat is niet eerlijk!"
"Waarom niet?"
"Ik werk hier langer!"
"Maar hij doet en kan toch hetzelfde als jij? Het lijkt me dat hij dan hetzelfde mag verdienen ook."
"Nee! Ik werk hier langer, dan is het niet eerlijk!"
"Het gaat er toch niet om hoe lang je hier werkt? Het gaat toch om wat je kan en wat je doet?"
"Nee, het is niet eerlijk! Had hij hier maar eerder moeten werken! Ik werk hier langer, dan hoor ik ook meer te verdienen!"
"Bedoel je dat hij straf moet hebben omdat hij hier niet eerder werkte?! Het maakt toch niet uit, het gaat toch om wat je kan en hoe je werkt?! Tjee joh, het gaat toch ook om je inzet??"
"Ik werk hier langer, dus dan heb ik meer recht om meer te verdienen!"
"Maar waarom dan? Waarom heb je meer recht om meer te verdienen als je ergens langer werkt? Het gaat om wat je kan, doet en je inzet? Langer ergens werken zegt toch niets als de prestatie hetzelfde is?!"
"Jawel, ik hoor meer te verdienen, ik werk hier langer. Het maakt niet uit wat hij kan, ik heb het recht opgebouwd om meer te verdienen!"
"Maar waarom dan? Wat is voor jou de reden om meer recht te hebben als je ergens langer werkt maar hetzelfde kan?"
 
En dat ging zo nog een tijdje op dezelfde voet verder... Van zoiets word ik niet goed, je krijgt in dat soort gesprekken geen antwoord op wat je werkelijk vraagt. Het gaat om geld, en niets meer. De argumenten worden om de geldwens heen verzonnen, en dat is wat anders dan argumenten hebben en daardoor uiteindelijk uitkomen op meer geld! Niet dat ik dus ook maar iéts te zeggen heb over salarissen op het werk bij ons, maar blijkbaar ben ik wel het makkelijkste aanspreekpunt voor zoiets. Een soort toilet waar je even je gal in kunt spuwen, of een overdrukventiel. Wat wel weer goed is misschien.
Morgen fractievergadering voor de commissies. Als het goed is gaat Philip Vriend in plaats van mij naar de commissie BOFS maandag. Hij behandelt dan de notities Mantelzorgers en Vrijwilligers omdat hij er door z'n werk eigenlijk bovenop zit. En de besten moeten doen wat ze kunnen gezien onderwerpen soms!
 
Donderdag de 15e en vrijdag de 16e zoals immer weder weer druk op werk. Dat gaat goed! Zaterdagochtend ga ik overwerken.
Donderdagavond hadden we fractievergadering, en door allerlei te bespreken zaken werd het voor onze doen vrij laat. Vanavond of morgenmiddag moet ik Harry Wijchers nog even iets doormailen over maandag.
Vrijdag heb ik eerder vrij genomen omdat Harry Borghouts de Commissaris van de Koningin naar de raad van Enkhuizen kwam. De voormannen en ondervoormannen van de fracties bespraken drie onderwerpen met hem. Het ging over gemeentelijke herindelingen, over de Westfrisiaweg en over grenscorrecties tussen Flevoland en Noord-Holland om de grens tussen Lelystad en Enkhuizen wat betreft de dijk aan te passen om diverse redenen. De Westfrisiaweg had ik ook als onderwerp ingebracht voor onze partij.
Het was wel een leuk uurtje om te luisteren, alleen jammer dat ik als niet-voorman en niet-ondervoorman m'n gewone-mannenmond moest houden. Over die Westfrisiaweg heb ik ook nog wel wat, en over gemeentelijke herindelingen ook! Maar ja, wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden zeggen ze... Al zou ik absoluut geen kwartje willen zijn; dubbeltjes rollen waar ze heen willen, en niemand die ze zomaar opraapt zodat het rollen stopt. Rollende kwartjes lopen in het oog, en worden wél opgeraapt zodat hun rollen stopt! En ik wil rollen, zónder dat iemand ziet dat ik rol en dat probeert te stoppen!  Het gaat tenslotte om de eindbestemming.
In het NHD las ik nog dat de Hoogkarspelers weer opspelen over een eventueel doorbreken van de lintbebouwing voor het nieuwe tracé van de Westfrisiaweg. Zoals ik al eerder meldde, het is een uiting van grenzeloos egoïsme! Deze luitjes willen wél graag gebruik maken van de werkgelegenheid die anderen voor hen scheppen, met alle landschapsvervuiling die dat voor die anderen meebrengt. Deze luitjes willen wél graag hun kindertjes naar de RSG en het Martinus College laten gaan, waar de mensen van Stedebroec en Enkhuizen diep voor in de buidel tasten. Deze luitjes willen wél dat hun oudere kindertjes gaan stappen in Enkhuizen, met alle overlast die dat meebrengt voor Enkhuizers en overlastbestrijding die betaald wordt door Enkhuizers. Maar deze luitjes willen dat allemaal gratis en voor nop, zonder daar zelf iets voor in te leveren. Heren en dames bestuurderen die dit populistisch brengen in Hoogkarspel:
 
Zaterdag de 17e en zondag de 18e: Af en toe heb ik de neiging me vergissen in de datum merk ik. Dan loop ik precies één dag achter. Het zal waarschijnlijk de naderende ouderdom zijn, heel langzaam de tijdgeest minder snel volgen. In een bijlage van de Volkskrant stond dit weekend al een stuk over veertigers en hun problemen. Niet dat ik daar tot nogtoe gelukkig iets van herkende, maar de beschrijving ervan liet me wel de meest waarschijnlijke nabije toekomst zien  Tja, het is zoals het is. Maar één van de leuke dingen van dit leven is gewoon simpel het feit dat je bestaat!
Gisteren, zaterdag, zou ik met de vriendin van de Vette Knol naar iets van een Keltisch festivalletje gaan in de Westerkerk, net als vorige week. Nu weet ik dat ik me niet vergiste, maar dat die site waar het opstaat de datum steeds verandert! Eerst was het 10-2, toen 17-2 en nu 10-3... De tijden waarop veranderen ook steeds, het is dus geen informatieve site maar een desinformatieve site! Om te kijken waar je allemaal niét heen kunt omdat de data per week veranderen is [hier] te klikken. Maar ik kon evengoed niet vroeg als het er geweest was, het overwerken duurde wat langer dan ingepland was door onvoorziene zaken.
Morgen op de tribune zitten bij de commissie BOFS. Ondanks dat ik zelf niet ga vergaderen moet ik er wel zijn vind ik, gewoon uit loyaliteit naar m'n partijgenoten. Voordat de commissie begint is er op Radio Enkhuizen van 7 tot 8 een uur muziek wat uitgekozen is door iemand die net als ikzelf ook met muziek in z'n geest leeft! Dus dat wordt tot kwart voor 8 mooi gaan zitten luisteren!
En vanavond nog iemand z'n pc onverwachts nagekeken, dat behoort tot de gewone dingen des levens.