Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 7-2 t/m zondag 13-2-2011

 

Vandaag heb ik met verbijstering het bericht zitten lezen dat de pensioenfondsen niet alleen 145 miljard(!) minder in kas hebben doordat ze zijn gaan beleggen, slecht beleggen dus, maar ook dat ze meer dan 400(!!!) miljard minder in kas hebben doordat bedrijfsleven/overheid die fondsen ten eigen bate geplunderd hebben!

Bij elkaar gaat het dus om het fenomenale bedrag van zo’n 550 miljard euro dat van de bevolking gestolen is, en dat bedoeld was om de oudedagsvoorziening van doorgaans hardwerkende mensen te worden. Zonder deze niet meer in grootte voor te stellen diefstal, zou de dekkingsgraad van de pensioenfondsen 240% zijn geweest, en zonder het méér dan slechte beleggen van de fondsen zelf zou die dekkingsgraad zo’n 300% zijn geweest! Sommigen mogen nu al blij zijn als ze net aan de 100% halen…

Het is onvoorstelbaar dat allerlei managers, topmannen en hotemetoten grote bonussen en idiote inkomens hebben vergaard door het leveren van deze buiten elke proportie van het redelijke, en zelfs onredelijke, slechte prestaties en diefstallen..

Mensen hebben zich letterlijk ontzettend verrijkt, en dat in een niet meer voor te stellen mate, over de hoofden van de gewone mensen van dit land heen.

Vanaf nú geef ik organisaties gelijk die zich op niet één wijze meer in dialoog stellen met overheden en zelfverrijkers. Er is werkelijk niet één promille van basis of fundament die dit nog bespreekbaar laat zijn.

 

Ook komt nu de vraag bij me op hoe goed de Nederlandse kabinetten al die jaren nu eigenlijk geweest zijn in hun economische beleid en sociale beleid naar mensen toe. Sociaal dus duidelijk niet, deze diefstal is niet eens meer uit te drukken in mate van immoraliteit.

Maar ook economisch: vele decennia hebben de regeringen van dit land kunnen profiteren van enorme aardgasbaten, én van vele honderden miljarden euro’s aan gestolen geld van toekomstige bejaarden. Als dit economische schijnsucces van deze kabinetten uiteindelijk allemaal alleen maar mogelijk is gebleken door onvoorstelbare grote diefstal van cashgeld van mensen, én door het uitverkopen van bodemschatten die feitelijk aan het Nederlandse volk behoorden, dan hebben niet alleen de pensioenfondscriminelen bovenmatig slecht gepresteerd, maar ook de politici die aan de top stonden. Ook de overheden, die dit alleen hebben kunnen doen door bedrog en het monopolie op geweld. Het vermeende monopolie op geweld.

 

Mijn weerzin tegen overheden en megageldbeluste volksbestelers is altijd al heel groot geweest, maar nu overtreft dat gevoel alles wat ik al had tegen die mensen. Er is werkelijk niets meer dat in mijn ogen nog enige vorm van praten met deze groep en groepen rechtvaardigt, de dialoog is een nog grotere leugen dan dat ikzelf zelfs al gedacht had.

Sommige mensen van na-oorlogse Duitse actiegroepen uit het verleden begrijp ik nu ineens nóg veel beter. Waar hun schrijfsters en intelligentsia het over hadden was waar, en wat betreft Nederland zelfs meer dan waar.

Het leven in een gouden kooi, de omvorming van mensen naar productie-eenheden en naar te exploiteren biologische machines ter heil en glorie van de macht en het kapitaal van relatief enkelen, de druk die onze overheid legt op onze privélevens door steeds groter misbruik van afluisteren van sms-verkeer, mobiel- en vast telefoonverkeer, emailverkeer (we zijn in deze opzichten het land op deze planeet waar dit veruit het meest van alle landen gebeurt…. Ongelooflijk, maar waar!) staat me steeds meer tegen. Het ineens ingevoerde Burger Service Nummer met z’n misleidende naam waar “Service” in staat, de databases met vingerafdrukken die verplicht afgenomen worden bij het verkrijgen van het verplichte persoonsbewijs en die langer dan nodig en geoorloofd bewaard worden, het staat me steeds meer tegen. Ook hierin loopt ons land voorop!

Denk niet: “Ik heb niets te verbergen”! Iets te verbergen hebben of niet hangt namelijk totaal en geheel af van het soort overheid dat een land heeft, en dat in relatie tot alles wat je zegt of ooit gezegd hebt, geschreven hebt, verdiend hebt, misdaan hebt, en wie je gewoon bent.

Onze overheid is hard op weg véél erger te worden dan heel veel overheden van wie wij nu zeggen dat ze barbaars zijn, onderdrukkend zijn, dictatoriaal zijn of immoreel zijn. Het is alleen veel verborgener, intelligenter uitgevoerd, en fnuikender neergezet als systeem

 

Nee, ik ben niet paranoia. Ik ben ongerust. Het gaat niet goed, helemaal niet goed.

 

Dinsdag de 8e en woensdag de 9e: Dinsdagavond hadden we als raad een verdiepingsslag in het maken van richtinggevende uitspraken inzake de lokale bezuinigingen op de gemeentelijke financiën straks, en inzake het burgerparticipatieproces.
Het was op zich wel een vrij relevant gebeuren wat betreft het aanleren aan raadsleden en commissieleden over wat ze nu eigenlijk zouden willen wat betreft bezuinigingen, en hoe ze er tegen aan kunnen kijken. Maar of het iets toevoegt aan burgerparticipatie betwijfel ik eerlijk gezegd nog steeds ten zeerste; de reeks avonden zijn en blijven meer een leerproces voor de raad dan dat het iets werkelijks oplevert voor participatie van de burgers van Enkhuizen.
Maar het raadsbesluit om die zand in de ogen strooiende poppenkast door te blijven voeren blijft gehandhaafd, tot mijn grote verdriet.

Ook las ik dinsdag in de kranten het over elkaar heen buitelen van niet-deskundigen op financieel gebied om als eerste en hardste te kunnen roepen dat de grote pensioenroof door de overheid die ik maandag beschreef, niet waar was. In tegenstelling tot wat de wel-deskundigen op financieel gebied daarover de afgelopen dagen gezegd hebben.

Het is raar, maar zoiets zie je vaker. Om het bijvoorbeeld maar even actueel te houden: terwijl wel-deskundigen ter linker- én rechterzijde op basis van hun kennis, ervaring en studie op het gebied van arabisme en cultuur, religie en taal, zeggen dat de islam wel degelijk een gevaar in zich herbergt voor het voorbestaan zoals wij dat willen van onze soort van cultuur, leefwijze en beschaving, zeggen anderen vanuit hun niet-deskundigheid op dat gebied, puur op basis van hun lidmaatschap van een politieke partij, dat deze mensen ongelijk hebben en racisten-bruinhemden-fascisten-neonazi's en noem de hele riedel maar weer op, zijn.
Ik vind zoiets toch altijd zó idioot, het is onbegrijpelijk en ik kan er totaal geen respect voor opbrengen. Het is één van de grote weerzinnen die ik heb tegen politici van sommige politieke kleuren, het schrille gekrijs en de lukrake loze beschuldigingen die uit hun kelen glibberen als ze het zomaar ergens niet mee eens zijn omdat het niet past in hun gewenste en bij elkaar gefantaseerde wereldbeeld.
Maar het zal wel zo horen denk ik. Ik maak me er niet meer druk om, maar ittiteer me nog wel aan dat soort mensen zelf. Zoals zij dat wel aan mijn soort doen, denk ik (even weer lekker stigmatiserend in hokjes denkend ).

 

De lijst van partijen en politici die aan de N-H verkiezingen der Provinciale Staten meedoen ligt voor me. Zeker weten ga ik op een West-Fries stemmen!

 

Ik zal in ieder geval niet op de PvdA stemmen vanwege hun aard in uitvoering van politiek. Ook niet op de SP omdat ik bang ben dat ik daarmee Bert Putters de op-de-persoon-speler weer in de Staten help.

Dan zou ik bijvoorbeeld op Henk Hansen uit Zwaag van de VVD kunnen gaan stemmen, of z'n partijgenoot Jan Ruiter uit Bovenkarspel. De CDA'ers Claudia Herbeck uit Hoogwoud en Nico Bijman uit Obdam zijn ook opties. GroenLinks stem ik niet, die gaan tegen de wil in van meer dan 70% van de eigen achterban mee met het sturen van soldaten en F16's naar Afghanistan.
D66 heeft Wim Cool uit Hauwert, dat klinkt wel heel West-Fries! De Partij voor de Dieren heeft Sandra Schoenmakers uit Oosthuizen en Ton Schuckman uit De Rijp, voor mij ook serieuze opties om op te stemmen!

ChristenUnie-SGP heeft de Enkhuizers Piet van Klaveren en Theo de Geus binnenboord, en dat is voor mij óók het overwegen waard. De PVV heeft Enkhuizer Piet Mazereeuw en Andijkster Cora Bot-Koeman aan de reling, en ook dat zijn dus dichtbije opties.

De Groenen bestaat bijna helemaal uit Amsterdammers, en die denken alleen aan zichzelf en hun eigen stad. Dat is duidelijk aan het verschil in ontwikkeling dat opgetreden is tussen Amsterdam en de rest van de provincie. Als voorbeeld: wij in West-Friesland vragen al meer dan 35 jaar om slechts één weg om de zaak beter te ontsluiten, en we krijgen dat niet of nauwelijks. De hoofdstedelingen hebben er in die tijd honderden kilometers weg op o.a. onze kosten bij gekregen!

Ouderenpartij Noord-Holland heeft de Horinezen Joke van Diepen-Hoogewerf en Arie van der Meer om als West-Friezen op te kunnen stemmen, en ook nog hun stadsgenoot Nico Oudheusden. En 50PLUS ex-burrie Ho Ten Soeng uit Venhuizen in voorraad op nummer 2.

Zo is er wel wat keuze natuurlijk.

 

Zelf ga ik denk ik deze keer de programma's bekijken van de PvdDieren, de twee ouderenpartijen, PVV, en ChristenUnie-SGP. Heel misschien ook VVD.
Mijn eigen landelijke achtergrond GroenLinks valt nu uit omdat ze landelijk naar Afghanistan willen marcheren, maar ook omdat ze tegen aanleggen van de West-Frisiaweg zijn zoals wij die graag willen hebben. Daarmee belemmeren ze tegelijkertijd ook de ontwikkelingsmogelijkheden van onze regio.

Insgelijks geldt dat voor de SP, die wil alles per trein zien rijden omdat Bert Putters machinist is geweest. De onmogelijkheid om economisch goederenverkeer zo te vervoeren wordt niet eens op ingegaan als je dat aanroert. Oftewel: geen discussie mogelijk blijkbaar. Wat dit punt betreft is het bevreemdend dat onze lokale SP'er Christian Bokhove ook op de provinciale lijst staat. Hij heeft hier vóór die weg gezegd te zijn.

Zoals ik al zei: PvdA heeft mijn absolute wantrouwen, ook door de enorme polarisatie die deze partij in onze samenleving brengt en gebracht heeft. De samenleving is geen geheel meer door die acties van ze, die partij zorgt voor een enorme ophitsing van bevolkingsgroepen tegen elkaar. D66 idem dito, landelijk gezien dan.

Als ik dus links wil stemmen wordt dat de PvdDieren. Wil ik links stemmen én ook voor meer gewicht voor de eigen culturele achtergrond met bijbehorende normen en waarden, dan wordt het ChristenUnie-SGP. Wil ik die normen en waarden in een wat hardere aanpak uitgevoerd en neergezet zien worden, dan wordt het PVV. En een socialer beleid richting de vergrijzingsproblematiek gaat voor één van de twee ouderenpartijen.

Het CDA sla ik over, die partij moet eerst zelf maar weer eens ontdekken wie ze nu eigenlijk zijn en wat ze willen zijn. Zolang ze dat zelf niet meer weten, kan ik het als kiezer natuurlijk zéker niet meer weten!

 

Nou okee, dat wordt dus een paar programma's lezen komende weken. Het sociale en het economische overheerst doorgaans bij me, doch toch ook een stuk natuurbehoud en denken om andere wezens dan alleen maar mensen. Daarnaast hecht ik waarde aan het beleid op wonen en werken, en recreatie in relatie tot natuurbeheer. Het milieu heeft ook een zwaartepunt omdat ik de toekomstige generaties normaal wil kunnen laten leven, en in ons steeds voller wordende land is ook infrastructuur van groot belang.

In ieder geval: welterusten nu.

 

Donderdag de 10 t/m zondag de 13e: Af en toe vraag ik me de laatste tijd wel eens af of het in Nederland in menselijk opzicht wel helemaal goed gaat. We behoren tot de toplanden ter wereld waar mensen kanker krijgen, en we hebben de laatste jaren écht een gigantische toename van kinderen bij wie iets gediagnosticeerd wordt dat als afwijking bestempeld wordt.

Termen als PDD-NOS, ADHD, ADD, Aspèrger, Borderline, bipolair stemmingsstoornis etc vliegen ons tegenwoordig om de oren. Iedereen die "anders" is dan dat in deze tijd als standaard gezien wordt heeft nu ineens een afwijking.

 

Nu begrijp ik uiteraard dat het diagnose stellen verbeterd is, dat het onderzoek naar hersenwerking verbeterd is, dat de kennis over gedrag in relatie tot sommige structuren in het brein verbeterd is usw. Maar waarom al die hoedanigheden van hoe een mens kan zijn dan ook als afwijking bestempeld worden is mij een raadsel.

Eigenlijk krijg ik wat dit betreft steeds vaker het idee dat afwijkingen alleen maar als afwijkingen bestempeld worden omdat onze samenleving de laatste jaren meer en meer ontmenselijkt, en dat daarom mensen met bepaalde hoedanigheden en mentale eigenschappen niet binnen die ontmenselijkende samenleving kunnen functioneren. Dat ligt dan niet aan die mensen, maar aan dat we een samenleving creëren die niet geschikt is om te leven voor de mens als wezen in de breedte van z'n potentie aan mentale diversiteit en aard.

Alleen mensen die eigenschappen hebben die passen in een steeds meer machinaal-efficiënt verlopende samenleving worden nog beschouwd als zijnde "normaal" en zonder lastige afwijking. Anderen niet, en dat wordt dan geweten aan die "afwijkende" mensen en niet aan het ontstaan van een samenleving waarin steeds minder soorten mensen met hun mentale eigenschappen nog kunnen functioneren zoals het volgens de grootgeld-verdienende efficiency-elite betaamt.

 

Mensen moeten passen in een samenleving die draait als een geoliede machine, en als ze daar niet in passen hebben ze een "afwijking". Ze leveren geen 100% rendement op in de machine zoals die is. Misschien wél in een andere vorm van samenleving, of in andere vormen van samenlevingen, maar niet in een samenleving waarin de mens gereduceerd is en wordt tot onderdeel dat exact moet bestaan volgens de gestandaardiseerde vorm-normen van de machine-eigenaren en -uitbaters die zoveel mogelijk geld willen bezitten en verdienen.

Mensen zijn geen mensen meer, maar gezichtsloze economische quantiteiten. De samenleving groeit naar iets dat niet meer georganiseerd is om met z'n allen samen te leven en mensen een kans op bestaan en alles wat dat inhoudt te bieden, maar groeit naar iets waarin de mens ondergeschikt dreigt te worden aan het mechanisme van geldverdienen voor enkelen.

 

De mens wordt zijn menszijn ontnomen, en overheden werken daar in toenemende mate aan mee. Overheden die bedoeld zijn om de fysieke hoedanigheid van samenlevingen zodanig te organiseren dat ze soepel genoeg blijven lopen om mensen de kans te geven mens te zijn.

De huidige overheden gaan langzaam richting misdadig gedrag naar de menselijkheid van onze soort, evenals hun makkers in het kwaad zijnde de niet en nooit aangepakte groot-graaiers en groot-verdieners.

Ze zijn de feodale koningen en graven van deze tijd, met zelfs nóg meer macht dan hun illustere voorgangers in vroegere tijden door de illusie van vrijheid die weten te scheppen in ieders geest.