Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 4-2 t/m zondag 10-2-2008

Maandag de 4e t/m zondag de 10e: Afgelopen week wel weer een stevig weekje vond ik.
Het begon maandag met de steunfractievergadering waar we heftige discussies hadden over allerlei zaken. Vooral Jan Franx en ik kunnen nogal bruut met elkaar in discussie gaan over dingen, maar dat zijn we gewend van elkaar. Anderen schrikken er nog wel eens van als we in vuur en vlam staan en beginnen te donderen tegen elkander. Maar ja, het is nu eenmaal de aard van de twee beestjes... Zo is het altijd al gegaan met ons, en het levert doorgaans wel wat op.

Dinsdag werd het in de raad laat door o.a. de interpellatie van de SP over het bezoek van burgemeester Baas aan de steunfractie van Nieuw Enkhuizen en door de twee initiatiefvoorstellen over het zwembad van Nieuw Enkhuizen en de PvdA.
Uit dat laatste is uiteindelijk een soort "samenvoeging" van voorstellen gekomen, niet echt maar wel een compromis. We geven éénmalig €15.000,- om de hoogste nood op te vangen en de daluren voor ouderen door te kunnen laten gaan, en zorgen er ook voor dat er een ploeg "wijze mannen" op het zwembad neergezet wordt om te kijken hoe de inkomsten verhoogd kunnen worden. Alleen beknibbelen op de uitgavenkant is ook heilloos, ze werken bij het zwembad wat dat betreft al vrij efficiënt.

De interpellatie was vrij stevig, de bijbehorende discussie ook. Zelf vond ik het na een uitdaging van PvdAer Eelco Fijma richting mij wel nodig om uitleg te geven over het bezoek van Baas aan de fractie. Sowieso om partijvoorzitter Gerard Appelo los te koppelen van schijnbaar bedrijven van politiek binnen de partij door Baas uit te nodigen, want dat was gewoon niet zo. Gerard is een uiterst integer persoon wat dit soort dingen betreft, en hij heeft op aanvraag van leden deze uitnodiging vorm gegeven. Mensen wilden graag wat meer weten.
De burgemeester heeft inderdaad geen politiek bedreven, al kun je iets inderdaad wél zo beschouwen. Zoals ik in de raad ook al meldde, op het moment dat hij zei dat de raad juridisch eigenlijk niet anders kon dan stemmen op De Nijs ging ik daar tegen in. In mijn ogen maakt de raad uit wat wel en niet kan. Uiteraard had ik ook m'n (gemelde) twijfels over het bezoek, en ook dat heb ik in de partij en in de raadsvergadering gezegd.
Maar binnen de partij ging de discussie over het SMC pas beginnen nadat Baas weg was. Dit is ook de gewoonte; als we insprekers hebben dan laten we mensen hun verhaal doen, stellen aanvullende vragen, en gaan de discussie over de inspraak pas beginnen als de insprekers weg zijn.
De interpellatie eindigde met een motie van afkeuring. Ik vond die motie veel te zwaar aangezet uitgaande van hoe de zaken in werkelijkheid lagen met betrekking tot de achterliggende intentie van het bezoek van Baas aan de steunfractie. Zoiets steun ik dan ook echt niet, ook niet als ik oppositie geweest was. Ik probeer het toch allemaal zo zuiver mogelijk te houden in relatie tot realiteiten van gebeurtenissen.

Woensdag hadden Jan van Oostende en ik onze Grote Chaosshow bij Radio Enkhuizen. We hadden deze keer geen gast(en) aan tafel, maar hadden zelf het item protestsong genomen. We draaiden dus protestsongs van allerlei allooi, en keuvelden ons gekeuvel er tussen door. Leuk!
Voor de komende "shows" hebben we ook al wat items bedacht.
Aanstaande woensdag hebben we maar een uurtje omdat om 8 uur de extra vergadering van de commissie Grondgebied begint.
In die vergadering komt het rapport over het handelen van het college inzake de procedures zoals ze gevolgd zijn met de behandeling van het SMC aan de orde. Daar ga ik via de radio wel naar luisteren! Ik ben echt heel benieuwd naar het verloop van die discussie!
(Foutje, het gaat woensdag a.s. over Gommerswijk West-west)

In mijn ogen kun je op verschillende manieren naar het geheel kijken. Als je de afgelopen bijna twee jaar beschouwt, met alle zaken die gespeeld hebben, de discussies zoals ze gevolgd zijn, dingen die georganiseerd zijn, dan kun je zeggen dat er al die tijd sprake is geweest van de mogelijkheid van keuze voor de raad. Met gevolgen weliswaar, dat was ook duidelijk, maar er was sprake van een vorm van keuze. Kijk naar de informatiedag in de Nieuwe Doelen, naar de info-avond met het SOE over de keuze die de raad zou moeten gaan maken, en wat er in notulen van vergaderingen staat over keuzemogelijkheid.
Uitgaande van het rapport zoals het er nu ligt, dat er eigenlijk geen keuze was, is het mogelijk te zeggen dat het college dus uiteindelijk gelijk heeft in hoe ze de zaken heeft aangepakt. Maar dan denk ik weer niet over de communicatie richting de raad met de suggestie van dat er keuzemogelijkheid was. In ieder geval niet een heel duidelijke communicatie. Dus is het gegaan zoals het gegaan is.
Aan de andere kant denk ik ook dat de raad in z'n onervarenheid, waar ik [hier] duidelijk over ben, dingen heeft laten liggen die ze gewild heeft of mee had willen laten spelen in het geheel. Het is iets dat in mijn ogen misschien van twee kanten niet goed is aangepakt, daardoor grote verwarring heeft opgeleverd, en uiteindelijk leidt tot wat er nu gaat gebeuren.
Daarom ben ik ook héél, uiterst benieuwd naar de discussie van 19 februari! Het is in ieder geval openbaar, en er vindt zo hoor en wederhoor plaats, en dat is goed.
In eerste instantie zou ik ook wel al een vastomlijnde harde mening willen verkondigen, maar toch heb ik na enig nadenken een beetje bedenking. Ik denk voor mezelf dat ik mogelijk nog niet alle wederzijdse argumenten goed ken of kan beoordelen. Er is wel een denkrichting, maar de arrogantie van het grote gelijk heb ik gewoonweg niet; dus ben ik, nogmaals, uiterst benieuwd naar volgende week woensdag!

Donderdag was ik overal klaar mee. Alle hectiek, alle emotie die erbij komt kijken, druk op het werk, geen tijd gehad voor nomale bezigheden als bijvoorbeeld het oerwoud van m'n kin verwijderen en een keer een dweil door m'n huis te halen: baal!

Vrijdag t/m zondag een keer leuk weekendachtige dingen gedaan. Met de co van Petra mooi een bakkie op een terras gehaald, met de vriendin van de Vette Knol geleuterd, en zondag ga ik de meest onnutte dingen doen die ik kan bedenken....