Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 24-1 t/m zondag 30-1-2011

 

Afgelopen week kwam ik erachter dat ik nog lang niet alle gruwelijks in het leven gehoord of gezien heb. Iemand waar ik dagelijks mee te maken heb, en die wat ouder is dan ikzelf, vertelde me over zijn jeugdtijd.

Hij vertelde me hoe hij vroeger in z地 kindertijd als 5-jarige regelmatig met de vuisten in elkaar getimmerd werd door zijn vader, dat hij door die vader frequent de kamer rondgeslagen werd met een gillende moeder op de achtergrond, over een vader die vaak totaal uit z地 plaat ging met het eeuwige mep- en gewelds- en mishandelingsgevolg er immer op volgend. Het is iets dat ik wel eens lees in de media, maar dat ver van mijn eigen leven staat.

Mijn kinderen worden niet in elkaar geslagen door me, en vroeger deden mij ouders zoiets ook nooit.

 

Deze persoon krijgt er nu bij het ouder worden last van. De herinneringen komen steeds vaker boven en de kwaadheid groeit. Met als gevolg lichamelijke klachten, onverwerkte boosheid en de frustratie van het niet meer ter verantwoording kunnen roepen van de mishandelaar omdat die nu veilig gevlucht is in de dood.

Het is raar, als je zoiets hoort dan word je zelf ook kwaad. Kindermishandeling is bar slecht. En als het ineens dichtbij komt in de zin van dat je iemand kent die het overkomen is op zo地 werkelijke en behoorlijk brute manier, dan is het juist onwerkelijk in z地 realiteit.

Dit moet even bezinken bij me.

 

Afgelopen week tweemaal in totaal verschillende settings gepraat over bezuinigingen. Zelf had ik visie  ingebracht, plus nog visie  en visie . Niet echt veel is overgenomen, en dat is wel balen omdat je staat achter wat je doet tenslotte. Maar democratie in een land als Nederland is compromis, ook partij-intern bezien. En af en toe laat een compromis nu eenmaal wel eens h鳬l weinig heel van hoe je zaken ziet. Dat ervaar je soms dan als n鑼 iets teveel om even stevig door te slikken. Het heet in die hoedanigheid dan ook eigenlijk 電oor de strot duwen. That痴 life

Maar ik las op de internet-NHD dat de stukken die voor interne beraadslagingen van de raad bedoeld waren, door sommige van die raadsleden naar het NHD geopenbaard zijn. Wel raar, die stukken zijn stukken die verzameld worden om daar een soort overlapping van visies uit te halen als debatdocument voor de raad.

Degenen die dit naar de krant gebracht hebben, schieten dus lucht naar buiten. Waarom iemand dat doet mag Joost weten, maar het is duidelijk dat je niet met iedereen afspraken kunt maken. Maar dat wist ik al een tijdje.

 

Verder vieren we dit jaar de 20e verjaardag van de 電ialoog met de graaiers des lands. Het graaien was ten opzichte van 1991 drie jaar terug al verdertienvoudigd, en hoe dat nu is verveelvoudigd wil ik niet eens weten!

Het bericht in de kranten twee weken terug dat Nederlandse managers en graaiers meer graaien en 砺erdienen dan hun Amerikaanse evenknien was w駘 veelzeggend over de graailust van de volks- en collegaberovers die graaiers zijn. Door hen werd in voorgaande jaren steeds gezegd dat de graaihoogte nodig was omdat dit in Amerika ook zo hoog lag. Dat de graaiers hier niet zomaar op straat gedonderd kunnen worden als ze wanpresteren, zoals in Amerika wel la minuut gebeurt, werd er niet bijgezegd. Ook niet dat de Hollandse graaiers bij ontslag wegens wanprestatie gebruik kunnen maken van een goed sociaal systeem, in tegenstelling tot de Amerikaanse voorbeelden.

Nu dan ook nog blijkt dat ze hier zelfs veel m鳬r geld binnenhalen dan de Amerikaanse voorbeelden, en de Hollandse regeringen gewoon alleen maar doorgaan met 電ialogen, is het voor mij duidelijk dat de gewone man in de ogen van overheid en graaiers niet meer is dan een stuk stront dat geld en macht opbrengt voor kwalijke lieden. Een stuk gereedschap om het eigen voordeel te kunnen behalen, meer niet.

De Arabieren laten momenteel zien hoe het ook kan, al is de situatie in die landen natuurlijk in niet 鳬n opzicht vergelijkbaar met hier.

 

En verder vind ik het maar raar dat het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar teruggestuurd zou moeten worden naar Afghanistan. Dat kind wordt daar als ze pech heeft door moslimfanaten tot haar middel ingegraven en gestenigd. Ze is westers, denkt westers, praat westers, gedraagt zich westers, en ziet er westers uit.

De ware fanaat pakt zo地 kind op en slacht het vakkundig af als 堵oed islamitisch voorbeeld van hoe het kan en dient te gaan in Afghanistan. Zo地 meisje daarheen sturen is gewoon misdadig, het slaat nergens op. Regeren naar de letter van de wet en dat verstoppen achter artikelen en subartikelen etc, ipv besturen naar de geest van de wet is en blijft nog steeds 鳬n der tekenen van visieloosheid van bestuurders en regeerders.

 

En last but not least: Jolanda Sap van GroenLinks heeft haar fractie zover gekregen om voor uitzending naar Afghanistan te stemmen, in grauwe tegenstelling van het feit dat 80% van de GroenLinks-achterban daar tegen is. Naast dat ze wil fuseren met de PvdA ng een reden voor mij persoonlijk om haar niet te accepteren als GroenLinksleider.

 

Zondag de 30e is de week weer voorbij. Komende week wordt Inge haar huis verkocht, en de kinderen en ik hebben een vorm van afscheid genomen vandaag van het huis. Het is raar allemaal zoiets, ik kan het gevoel dat dit teweeg brengt niet onder woorden brengen.

 

Het is een week geweest in het kader van (gelukkig) veel werk op het werk, opknapactiviteiten in en aan m'n eigen huis, de wasmachine die hoogstwaarschijnlijk de geest heeft gegeven, lezen van en denken over bezuinigingsstukken voor de raad van Enkhuizen, twee avonden met vergaderingen in verschillende settings over bezuinigingen, het huis van Inge dat weg gaat en daardoor herinneringen oproept bij de kinderen en mijzelf, de Noord-Afrikaanse opstand die zich langzaam uitbreidt en waarvan ik absolt g鳬n goed gevoel heb wat betreft de afloop ervan in relatie tot Europa, Isral en delen van bevolkingsgroepen van die landen zelf, GroenLinks-cheffin Jolanda Sap die tegen de visie van 80% van de GroenLinksachterban in tch de 2e Kamerfractie zover weet te krijgen dat die instemt met uitzending van Nederlanders naar een "civiele" missie in Afghanistan, en niet goed meer in beeld hebben wat ik eigenlijk met de toekomst wil naast de verplichtingen die er zijn.


Zaken zijn onherroepelijk en definitief veranderd, in veel opzichten. Zaken in de materile zin wat betreft omstandigheden en hoedanigheden in het leven, en zaken wat betreft het denken en de manier van denken over de wereld en alles daarbuiten. Er is een andere "fase" begonnen, in moderne taal "een ander level". Maar wat dat inhoudt is mij volkomen onbekend, is mij vooralsnog een groot raadsel. Het wordt me langzamerhand wel duidelijk dat ik reeds een flinke partitie van m'n "kindsdeel" in dit leven heb opgesoupeerd. Het wordt tijd om in dat opzicht weer "back home" te gaan, nach Hause te gaan, terug naar de basis waar het uiteindelijk allemaal om draait te gaan.

D'r is 'n tiet van weggaen, en d'r is 'n tiet van wederkom'n.

 

Als ik over zaken van de gemeente praat die komen gaan, bijvoorbeeld de bezuinigingen die kunstmatig gecreerd meer aandacht krijgen dan iets belangrijkers als bijvoorbeeld de intensieve samenwerking die Enkhuizen aangaat op 90 punten met Stede Broec en Drechterland, dan zou ik bijvoorbeeld over die bezuinigingen zeggen (wat ik al gezegd heb trouwens):

 

Bezuinigingen

 
- afbouwen subsidie zwembad
- verzelfstandigen alle sportaccomodaties la havens
- cultuursubsidies
- sportsubsidies
- bibliotheek
- leerlingenvervoer bijzonder onderwijs minimaliseren
- opnieuw laten bekijken noodzaak speciaal onderwijs Enkhuizer kinderen; kijken in hoeverre het mogelijk is gewoon basisonderwijs meer te faciliteren kinderen extra te begeleiden (al is dit eigenlijk meer een rijksaangelegenheid)
- welzijn minus WMO
- naast samenwerking in kader van SED ook Shared Services Centers bekijken op eventuele kostenreductie tov wat we nu uitgeven
- bezuinigen door investeren in: werkgelegenheid in toerisme, lokken van bedrijven die handelen of produceren in (dienst)producten voor duurzaamheid (= toekomst!), werkgelegenheid algemeen
- de ontvangende doelgroepen bekijken die extra (= bovenwettelijke) voorzieningen ontvangen in kader van sociale voorzieningen
- Is er differentatie mogelijk juridisch in heffingshoogte OZB voor grote en kleine bedrijven; -voor dure en goedkope huizen?
 
Handhaven
 
- sociale voorzieningen, maar kijken naar ontvangende doelgroepen
- verder bekijken naar relevante en wettelijk mogelijke inzet van mensen in WWB ten bate van gemeente, eigenlijk uitbreiding van sociale activering
 
Verbeteren
 
- Werkgelegenheid
- toeristische buitenruimte
- economische duurzaamheidsactiviteiten
- huisvesting basisonderwijs
 
Maar dat is hoe ik het zie, en waar een deel van door de fractie tot dusverre is overgenomen. Ook omdat het eigenlijk deels al een invulling is van de bezuinigingen, meer dan alleen richtinggevend.
Je zult toch ergens moeten beginnen, al is het standpunt van het college dat we eerst moeten kijken naar wat het Rijk nu werkelijk aan bezuinigingen gaat opleggen aan de gemeentes w駘 h鳬l relevant. Als we niet het "worst case"-scenario behoeven te volgen, wat te hopen is, dan kun je in ieder geval bezuinigingen op de groepen voor wie dit het hardst aankomt reduceren naar een niveau dat draaglijk is.
Doch hard wordt het voor iedereen denk ik.
 
En wederom last but not least deze week:
 
1 - Heel langzaam sluit zich het net om de Kosovaarse premier en waarschijnlijk-crimineel Hashim Tha輅 zich inzake de orgaanhandel en drugshandel. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen, en hoe westerse (ex-)politici als bijvoorbeeld Wim Kok hun konten z gaan draaien dat het lijkt alsof ze het niet wisten en zo machthebbers-veelbezitters zullen blijven!
 
2 - Ik ben benieuwd wanneer reus Duitsland het zat raakt om de fraudeurs en ruimlevers van Zuid- en Zuid-Oost-Europa te blijven spekken. Op het moment dat Duitsland dit zat is gaan ze hopelijk aansturen op een EU van Scandinavi, Duitsland, Benelux en Frankrijk, Oostenrijk en Tjechi, Polen en Oekrane, 駭 Rusland! D疸 is bij elkaar pas een reus die kans van lang bestaan heeft! In alle opzichten: bevolkingsgrootte, wat betreft bezit van grondstoffen, geografische mogelijkheden, wetenschappelijke ontwikkeling, en alles dat belangrijk is!
De EU die we nu hebben is in al z'n nepgrootte net een soort roestvrij-stalen homo giganticus die moet lopen op slappe voetjes van gebakken klei of kaarsvet. Groot van boven, maar slap in de basiskracht en dus machteloos omdonderend als het er echt op aankomt.