Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 17-1 t/m zondag 23-1-2011

Een aantal weken terug keek ik naar de televisie. Er was een documentaire over de relatie van Nederland en water in het verleden, maar dan het verleden dat vastgelegd was op bewegende beelden.
Het was leuk om te zien, en een aantal beelden herkende ik wat betreft tijdsbeeld uit mijn eigen jeugd in IJmuiden. Beelden uit het verleden die in kleur zijn staan dichterbij dan beelden uit het verleden die in zwart-wit zijn. Althans, zo komt dat op mij over. Zwart-wit ziet er meer uit als "lang terug".
Het was een beetje Bert Haanstra-achtig om te zien allemaal, en het deed me een ietsje melancholiek denken aan de schijnbare simpelheid van het leven destijds. De eerste film die ik ooit in een bioscoop gezien heb is trouwens ook een film van Bert Haanstra, "Bij de beesten af". We gingen daarheen in Alkmaar omdat mijn broertje jarig was. Ik zat toen op het Alkmaarse Petrus Canisiuscollege in de brugklas van HAVO/VWO dat toen pas sinds kort bestond. Daarvoor was dat de HBS. Heel vaag herinner ik me iets uit het nieuws van toentertijd over de Mammoetwet en zo dat hiermee te maken had. Heel goed herinner ik me van vroeger nieuws over oorlog in Vietnam en zo, dag in dag uit op televisie.

Maar wat me in die documentaire van een paar weken terug opviel was iets dat niet met water te maken had, doch met mensen.
Alle mensen in die documentaire, die ruwweg de tijdsspanne tussen 1900 en 1970 besloeg, waren mager. Niemand op die beelden was dik.
De politici die je zag waren mager, de bootwerkers waren mager, huismoeders op straat waren mager, zeelui en zoetwatervarensgasten waren mager, sluiswachters waren mager, politiemannen waren mager (geen politiemensen, er waren toen nog geen politievrouwen), spelende kindertjes waren mager, melkboeren waren mager, kruideniers waren mager. Kortom: iedereen uit het straatbeeld die in beeld kwam was mager!
Nieuwsgierig geworden pakte ik een foto-album waarin ik foto's uit die tijd heb zitten, en keek of dat beeld van afwezigheid van dikte ook op die foto's zichtbaar was. Ja dus, iedereen was mager. Ook als ik in mijn herinnering graaf richting de jaren '60 naar ooms en tantes, buurvrouwen en buurmannen (die vroeger ook gewoon oom en tante genoemd werden), opa's en oma's, onderwijzers en onderwijzeressen, sportleraren en muziekleraren, en al mijn vriendjes waar ik destijds mee speelde: geen dikke mensen! Iedereen was mager.
De mensen en kinderen in die tijd hadden niet de ronde trekken in gezicht en lichaam die je nu bij zowat iedereen ziet. Gezichten waren hoekig, en je zag jukbeenderen en schedel. Je zag polsbotten, middenhandsbeentjes, knokkels, ellebogen, bloedvaten, pezen in armen en benen, spieren die bewogen in armen van mannen en jongens, en halspezen.

Het is gek, maar als ik nu om me heen kijk op bijvoorbeeld mijn werk, dan zijn veel mensen dus inderdaad hartstikke rond. Alles is rond en glad, niets ziet eruit zoals vroeger. Bij jongens zie je geen spieren meer bewegen, bij meiden geen vorm meer in het gezicht. Damesderrires zijn groter dan vroeger, mannenbuiken puilen enkele decimeters meer naar voren dan vroeger.
Het rare is dat je het gewoon normaal gaat vinden, dat ronde, dat nekloze en dat overgewicht allemaal. Mezelf mijn collega's van de gemeenteraad voor me halend zie ik een totaalgewicht dat miniml 30% of 35% minder zou moeten zijn voor het goede denk ik. Er zit 35% teveel gemeenteraadslid in de zaal te vergaderen!
Maar het is niet natuurlijk niet normaal, het is absurd en bizar. Vroeger waren jonge meiden gewoon mager, en als ze ouder werden werden ze wat ronder. Nu zijn jonge meiden dik, en diten ze zich een slag in de rondte als ze middelbaar worden zodat ze er dan uit gaan zien alsof ze ziek zijn. Mannenbuiken steken van nature helemaal geen 30 of 40 cm voor de borstkas uit, en mannen hebben wel degelijk nekken ook al zijn ze onzichtbaar tegenwoordig. Het is allemaal nogal onnatuurlijk, nogal tegengesteld aan hoe de natuur omgaat met het dier "mens".

Nog steeds vind ik het idioot als ik in de supermarkt loop. Naar schatting rond 40% van zo'n zaak is gevuld met totaal nutteloze produkten die bedoeld zijn als snoepgoed, lekkernijen, overbodigheid, gekleurdheid, verslavingsgerichtheid, niet-voeding-zijn, en gewoonweg eigenlijk deels giftig. Volgens mij gaan er, als je het daadwerkelijk ontleedt, kilo's suiker per winkelkarretje de deur uit met mensen. Mensen slaan suiker in die in allerlei onherkenbare vormen gegoten is, die in allerlei semi-voeding verwerkt is, en die verslavend is. Suiker is verslavend, dat is aangetoond.
Veel welvaartsziektes komen door veel suikergebruik, en veel suikergebruik is onherkenbaar. Bijvoorbeeld in alle gezond uitziende donkere brood in supermarkten: de donkere kleur is geen graan of rogge, maar kandij. Suiker dus. Je reinste belazerij en oplichterij, er is gn ander woord voor.

Eigenlijk begrijp ik niet dat suiker nog gebruikt mag worden, dat het in de huidige enorme hoeveelheden verwerkt mag worden in onherkenbare vorm in voedsel dat als "gezond en goed" gepromoot wordt. Yoki-drink en zo....
Ik begrijp niet dat varkens- en pluimveeboeren nog anti-biotica mogen gebruiken in het voer dat ze gebruiken. Het is allang aangetoond dat allerlei levensgevaarlijke bacterin resistent geworden zijn en worden door dit misbruik van die middelen, en dat daardoor mensen sterven in ziekenhuizen aan infecties die niet meer te behandelen zijn. Denk aan het MRSA-bacterie. Feitelijk is het een misdaad tegen de mensheid, je vernaggelt de basis van het leven: voedsel. Je laat mensen sterven door de basis van het leven giftig en levensbedreigend te maken, en dt puur en alleen uit persoonlijk winstbejag!
Je zou ze de kogel geven als je moeder, kind, partner of wie dan ook waar je van houdt, sterft door zoiets.... De misdaad is groter dan het nieuws er omheen doet schijnen.

Deze mensen die geld verdienen aan het vernielen van andermans gezondheid, en dt in volle bewustzijn(!), zijn criminelen. Overheden die dit niet werkelijk aanpakken terwijl ze het gewoon weten ook, die beschermen namelijk niet het leven en welzijn van de burgers die ze zeggen te vertegenwoordigen.
Deze burgers ondervinden letterlijk geweld. Het is geweld om de basis van het leven, voedsel, dermate te bewerken dat het feitelijk gevaarlijk is om het kort- of langdurig te nuttigen. Het is geweld om mensen nauwelijks voor te lichten en ze daardoor eigenlijk geen keuze te geven wat betreft te kopen voedsel, het is geweld om deze praktijken niet aan te pakken en het is geweld om goed eten vl duurder te laten zijn dan troep.
Eigenlijk vind ik dat burgers die dit moeten ondergaan, die dit overkomt, zichzelf mogen verdedigen tegen deze geweldsplegers. Mensen mogen voedselproducenten die gevaarlijk voedsel produceren, of die gif gebruiken zoals overmatige hoeveelheden antibiotica met alle gevolgen vandien, ook terug met geweld bejegenen als de overheid niets doet dat dit stopt. Mensen hebben het recht om te trachten de basis van het leven, voedsel, zeker en veilig te stellen voor hun kinderen, geliefden en zichzelf. Het is een zeer basaal recht, en eigenlijk moet tot die zelfverdediging maar eens openlijk opgeroepen worden. Het is direct en indirect namelijk het recht om te leven dat dan verdedigd wordt.

Maar het trieste is dat veel mensen denken dat het wel meevalt, dat de overheid gerust wel oplet en effectief handelt. Ondanks dat dit niet zo is.

We vinden het tegenwoordig normaal dat iedereen rond is.
We vinden het tegenwoordig normaal dat drugs overal gekocht kunnen worden.
We vinden het tegenwoordig normaal dat hele wijken in steden onleefbaar worden en zijn.
We vinden het tegenwoordig normaal dat politici en bestuurders gewoon openlijk mogen liegen en dan niet opstappen.
We vinden het tegenwoordig normaal dat onze premies voor ziektekosten etc omhoog gaan omdat er nu dividenten uit winst aan aandeelhouders uitgekeerd moeten worden.
We vinden het tegenwoordig normaal dat er discussie is over hoelang een mens eigenlijk recht heeft om te leven bij ziektes.
We vinden het tegenwoordig normaal dat ons gezegd wordt dat onze cultuur eigenlijk niet bestaat, maar we wel respect moeten hebben voor andermans cultuur.
We vinden het tegenwoordig normaal dat politici en bestuurders vanuit hun niet-kennis zeggen dat een chemische brand geen gevaar oplevert, terwijl een hoogleraar dat beslist tegenspreekt vanuit zijn gespecialiseerde kennis.
We vinden het tegenwoordig normaal dat de ene bevolkingsgroep de andere bevolkingsgroep mag beledigen, maar de ander die ene niet.
We vinden het tegenwoordig normaal dat veel van ons eten eigenlijk geen eten is.
We vinden het tegenwoordig normaal dat veel van ons eten ons ongezond maakt, en dat dit gewoon gemaakt mag worden.
We vinden het tegenwoordig normaal dat gezondheid afhangt van de hoeveelheid geld die je hebt.
We vinden het tegenwoordig normaal dat we al jaren het dichtstbevolkte land van Europa en omtrek zijn, en evengoed een immigratieland zijn.
We vinden het tegenwoordig normaal dat iedereen tegenwoordig z dicht op elkaar woont dat agressie de overhand krijgt. Dat heet overbevolking.
We vinden het tegenwoordig normaal dat van sommige bevolkingsgroepen soms nu al de derde generatiegroep voor een groot deel leeft van een uitkering, en er evengoed werkkrachten uit andere landen nodig zijn.
We vinden het tegenwoordig normaal dat wij als land absurd grote bedragen ophoesten om zogenaamde vrienden financieel te helpen wier ellende voor een groot deel veroorzaakt wordt door corruptie van die overheden zelf.
We vinden het tegenwoordig normaal dat we een overheid hebben die het meest van alle overheden ter wereld doet aan aftappen van telefoonverkeer, internetverkeer, emailverkeer, sms-verkeer.
We vinden het tegenwoordig normaal dat we een overheid hebben die steeds meer van de rechten van burgers laten afhangen van de bereidheid privacy op te offeren door verplichte afgifte van vingerafdrukken, DNA-profielen, irisscans, en in de zeer nabije toekomst chipjes verplicht in je lichaam.

Ik baal ervan. Niemand doet wat. Nog.

Donderdag de 20e sprak ik een vrachtwagenchauffeur die met enige regelmaat op het bedrijf waar ik werk rijdt. De laatste vijf, zes maanden had ik hem niet meer gezien, en dat vond ik al raar. Maar je weet niet waarom zoiets is, iemand kan bijvoorbeeld een andere werkgever hebben dan voorheen.

Vandaag kwam hij weer wat afhalen bij ons. Hij vertelde dat hij een tia gehad had, en dat hij daardoor een tijd niet had mogen rijden. Als een beroepschauffeur namelijk een tia krijgt, wordt z'n rijbewijs ingenomen totdat hij genezen is verklaard door een neuroloog en blijkt dat hij geen rijgedrag en rijcapaciteit benvloedende restschade heeft opgelopen.
Deze man had dus hiermede te maken gehad. Op een gegeven moment had de neuroloog de man weer volledig genezen verklaard, en daarmee in staat zijn beroep uit te oefenen. Daar was de man blij mee, ziek zijn kostte hem namelijk een hoop geld. Hij heeft ook een gezin, een huisje met hypotheek en de hele ramplam allemaal die betaald moet worden van een arbeidersloon.

Hij belde dus het ziekenhuis om via de neuroloog een verklaring van genezen zijn te verkrijgen. Wat gebeurde? Hij kreeg de secretaresse aan de telefoon van de neuroloog, en die meldde dat de neuroloog geen tijd had voor zo'n verklaring. Hij moest later maar weer terug bellen.
Dit steeds maar weer bellen, en te horen krijgen dat hij later moest terugbellen, duurde al met al uiteindelijk 3,5 maanden! Toen de chauffeur op een gegeven moment boos tegen de secretaresse zei dat hij weer te werk wilde omdat hij daar alles van moest betalen, kreeg hij letterlijk te horen: "Tja, daar heb ik niets mee te maken. Dat zijn mijn zaken niet, dat is uw leven. U kunt later terug bellen."
Hierop is de man zonder afspraak naar het ziekenhuis gegaan en in de wachtkamer gaan zitten van de afdeling neurologie. Toen hij de neuroloog zelf langs zag komen sprak hij de man heel direct aan. Hij vertelde boos zijn verhaal, en de neuroloog en zijn secretaresse regelden direct dat hij z'n verklaring van genezen zijn zou krijgen.
Het afblaffen bleek gedaan te zijn door inhuursecretaresses...
Niet normaal toch zo'n verhaal? Dat zo'n man totaal zinloos z'n inkomen mist, ziektewetuitkering moet ontvangen, geen productie levert, en om niets boos en gefrustreerd moet worden! Over verhuftering gesproken.... Zoiets is schandalig vind ik.

Ook stond er vandaag een prachtig stuk in de Trouw over tolerantie in Nederland, en dat die tolerantie aan het degenereren is in lief naar en over elkaar moeten praten. Zeg vooral niets dat een ander als beledigend kan ervaren... Hou je mond dus!
Dat kom ik inderdaad zelf ook wel tegen, mensen die menen van alles en nog wat te mogen zeggen en schrijven over iedereen, maar ontstemd, beledigd en over the top reageren als ze zelf eens meningen over henzelf voor hun kiezen krijgen.
De teneur van dat stuk in Trouw was dan ook dat mensen juist om die tolerantie in Nederland te kunnen handhaven eens wat incasseringsvermogen moesten aanleren. Iedereen is hier maar beledigd als er iets gezegd wordt, dit land bestaat uit watjes.
Daar ben ik het mee eens, hier lokaal heb ik dat ook vaak gezien. Over het minste of geringste wordt er in koor "schande!" gesproken. Door de n wat harder en vaker dan door de ander.
Het enige dat ikzelf niet kan waarderen en geen waarde vind hebben is anonimiteit, en op de persoon spelen als dat geen functie heeft in het debat maar gewoon alleen op de persoon spelen blijkt te zijn om het op de persoon spelen.
Voor de rest zal het me een worst wezen.

En als laatste: morgen uit mijn werk heb ik een gesprek met een predikante van de Doopsgezinde kerk. Het is leuk, zo'n gesprek tussen een heiden en een predikante! Ik heb al een paar keer op vrijdags uit mijn werk met haar gesproken, en er wonderbaarlijk veel van opgestoken. Vooral in historisch opzicht, Nederlands en Duits historisch opzicht.
Deze mevrouw is behrlijk snugger, en kan boeiend vertellen. Dus ik heb zin in morgen!

Vrijdag de 21e: Wat ik eigenlijk best wel merkwaardig vind en niet helemaal begrijp, is dat er aan de komende bezuinigingen in Enkhuizen vrij veel aandacht op internetfora en blogs gegeven wordt, terwijl iets dat vele malen meer impact, gevolg en uiteindelijk belang heeft geen lettergreep aandacht krijgt: de komende intensieve samenwerkingen van Enkhuizen met Stede Broec en Drechterland op in ieder geval vooralsnog 90 onderwerpen.
Dit gegeven heeft straks dermate veel gevolgen van structurele aard op het dagelijkse reilen en zeilen van de gemeente dat de bezuinigingen daarbij volledig in het niet vallen. Ik begrijp wel dat die bezuinigingen meer directe nieuwswaarde hebben qua profilatiemogelijkheden voor sommige politieke partijen, maar het is niet reel ten opzichte van dat andere dat megaveel meer belang en gevolgen heeft.
Maar ieder z'n meug natuurlijk, en ieder z'n eigen speeltje blijkbaar. Maar eigenlijk begrijp ik dat toch evengoed niet helemaal.

Vandaag had ik een toffe gespreksinteractie met mevrouw de predikante en nog twee dames van hoogstaande aard met voor mij ongewone en intrigerende visies op het leven. Van zoiets met zulke mensen steek je veel op, dat is schitterend!
Het is iets totaal anders dan winstprognoses, kostprijzen, productiequota, break-evenpoints, statistieken, cijfers, en uurlonen; of gemeentelijke fusies, bezuinigingen, stichtingsbesturen, accomodatienota's, en economisch beleid.
Het is een Total-ontrationalisering van het denken; je reikt meer naar waar onze manier van denken en cultuuropbouw vandaan komen, en naar wat de mens is.
De basis van het leven is emotie, de basis van alle menselijk beleven is emotie. De ratio wordt slechts gebruikt om die emotie vorm te geven in onze materile wereld. De ratio is een instrument, de emotie is het wezen en de kern der menselijke zaken en leven.
Met deze drie betreffende dames raakte het gesprek aan de kern des levens, het is iets totaal anders dan dat ik gewend ben om te bespreken. Het is wl iets dat leeft in mijn denkwereld, maar communicatie met andere mensen over dit soort zaken is er nauwelijks tot niet eigenlijk.
Dat besef ik heel vreemd nu pas, en dat is merkwaardig. Misschien komt dit doordat ik gewend begin te raken aan het alleen leven; je beleeft daardoor ook alles in je ntje en geeft in datzelfde ntje alles om je heen zelf z'n ziel en betekenis. Dat heeft voordelen en nadelen.

Een voordeel van zoiets is bijvoorbeeld dat je wezenlijk steeds meer in staat raakt onbevooroordeeld te gaan kijken naar zaken doordat de invloed van andere menselijke wezens in deze opzichten op je denken steeds kleiner wordt. Het is te vergelijken met bijna nooit televisie kijken, en daardoor niet de onbewuste maar onmiskenbare benvloeding en sturing ondergaan die de televisie op denken en ervaren heeft.
Een nadeel is bijvoorbeeld de mogelijkheid dat een fout ingeslagen gedachtenpad pas laat onderkend wordt, al kan zoiets ook als een leerstuk gezien worden. Maar dan wel n die nogal veel tijd kost.
We zullen zien waar het allemaal eindigt. Deze weg in het leven is het in ieder geval duidelijk k meer dan waard gelopen te worden. Het niet lopen van dat stuk betekent niet minder dan een groot stuk werkelijkheid van het menswezen ontkennen, en het lijkt me geen goed idee dit pas te ontdekken als er geen tijd meer is het allemaal goed te onderzoeken en beleven.
De tijd vliegt!

Zaterdag de 22e was ik al om een uur of 6 op, er was van alles dat gedaan moest worden. En als er veel gedaan moet worden, dan zijn er veel uren nodig.
Maar waar ik nieuwsgierig naar ben is naar de komende [samenwerking] van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland in het opzicht van handhaving en het gezamenlijk in dienst nemen van handhavers. Tenslotte oordeelt het Enkhuizer college [hier] in het antwoord op vragen van NE positief over deze gedachte.
Stede Broec en Enkhuizen hebben, om een voorbeeld te noemen, beiden parkeerzones met beperkingen in het parkeren zoals blauwe zones, vergunningszones en dat soort spul. De politie controleert in Stede Broec vaker dan in Enkhuizen op parkeren, misschien omdat dit maar enkele minuten lopen is van het bureau. Maar gezien het tekort aan politiemannen in Nederland, dus ook in Oostelijk West-Friesland, zal de politie het controleren van foutparkeren in Stede Broec ook steeds minder prioriteit gaan geven. Stede Broec stevent wl nu al af op een groeiend parkeerprobleem rondom het Streekhof, en dat probleem zal groter worden met afnemende handhaving door politie. Een oplossing is dan een gezamenlijk met Enkhuizen op te zetten handhaving, gezien de overeenkomst wat betreft deze problematiek in Enkhuizen en Stede Broec. Zo zijn er veel meer zaken te noemen die onder gezamenlijke handhaving zouden kunnen vallen.
Ik ben er in ieder geval benieuwd naar!

Wat ook interessant is, is hetgene dat nu in Tunesi gebeurt! De Arabische landen hebben last van geldgraaiende dictators, jeugd- en hoogopgeleidenwerkloosheid, economische malaise en kennisachterstand, en een groeiende onvrede onder de bevolkingen.
Ze hebben ook te maken met een probleem dat in samenwerking met bovenstaande synergisch werkt, namelijk een overschot aan jonge mensen. Wij lijden aan vergrijzing, zij lijden aan het omgekeerde. Ze hebben een demografisch probleem dus: veel jonge mensen, en jongen mensen die hoog-opgeleid zijn zonder werk, plus weinig tot geen perspectieven voor veel van die jonge mensen.
Het lijkt erop dat ze dit de afgelopen decennia deels hebben kunnen oplossen door het "dumpen" van hun overschotten aan mensen richting Europa, al of niet actief geholpen door de opeenvolgende regeringen hier. Maar dat gaat spaak lopen nu in Europa steeds meer weerstand onder de autochtonen onder de bevolking ontstaat tegen die immigratie uit voornamelijk Noord-Afrika. Ook het schijnbare daar houden van de hoog-opgeleiden, en het relatief gezien veel mensen die laag-opgeleid en/of laaggeletterd zijn naar West-Europa sturen helpt niet echt mee om die "dumping" leuk gevonden te laten worden door de West-Europeanen.
Maar nu de Europese regeringen last beginnen te krijgen van hun eigen bevolkingen inzake die immigratie die een enorme impact heeft gehad op alles wat Europa was, zullen die regeringen langzaamaan steeds terughoudender gaan worden vermoed ik. Dat betekent dat het demografische probleem in de Arabische landen onbeheersbaar kn gaan worden. Ik ben benieuwd hoe dit geheel de komende maanden of jaren verder zal gaan verlopen in West-Europa n in de Arabische landen!

En wat ook interessant is, is hoe de PvdA-burgemeesters in Oostelijk West-Friesland straks gaan vertellen dat het beleid op alcohol en jongeren een succes zou zijn, hoe dat hard aangetoond gaat worden. En hoe dat gezien kan worden in het licht van dat 94% van de horeca gewoon doortapt aan jongeren jonger dan 16 jaar, en het comazuipen onder jongeren stijgende is, en wat het vervroegde toelatingsuur daar hard aangetoond aan bijgedragen zou hebben.
Wel beschouwd is Enkhuizen de enige gemeente met een uitgaansleven van enig volume dat zich volledig aan dit vervroegde toelatingsuur houdt. Als dit dus zou werken moet dat logischerwijze inhouden dat in Enkhuizen nu het minste alcohol gedronken wordt door jongeren van alle gemeentes...
Er zijn veel vragen, en ook wel skepsis denk ik. Maar ook dit wordt afwachten, we krijgen in het voorjaar resultaten.

Waar we in het vroege voorjaar ook beloofd resultaten van krijgen is de harde aantoonbaarheid van de profits van de overgang naar de regiegemeente, en afschaffing van de buitendienst.
Het lijkt erop dat het rapport van de regionale rekenkamer over beheer van sportaccomodaties een voorschotje is op het "aantonen" dat privatisering van gemeentelijke zaken goedkoper en efficinter is dan taken in eigen beheer uitvoeren.
Maar zeker ben ik daar niet van, het heeft er alleen schijn van in mijn ogen.

Zondag de 23e heb ik weer plaatjes gedraaid voor Radio Enkhuizen. Dat is leuk om te doen!

Ook werd ik geconfronteerd met een ondersteuning van n van de argumenten van NE voorheen om geen bijdrage voor de kunstijsbaan in Hoorn te willen geven. Wij hadden het idee dat die ijsbaan eigenlijk eerst voor de Horinezen gebouwd zou worden, en daarna voor de rest van West-Friesland.
Die ijsbaan is per fiets of bromfiets voor iedereen in Hoorn en nabije omstreken te bereiken, n voor automobilisten. Maar voor de grote bulk die geen gebruik van een auto kan maken, bijvoorbeeld veel jongeren, is die kunstijsbaan nauwelijks te bereiken. De bus stopt ver van de ijsbaan in de Risdam, en gaat om het halve uur. Geen prettige optie voor mensen en vooral vrouwen/meisjes van buiten Hoorn, om te gebruiken als ze naar die ijsbaan willen. Vooral 's winters niet in het donker met de naargeestige looproute naar die ijsbaan.
De kunstschaatssport die in die ijsbaan bedreven wordt is dan ook vrijwel geheel bevolkt door meiden uit Hoorn, en niet uit de omgeving vanwege de onbereikbaarheid van die baan.
De bijna twee ton is ons in mijn ogen dan ook onder vals-positieve voorwendsels afgetroggeld, al ligt de verantwoordelijkheid daarvoor natuurlijk wel bij de raad en niet bij degenen die geld gekregen hebben.

Verder zag ik op de site van de stad Enkhuizen dat er aan het college ineens een hausse aan raadsvragen gesteld is door vijf partijen tegelijk. De meeste nav de media-nieuwsactualiteit zag ik. Ben benieuwd naar de antwoorden. De antwoorden op vragen van Nieuw Enkhuizen komen niet meer op de stadssite te staan zag ik, maar ik heb geen idee waarom dat is.

En verder hebben we morgen de steunfractievergadering van Nieuw Enkhuizen. Komende week de laatste dingetjes uit Inge haar huis weghalen, en dan is dat ook helemaal klaar.
Oftewel: er is niets nieuws onder de zon, alles gaat zoals het gaat.