Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 12-1 t/m zondag 1-2-2009

 

Het druk hebbende met van allerlei dingen waar ik het normaliter nooit druk mee heb, en die eigenlijk voornamelijk tussen m’n oren gebeuren, heb ik evenzogoed de kans gezien mezelf de afgelopen weken weer ontzettend te verbazen en verbijsteren.

 

Fuseren van gemeentes in West-Friesland, en dan voornamelijk in Oostelijk West-Friesland, houdt de gemoederen weer danig bezig. Allerlei zaken in de zin van lokale emoties, kleindorpse visies, quatschargumentaties en persoonlijke weerzingevoelens bepalen de discussie, al dan niet vermomd als politieke discussie en verstandige woorden.

 

De lokale SP-fractie in Enkhuizen stelt het helemáál simpel: het gaat toch goed? Waarom dan fuseren?

Een beetje hetzelfde als dat de Batavieren vroeger nooit verder zouden hebben willen ontwikkelen omdat de vlotten waarmee ze de Rijn afkabbelden toch dreven? Het ging toch goed? Waarom dan in hemelsnaam (of destijds in Wodansnaam) al dat gedoe met zeilen, balken en spijkers?!

Beste SP-fractie, het gaat goed. Maar het kan beter, en daar gaat het om. Natuurlijk, fusies zijn wel eens tijdelijk duurder. Het mooie Hollandse gezegde, dat ook u toch zou moeten aanspreken, “Die coste gaet voor die baet uyt” is hier van toepassing.

In een groeiend Europa krijgen we te maken met de wet van de grote getallen. De wet van “meer is sterker dan minder”. Met lokaal-fiscale potenties, en dát is belangrijk! Met lokaal-getalsmatige krachten t.a.v. hogere overheden, en dát is belangrijk!

 

Geachte SP-Enkhuizen, Amsterdam is sterker en krijgt meer voor elkaar dan Onderdijk. Is u dat nooit opgevallen? Vast wel, zelfs het uitstervende socialisme moet dat waargenomen hebben!

Zo niet, dan is nu verklaard waarom de godsloze vorm van protestantisme/katholicisme, genaamd socialisme, tot uitsterven gedoemd is. Dat is namelijk evolutionair bepaald.

Ondervormen die de natuur tijdelijk op de hoofdstroming van de evolutie handhaaft als experimentje, zijn doorgaans gedoemd na enige licht succesvolle tijden te verdwijnen. Zo is uw socialisme een ondervorm van het christendom, doch een evolutionair kansloze ondervorm. Zie de nu opkomende blindheid van uw soort in een omgeving waarin steeds meer en scherper waarnemen geëist wordt voor het overleven! Byebye socialisme…..

Maar er is hoop, u kunt u probleemloos aansluiten bij nu nog levensvatbare initiatieven der politieke natuur als GroenLinks of Nieuw Enkhuizen. U bent in beide kampen hartelijk welkom!

 

Het CDA in Stede Broec, ook al zo’n experiment der godsloze politieke natuur. Korter bestaand op de politieke evolutielijn dan het socialisme, en nog niet zeker van de lengte van het bestaan in een of de toekomst. De CDA’ers in den lande die ik tot nogtoe gesproken heb en gevraagd of ze nog gelovig waren, bleken geen kerkelijke initiatieven meer in het leven te ontwikkelen. Zelfs het geloof in hogere machten was bij de meesten aan hevige twijfel onderhavig!

De kans is groot dat het CDA uiteindelijk dezelfde kant op zal gaan als de SP, namelijk onzichtbaar en onnoembaar verdwijnen in de mist der evolutie…..

De kansloze en overtrokken actie, getuigend van machteloosheidsgevoelens en overtuigd zijn van de eigen zwakte, van het CDA in Stede Broec om de landelijke overheid aan te spreken en schrijven om te protesteren tegen “gedwongen” fusies, tegen alle beter weten over wat toekomstig goed is in, ligt wat mij betreft in de lijn van het vroegere braafste jongetje van de klas dat bij elke bekvechterij direct de meester erbij haalde omdat “hij gepest werd”. Wat dan niet zo was, het ging gewoon om waar het om gaat: dynamiek in het leven.

 

Maar ja, iedereen is anders. De evolutie heeft bepaald dat er een paar hoofdstromingen zijn die kans maken op succes in de toekomst, onder wat voor een noemer dan ook. Ze bestaan al heel lang, onder verschillende namen, en zullen nog heel lang onder verschillende namen bestaan.

Je zou ze nu kunnen betitelen als links-liberalisme of sociaal-liberalisme, rechts-liberalisme, kapitalisme in verschillende zachte en keiharde vormen, anarchisme in de linkse en/of rechtse vorm en variërend van soft tot keihard, en last but not least religieuze vormen van samenlevingsinrichtingen. Leuk of niet leuk, dit is wat het verleden heeft gebracht en wat de toekomst in verschillende vormen ook zal brengen.

 

Maar ik draaf weer iets door denk ik. Al is dat niet erg met een tijdelijke huidige lage schrijfproductie door omstandigheden. Of het is wel erg, dat zien we dan wel weer.

 

Een fusie van Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Wervershoof en Andijk tot een natuurlijke eenheid in Oostelijk West-Friesland ligt het meest in de rede van een succesvolle fusie.

Binnen deze eenheid van gebied kan een schitterend integraal beleid in elkaar gezet worden voor wonen, werken, economie en infrastructuur, natuurwaarden en groene recreatie, en tegengaan van versnipperingen van landschap en landschapsfuncties die nu wél plaatsvinden.

Het gebied, dan één gemeente, kan samengesmeed worden tot een grootse gemeente in alle denkbare opzichten! Om een kans als deze voor de inwoners van dit gebied te laten schieten omdat mensen valse emoties hebben, het regionale belang aan hun laars wensen te lappen, de mogelijkheden tot ontwikkeling niet begrijpen of willen inzien: het is ondenkbaar dat dit écht zou mogen gebeuren!

 

Tja, en wat dan wél zou moeten gebeuren is dat de gemeente Hoorn toch écht een stuk grond, waarvandaan dan ook, zou moeten krijgen om haar functies als werkelijke centrumgemeente volledig uit te kunnen ontwikkelen. Alle grote functies die een grote, ontwikkelde stad als wat Hoorn moet worden inhouden, houden ook de noodzaak tot volume in.

Als Hoorn werkelijk de echte centrumfuncties kan gaan ontwikkelen, dan kan de rest van West-Friesland, of dat nu één of twee gemeentes zijn (het ideaal is één, de mooiste realistische optie is twee, zodat West-Friesland uit drie complete, heel lang levensvatbare gemeentes zou gaan bestaan) zich helemaal richten op alle andere functies die ook nodig zijn in West-Friesland, zonder zich druk te moeten maken om grootschalige functies die behoren tot een centrumstad. De verdeling van alles is perfect!

 

Dan vallen verontwaardigde brieven naar een minister of roepen dat het toch allemaal goed gaat, in de categorie: “[X] niet geschikt”. Helaas pindakaas, jammer maar waar. De evolutie is onverbiddelijk!

 

Nou, dat waren dan drie weken in een notedop. Of is dat tegenwoordig notendop?