Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Maandag 1-1 t/m zondag 7-1-2007

Maandag de 1e t/m woensdag de 3e: Na de maandag volledig op des duivels oorkussen doorgebracht te hebben, was het dinsdag een draconische klus om enige waarneming van wekkers te hebben... Hels! Maar na enig doorzetten is zo'n werkdag wel weer hetgene dat je terug doet komen in het geregelde leven, en wakker maakt voor de dingen die zorgen dat je een paar schoenen kunt kopen. Bijvoorbeeld werken, werken en werken. En gezond zijn.
Woensdag was het werken een droomtoestand. Een vriendinnetje van m'n dochter was te logeren geweest dinsdagnacht, en ik hoorde 's nachts in m'n dierlijke instinct geluiden van pubers die vakantie hadden tijdens mijn broodnodige slaap! Aangezien de dagen en nachten net na de feestdagen geen tijden zijn om eens flink tekeer te gaan en ik me dus inhield, leverde dit me 2,5 uren slaap op... Maar 's avonds was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente er in Die Port van Cleve (mits goed gespeld) en dat was weer volledig de moeite waard. Ondanks de moeite die er dus inderdaad was na die 2,5 uur slaap en pubermoordneigingen...
Maar de gesprekken met Joke Kuijsten van de CU, Patricia de Munnik van de VVD, burrie Baas en nog vele anderen waren leuk! Leuk is voor mij als ik er wat van opsteek en er humor inzit, en een zekere relativering van de dingen die het leven inhouden.
Ik las in het NHD dat ons Enkhuizen n van de weinige gemeentes is die het Persoons Gebonden Budget ivm de WMO voor elkaar heeft in Nederland. Hl goed! Daarnaast houdt ook de lokale SP nog een oogje in het zeil wat dit betreft, ze zijn er niet helemaal gerust op stond in de krant. De partij kan gebeld worden geloof ik. Ik denk dat er voor de Enkhuizer burger die een PGB wil aanvragen en gebruiken toch niets meer verkeerd kan gaan met wel tw instanties die er op letten...  Dus ik ga nu uiterst gerust slapen, in het warme gevoel dat ik in een stad woon waar iedereen over me waakt als Enkhuizer  Welterusten!

Donderdag de 4e en vrijdag de 5e bestaat m'n leven voornamelijk en vrijwel alleen uit het absurd verkouden zijn. Het snuiten is een non-stop tijdrovend proces, en de resultaten daarvan zijn bijzonder onaangenaam wat betreft de bijdrage aan het uiterlijk vertoon dat ze leveren. M'n neus is langzaam aan het zwellen, krijgt een rode tint en begint glimmend op te vallen als wanstaltig apparaat op het gezicht... Eigenlijk is het net of er een tomaat aan m'n hoofd hangt, en ik denk dat als ik nu uit het raam hang voorbijgangers denken dat ik uithangbord van een SP-kantoor ben of zo! Onder die neus begint zich al langzaam een kapotgesnoten area te vormen van huidloze wanstalt. Dat gaat er straks uitzien als een soort herpeslook-alike zone in het midden van m'n toch al vreemde hoofd. En wie z'n neus schendt...
Het coffeeshopdrama, waarover ik twee weken terug al schreef, gaat nog steeds langzaam naar z'n Armageddiaanse uitslag toe. Natuurlijk is het een zaak van het college, dat is waar, maar het is de raad die destijds wl een heel duidelijke nota voor coffeeshopbeleid gemaakt heeft. Daar is op voor de raad belangrijke punten aan voorbij gegaan, zonder enig overleg of kennisgeven van. De raad werd pats boem geconfronteerd met het feit dat alles beklonken was. Daarvan heb ik toen al duidelijk in de commissie aangegeven dat dit niet te pruimen was, en dat is het ook niet. Het is geen kwestie van vormfout, maar niet uitvoeren van een eigen door de raad opgesteld beleid.
Nu gaat het twee ondernemers en de belastingbetaler van Enkhuizen een hoop geld kosten op niets af. De ondernemers van de nieuwe coffeeshop kun je beschouwen als te goeder trouw, die jongens staan er buiten. Maar nu komen ze wel in een situatie die door bovenstaand raadsnegerend gedrag geld gaat kosten, en krijgen ze een schrijven de boel dicht te gooien tot nader order. Tandenknarsend ergelijk! De belastingbetaler gaat bloeden voor het geld van rechtszaken, geld aan ambtelijke uren die er wederom ingestoken gaan worden, en bloeden voor de zoveelste keer dat in deze stad de afgelopen decennia weer iets gedaan wordt dat duur hersteld moet gaan worden. Het vertrouwen in democratie loopt op deze manier een deuk op, en dat is niet goed.
Er wordt allemaal nogal luchthartig over gedaan, maar het is echt geen luchthartige zaak. Het is een ernstige zaak. Het gaat om wie bepaalt wat gebeurt in deze stad: de door de mensen gekozen raadsleden of het college dat uit vijf man bestaat waarvan er twee niet gekozen zijn. Namelijk de burgemeester en de gemeentesecretaris. De niet-gekozen collegeleden geven nu langzaam dit nakende drama vorm, en de gekozen collegeleden worden daarin meegesleurd. Waardoor deze laatsten krediet verspelen door anderen aan de speeltafel die door het niet-gekozen zijn harder, maar ook valser, kunnen spelen. Dat valt slecht, ook bij de gekozen achterbannen van de wl gekozen collegeleden vermoed ik, voor zover ik dat kan beoordelen. Al zal dat niet hardop gezegd worden (door mij bij deze wel dus...).
De wl-gekozen collegeleden moeten opletten dat ze niet de neiging krijgen hetzelfde soort werkwijze te gaan vertonen, slecht voorbeeld doet volgen. Tenslotte geldt ook voor hen: het is de raad die uiteindelijk bepaalt. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als er niet te krampachtig gereageerd wordt op mogelijk kritische vragen vanuit de raad, die deze vragen stelt vanuit de verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordigers. Volksvertegenwoordigers! Wij vertegenwoordigen ruim 17.000 mensen, en stellen vragen in opdracht van die 17.000 mensen! En maken opmerkingen uit naam van die kiezers! Al geef ik toe dat er raadsleden zijn die ietwat te ver achter de komma doorgaan. Maar lang niet altijd!
En verder: donderdag fractievergadering gehad. Wat ons betreft zal er in de raad op de bespreekpunten weinig vuurwerk te verwachten zijn, in de commissie waren we het met die voorstellen al eens. Aangezien ik weer de policy volg die ik samen met Jos Tesselaar in de raad ook volgde: als je het eens bent ga je geen dingen zeggen alleen om dingen te zeggen, maar houd je je mond gewoon, wordt het wat ons betreft rustig. Goede dingen behoeven geen uitleg.

Zaterdag de 6e en zondag de 7e bestaat het leven nog steeds uit zakdoeken... Maar ja, zulke dingen zijn goed voor het immuunsysteem, goede oefeningen in knokken tegen virussen en bacterin.
Als partij zijn we bezig met een goed project, dat zal het komende jaar nog wel beschreven worden.
Voor de rest: ik vraag me af hoe uiteindelijk het dualisme in Enkhuizen vorm zal gaan krijgen. Momenteel is het toch wat schurend soms tussen raad en college. De raad wil soms meer nemen, en het college wil soms minder bemoeienis van de raad. Ik denk dat van situatie naar situatie gezien soms de n en dan de ander eigenlijk meer realistisch is. De raad heeft soms de neiging tot op achter de komma's en punten mee te willen besturen met het college, en feitelijk op de plaats van de wethouders te willen gaan zitten. Dat staat ver van kaders stellen af! Het college heeft de neiging heleml geen bemoeienis van de raad te willen, en pas achteraf alles te willen verantwoorden. Dat veroorzaakt soms een krampachtige collegereactie op kritiek of visies vanuit de raad, en dat is niet goed omdat de raad nu eenmaal controlerend bezig is. Controleren en beleid maken gaat nu eenmaal ook naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen, en die stoppen niet bij eerder vastgelegde kaders.
Maar het zal zich nog wel gaan vormen, bij de invoering van het dualisme werd er rekening mee gehouden dat de balans vinden tussen raden en colleges zo'n 8 tot 10 jaar zou gaan duren.
Inspraak van burgers is ook zo'n item dat soms moeilijk ligt. Bij het in het college stappen van Nieuw Enkhuizen bijna 5 jaar terug wilden wij ook absoluut meer inspraakmogelijkheden voor burgers. Daardoor zijn bijvoorbeeld de inspraakmogelijkheden in de commissies uitgebreid. Men kan nu inspreken, de discussie en reacties vanuit de partijen afwachten, en dan dr ook weer op reageren. Voorheen was dit niet mogelijk. Ook is er voor het eerst in de geschiedenis een gemeentelijk referendum gehouden over grondverkoop van de Fruittuinen.
Maar soms vraag je je af wat nu eigenlijk inspraak betekent. In de basis is het zo dat gemeenteraadsleden zijn aangewezen door de kiezers om hen te vertegenwoordigen in het stadsbestuur. Het is een kwestie van vertrouwen dat die vertegenwoordigende functie voor vier jaar gegeven wordt, op basis van wat de mensen die zich beschikbaar stellen voor een vertegenwoordigende functie zeggen te willen en proberen te gaan doen in die vier jaar. Om veranderingen in een samenleving, stromingen in een samenleving en meningen van groepen in de samenleving op te kunnen vangen is het goed dat de burgers in bijvoorbeeld commissies in kunnen spreken en een mening kunnen geven. Ondanks het feit dat ze reeds het vertrouwen voor vier jaar hebben gegeven aan de mensen die daar zitten als volksvertegenwoordigers.
Maar er is een verschil tussen medezeggenschap en inspraak. De vorm van inspraak die sommigen zouden willen houdt eigenlijk meer een vorm van medezeggenschap in het stadsbestuur in, waarmee dan ook de functie van volksvertegenwoordiger uitgehold wordt en de druk op de burger om die medezeggenschap te beoefenen groter wordt. Daarbij is inspraak vastleggen als een vorm van medezeggenschap een vorm van een motie van wantrouwen naar degenen die zich beschikbaar hebben gesteld als volksvertegenwoordiger voor vier jaar, tenslotte zeg je: "Je vertegewoordigt me, maar ik wil constant en non-stop een bepalende invloed kunnen hebben op wat jij allemaal beslist!" Wederom, het gaat om vertrouwen...
Ook dit onderwerp zal nog ter discussie komen in de raad en commissies. Daar zouden nog wel eens heel fundamenteel verschillende visies naar boven kunnen komen. Maar ik hoop dat inspraak als medezeggenschap niet de bedoeling is van politieke partijen, al is dat van sommigen wel een basis van hun politieke uitgangspunten. Tenslotte, wie geeft dan medezeggenschap aan degenen die zich een slag in de rondte werken elke dag en geen tijd hebben voor medezeggenschap? Moeten die zich dan weer door anderen laten vertegenwoordigen....