Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

SMC-dramaatje

(17 maart 2014)

 

De gebeurtenissen rondom het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat zijn uitgelopen in een regelrecht drama. Niets is gerealiseerd van wat ooit de bedoeling was.

Nu kunnen we daarover nog vele jaren gaan nahuilen, wat in sommige opzichten misschien ook terecht is, maar we moeten het ook weer niet gaan overdrijven. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat we er als kleine Enkhuizer samenleving iets gaan realiseren dat een waardevolle toevoeging aan onze stad kan zijn.

 

Het Enkhuizer Alternatief denkt dat dit statige pand in de Vijzelstraat een prachtige locatie is voor een waardige invulling als de leerstoel voor Wageningen in het kader van Seed Valley. Het is dan een fysieke leerstoel, men zou er een leslocatie van kunnen maken voor studenten die stages of lestrajecten lopen vanuit Wageningen in de bedrijven van Seed Valley. Daarbij zou men dan eventueel la Zeevaartschool in dit gebouw ook gelegenheid kunnen realiseren voor tijdelijk verblijf van de studenten.

 

Naar de mening van Het Enkhuizer Alternatief is bovenstaande zeer de moeite om door de lokale overheid, Wageningen en Seed Valley onderzocht te worden op de mogelijkheden. Het zou tenslotte een win-win-win situatie kunnen worden!

Studenten hebben baat bij een dergelijke gelegenheid, Wageningen heeft baat bij een dergelijke gelegenheid, de bedrijven die Seed Valley vormen hebben baat bij een dergelijke gelegenheid, en Enkhuizen heeft baat bij dit alles.

 

Uiteraard zal dan voor de zaken die zich nog in dit SMC-gebouw aan de Vijzelstraat bevinden een nieuwe mooie locatie gevonden dienen te worden. Locaties zo uit de mouw geschud zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: het voormalige Weeshuis in de Westerstraat, of faciliteit bij de Brede School die Het Enkhuizer Alternatief wil gaan ontwikkelen aan de Reigerweg.

Doch het voormalige Weeshuis heeft voor deze zaken de voorkeur. Wat nu nog in de Vijzelstraat bivakkeert zou een prachtige invulling zijn voor dit voormalige Weeshuis!

 

In ieder geval: bovenstaande is waar Het Enkhuizer Alternatief voor wil gaan als we daar zeteltechnisch de gelegenheid voor krijgen.

 

Hans Langbroek