Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Sirenes, Odysseus, en andere afwijkingen.

(11 december 2010)

 

De dappere Griekse strijder Odysseus had jarenlang voor het Griekse leger gevochten tegen Troje, de grote vijand van de Grieken. Odysseus had bij de Grieken een grote naam opgebouwd. Niet alleen door z地 dapperheid en doorzettingsvermogen in de lange oorlog, maar ook om z地 inventiviteit, z地 intelligentie, z地 creativiteit, en zijn goed bruikbare leugenachtigheid.

Voor de overwinning van de Grieken op Troje was Odysseus van grote betekenis geweest. Hij was o.a. bijvoorbeeld de bedenker van het beroemde Paard van Troje.

 

Nadat de oorlog afgelopen was, wilde Odysseus weer naar huis naar zijn vrouw Penelope en zijn zoon Telemachos. Dat naar huis gaan was geen sinecure, Odysseus en z地 schip met bemanning kregen een zware thuisreis te verduren waarbij ze vele soorten gevaren te trotseren hadden. Odysseus was uiteindelijk de enige opvarende van het schip die de reis overleefde en weer thuiskwam.

 

E駭 van de gevaren die Odysseus en zijn mannen op hun zeereis te trotseren hadden was het gevaar van de Sirenen. De Sirenen, half-godinnen die een lijf hadden dat half mens en half vogel was, leefden op een paar eilandjes. Vanaf die eilandjes zongen ze naar langs zeilende schepen hun verleidelijke gezang. Als kapiteins en scheepsbemanningen zich dan door dat verleidelijke gezang (dat niet pers mi gezang betekent!) lieten verlokken om naar die eilandjes te varen, dan voeren ze uiteindelijk op de klippen en gingen ten onder omdat de Sirenen al hun levenskrachten uit hen zogen

Odysseus loste dit probleem op door de oren van z地 bemanningsleden dicht te stoppen met was, zodat ze het Sirenengezang niet konden horen als ze langs die eilandjes moesten varen. Zichzelf liet hij vastbinden aan de mast van zijn schip, en gaf de bemanning opdracht hem niet los te maken als hij dat vroeg. Ook niet als hij ging bidden, smeken, en bulderen om losgemaakt te worden.

Zo kon Odysseus w駘 het gezang horen, zodat hij z地 schip kon blijven navigeren 駭 het gezang van de Sirenen leren kennen. Maar hij belette zichzelf zo met hun gezang in zee te gaan, erop te reageren, zodat hij zichzelf en de bemanning van het schip niet naar de ondergang zou leiden.

 

Het is een schitterende symboliek die door dit verhaal verbeeld wordt! Magnifiek in z地 literaire kwaliteit, en prachtig in de betekenis!

 

Tegenwoordig hebben we de moderne variteit van deze Sirenen. In de grote zee die Internet heet liggen ook eilandjes met Sirenen die een verleidelijk gezang laten horen. Het zijn eilandjes die bevolkt worden door de moderne versies van half-goden en half-godinnen. Mensen die duidelijke potentie hebben om zaken te creren, te bewerkstelligen en goed te maken. Maar die potentie tot scheppend vermogen zetten deze lieden in hun menselijk onvermogen om in een negatieve en destructieve inbreng in de wereld, vanaf hun eilandjes in de internetzee die hun websites zijn waar je als nietsvermoedende internetzeevaarder langs komt.

Hun verleidelijke gezang bestaat uit in beginsel onderbouwde kritieken op zaken die hen niet aanstaan, die ze ongeoorloofd vinden, of onrechtvaardig vinden. In beginsel onderbouwde kritieken.

Maar die beginsels monden doorgaans al snel uit in galspuwerij, in zuuraanvallen, in personen op hun persoonlijke eigenschappen de grond inboren, in obsessief op sommige onderwerpen of zaken in blijven gaan en daarbij mensen trachten te slopen.

 

Ze creren bewust een vorm van negativiteit en afbraak die voor langsvarende medemensen middels hun zeer menselijke eigenschappen van leedvermaak, afkeer van andermans macht, zelfbevestiging door anderen omlaag te halen, verleidelijk kan zijn om naar te luisteren. Zelfs verleidelijk kan zijn om in mee te gaan door op die sites, op die Sireneneilanden, trachten aan te meren en daar actief mee te gaan schrijven in de negativiteit, personenafbraak, gif- en galspuwerij onder het mom van vrije meningsuiting, milde niet-serieusheid, en betrokkenheid bij de onderwerpen.

 

Deze internetzeelieden die door het ingaan op de verleiding van dit Sirenengeluid vastlopen in de positiviteitsvernietigende negativiteit, zien langzaam de wereld om hen heen, de wereld waar ze in leven, veranderen in en wereld vol politici die alleen maar bewust bezig zijn juist hen van hun geld en rechten te beroven. Een wereld vol mensen wier enige doel is juist hen uit te buiten, te exploiteren, juist hen te beliegen en belazeren, en die slechts bezig zijn de door de Sirenen gesuggereerde overmaat aan fouten die gemaakt wordt te verhullen. Een wereld vol liegende politici, ministers, bedrijveneigenaren, collega痴, gemeenteraadsleden, journalisten in dienst van de slechterikken, en ander Vuig Gespuis.

Voor de internetzeelieden die actief aanmeren op de verlokkelijke eilanden der moderne Sirenen wordt de wereld om hen heen zwart, slecht, bedorven, duister en vol van stinkende zaken. De internetzeelieden die actief aanmeren op de eilanden der moderne Sirenen, op de websites van gal- en zuurspuwende Internetsirenen, worden leeggezogen van hun levenskracht en levensvreugde, van hun positieve en vrije vrolijke kijk op de wereld die het leven zo mooi kan maken.

 

Doen en handelen in de wijze tradities der ouden, de ouden die reeds wisten hoe de wereld en het leven met mensen omgingen, is niet slecht maar juist goed. Odysseus liet de twee methodes zien om de Sirenen te ontkrachten en weg te laten kwijnen: of je oren volstoppen met was zodat je hun verleidelijke en valse gezang niet kan horen en er probleemloos langsvaart, of er w駘 naar luisteren maar jezelf binden om er niet actief heen te gaan of kunnen gaan.

De Ouden waren reeds wijs.

 

Moderne Sireneneilanden zijn bijvoorbeeld [deze site] en duidelijk ook [deze site]. Lees ze eens door en kijk in de archieven, zie de opmerkelijke overeenkomsten in methodiek van schrijven, in intentie, in gebruik van de hersenspoelende kracht van de herhaling, in opbouw, in schrijfstijl, in injecteren van langzaam werkend gif in onvoorbereide geesten, in pretentie van vermeende onschuld, in de maskerade van milde spot, en in algehele aard.

Het zijn daadwerkelijk de moderne versies van de eilanden der Sirenen: onschuldig ogend, verlokkelijk en verleidelijk om in mee te gaan, maar uiteindelijk een wereld om mensen heen crerend die donker en slecht is.