Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Het aloude “Parkeren” in de binnenstad

(9 februari 2014)

 

HEA, Het Enkhuizer Alternatief, wil het vergunningenparkeren in de binnenstad van Enkhuizen terug brengen naar wat men de binnen-binnenstad zou kunnen noemen. Ruwweg kan men dan denken aan de lijn die begint bij het Sijbrandsplein en langs Spaans Leger, Paulus Potterstraat, Prinsenstraat, Waaigat richting station gaat. De andere grens zou ongeveer bestaan uit het Wilhelminaplantsoen vanaf het Sijbrandsplein tot aan de zeemuur bij de speeltuin.

 

Dit is het gebied van Enkhuizen dat bij evenementen en in het toeristische seizoen het zwaarst belast wordt door publiek dat Enkhuizen bezoekt. Het buiten-binnenstadgebied werd van oudsher al minder belast door toerisme en dagjesmensen.

 

HEA is wel van mening dat we de grote parkeerplaats bij het station dubbeldeks zouden moeten gaan trachten te maken. Het verdubbelt de parkeercapaciteit aldaar, en met een goed parkeerverwijzingssysteem (waar al jaren over gepraat wordt maar dat nog steeds niet bestaat) kan men bezoekers naar deze locatie verwijzen.

Tevens mag aan de noordkant van de stad meer parkeercapaciteit gerealiseerd worden. Ook hier in combinatie met een goed parkeerverwijzingssysteem. Het is niet onredelijk om verkeer dat niet noodzakelijk is in de binnenstad daar ook niet heen te willen leiden. Blik is niet mooi, alhoewel wel nodig om bezoekers naar onze stad te brengen.

 

De parkeertijd in de binnen-binnenstad zou wat HEA betreft best iets langer mogen worden. Mensen die in de stad parkeren, wat vaak mensen zijn vanuit de directe omgeving, komen hier om te verblijven. Om dit verblijf een limiet te geven van 2 uur is welbeschouwd waanzinnig.

Veel mensen hebben reeds parkeerboetes gekregen van 90 euro. Een deel daarvan komt hierdoor niet meer terug in onze stad, terecht. Dat zou ik ook niet doen, het is dan een tè duur betaald bezoek voor wat Enkhuizen op dit moment te bieden heeft aan bezoekers.

Er is te denken aan het parkeerverblijf in de blauwe zones van de binnen-binnenstad te verlengen naar 3 uur, wat dan misschien zelfs nog niet heel lang is. Maar langer parkeren kan dan opgelost worden met een al genoemde uitbreiding van parkeergelegenheid bij het station en aan de noordkant van de binnenstad.

 

Als in de buiten-binnenstad vergunningenparkeren opgeheven wordt, is het ons inziens wel verstandig om in die vergunningenvrije zone stukjes blauwe zone aan te brengen op plaatsen die noodzakelijk zijn om bedrijven te bevoorraden of doktersbezoekers te laten parkeren.

Daarnaast is HEA van mening dat vergunningen betaald dienen te blijven. Men koopt het recht op permanent te kunnen parkeren in de binnen-binnenstad, het systeem is ten bate van bewoners van die binnen-binnenstad. Ook het systeem van bezoekersparkeerkaarten blijft in onze ogen dan voor de binnen-binnenstad noodzakelijk.

 

Hans Langbroek