Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Menselijke maat ouderenzorg

(17 maart 2014)

 

Het Enkhuizer Alternatief is van mening dat de menselijke maat is wat bij de mens past. De mens heeft van nature een sociale leefomgeving die gemiddeld ongeveer 150 mensen kent. Die leefomgeving bestaat in deze tijd dan doorgaans uit familie, vrienden, collega’s, buren, mensen uit verenigingen en/of clubs en kennissen.

Deze menselijke maat is wat mensen van nature het best kunnen behappen en handelen. In deze menselijke maat herkennen mensen zichzelf het best. Het is de natuur die ons zo geschapen heeft.

 

Het Enkhuizer Alternatief denkt dat een samenleving zodanig georganiseerd dient te worden dat die menselijke maat intact blijft. Dus geen megascholen waar kinderen verzuipen, geen megaprojecten waarin ouderen die zorg nodig hebben zichzelf niet meer in kunnen herkennen etc.

Daarom wil Het Enkhuizer Alternatief ouderenzorg op kleinschalige niveau organiseren.

 

Ouderen die hun leven lang voor de samenleving gewerkt hebben, kinderen opgevoed hebben, hun deel aan de maatschappij bijgedragen hebben, dienen wat ons betreft in een veilige herkenbare omgeving zorg te kunnen mogen ontvangen als zij dat nodig hebben.

Het Enkhuizer Alternatief steunt dan ook de visie van Welwonen voor het bouwen van de moderne versie van de vroegere hofjes waar bejaarde mensen konden wonen. In deze hofjes kunnen ouderen elkaar helpen en er voor elkaar zijn, maar ook kleinschalig georganiseerde zorg ontvangen als zij dat nodig hebben.

Zorg voor ouderen die op zichzelf wonen dient wat ons betreft dus inderdaad op de herkenbare menselijke maat georganiseerd te zijn: vaste wijkteams die ingezet worden voor ouderenzorg. Als het mogelijk is zou dat zoveel mogelijk zorg zijn die ingekocht wordt bij kleinschalig georganiseerde zorgorganisaties.

 

Herkenbaarheid, de menselijke maat, humaniteit. Een moderne samenleving dient mensen die een leven lang werken en actief zijn achter de rug hebben, niet aan het einde nog eens in een overlevingssituatie te dumpen!

 

Hans Langbroek