Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Lokale items

 

 

Wederom foutparkeren

Uitvoeringsprogramma Enkhuizen Duurzaam. Of: woorden van dubbelhartigheid

Luiers

Commissievergadering september 2012

Vraagje over wegwerkzaamheden

De Drom

Wonen in Enkhuizen, voetballen, en noaberschap in de regio

Antwoord op vragen brug Duizendroed

Foutparkerende buitenlanders, antwoord en reactie

Duitse toeristen en geweld, antwoord en reactie

Vragen over gevaarlijke brug Duizendroed

Foutparkeren

Duitse toeristen en geweld

Loop voor oorlogskinderen

Vragen richting college over open brief Molenweg

Lokaal sociaal, een gebeurtenis

Openbare ruimte en expressie

Bezopen lopen

Rondje om Enkhuizen

Autoverdriet II

Autoverdriet I

Algemene Politieke Beschouwingen 2011, Nieuw Enkhuizen

Vragen over zwembad

Vragen gladheidsbestrijding en kosten

Drom en Dwars

Vragen over UMTS-zendmasten

Wederom Schootsveld, vraagjes

Schootsveld, SP, zuks en zo

Verdere vragen over Renolit en ftalaten

Cultuurnota en racisme

De Vestingwal, het Schootsveld, en het grote geld

De Drom is rond, nu de bal nog. En groen doen

Het bekendste looppaadje van Enkhuizen

Voetballers, let op uw nering!

Individuen, en stemmen in de raad

Doem, cultuur en flauwiteiten

Timmeren aan De Drom

Vuur, Dromcultuur en duur

Café De Slof gaat dicht!

Biertjes, kroegen en toegangstijden: zomaar een praatje en een mening

Evaluatie toegangstijden horeca

 

Parkeerbeheer, grote mond, lekke harde schijf

 

Parkeren, zoals altijd

 

Rollators, paaltjes, kinderwagens

 

Drugshonden

 

Samenwerking Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)

 

Cynisme

 

Opa of oma in de politiek

 

Volksvertegenwoordiging, biceps en jaren

 

Snelle brand

 

Beantwoording vragen religieuze feestdagen

 

Antwoord op vragen coffeeshop

 

Krimp

 

OZB

 

Gezondheidscentrum "Diligence" Molenweg

 

De "Methode"

 

Andijk nčt geen 200 jaar....

 

Papier niet hier

 

Antwoord op vragen over BOA's

 

Vragen huisvesting

 

West-Friese Vlag

 

Hersentjes verdwijnen per kilo

 

Vragen over de coffeeshop

 

Vragen over dispensatieverlening van verplicht te volgen lesuren voor kindertjes van andere culturele achtergronden

Antwoord op vragen

Koopzondag

Verdere vragen over wonen, bestemmingsplannen en handhaven

Vragen over diesel

Vragen over hondendrollen

Vragen over eigen BOA's en handhaving

Vragen over wonen, bestemmingsplannen en handhaven + antwoord

Vragen over parkeren, handhaven en krap in parkeerruimte zitten

Vragen over vuilnisbakken en bankjes

Vragen over vleermuizen, vogeltjes en bomen in de Vijzeltuin

Excuusbrief betichting fascisme PvdA e.a.

Motie Toegangstijden Horeca

Zo win je, zo verlies je

De Enkhuizer politiek, beschreven door een 23-jarige

Mooi te balspellen aan de kust. Lekker toch? Immerhorn

De PvdA en de mooie monumentale binnenstad

PvdA en zondagopenstelling

Weekmakers en argwaan

Werken, "Ausländer 'raus!", gemeentelijke ongein

Wat ik wel Streekbosgroen leuk zou vinden

SneeuwPeeuw

Parkeervergunningen, geen last maar een lust

Lokale partijen krijgen geen geld

Gemeentelijke herindeling Oostelijk West-Friesland

Stede Broec, noem tijd en plaats!

Duplo, Lego, SP

Koninklijke onderscheiding Hendrik Boland

Wederom SMC

Splet splat modderbad

Cuty Pie

Een kort verbaasd "Hoe zittie nou eigenlijk?!" Of: SMC, The Story

Winkels, zondagen en dinosauriërs

Even een gordijntje open

Burgemeester Baas vs Bier en Borrels

Vragen aan Milieudienst Westfriesland

Mooi weer parkeren

Ondersteuning vragen Renolit door uitspraak Raad van State

Vragen over integratie van nieuwkomers

Vragen aan het college over de afvalberg uit het coalitieaccoord

Vragen over de Oude Gouw

Vragen over Renolit

Vragen aan het college over Jeu de Boules

Op de Melkmarkt, en Priem

Lachűh!

Koeien en dobbelstenen

West-Friesland en herindelingen

Het middelpunt

Avondvierdaagse

West-Friesland Oost, gemeentelijke herindeling

Dindua damesvoetbalteam kampioen!

Vragen herindicering thuiszorg

Legionella onder controle

Schriftelijke vragen drank/drugsbeleid

Leuk!

Gommerwijk west-west PartII

Gommerwijk west-west

Vlindertjes, bloempjes, SMC. En een leuk spelletje in een mooi stadje

Open brief aan raadscollega's over poli

In de groep, poli's en zo.

Sociaal Medisch Centrum. De kater en de verwachting.

SMC of "Wat stampen we hard hč?!"

Vragen over zwaar vrachtverkeer richting het college

Vraag over coffeeshop aan het college + update met antwoord

Vraag over woonunits en drugshandelaren richting college

Vragen over Breedband

Breedband, de basis zonder poespas

Espańa y Enkhuizen

Toegankelijkheid van gelegenheden

Drugsaangifte

Notitie 'De West-Frisse Jeugd' over regionale aanpak alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren

Niet alleen óm de politie roepen, maar ook náár de politie roepen!

11 november, snoepjes ophalen is leuk toch?

Westfrisiaweg en actiegroepen

Griezelen, subsidie, griezelig!

Vraag over brandwaterputten plus antwoord brandweer

Vraag over Suikerfeest aan college

Over Enkhuizen, Andijk, Stede Broec en het kleine denken

Open schrijven aan Hoogkarspels Heirscharen

Coalitie

Vraag over WMO/Thuiszorgplus antwoordupdate 14-10-2007

Antwoord op gestelde vragen + uitnodiging tot rondwandeling burgemeester en topambtenaar potverdrie!

Dappere beslissing Stella Quasten

Cultureel festival Enkhuizen

Vraag aan het college over ijsbaan plus antwoord-update

Antwoord aan Auke, zondagsrust

Citymarketing, Enkhuizen

Vraag aan het college over de poli

Vragen aan het college 28 juli 2007

SBO-school Het Palet en fietsende kindertjes

Bijdrages Nieuw Enkhuizen

Jantjűűh!

Ziekenhuis en gebouwen

Henk Eggermont

SMC again...

Beantwoording vragen drugsproblematiek

Vragen aan het college

Buurtvereniging Plan Zuid

Sociaal Medisch Centrum

Heilig en SBO-school 't Palet

Zonnige proletariërsschaft, buitendienst en regiegemeente

Tweede termijn

Brief Nieuw Enkhuizen, PvdA en ChristenUnie over Harlingersteiger

Twee vragen

Appartementen Kade/Paktuinen

Raadsnotulen WMO september 2006

Ontmenselijking en geneuzel. Een aanklacht.

Wélja toch weer...

Websites partijen Enkhuizen

Energielabel

Duitsers

Feest II

Wervershoof

Feest

Brief

Wir brauchen Lebensraum!

Coffeeshop-rap

Halleluja

Brakke situatie daar zeg!

Fuseren, annexeren en corrigeren

Huisartsenpost

Verkiezingsprogramma 2006

"Gratis"

Opportunisme?

Publiciteit

Daklozen in de regio (bron: NHD editie Enkhuizen)

Weer eens over die drugs

Over daklozen/drugs en afwijzen van verantwoording

Over dak- en thuislozen II(bron: NHD)

Open brief over dak- en thuislozen

Burgerwacht: zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Tjonge, moet dat nou weer zo?!

Gefeliciteerd Opmaat, ongefeliciteerd Enkhuizer raad!

Gemeenteraad van Stedebroek en Opmaat

Dit is dus niet leuk! Over Opmaat.

Verkeerscirculatieplan (en dus wéér die Melkmarkt...)

Laffe beroving, bah!

Nederland keuterland. En over Enkhuizen

Iets over het Waaigat en water

Over zonreflectie tussen Vette Knol en Kuipersdijk

Evolutietheorie en school De Voorhof

Pestkoppen

De amateuristische onmachtigheid der Westfriese bestuurderen!

Over het Woonlastenfonds

Tjesses, gemeentes en inkomstenbelasting...

Ouderen met alleen AOW

Bijna een stille tocht om de begraafplaats door de SP

Gedonder over Stichting Breedband

Zomaar een verhaal uit Enkhuizen

Sjongejonge, die PvdA toch...

Onze politie, deel III

Onze politie, deel II

Onze politie, deel I

Eerste ervaring met een identiteitsbewijs...

Over het Indiëmonument III

Verenigd Links verdwijnt

Over het Indiëmonument II

Over het Indiëmonument I

De gemeenteraad over een wijkraad in Plan-Zuid

En hoppa... nog een leugentje!

Open excuusbrief aan de OFE

De raad belazerd, de pers misleid en misbruikt, de kiezer bedrogen!

Behandeling commissie Samenleving 24-1-2005 voorstel Nieuw Enkhuizen voor opvang voor moeders en kinderen op de vlucht voor huiselijk geweld

Gemeenteraad stort ruim 19.000 euro op giro 555

Reactie van de SP-Enkhuizen op onderstaande

Over de SP-Enkhuizen en complete/correcte info naar burgers

Nuancering van overigens correcte opmerking

Voorstel Nieuw Enkhuizen over opvang moeders en kinderen

Over het Westfries Legioen en Enkhuizer allochtonen

Algemene beschouwingen 9 november 2004 "Nieuw Enkhuizen"

De Drommedaris, benieuwd hoe het verder gaat...

Bezuinigingen II, in het kort

Vrijheid van meningsuiting

Een Andijker raadsvergadering over samenwerking en niet-fuseren

Een verhaal over Stichting Breedband en Huiskamerproject Paradise

Over de bezuinigingen...

Over opvang in Enkhuizen en omgeving, relaas vanaf 2002

De mythe van zakkenvullende raadsleden

Softdrugs en gedogen, hoe zit het nu eigenlijk in Enkhuizen...