Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Kernwinkelgebied

(16 maart 2014)

 

Enkhuizen heeft een zone in de stad die “kernwinkelgebied” genoemd wordt. Dat gebied omvat 2,5 straten waar winkel en nering toegestaan zijn. In de rest van de stad is dat taboe of gebonden aan veel regels middels bestemmingsplannen en dat soort ondoorzichtige papierbergen.

 

Het creëren van zo’n beperkte zone waar activiteit mag plaatsvinden is in de ogen van Het Enkhuizer Alternatief in een kleine stad geen goede zaak. In Enkhuizen heeft o.a. dit beleid momenteel tot gevolg dat degenen die in dat beperkte gebied panden bezitten die geschikt zijn voor detailhandel en kleine ambachtsbeoefening, over een monopoliepositie beschikken. Die monopoliepositie houdt in dat er hoge huren gevraagd kunnen worden. Dat gebeurt nu dan ook daadwerkelijk.

In het kernwinkelgebied worden winkelhuren gevraagd die voor startende kleine ondernemers nauwelijks tot niet op te brengen zijn. Het kernwinkelgebiedbeleid is dus een beperkende en belemmerende factor in de vestiging van bedrijfjes.

 

Het Enkhuizer Alternatief stelt dan ook voor om het principe van kernwinkelgebied los te laten en detailhandel en kleine ambachten binnen de Vest overal in de binnenstad toe te laten. Mits uiteraard geen enorme overlast veroorzaakt wordt. Het is niet de bedoeling dat buren tot ’s nachts niet meer kunnen slapen door stank- of geluidsoverlast.

Maar het loslaten van het kernwinkelgebiedprincipe zal in onze ogen langzaam leiden tot groeien van natuurlijke plaatsen waar neringdoenderij zich ontwikkelt. Huurprijzen zullen op voormalige monopolielocaties dalen en in heel andere delen van de stad dan nu zal levendigheid ontstaan. Op natuurlijke wijze in plaats van door de overheid dwingend opgelegd!

Levendigheid en activiteit maken een stad aantrekkelijker om te bezoeken; hetzij uit toeristisch perspectief hetzij uit zakelijke interesse. Levendigheid en activiteit maken een stad ook aantrekkelijker om zich te vestigen, als bewoner of als neringdoende.

 

Wat Het Enkhuizer Alternatief betreft zal middels vrijheid van vestiging van detailhandel en kleine ambachtsbeoefening in de binnenstad de creativiteit van de mens weer een nog groter deel kunnen uitmaken van levendigheid, ondernemerschap, aantrekkelijkheid, warmte van leefomgeving, diversiteit en natuurlijkheid van ontstaan!

 

Hans Langbroek