Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Groen en zo

(17 maart 2014)

 

Het Enkhuizer Alternatief geeft groen een belangrijke plek in het bestaan. Het is een hard aangetoond feit dat mensen die in een omgeving leven waar veel groen aanwezig is, zich meer ontspannen voelen en meer welzijnsgevoel ervaren. Dat is niet zo raar, tenslotte is de natuurlijke leefomgeving van het ďdierĒ mens een groene omgeving.

 

Groen herbergt ook veel ander leven dat net zoveel recht van bestaan heeft als mensen. Plantensoorten, diersoorten, algen, mossen: het heeft allemaal net als de mens een evolutie achter de rug van miljarden jaren. Wie zijn wij dat we het recht menen te hebben het bestaan van levenssoorten zomaar na die miljarden jaren van evolutie te beŽindigen!

 

Groen is dus een welzijnsvoorwaarde voor veel mensen, groen herbergt leven, en groen stelt mensen in staat te recreŽren.

 

Het Enkhuizer Alternatief wil dan ook dat het enorme stuk land tussen het Bolwerk/Melkbon en het Streekbos een groen stuk natuur wordt in plaats van een plaats waar grote dure huizen gebouwd worden.

Wij willen daar een natuurcombinatie van groen en water realiseren. Daar kunnen dier- en plantensoorten leven, daar kunnen mensen recreŽren, en daar kan op groen geŽnt ondernemerschap bedreven worden. Het Enkhuizer Alternatief is Šbsolķķt tegen huizenbouw op die grote waardevolle locatie!

 

Naast dit groen wil Het Enkhuizer Alternatief ook dat het natuurgebied in het noorddeel van het Recreatieoord Enkhuizer Zand bewaard zal blijven bij de plannen om het REZ te ontwikkelen.

Ook hier geldt dat er ecosystemen ontstaan zijn. Er leven plantjes en dieren die, net als ons mensen, recht van bestaan en leven hebben. Het natuurgebiedje zit niemand in de weg, het is feitelijk zelfs een positieve toevoeging aan het bestaan van natuur in Enkhuizen!

Het Enkhuizer Alternatief is van mening dat geld niet alles goedmaakt, dat natuur als belangrijke levensvoorwaarde voor mens, dier en plant behouden moet blijven.

 

Hans Langbroek