Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Eerder geplaatste citaten:

Alle eerder geplaatste citaten die op deze site hebben gestaan over onderwerpen en gebeurtenissen in de samenleving. De oudste staan bovenaan, en richting de onderkant van deze pagina komt u steeds recenter geplaatst zijnde citaten tegen. Een aantal met het commentaar erbij waarom ik de citaten op m'n site gehad heb.

Citaat:

When two opposite points of view are expressed with equal intensity, the truth does not necessarily lie exactly between them. It is possible for one side to be simply wrong.

Richard Dawkins

Citaat:

God has no place within this school walls just as facts have no place within organized religion.

Superintendent Chalmers in The Simpsons

Citaat:

Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.

Philip K. Dick

Citaat:

Superstition is, always has been, and forever will be, the enemy of liberty.

Robert Green Ingersoll

Citaat:

Socialisme: What's left?

Citaat:

Vroeger spaarden we zilverdoppen voor de arme mensen, maar we dronken wél eerst de melk op.

A. Hoefs

Deze week drie uitspraken van kinderen, die vind ik zélf altijd geweldig!

Bijna alle mensen hebben hersenen.

Boeren worden blij als ze mest ruiken.

Van zenuwen wordt je nerveus.

En ééntje van m'n buurvrouw die een baby heeft die nogal veel wil:

Sommige persoonlijkheden zijn gewoon niet geschikt om baby te zijn!

Deze week enkele citaten over ouder worden, ik moet zeggen dat ik daar ineens steeds vaker over nadenk eerlijk gezegd... René van der Pluym (wij zijn in het dagelijkse niet-politiek leven collega's en verschillen 9 dagen in leeftijd) en ik hebben het er vaak over. Soms hilarisch met z'n tweetjes, soms ietwat treurig verlangend naar toen we nog jonger waren...

Citaat 1:

Na je veertigste heb je de keuze tussen een buik zonder plooien of plooien zonder buik!

Vrij Nederland

Citaat 2:

Bezie het langs de zonnige kant: hoe oud u ook bent, u bent jonger dan u ooit zult zijn.

Onbekend

Citaat 3:

Niets maakt dat een vrouw zich ouder voelt dan de ontmoeting met een kale man die op school twee klassen lager zat...

Onbekend

Deze week vier citaten uit landen ten oosten van Europa. Uit welke landen ben ik vergeten op te schrijven, de eerste is in ieder geval Turks en de derde Russisch. Ik herkende zo wel wat waarheid in die citaten, dus zette ik ze op de site.

Citaat 1:

Als de gast kok wordt, is de voorraadkamer snel leeg.

Citaat 2:

Vissen en gasten beginnen na drie dagen te stinken.

Citaat 3:

Afgunst ziet de zee maar niet de rotsen.

Citaat 4:

Wie gasten uitnodigt, nodigt hun afgunst mee uit.

In deze tijd richting de Kerst, waarin een aantal mensen zich wil bezinnen over armoede, rijkdom en welzijn voor hun medemensen, een aantal citaten over armoede.
Gelukkig kennen wij in Nederland geen armoede zegt de overheid. Behalve dat we nu dus Voedselbanken opgericht zien worden door o.a. kerken, dat AOW-ers volgens allerlei ombudsmannen, planbureaus en aanverwanten structureel € 70,-- per maand tekort komen etc. Het lijkt alsof er iets niet helemaal goed gaat, maar wie ben ik... maar een onkundige burger dus! Maar ja, hieronder de citaten:

Citaat 1:

Er zijn mensen in de wereld die zo arm zijn dat God hen niet kan verschijnen, tenzij in de vorm van een brood.

Gandhi

Citaat 2:

Armen zijn arm omdat rijken rijk zijn.

Onbekend

Citaat 3:

Als de dikzak mager is geworden, is de magere allang dood.

Hebreeuws

Citaat 4:

De wet verbiedt, in zijn majestatische gelijkheid, zowel de rijken als de armen onder bruggen te slapen, in de straten te bedelen en brood te stelen.

Anatole France

Citaat 5:

Alles wat ik heb is een naam, en die heb ik van een ander.

Herman van Veen

We zijn als Nederlanders de laatste jaren dikwijls geconfronteerd met bewindslieden die de boel hebben voorgelogen en daarna, na een kleine verontschuldiging, op hun plek bleven zitten. Dat is niet leuk, en geeft voor veel mensen een nóg bitterder nasmaak aan allerlei door de overheid omhoog geschroefde lasten voor de burgers. Met als klap op de vuurpijl een onopvallend, maar uiterst bizar verzoek of we alsjeblieft ons spaargeld willen opmaken om de economie te steunen. Dat driekwart van de mensen dan geen cent meer over heeft om bijvoorbeeld een dure tandartsbehandeling te kunnen betalen wordt niet vermeld.

Maar het gaat me om de leugens die we als burgers dus tegenwoordig openlijk om de oren krijgen van gekozen bestuurders als staatssecretarissen en ministers. Het is al zo gewoon geworden dat niemand er meer warm of koud van wordt. Ik persoonlijk vind het uiterst schandalig dat deze mensen met een hypocriete gezichtsuitdrukking met hun goedbetaalde job verder kunnen gaan!
Daarom hieronder deze week wat citaten over liegen/leugens; te beginnen met ééntje die lokaal ook nog wel grof uitgevoerd is en dus veel ellende veroorzaakte, en welke ikzelf toen ook exact zo bedacht en uitgesproken heb tegen de betreffende heren van schijnbaar onbesproken integer morele snit:

Citaat 1:

Zwijgen is in sommige gevallen de meest lafhartige vorm van liegen.

W. Triesthof

Citaat 2:

De leugen is het schild van de lafaard.

Reninca

Citaat 3:

Ik vertelde geen leugens, ik zei dingen die later niet waar bleken te zijn.

Richard Nixon

Citaat 4:

Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen

Toon Verhoeven

Citaat 5:

Een leugen is een waarheid die rekening houdt met haar omgeving.

Levi Weemoedt

Citaat 6:

De vraag is dikwijls de moeder van de leugen.

W. Busch

De laatste tijd is het item "Mening" nogal vaak in het nieuws door allerlei gebeurtenissen als de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, het in opstand komen van een deel van de moslimbevolking in Nederland, het in opstand komen van de anti-moslimbevolking in Nederland, het overboord gooien van het enkele decennia lang opgelegde politiek correcte denken en ga zo maar door. Vooral het kunnen of willen uiten van "De Mening" is nogal actueel. Bijvoorbeeld in kranten, op TV, en, zoals velen  doen, via internet.
In hoeverre dat in de nabije toekomst tot een evenwichtig denken over de wijze van beoefening van vrije meningsuiting komt weet ik ook niet. Wél denk ik dat wat nu in een aantal opzichten gebeurt volgens mij deels een reactie is op het opgelegde politiek correct (niet) mogen uiten van gedachtenrichtingen.
Dus deze week een aantal citaten van diverse personen over "Mening":


De gevestigde mening is de nagel aan de doodskist van het denken.

C. van der Veen

De meeste mensen hebben geen andere grond voor hun meningen dan dat ze in de mode zijn.

S. Johnson

Als iedereen zijn eigen mening had zou er meer eensgezindheid zijn.

J. Vanspauwen

Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.

Kierkegaard

Als je van mening verschilt, zorg dan dat het geen meningsverschil wordt.

Onbekend

Principe is de zondagse naam voor een mening die men niet heeft.

Cor de Jonghe

Er zijn regelmatig mensen in het nieuws die vinden dat de geschiedenisles op school beter georganiseerd moet worden en een groter belang moet krijgen. Ze vinden dat de huidige Nederlanders weinig van de ontstaansachtergronden van dit land weten, en zich daarom ook niet betrokken voelen bij hun eigen land. Ook moeten allochtonen die inburgeren meer leren over de geschiedenis van Nederland, zodat ze weten waar ze wonen.
Er is iets te zeggen voor deze mening, men zegt dat we leren uit de geschiedenis en dan fouten van vroeger zouden kunnen vermijden.
Maar wát leren we eigenlijk de kindertjes op school met geschiedenis? Toch ook maar hoe degene die het beschrijft het ziet. Ik heb op een openbare lagere school gezeten, en op een katholieke lagere school. Op beiden leerde ik over dezelfde historische gebeurtenissen totaal andere dingen, zo anders dat ik als kind eerst niet eens herkende dat het om dezelfde geschiedenis ging. Dat was over de tijd van de Spaanse overheersing, de beeldenstorm, de Inquisitie etc. Geschiedenisles is dus ook weer niet zó waardevol als dat het wel gezegd wordt lijkt me... Daarom hieronder wat citaten van slimme mensen over geschiedenis:

De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is.

Napoleon

De geschiedenis is de totale som van de dingen die vermeden hadden kunnen worden.

Adenauer

De geschiedenis is een opeenstapeling van vaderlanden die in gevaar zijn en die dus gered moeten worden.

H. Hensen

Er zijn twee soorten mensen: degenen die geschiedenis maken en degenen die haar ondergaan.

Cela

Hegel had gelijk toen hij zei dat de geschiedenis ons leert dat we nooit uit de geschiedenis geleerd hebben.

Shaw

Nu we straks, in mei of juni, als Nederlanders een referendum krijgen over de Europese Grondwet, is het wrang om te weten dat we eerder over alle belangrijke beslissingen welke ons Nederlanders aangingen geen enkele inspraak hebben gehad. In een aantal gevallen werd zelfs de maatschappelijke discussie bewust afgehouden, zoals over bijvoorbeeld de invoering van de euro. De politici die die invoering persé wilden deden kritische vragen af met standaard statements, en vermeden elke discussie.

Het is zo dat als we als land van geldstelsel veranderen dat volgens de Grondwet met instemming van tweederde meerderheid van de Tweede Kamer én met instemming van tweederde van de Eerste Kamer zou moeten gebeuren. Daar zijn de verantwoordelijke personen Wim Kok, Gerrit Zalm en Duisenberg door allerlei deskundigen meermaals op gewezen. Die tweederde meerderheid in de Tweede Kamer was er niet, en de Eerste Kamer heeft zelfs niet eens gestemd over invoering van de euro! Dit maakt de verantwoordelijke heren dus staatskundige criminelen, en dat zullen ze hoe dan ook ooit op hun brood dienen te krijgen. Helaas is Wim Kok reeds politicus af, en heeft hij zichzelf een job bezorgd waar hij zelf z'n inkomen met 60% mocht verhogen, mede dankzij de invoering van de euro.
Dus daarom, het gebrek aan democratie dat heerst over alles dat met de EU te maken heeft, en dat ontkend wordt door de heren politici ondanks dat het aantoonbaar voor iedereen zo is, de onderstaande héle rij citaten over democratie en referenda van zéér wijze (de meeste) ervaren politici uit heden en verleden:

 

Beroemde citaten over (directe) democratie

 • “Onze visie op de staat, de overheid, de democratie is in deze tijd, op de rand van twee eeuwen dringend aan bijstelling en uitvoering toe. Want op dat vlak staan we nauwelijks verder dan twee-, driehonderd jaar geleden, ten tijde van Montesquieu.”
  - De Belgische premier Guy Verhofstadt, in Liberaal Reveil
 • “Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan.”
  Friedrich Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft (1882)
 • “… Van deze fundamentele principes … zijn de volgende kenmerken van de democratie afgeleid: de Ecclessia of volksvergadering is de soevereine autoriteit over alle zaken. De regeerders hebben nergens soevereine macht over, zaken van ondergeschikt belang uitgezonderd. En van het principe van de rechtvaardigheid, namelijk de numerieke gelijkheid, komt de meest democratische vorm van democratie, namelijk een zodanige gelijkheid dat rijk en arm dezelfde invloed op de regering uitoefenen, zodat geen individuele burgers soevereine macht bezitten, maar allen tezamen op een gelijke en getalsmatige basis.”
  - Aristoteles, Politeia (350 v.Chr.), boek VI, hfdst. II
 • “De [nieuwe] zienswijse dat de overheid gebaseerd is op een contract tussen de regeerders en de burgers, wordt door velen gezien als een grote stap naar het vestigen van het principe van de vrijheid. Maar dit kan niet juist zijn, omdat hier het gevolg voor de oorzaak wordt geplaatst. Daar immers de burgers bestonden voordat de overheden bestonden, was er logischerwijze een tijd waarin de overheden nog niet bestonden, en er dus ook geen regeerders bestonden met wie een contract gesloten kon worden. Het moet dus zo zijn dat de individuele burgers zelf, ieder in zijn eigen en soevereine recht, een contract afsloten met de andere burgers. Dit is de enige gerechtvaardigde manier waarop regeringen kunnen ontstaan, en het enige gerechtvaardigde principe volgens welke ze kunnen bestaan. (… ) Het recht is uitdrukking van de gemeenschap van burgers. Elke burger heeft het recht om, persoonlijk of via vertegenwoordigers, in de vaststelling van het recht deel te nemen.”
  - Tom Paine, The Rights of Man (1791)
 • “Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen.”’
  - Winston Churchill, Brits staatsman
 • “Macht is op zichzelf slecht – het maakt niet uit wie haar uitoefent.”
  - Jacob Burckhardt (1818-1897), cultuurhistoricus
 • “Welke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren.”
  - Goethe (1749-1832), universeel genie
 • “De vrijheid bestaat slechts daar waar het volk zorgt voor de regering.”
  George Bernard Shaw (1856-1950), schrijver
 • “Van nature zijn mensen verdeeld in twee kampen: zij die bang zijn voor het volk en haar wantrouwen en alle macht uit haar handen halen en in de handen van de hogere klassen geven; en zij die zich vereenzelvigen met het volk, vertrouwen in haar hebben en haar koesteren, en haar beschouwen als de veiligste en eerlijkste, hoewel niet altijd meest wijze hoeders van het algemeen belang. Deze twee kampen bestaan in elk land, en overal waar mensen vrij zijn om te denken, spreken en schrijven zullen zij kenbaar maken tot welk kamp zij behoren.”
  - Thomas Jefferson, Amerikaanse president (1801-1809), auteur Declaration of Independence
 • “Ik ken geen betere bergplaats voor de uiteindelijke macht over de maatschappij, dan de bevolking zelf. En als we haar te weinig verlicht vinden (…) dan is de remedie haar kennis te geven.”
  Thomas Jefferson
 • “Als er problemen zijn met de democratie, is de oplossing meer democratie.”
  Alexander Hamilton, Amerikaanse Founding Father, auteur Federalist Papers
 • “Vrijheid is nog nooit ingesteld door de staat. Vrijheid is altijd ingesteld door de onderdanen van een staat. De geschiedenis van de vrijheid is de geschiedenis van de beperking van de staatsmacht, niet de toename ervan.”
  - Woodrow Wilson, Amerikaanse president (1913-1921), 9 september 1912
 • “Twintig jaar lang preekte ik tegen de studenten van Princeton dat het referendum en het volksinitiatief nonsens waren. Sindsdien heb ik mij erin verdiept en nu wil ik mijn excuses aanbieden aan deze studenten. Directe democratie is de waakhond van de democratie. Het neemt macht uit de handen van de bazen en geeft het in de handen van de burgers.”
  Woodrow Wilson
 • “Ik geloof in het volksinitiatief en het referendum, die niet moeten worden gebruikt om het representatieve stelsel te vernietigen, maar om haar te corrigeren wanneer ze niet meer representatief is.”
  Theodore Roosevelt, Amerikaanse president (1901-1909)
 • “De maatschappij en de democratie zijn in gevaar wanneer politieke macht wordt gemonopoliseerd door politieke partijen die, op thema’s die mensen belangrijk achten, niet-representatief zijn (…) – en waar het volk geen mogelijkheden heeft voor effectieve participatieve democratie en geen directe stem heeft in de regering.”
  Ullyses S. Grant, Amerikaanse generaal, president (1869-1877)
 • “Wat ik wil doen, is hetgeen de mensen zouden willen dat ik doe. De moeilijkheid voor mij is om uit te zoeken wat dat precies is.”
  Abraham Lincoln, Amerikaanse president (1861-1865)
 • “Een regering van het volk, voor het volk en door het volk.”
  Abraham Lincoln, in de Gettysburgse Rede
 • “Referendum en volksinitiatief maken de overheid meer verantwoordelijker naar hun burgers, neutraliseren de macht van deelbelangen en stimuleren publieke betrokkenheid in de politiek.”
  George W. Bush Sr., Amerikaans president (1989-1991)
 • “Ik geloof dat onze huidige ernstige toestand bestaat omdat we geleidelijk staatsorganen hebben ontwikkeld waarin de bevolking in feite geen stem heeft.”
  Milton Friedman, econoom
 • “Over de meeste thema’s waar we de laatste 50 jaren mee van doen hadden, had het publiek het vaker bij het rechte eind – gebaseerd op het oordeel van de geschiedenis zelf – dan de wetgevende macht of het Congres.”
  George Gallop Sr., oprichter van het opinie-onderzoeksbureau Gallop
 • “Het volksinitiatief en het referendum is de troefkaart van de burgeractivist.”
  Ralph Nader, onafhankelijk presidentskandidaat (2001) en activist, Common Cause (VS)
 • “Een groot verschil tussen volksinitiatieven en gekozen vertegenwoordigers is dat volksinitiatieven niet van gedachten veranderen zodra je op hen gestemd hebt.”
  Grover Norqvist, Americans for Tax Reforms
 • “Het volksinitiatief en het referendum zijn belangrijke middelen om wetgevers die weigeren om belangrijke zaken te regelen, te omzeilen. Het volksinitiatief en het referendum herinneren ons eraan dat de burgers van onze republiek de beslissers zijn en de gekozen functionarissen hun dienaren.”
  Kirk Fordice, huidige gouverneur Mississippi (VS)
 • “Elke plaats waar gewone burgers geen stem hebben of geleidelijk terrein verliezen in de strijd om het eigen leven te mogen vormgeven, is er een te veel. Indien we geloven in vrijheid, indien we geloven in de waardigheid van de mens en in rechtvaardigheid voor allen, dan is het recht voor burgers om zelf wetten vast te stellen essentieel voor de toekomst. Het volksinitiatief en het referendum zijn zeer belangrijk voor het welzijn in dit land. Het moet ons begeleiden in de nieuwe eeuw. Door het begrijpen en gebruiken van deze democratische instrumenten kunnen we het recht van elke burger om een stem in de regering te hebben, versterken en uitbreiden.
  - William J. Janklow, huidige gouverneur South Dakota (VS)
 • “Staten die het volksinitiatief en het referendum hebben, kennen doorgaans minder affaires en een eerlijkere staat dan staten die het zonder moeten stellen.”
  - Paul Weyrich, president Free Congress Foundation (VS)
 • “Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.”
  - Wim Kan, cabaretier
 • “In een democratie heeft iedereen het recht om vertegenwoordigd te zijn, inclusief de klootzakken.”
  - Chris Patten, Europees commisaris
 • “Het is doodzonde dat de mensen die in staat zijn het land te leiden, de hele dag in een taxi moeten rondrijden of iemands haar knippen.”
  - G. Burns
 • “Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij. ”
  - Peter F. Drucker, managementgoeroe
 • “Twijfel er nooit aan dat een kleine groep betrokken burgers in staat is de wereld te verbeteren. Sterker, alle verbeteringen is op die manier bereikt.”
  - Margaret Mead, antropologe
 • “Je kunt sommige mensen enige tijd voor de gek houden, maar niet alle mensen de hele tijd.”
  - Abraham Lincoln
 • “Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.”
  - Martin Luther King
 • “… En zo werd de democratie het instrument van dat ras dat zijn ware bedoelingen altijd in het duistere houdt. Alleen de Jood kan de lof zwaaien over zodanige instelling die vies en leugenachtig is zoals hijzelf. (…) In tegenstelling hiermee staat de ware Germaanse democratie, de vrije keuze voor een Führer, die de volledige verantwoordelijkheid voor alle beslissingen op zich neemt. In deze democratie zijn er geen referenda over allerlei zaken, maar beslist slechts één persoon, die dan verantwoordelijk is voor zijn beslissing met al zijn vaardigheden en zijn leven.”
  - Adolf Hitler, Mein Kampf (1925), hoofdstuk III

 • “If the people decide differently, than the [federal] government and parliament, then my role is to accept this, not to be sorry about it. ... In our system, people have the right to decide as they please, of course also contrary to the [federal] government's position. Such people's decisions [are 'business as usual' and] therefore there is no need for anyone in the government, nor for the government itself, to resign [just the need to work better].”
  - Kaspar Villiger, Swiss federal president (for the year 2002), on people's rejection of one of the federal bills presented in referendum on 22 September 2002.


 

Van zaterdag 22 januari tot zondag 20 februari zijn in De Twee Wezen in de Westerstraat kunstwerken te bekijken van beeldend kunstenaar Liesbeth Peeters. Aangezien ik het wel leuk vind zoiets te bekijken zal ik daar eerdaags eens gaan kijken, en meteen een bakkie doen met Jaap Lok, de conservator van De Twee Wezen.
Ik vraag me wel eens af wat kunst nu eigenlijk is. Wat als kunst aangemerkt wordt bekijk ik, en soms vind ik stukken héél mooi en soms ook bijzonder lelijk. Maar mooi of lelijk puur en alleen om de vormgeving, en dat ook nog wel eens in combinatie met de technische uitvoering van zo'n stuk. Om nu te zeggen dat ik die kunst "begrijp", tja... Nee dus. Waarschijnlijk ben ik een grote kunstbarbaar in de ogen van mensen die zich totaal kunnen verliezen in een kunstwerk!
De diepere zieleroerselen, de reflectie van de werkelijkheid verbeeld in het kunstwerk door de ziel van de kunstenaar, de achterliggende betekenis in de zin van de werkelijke wereld achter de kunst: ik zie dat gewoon niet. Of het moet een duidelijk iets zijn, een tekeningenserie over concentratiekampen die het drama verbeelden vanuit het geheugen en de interpretatie van een kunstenaar: dat snap ik. Of de schilderijen van een Salvador Dali, die begrijp ik en "voel ik aan" om het zo te noemen.
Degene die een uur lang verwezen in andere bewustzijnstoestanden naar een enkel kunstwerk kan kijken, en dan ontwaken uit die toestand, ik sta eerlijk gezegd vol onbegrijpende verwondering te kijken moet ik zeggen! Maar daar ben ik dus waarschijnlijk kunstbarbaar voor... Ik pretendeer althans niet iets anders te zijn. Kunst blijft een persoonlijk iets vermoed ik.
Hieronder een aantal citaten van mensen en kunstenaars over kunst. Sommige benaderen toch eigenlijk wel hoe ik het als kunstkleuter zie denk ik, en andere weer  niet. De meest "vage" die ik tegenkwam heb ik maar weggelaten, die staan héél ver weg van m'n verstandje als nuchtere, kleinstadse burger.

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.

Pablo Picasso

Er bestaat geen abstracte kunst, men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan met de sporen van de werkelijkheid uitwissen.

Pablo Picasso

Kunst is een leugen die ons de waarheid doet realiseren.

Pablo Picasso

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn op het moment dat een enkele man er naar kijkt met in z'n hoofd het beeld van een kathedraal.

de St.-Exupéry

De meeste mensen die zich kunstschilder noemen zijn in feite kunsthandelaars, alleen maken zij hun schilderijen zelf.

S. Butler

Kunstenaars hebben het recht om bescheiden en de plicht om ijdel te zijn.

K. Kraus

Moderne kunst is wat er gebeurt wanneer schilders ophouden naar de meisjes te kijken en zichzelf overtuigen dat ze een beter idee hebben.

J. Ciardi


Over oorlog valt veel te veel te praten en veel te weinig te zeggen.
"Onze jongens" komen straks terug uit de oorlogachtige situatie in Irak, en een aantal van hen zal er ongetwijfeld nog jaren last van hebben dat ze daar zijn geweest. Dat is met elke operatie waar Nederland, dat zich beschouwt als middelgroot land, aan meegedaan heeft zo.
Het is makkelijk om mensen ergens heen te sturen voor de vrede, tegen onrechtvaardigheid, voor de democratie, voor de vrijheid, voor de internationale veiligheid etc. als je zelf na een aantal jaren tevreden achterover leunend in een door je politieke partij geregelde burgemeesterbaan aan je nageslacht kunt vertellen wat een verantwoordelijke positie je ooit bekleed hebt... En geen seconde meer hoeft te denken aan de jonge jongens die je daar heen gestuurd hebt die last hebben van chemicaliën in hun lijf, trauma's hebben, hun mond moeten houden over dingen die ze gezien hebben en zo verder!
Straks met de nieuwe europese grondwet gaan we meer geld uitgeven aan het leger om de EU langzaam uit te kunnen bouwen tot een militaire macht met volume. Tja, het zal nodig zijn... Al kunnen we ook de dagelijkse realiteit niet ontkennen die een legermacht nu eenmaal nodig maakt.
Ik hou niet zo van oorlogen, de dingen die gewone mensen daarin meemaken staan onwaarschijnlijk ver van het dagelijkse leven af, en gaan je voorstellingsvermogen soms te boven. De dingen die de vader van m'n vader heeft meegemaakt in WOII in de Engelse marine zijn te gruwelijk voor woorden, alsook de dingen die ik als kind hoorde vertellen bij hem thuis over de oorlog die gevoerd werd in Nederlands-Indië die hij als burger meemaakte.
Deze week een aantal citaten over oorlog van mensen die het weten kunnen:

Ik ben na de oorlog geboren en wil dat graag zo houden.

Onbekend

Veronderstel nu eens dat ze een oorlog willen beginnen en dat er niemand komt opdagen...

A. Guthrie

Het doel van de oorlog is niet te sterven voor het vaderland, maar te zorgen dat de vijand voor het zijne sterft.

Patton

De geschiedenis is bezaaid met oorlogen waarvan iedereen wist dat ze niet zouden gebeuren.

E. Powell

Een vrouw protesteerde zeggende: "Natuurlijk was het een gerechtvaardigde oorlog. Mijn zoon viel er in."

K. Gibran

Hitler beloofde de Duitsers een Volkwagen indien ze de oorlog wonnen, ze hebben hem verloren en kregen hun Mercedes.

A. van Nerum

Stop de volgende oorlog!

Onbekend

Als de Nederlanders WOI ook hadden meegemaakt dan hadden ze nu zendtijd te kort.

K. Jacobs

De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog.

E.B. White


 

Ziekte hoort bij het leven.
De laatste tijd is er veel ophef over ziekte en alles dat er omheen speelt. Ziektekosten, ziek zijn en werk, ziekenhuisbudgetten, chronische ziektes en leefsituaties en ga zo maar door.
Ziek zijn hoort bij het leven, en ziek zijn kost geld. Voor de samenleving en voor de zieke. Dat is wat mij betreft geen reden om ziekte en zieken te "verasocialiseren", zoals de laatste tijd een beetje lijkt te gebeuren. Aan ziek worden kan niemand iets doen, het gebeurt gewoon.
Ik denk wel dat het steeds meer zo is dat mensen het niet meer accepteren dat ziekte bestaat, ze worden kwaad als ze ziek zijn. Dokters krijgen te maken met agressieve patiënten die hun ziekte niet accepteren, ziekenhuizen moeten veiligheidssystemen implementeren etc. Het zal wel een fase zijn in onze samenleving, de verwachting dat de wetenschap overal een antwoord op heeft, je leven kunnen voortleven zoals je wilt in de "vrijheid" waar je meent recht op te hebben etc. En dat is natuurlijk niet zo, we zijn als mens niet veel. We voelen het alleen wel zo...
Daarom deze week een aantal citaten over ziekte en ziekzijn, de verschijnelen die ons laten zien dat we máár mensen zijn en helemaal niéts meer dan dat.

Ziek zijn is één van de grootste genoegens in het leven, vooropgesteld dat men niet al te ziek is en niet hoeft te werken voor men genezen is.

S. Butler

Zoals een arts eens opmerkte: menigmaal kost de reparatie meer dan het hele voorwerp waard is.

Otto Weiss

Iedere zieke die genezen is houdt zich voor een dokter.

Ierland

Wie veel werk heeft wordt niet ziek.

Japan

Men verwijt zieken vaak egoïsme. Is egoïsme dan een voorrecht van gezonden?

Onbekend

Maak de doodskist klaar en de zieke zal niet sterven.

China

Ziekenhuis: plaats waar vrienden van de patiënt bijeenkomen om symptomen uit te wisselen.

V. Hegelin

Hij lijdt aan diabetes en spreekt over zijn ziekte als was hij eigenaar van een suikerplantage.

F. Francken

Naar bed gaan kan bijna de helft van je ziektes genezen, opstaan de andere helft.

R. Schaffer

Dezelfde ziekteverschijnselen binden mensen meer dan dezelfde overtuigingen.

C. Merz

Momenteel speelt angst een grote rol in het dagelijkse nieuws, en dus in het dagelijkse denken van veel mensen. Angst voor moslims, extremisten, inkomsten- en baanverlies, angst voor ziekte, voor statusverlies, voor de EU, angst om alleen te zijn of alleen te blijven en wat al niet meer.
Omdat angst tegenwoordig, en vroeger ook wel waarschijnlijk, deel uitmaakt van het dagelijkse denken van veel mensen maakt het dus ook deel uit van het dagelijkse handelen van veel mensen.
Donner die draconische maatregelen neemt waardoor wat maffe geloofsfanaatjes zich direct superbelangrijk voelen en waarschijnlijk nu écht aanslagen gaan proberen uit te voeren, mensen die honderden euro's per maand uitgeven aan een overdaad aan verzekeringen, kiezers die straks stemmen op op angst inspelende politieke partijen als Geert Wilders of de SP, mensen die dozen vitaminepillen per maand slikken, ouders die hun kinderen tot hun 12e jaar naar de school om de hoek blijven brengen met de auto, en ga zo maar door.
Angst van mensen is dus een makkelijk te exploiteren eigenschap voor veel politici en bedrijfstakken, als je de angst oproept en aanspreekt kun je snel je politieke of financiële profijt trekken! Dat het dagelijkse leven voor veel mensen daardoor een onaangenaam tintje krijgt zal de heren/dames profijttrekkers een worst wezen waarschijnlijk...
Daarom deze week een paar citaten over angst.


Het is uit angst dat de meesten ernaar verlangen gevreesd te zijn.

Ben Cami

Zonder bliksem slaat de boer geen kruis.

Rusland

Kruip in gevaarlijke tijden niet in je schulp. Daar vinden ze je het gemakkelijkst.

Stanislas Jerzy Lec

Angst en geluk zijn tweelingzusjes.

H. de Coninck

De hoeveelheid angst in je hart is juist zo groot als het gewicht van alles waar je nog aan gehecht bent.

Danneels

De drang naar bezit is ook een vorm van angst.

J. Greshoff

Misschien is wetenschap een poging tot onschadelijk maken van de oerangst.

Herman de Konick

Computers zijn niet meer weg te denken uit het leven. Het is voor veel mensen, zéker de generatie van na 1970, niet meer voor te stellen dat de samenleving zonder computers ooit normaal gedraaid heeft. Zelf kan ik me dat ook niet echt voorstellen moet ik zeggen, de pc is even normaal als voor de ouderen een telefoon, balpen, krant of televisie.
Af en toe kom je een jongere tegen die niet weet hoe met een pc om te gaan. Ik had dat op m'n werk een tijdje terug, een jongen van 29 die niet wist hoe een computer aan te zetten, nooit van Windows gehoord had etc. Héél raar! Dat heb ik hem toen allemaal maar aangeleerd, en nu heeft hij thuis internet.
Veel ouderen hebben moeten wennen aan de opkomst van de computer, en hadden door angst voor het onbekende en het "ingewikkelde" weerstand om te beginnen het gebruik van een pc aan te leren. Volgens mij begint dat nu ook te veranderen. M'n eigen moedertje emailt, internet en chat er op los tenminste! M'n vader doet er weer andere dingen mee, maar ze vinden het allebei heel leuk en ik heb het idee dat ze zich ook niet echt meer kunnen voorstellen hoe het is zonder zo'n ding.
Ik heb wel het idee dat internet een rare verslaving teweeg kan brengen. Er zijn mensen die langzaam zonder dat ze er zelf erg in hebben uren per dag achter internet zitten, en andere activiteiten loslaten daardoor. Net als met alles blijkbaar, met mate!
Hieronder wat uitspraken van mensen over computers, en aan de uitspraken te zien zijn ze gedaan door de oudere generatie.


Computers zijn nutteloos. Ze geven alleen maar antwoorden.

Picasso

Een computer kan alles, maar dat is dan ook alles.

Onbekend

De vraag of een computer kan denken is even irrelevant als de vraag of een onderzeeër kan zwemmen.

Dijkstra

Eén ding zal de computer nooit kunnen: van de apen afstammen.

P.Grijs

Laat een computer nooit merken dat je gehaast bent.

Lode Marley

Een computerprogramma doet wat je het opdraagt, nooit wat je wilt dat het doet.

Greer

Een computer doet wat je vraagt, niet wat je denkt dat je vraagt.

Onbekend

Ik zit nu 2 jaar en 11 maanden in de gemeenteraad. Dus dan ben ik een lokale politicus, een beginner. In zo'n kort tijdje zie je toch allerlei dingen gebeuren, en begin je langzaam te leren hoe het werkt. Wat dat betreft moet ik eerlijk zeggen dat een licht cynisme me af en toe bekruipt over politiek, en zéker over een aantal mensen dat politiek bedrijft. Ik maak me geen illusies dat het op landelijk niveau anders zal zijn dan op lokaal niveau, hooguit wat complexer.
Mocht ik weer een keer "politicus" af zijn, en dat kan volgend jaar met de verkiezingen natuurlijk al zo zijn, dan weet ik niet op wat of wie ik zélf zou moeten gaan stemmen de verkiezingen daarna... al is het natuurlijk ook zo dat politiek en de wijze waarop dat bedreven wordt gewoon des mensen is, en het blijkbaar zo zou kunnen zijn dat m'n eigen mensbeeld gewoonweg niet conform de realiteit is geweest. In dat geval is er geen "goed" of "slecht" etiket op te plakken, maar een "mens" etiket. Tenslotte wordt er overal zo politiek bedreven: binnen verenigingen, in bedrijven, en zelfs in de liefde! Het is zoals het is, en het gaat zoals het gaat.
Maar bovenstaand gevoel kan ook komen door de in [mijn ogen] oneindig hypocriete moraalridderij in de discussie van de afgelopen twee weken over het Indiëmonument. Ik moet ineens ook denken aan een uitspraak twee jaar geleden van een Oostenrijkse vrouwelijke minister: "In de politiek heb je geen vrienden, alleen belangen!"
Deze week heb ik een paar citaten van mensen uitgezocht over de politiek, en ik denk dat die mensen wijs genoeg waren om de politiek uit te beelden in die citaten.

Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.

Mahatma Gandhi

Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.

Samuel Taylor Coleridge

Haat is een politiek programma op zichzelf.

Herwig Hensen

Mislukking van de politieke vrijheid vernietigt alle andere vrijheden.

B. Malinowski

In de politiek gaat het vaak als met taal: een fout die door iedereen gemaakt wordt, wordt op den duur een regel.

André Malraux

Politieke macht komt uit de loop van een geweer.

Mao Tse Toeng

De oppositie bepaalt welke kant de politiek niet opgaat.

Walter Scheel

Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.

William Shakespeare

Een bepaald deel van de Nederlandse mensen heeft het tegenwoordig over normen en waarden. Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk nooit over nagedacht had voordat dit deel van de mensen er in de media over begon.
De waarden in het leven die als uitgangspunt dienen, en de normen qua omgang, gedrag etc. waarmee je die waarden vormgeeft waren eigenlijk al verankerd in m'n hoofd. En dat is uiteraard een kwestie van opvoeding, de mensen waar je mee omgaat, erfelijke belasting qua karakter en ga zo maar door.
Ik denk dat de opvoeding haar nut bewijst nadat een mens zo'n 25 jaar oud is geworden; vóór die tijd is een persoon onder invloed van hormonen als testosteron, het jong zijn en de wereld nog ontdekken en alles als nieuw ervaren, het een plaats verwerven en een vorm van aanzien en status bereiken, gewoonweg dus het jong zijn, niet in staat die opvoeding te gebruiken. Tussen het 14e en het 25e levensjaar lijkt het leven voor veel mensen één lange tijd van psychose te zijn onder invloed van verliefdheden en nieuwe belevenissen...
Na het 25e levensjaar komt het verstand langzaam, eerst in vlagen en dan langzaam permanenter, weer terug bij degenen die niet jammerlijk blijven hangen in de voorgaande 11 jaar. Ik denk zelf dat dán de opvoeding een rol gaat spelen in het gedrag van de mensen, hetzij als subtiele achterliggende sturing in "hoe het hoort", hetzij juist het omgekeerde door een persoonlijk ervaren voorbeeld van hoe het absoluut niét moet. En uiteindelijk komt het voor het grootste deel van de mensen allemaal wel weer goed.
Maar omdat ik geen psycholoog ben maar gewoon een mannetje uit Enkhuizen dat op een website schrijft, hier een aantal citaten over opvoeding door mensen die het vast wel beter weten:

We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open.

H. Edwards

Op het ogenblik dat je je geduld verliest, houdt de pedagogie op en begint de opvoeding.

J. Deloof

Schreeuwen tegen kinderen is net zoiets als proberen te besturen met uw claxon.

T.W.

Het moeilijke aan opvoeden van kinderen is dat je ze eerst moet leren spreken en hen daarna leren te zwijgen.

Onbekend

Opvoeding is dat wat je in staat stelt een knap meisje te beschrijven zonder je handen te gebruiken.

Salak

Modern ouderschap: Ouders voeden tegenwoordig nog nauwelijks op. Ze financieren ze.

Onbekend

Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen.

A. Mitscherlich

Iedereen ontvangt twee opvoedingen: één, die hij van anderen krijgt, en een belangrijkere, die hij zichzelf geeft.

Edward Gibbon


 

Een collega van me loopt sinds anderhalve week met vreemde, wijd-opengesperde ogen door het bedrijf. In die ogen ligt een permanente blik van paniek, tevergeefs zoeken en een lichte wanhoop. Z'n onderlip hangt van ochtend tot middag ononderbroken in een anderhalve centimeter lagere stand dan normaal en is dwaas licht glimmend-vochtig.
Al met al geeft dit min of meer de indruk van een vorm van waanzin, en dat is het waarschijnlijk ook wel. Althans, zo kan het benoemd worden denk ik. Deze collega is namelijk gestopt met roken, en het gebrek aan nicotine heeft op hem een meer dan gemiddeld geestelijk, en naar ik hoor dus ook lichamelijk, effect! Wonderbaarlijk, verontrustend en alarmerend!
Het punt is namelijk dat ik toevallig een week terug een naar omstandigheden redelijk vast te noemen vorm van besluit heb genomen om per 1 april een poging te doen te stoppen met roken...

Nu heb ik eerder dat soort pogingen gedaan, dus ik ben bekend met de effecten die het op mezelf heeft. Mijn pogingen duren doorgaans zo tussen de één en twee jaar, en dan rook ik ineens weer. Ik heb alle keren versteld gestaan van het effect dat het niet meer roken véle weken had op m'n denken en het lichamelijk functioneren... (en degenen om me heen stonden alle keren versteld van het weer beginnen na zo'n tijd niet roken).
Blijkbaar vormen het stelsel "stofwisseling - nicotine" in mijn lichaam een uitgekiend, in balans zijnd geheel. Dus de plotselinge afwezigheid van nicotine is écht wékenlang desastreus voor m'n denken. Ik kan rustig stellen dat het bewustzijnsniveau de eerste weken een fase in de evolutie terug gaat tot het bewustzijnsstadium dat onze voorouders de amoebes hadden... Verdwaasd, niet in staat zijnde enige zinnige gedachte vast te houden, loop ik rond. Onbewust van vrijwel alles om me heen. Een krant lezen is onmogelijk. Het concentratiegebrek houdt m'n blik vast op een alinea zonder het besef van de inhoud van zo'n stuk, áls ik al besef dat ik naar een alinea kijk. Gesprekken gaan langs me heen, het IQ daalt tot onpeilbare dieptes...
Ik moet niet dénken aan de raadsvergadering van 5 april! Als ik al kan denken tegen die tijd... Maar om nooit meer te proberen om met roken te stoppen omdat de raadsvergadering dan een keer voor driekwart langs me heen gaat is toch ook absurd! Dilemma!
Ik denk dat bovenstaande toestand rustig omschreven kan worden als een vorm van tijdelijke, obsessieve waanzin. Wat me trouwens doet denken aan een boek dat ik ooit gelezen heb: Verhalen van alledaagse waanzin, door Charles Bukowski. Vrij gruwelijk boek als je beseft dat dat inderdaad over alledaagse waanzin gaat!
Maar deze week dus maar een paar citaten van mensen over waanzin, of citaten waar waanzin in voorkomt als item:

Mensen die alleen zijn demonstreren meestal hoe dun het wandje is dat ons van de waanzin scheidt, trekken veldheersbekken in de spiegel, laten hun dagdromen even buiten spelen.

Simon Carmiggelt

Een man die zou verwachten dat hij in een jaar tijds kreeften kan leren vliegen noemt men waanzinnig. Maar een man die denkt dat hij mensen in engelen kan veranderen door ze naar de stembus te laten gaan, heet een hervormer en blijft op vrije voeten.

Finlay P. Dunne

Geen groot genie zonder een scheut waanzin.

Seneca

De idee van Freud: in de waanzin is het slot niet verwoest, alleen veranderd; de oude sleutel kan het niet openmaken, maar een sleutel van een andere vorm zou het wel kunnen.

Ludwig Wittgenstein

Militairisme is geen hoogmoedswaanzin van de militair, maar een indicatie voor de zwakte van een burgermaatschappij.

R. Seligmann

Om zichzelf in stand te houden verzint de burgerlijke maatschappij diverse vormen van waanzin.

David Cooper


 

Als je mensen leert kennen dan leer je dus die mensen kennen. Het is in mijn ogen vaak hoogst verbazingwekkend dat aan die mensen dan ook nog een familie blijkt te plakken. Het is natuurlijk niet raar, maar ik persoonlijk sta er in eerste en tweede instantie eigenlijk nooit bij stil. Daarna begint de gruwel...
Zoiets beleef je het meest intensief als je door middel van een nieuwe verliefdheid op een gegeven moment te maken krijgt met de familie van degene die de nieuwe verliefdheid of partner is. De broers, zussen, ouders van die persoon; en dan later vaak ook nog allerlei ooms en tantes, neven en nichten... Al dat soort mensen die je in die eerste en tweede instantie eigenlijk totaal niet kunt associëren met je nieuwe verliefdheid of partner. Je doet uiteraard je best die mensen leuk en aardig te vinden, en je formuleert af en toe in je verliefde geestestoestand wat positieve uitspraken over populaire ooms die je diep in je hart grote blaaskaken vindt... Het is heel naar allemaal, maar het gaat nu eenmaal zo.

Uiteraard hebben anderen dat weer met jouw familie. Ik hoorde laatst nog van iemand die zich niet kon voorstellen dat ik broers had, en ouders en dat soort mensen. Nu heb ik persoonlijk geen familie die bijzonder familieziek is, het gaat allemaal wat losjes en de contacten zijn bepaald niet frequent. Persoonlijk vind ik dat wel OK eigenlijk, maar anderen doen dat weer anders. Ik zelf heb eerlijk gezegd geen idee hoe m'n neven en nichten er uitzien, die zie ik al jaren niet meer. Gewoon omdat het zo gaat. Het zelf uitmaken van met wie je omgaat vind ik persoonlijk van veel groter belang dan allerlei familieverplichtingen...
Maar over familie is in de loop der eeuwen al veel gezegd en geschreven geloof ik, en een paar uitspraken van mensen over familie heb ik hier onder neergezet.


Vreemd, dat je alleen familie bezit om ze te ontmoeten bij sterfbedden en begrafenissen.

Louis Paul Boon

In iedere familie, die niet je eigen is, stik je. In je eigen familie stik je ook, maar merk je het niet.

Elias Canetti

Vrouwen bestrijden in haar kinderen met bijzondere ijver de gebreken van haar echtgenoot en van diens familie.

Carmen Sylvia

Toen God op de zesde dag alles bekeek wat hij had gemaakt, zag hij dat het goed was. De familie was er dan ook nog niet.

Kurt Tucholsky

Het verlangen van de mensheid naar het paradijs kan voornamelijk worden opgevat als de vurige wens, tenminste een keer zonder familie te kunnen leven.

Kurt Tucholsky

Ik ken mensen die in hun familiekring Europese beroemdheden zijn.

Otto Weiss

Met de familie kom je nooit klaar; dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat de ziekte haar tekens na.

Jean-Paul Sartre

Eén april ben ik begonnen met een poging tot stoppen met roken. Dat is héél wat, nicotine is een stof die bij afwezigheid veel teweegbrengt in je lichaam als je er wél aan verslaafd bent!
Vorige pogingen (van doorgaans 1 tot 2 jaar per keer) hebben mij geleerd dat je de eerste weken volledig van de kaart kunt zijn, in die zin dat je concentratievermogen volledig in elkaar stort, je denkvermogen praktisch afwezig is en je humeur op een dieptepunt functioneert! Maar dit is een kwestie die hooguit drie weken duurt, en Jos en Harry mogen leuk praten in de raad van 5 april. M'n lichaam is dan op het toppunt van ontwenning denk ik.
Daarna begint een jaar lang een niet-tegen-te-houden vervetting... dat is lastig als je van jezelf niet zo bent. De langzaam groeiende confrontatie met broeken die zo strak gaan zitten dat je uiteindelijk maar met de bovenste knoop los gaat lopen, je broek hangend op een snel aangeschafte broekriem; ribbels op plekken waarvan je je nooit van het bestaan bewust bent geweest; scheerapparaten die ín je blubberkin geduwd kunnen worden tijdens het scheren in plaats van dat ze óver je huid glijden...
Tja, allemaal redenen om in ieder geval een pak shag in reserve te houden! Minstens die vervetting dan. Ik heb een keer twee jaar niet gerookt. Om blubberende vervetting tegen te gaan ben ik toen 4 keer per week 10 km gaan hardlopen, met daarna anderhalf uur lang fitnessoefeningen. Dat is dus 40 km in de week hardlopen en 6 uur trainen, véél! Het eten halveren, overal op letten en er een leefwijze op na houden die totaal niet bij je past! En nóg werd ik vetter.... Ongelooflijk! Maar na een jaar ging dat effect van vervetting binnen twee maanden spontaan weg. Er is dus hoop voor met-roken-stoppers, als je jezelf maar niet volstopt vóór die tijd denk ik. Al zal ik zelf nu niet meer zo overdreven gaan "bewegen", de leeftijd noopt tot voorzichtig zijn wat dat betreft. Dat is al vanaf je dertigste heb ik gelezen, onwaarschijnlijk eigenlijk.
Op internet kwam ik een pagina tegen met wat uitspraken over tabak en roken van verschillende personen uit verschillende tijden. Er werd al vroeg behoorlijk negatief over gedacht door sommigen las ik, om dezelfde redenen waar nu ook mensen het over hebben. In 16-zoveel al door een koning die stank, longen, neus etc al opnoemde! Maar ja, een peuk blijft lekker, en m'n vriendin die per eind april op de Vette Knol gaat wonen heeft me gesmeekt om te wachten met de stoppoging tot 1 mei, gezien de abominabele effecten op humeur en gedrag die dat stoppen op me hebben. En da's wél een kans om de ellende nog een maandje uit te stellen, tot bijvoorbeeld ná Koninginnedag in Amsterdam...


Roken is een gewoonte walgelijk voor het oog, lastig voor de neus, schadelijk voor het brein, gevaarlijk voor de longen, en waarvan de zwarte, stinkende damp het meest lijkt op de afschuwelijke Stygische rook van de afgrond die bodemloos is


Koning Jacobus I van Engeland in A Counterblaste to Tobacco (1604).

Wat onveilig vrijen is voor het seksuele verkeer, alcohol voor het wegverkeer, is tabak voor het sociale verkeer!

Ik heb heel mijn leven ondervonden, dat stoppen met meeroken veel moeilijker is dan stoppen met roken!

Op naar de tabaksvrije eeuw!

Eertijds werd in slaven gehandeld, tegenwoordig in verslaving.


Zelf roken wij die troep niet, die verkopen wij alleen. Het recht om te roken behouden wij voor aan de jongeren, de arme - , en de domme mensen
 

directeur R.J. Reynolds.


In zijn "Verhandeling over Ziekte," zegt Prout over tabak: "Alhoewel ongetwijfeld een van de kwaadste vergiften in de natuur, is het toch fascinerend dat de mensheid ieder mogelijk middel zoekt om verzekerd te zijn van zijn bedwelmende en fnuikende invloed van dit verderfelijke onkruid. De ernstige gevolgen voor de spijsvertering van het veelvuldig gebruiken van snuif zijn overbekend; en ik heb gevallen gezien met fatale afloop wegens kwaadaardige ziekten van maag en lever. Rationeel gesproken, zou een stof, die zo schadelijk voor de gezondheid is, en die zo weerzinwekkend is in zijn manier van gebruik, onmiddellijk algeheel verboden worden."


(geciteerd in "150 years ago", Scientific American, januari 1999)

Tabak - moeder van alle drugs

Niet-roken betekent: twee handen vrij hebben voor de fijne dingen van het leven!


Bovendien is nicotine verslavend. Wij zijn dus bezig handel te drijven in een verslavend middel


Addison Yeaman, algemeen raadsman voor Brown & Williamson, 1963.

Een gidsje met rookvrije restaurants is net zoiets als een gidsje met supermarkten waar je NIET verkracht wordt!

Men zou eens van het woord "niet-roker" af moeten; dat klinkt alsof roken de norm is! We hebben het toch ook niet over "niet-zelfmoordenaars" of "niet-misdadigers?"


 

Ik heb altijd enorme bewondering gehad voor taalkunstenaars. Niet zozeer voor dichters die kunstig doen, maar voor degenen die taal communicatief kunstig gebruiken. Door die kunstige communicatie weten die personen in één zin meer dan één heel verhaal volledig uit te drukken, en dat vind ik hartstikke knap!
In de praktijk hoorde ik indertijd Jaap Lok zoiets nog wel eens doen in de gemeenteraad toen hij daar nog lid van was. Mooie zinsbuigingen, prachtige woordspelingen, dubbele betekenissen... héél leuk! De huidige raadsleden, inclusief mezelf, zijn meer van het directe, soms wat botte communicatieve type (niet helemáál allemaal, maar ik heb vandaag geen zin om iemand eens lekker over het paard te tillen ). Dat soort communicatie is wel duidelijk natuurlijk, maar niet zo spannend om te horen. Helemaal niet als het óók nog eens flink droog in allerlei ambtelijke termen en zanderige bewoordingen gebracht wordt! Soms voel ik gewoon dat iedereen langzaam in slaap kachelt bij raadsleden die zo praten, je ziet oogleden langzaam de pupilgrens naderen dan. Al is pure actietaal óók weer irritant soms, dan is het net of een persoon z'n hele leven boos is op alles buiten zichzelf...
Maar om een paar voorbeelden te kunnen laten zien ben ik op zoek gegaan op internet naar communicatieve taalkunst, en dan kom je toch bij Marten Toonder uit. Waarschijnlijk kent iedereen z'n creaties heer Olivier Bommel, diens bediende Joost en vriend Tom Poes wel. En dus ook de personages er omheen. Over/van deze lieden heb ik wat citaten naar deze site overgezet. Uiteraard allemaal enigszins verband houdend met politiek, ambtenarij, overheid en media, zoals het een politiek getinte site betaamt!

De heer Dorknoper liet intussen de papieren in de gleuf glijden,
die naar de ambtelijke molen voerde.
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder
 


'Wij ambtenaren zijn dikwijls zo kwetsbaar omdat het publiek afwijzend tegenover ons staat.'
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

Ze regelden de belastingen, de gemeentezaken en allerlei dingen
die anders door ambtenaren en andere computers gedaan werden
.
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

Op zijn kantoor in Rommeldam zat de ambtenaar eerste klasse
die middag beleefdheden uit een ambtelijk schrijven te verwijderen,
toen de burgemeester haastig binnenkwam.
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

'Dat kan,' gaf hij toe. 'Een dergelijke zaak is niet eenvoudig,
maar wanneer we de nodige formaliteiten in acht nemen, is het niet onmogelijk.
Kijk; u moet deze formulieren invullen in drievoud.
En na voldoening van de verschuldigde leges en zegelkosten kunnen we aan het werk gaan.
Wij, ambtenaren, zijn werkelijk de kwaadsten niet.
Met het een en ander zal een korte tijd gemoeid zijn.
een maandje of drie, schat ik.'
Ambtenaar eerste klasse Dorknoper in De andere wereld van Marten Toonder, blz. 31, uit Ook dat nog, blz. 109

 

'Ik kom hier voor de belastingen.
Die willen nu eenmaal precies weten wat ik heb.
Ik niet, hoor.
Als er maar genoeg is, kan het mij niet schelen.'
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

Argus haalde de schouders op.
Als goed krantenman had hij geleerd dat het niet geeft wat men schrijft,
zolang men maar schrijft.

Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

'Wanneer men maar zorgt, dat de papieren in orde zijn,
staat de overheid een ruime mate van vreedzaam zitten toe.'
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

'Recht is iets kroms dat verbogen is,' hernam Super na een korte pauze.
'En daar heb ik verstand van, als
zakenman zijnde.'
Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder

 

Mijn horloge is blijven staan omdat ik het niet opgewonden heb voordat ik ging slapen,
omdat ik niet ben gaan slapen.
Hoe kan ik op zo'n manier mijn overuren bijhouden?

Dorknoper in: Marten Toonder, De grote onthaler

 

De laatste tijd zijn twee collectivistische denkwijzen weer volop in het nieuws en de actualiteit, namelijk religie in de vorm van de fundamentalistische islam  en de vorm van oprukkend streng christendom (bijvoorbeeld Bush); en het conservatief-socialistische denken  in de politiek dat terrein lijkt te winnen, ook al zijn de rechts-liberalen aan de macht (politiek-religie, conservatief-socialisme en rechts-liberalisme zijn alledrie niét mijn manier van denken…).
Beide collectivistische denkwijzes leggen mensen op een dwingende manier op wat "goed" en "slecht" denken is, en zijn in hun literatuur en publieke uitingen zéér intolerant naar andersdenkenden. Dat hebben deze conservatieve denkrichtingen in de praktijk laten zien in landen waar ze het voor het zeggen hebben (gehad). De persoonlijke vrijheid is in dat soort landen tot het uiterst beperkt (geweest)! Neem als uitersten bijvoorbeeld Iran, Saoedi-Arabië of Europa in het nabije verleden, en neem het voormalige Oostblok als conservatief-socialistische variant van dat gedwongen collectivisme.

Ik persoonlijk hou daar helemaal niet van. Bovenstaande denkrichtingen hebben gegrossierd in vrijheidsbeperkende maatregelen op het gebied van meningsuiting, handelen, beroepskeuze, politieke keuzes en politieke uitingen, en leven in het algemeen. Ondanks de officiële leergangen die menselijkheid en humaniteit, gelijkheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en vrijheid van de individu prediken!

Persoonlijk sta ik achter een individuele vrijheid van handelen en denken, binnen de grenzen van waar geen schade toegebracht wordt aan anderen. Dat kan op verschillende manieren ingevuld worden, en voor mij houdt dat het links-liberale denken in. Oftewel (nogmaals) de gegarandeerde vrijheid van handelen, ondernemen, studeren, meningsuiting in al z’n vormen, politiek activisme en ga zo maar door. En dat tesamen met een faciliterende overheid op diverse gebieden. Maar dat heb ik op deze site al onder “Uitgangspunten” deels beschreven.
Vrijheid garandeert dat mensen zich kunnen ontplooien als ze dat willen. Vrije keuzes in het leven garanderen diversiteit in een samenleving, en ondersteunen de creativiteit en ondernemingslust die een economie laten draaien, en dus de financiële basis leveren voor een laagdrempelig zorgsysteem/onderwijs/sociaal stelsel voor iedereen.
De collectivistische systemen hebben tot dusverre altijd uiteindelijk het loodje gelegd…

Deze week een aantal citaten vanuit verschillende richtingen over collectivisme in z’n verschillende vormen.


Kort na God is ook het socialisme overleden
.

Willem Drees

 

Er is het socialisme dat een eind maak aan armoede,
onwetendheid, prostitutie, belastingwetten, een wrekende justitie,
ongelijkheid die in tegenspraak is met het recht of met de natuur,
alle knellende banden, van het onontbindbare huwelijk tot de onherroepelijke straf.
Dát socialisme vernietigt de samenleving niet;
het geeft haar een ander gezicht.

Victor Hugo, 1848

 

Het socialisme is een reactionaire middenstandspartij geworden.

Rudy Kousbroek, 1954

 

Het Duitse nationaal socialisme was precies wat de term aangeeft; socialisme op basis van nationale eenheid in plaats van klassenstrijd. De vijanden van de fascisten en nazi’s waren in de eerste plaats liberalen, kapitalisten en internationalisten. Dat ze het hardst vochten met marxisten was omdat die zich op hetzelfde electoraat richtten. Kapitalisme en liberalisme waren op dat moment al bijna irrelevant geworden. Marxisten waren volgens de nazi’s ook geen echte volkse socialisten, maar materialistische Joodse internationalisten.

 

Peter Verkooijen

 

De concentratiekampen van de Nazi's en communisten konden ontstaan doordat in de collectivistische wereld individuen niet meer zijn dan middelen die zonder beperking kunnen worden gebruikt voor doeleinden die uiteindelijk bepaald worden door enkele individuen die de macht hebben in de staat. Dat is de kern van ieder collectivistisch systeem. De tragiek is dat dit wezenskenmerk van het collectivisme heden ten dage nog steeds niet algemeen wordt begrepen of onderkend. Velen onder ons zien het collectivisme, vooral in de socialistische variant, nog altijd als een behartenswaardig ideaal. We mogen misschien hebben afgerekend met de totalitaire leiders van de 20e eeuw, hun 19e-eeuwse idealen zijn nog steeds een vast onderdeel van onze intellectuele bagage. Daarom zijn we wel in staat om onder ogen te zien dat Hitler en Stalin boeven waren, maar willen we niet weten dat zij tegelijkertijd óók oprechte idealisten waren, en dat het hun idealisme was dat hen aan de macht bracht en hun misdaden zo omvangrijk kon maken.

 

Karel Beckman

 

Mensen die vasthouden aan het monopolie van de moraal die uitgaat van de collectiviteit, een Führer of een heilige tekst kunnen elk moreel dilemma uit de weg gaan. De gelovige of volgeling wordt dan immers niet verplicht te kiezen tussen goed en kwaad. Hij kan vluchten in onwetendheid, onverschilligheid of superioriteit waartoe de hem (zelf) opgelegde moraal de kans biedt.

 

Dirk Verhofstadt

 

De inherente ondeugd van kapitalisme is de ongelijke verdeling van zegeningen, de inherente deugd van socialisme is de gelijke verdeling van ellende.

 

Winston Churchill

 

Terwijl het grootste deel van de wetenschappelijke en intellectuele elite is vertrokken naar de Verenigde Staten en andere geavanceerde economieën, is het onvermogen om te hervormen nog nooit zo groot geweest. Waar is het misgegaan? Eenvoudig gezegd is de Europese politieke agenda gegijzeld door pressiegroepen. Deze pr-machines bestaan uit professionele activisten die iedere hervormingsgezinde leider aanvallen als een adjudant van het kapitalisme zonder sociaal of ecologisch geweten. Vakbonden hebben een geïnstitutionaliseerde positie als gesprekspartners van Europese regeringen en werkgeversorganisaties. Ze zeggen te spreken voor werkende mensen, maar hun ledenaantallen lopen terug, en hun vermogen tot het sluiten van verstandige akkoorden wordt geblokkeerd door hun struisvogelachtige kijk op de wereld.

 

Ann Mettler

 

Links Nederland is de belangenbehartiger van de moslims geworden, en het is dan ook belachelijk dat de linkse politieke partijen zich nog 'progressief' noemen. Er is immers niets progressiefs aan de islam. Het is een achterlijke politiek-religieuze ideologie die bestrijding verdient.

 

Richard Poels

 

De jaarlijkse subsidiestroom in de richting van Beatrix en haar familie bedraagt 75 miljoen gulden; een opmerkelijke vorm van herverdelingspolitiek, waarbij de minimumlonen gedwongen wordt een van de rijkste families ter wereld te subsidiëren. Deze jaarlijkse miljoenenuitkering komt boven op het miljardenvermogen dat de sociaal bewogen Oranje-familie in de loop der jaren in samenwerking met de belastingdienst aan de minder bedeelde medemens heeft weten te ontfutselen.


Bart Croughs


Soms vraag ik me wel eens af of er een God bestaat, en zo ja, wat dat dan in zou moeten houden.
Een gelovig persoon tegen wie ik me nogal sceptisch had uitgelaten over zijn geloof vroeg me of ik het dan niet raar vond dat er altijd al een vorm van Godsbewustzijn geweest was in de mensheid, door alle culturen en tijden heen. Dat dat toch ergens op zou moeten duiden. Maar dat vind ik een onzinnig argument voor het aantonen van het bestaan van een God. Tenslotte heeft de mensheid tot nog niet zo lang terug óók altijd gezegd dat de aarde plat was, terwijl die aarde al die tijd toch écht rond was. Iets dat altijd gezegd is geweest door de mensen hoeft niet bepaald waarheid te bevatten in mijn ogen... het is niet meer dan iets dat altijd gezegd is geweest.
Wat ik me in ieder geval niet kan voorstellen is dat een eventuele God gebonden zou zijn aan de regels van de menselijke interpretaties van goed en kwaad. Een God die het enorme, gigantische, complexe heelal heeft geschapen, met al die natuurwetten, elementaire deeltjes en subdeeltjes, energiesoorten, golven en ga zo maar door, die is niet gebonden aan wat een meneer op dit planeetje zegt dat wel of niet goed is. Dus niet gebonden aan interpretaties van pastoors, dominees, imams, rabbijnen, priesters etc die die interpretaties als waarheden zijnde aan allerlei soorten gelovige mensen vertellen.
Maar uiteraard is het niet noodzakelijkerwijze nodig dat er een God bestaat. Het heelal in al z'n complexe oneindigheid kan gewoon ontstaan zijn uit iets anders, en het feit dat wij mensen dat andere niet begrijpen wil niet zeggen dat het niet gewoon een natuurkundig verklaarbaar iets is. Alleen voor ons (nog) niet te verklaren. Wat dat betreft wordt de schepping steeds kleiner doordat de wetenschap groter wordt. Steeds meer wordt verklaard zonder dat er allerlei bovennatuurlijke krachten in het leven geroepen worden in een poging tot begrip van de leefomgeving en alles daarbuiten.

Maar deze week een aantal citaten met als middelpunt het fenomeen God vanuit verschillende visies:

 

Wat gij niet kent of begrijpt, noemt gij God, en zodra gij het die naam gegeven hebt, wordt gij er bang voor.

 

Herwig Hensen

 

Er bestaat een boek: 'Het gezicht van God na Auschwitz'. Dat gezicht moet de moeite waard zijn geweest.

 

Willem Frederik Hermans

 

Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk.

 

Karl Marx

 

Mensen die niet meer in God geloven, geloven niet in niets maar in alles. Als je je hoofd vrijmaakt, als je niet meer vastzit aan dat ene idee, kun je alles wat je wilt.

 

Ethel Portnoy

 

God woont ook in de tijger, maar dat is geen reden om de tijger te omhelzen.

 

Ramakrishna

 

Als u wilt weten hoe God over geld denkt, moet u naar de mensen kijken aan wie Hij het geeft.

 

Jonathan Swift

 

Ik begrijp niet hoe het komt dat godsdienstige mensen aan God nooit gezond verstand toeschrijven.

 

William Somerset Maugham

 

Sommigen zijn zo vol van God, dat zij geen plaats meer hebben voor een ander.

 

Hugo Olaerts

 

God zou net zo moeten walgen van vroomheid, als een mens die zich respecteert van vleierij.

 

Karl Peltzer

Omdat we tegenwoordig in een samenleving leven waarin we het ten opzichte van bijna alle voorgaande eeuwen in het bestaan van de mensheid materieel bijzonder goed hebben, zijn mensen minder afhankelijk van elkaar geworden. Daardoor is er minder noodzaak om met mensen om te gaan, en dus een grotere individualisering. Dit is door verschillende regeringen achter elkaar die we gehad hebben, de paarse kabinetten van PvdA, VVD en D'66, gepromoot en vorm gegeven.
Helaas betekent individualisering dus ook een meer constant met je eigen zaken bezig zijn, en dus minder oog krijgen voor de eventuele belangen van de medemens. Niet dat dat bewust gedaan wordt, maar het is een onvermijdelijk effect van dat proces. Men is bezig zijn/haar leven vorm te geven, en daar gaat alle tijd in zitten. Mensen die wél afhankelijk geworden zijn van andere mensen vallen daardoor buiten de menselijke aandachtsboot. Bijvoorbeeld alleenstaande hoogbejaarden, gehandicapten, mensen die door omstandigheden geen geld hebben om aan sociale contacten te kunnen doen (een kop koffie is dus wérkelijk voor steeds meer mensen in de huidige samenleving een duur iets...!), mensen die in een vreemde omgeving komen te wonen waar een "vreemden motte we hier niet!"mentaliteit heerst (sommige steden, sommige dorpen).
Dan ontstaat er bij mensen eenzaamheid. Het begint met alleen zijn, wat erg plezierig kan zijn voor mensen die een hectisch leven leiden. Maar als het iets is dat de enige optie is in dit leven dan wordt het op een gegeven moment toch een triest iets. De mens is nu eenmaal een sociaal dier, oftewel een groepsdier, hoe onafhankelijk van anderen we onszelf ook willen laten schijnen! Het is tenslotte nog steeds zo dat eigenschappen die je hebt bezien worden ten opzichte van die van anderen: je kunt goed hardlopen of niet, je kunt goed schilderen of niet, je bent een rekenwonder of niet. Allemaal relatief t.o.v. andere mensen.
Die eenzaamheid wordt wél onderkend door steeds meer mensen en instanties, doch er wordt eigenlijk niet echt iets mee gedaan. Het wekt weerstand bij mensen, de eenzaamheid van anderen willen veel mensen niet mee geconfronteerd worden. Ik moet zeggen dat ik dat niet kan verklaren, maar ik weet wél dat dat zo is. Petra Kiss en ik hebben het verschijnsel bij de behandeling van de ouderennota specifiek genoemd.
Deze week wat citaten over eenzaamheid door verschillende mensen uit verschillende tijden:

Eén van de vele vormen van eenzaamheid is een herinnering hebben en er niet over kunnen praten.

Brigitte Bardot

Ik ben graag alleen. Werkelijk eenzaam voel ik me slechts in gezelschap.

Marc Callewaert

Eenzaamheid zou een ideale situatie zijn als men de mensen kon uitzoeken die men mijdt.

Karl Kraus

Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft.

Friedrich Nietzsche

Wij hebben veel te danken aan al diegenen die ons door de beklemming van hun aanwezigheid, geleerd hebben van eenzaamheid te genieten.

Pierre Reverdy

Op dit ogenblik moet hij de absolute eenzaamheid hebben gevoeld, die misschien de vreselijkste bewuste ervaring is van de mens voor hij sterft.

Paul de Wispelaere


Enige tijd geleden zei een toenmalige medewerker in het bedrijf waar ik werk tegen me dat het erg fijn zou zijn als medewerkster (*) een langzame pijnlijke dood zou sterven. Er kwam nog een verhaal bij over het onderwerp, met allerlei vreemde details.

Nu hoor ik wel meer vreemde verhalen van mensen, en op één of andere manier blijf ik me verbazen over die verhalen. Dit verhaal paste wel in die lijn. Het verbazende van dit verhaal was voor mij dan ook niet zozeer datgene wát de medewerker zei, doch de wijze waaróp hij het zei. Het ging duidelijk om een écht haatgevoel.

Als ik aan haat denk, dan denk ik aan een “heet” of "brandend" haatgevoel, of aan een “kille” haat. Maar de normaliteit van toonzetting waarop deze persoon z’n haat verwoordde had niets met “heet”, “brandend” of “kil” te maken, het was een doodgewone mededeling. Zo effies tussen neus en lippen door, zonder waarneembare emotie. Maar wél pure werkelijke haat. Heel gek.

 

Het viel me op doordat ik dat al een keer eerder meegemaakt had. Enige tijd terug had ik op deze site een [verhaal] over een meisje dat een tijdje bij me inwoonde. Met dat meisje kon ik enorm lachen, en we hadden veel lol. Toch merkte ik dat ze vreemd was, buiten hetgene om wat ik in het verhaal al meldde. Op één of andere manier merkte ik dat ze een vorm van haatgevoel naar me had die anders was dan een “brandende” of “kille” haat. Het leek meer op een soort “objectieve” haat, zonder heftige emotie of iets van dien aard. Een haat waarmee te leven valt, en die niet belemmert in doen en laten naar de gehate persoon. Omdat ik het uiteindelijk tóch uit nieuwsgierigheid wilde weten vroeg ik het haar, en ze antwoordde dus inderdaad bevestigend op die vraag. Héél boeiend vond ik dat! En het gekke is dat ik nog steeds eigenlijk niet weet hoé ik het waarnam, alleen dát ik het waarnam…

In ieder geval, na die bevestiging over die “objectieve haat” zijn we naar café De Slof gegaan en hebben daar een gezellige avond gehad en veel gelachen.

Maar omdat haat zo’n intrigerend onderwerp is, deze week citaten waarin haat voorkomt:


 

Haat komt uit het hart, verachting uit het hoofd; en geen van beide gevoelens hebben wij geheel in onze macht.

 

A. Schopenhauer

 

Men haat wat men heeft, en men bemint wat men niet heeft.

 

Voltaire

 

De haat van één mens voor een ander is voldoende om allengs de hele wereld aan te tasten.

 

Jean-Paul Sartre

 

Je haat niemand zolang je hem nog geringschat, maar pas als je hem gelijk of hoger schat.

 

Friedrich Nietzsche

 

Haat tegen mensen gaat meestal gekleed in woorden van liefde voor mensen.

 

Rutger Kopland

 

Geen ogen zien zo scherp als de ogen van de haat.

 

George Stillman Hillard

 

De afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkenden.

 

Jan Greshoff

 

Het is beter gehaat te worden voor wat je bent, dan bemind voor wat je niet bent.

 

André Gide

 

Van vrees tot haat is een korte weg.

 

Giambattista Casti

 

Een tijdje terug met het opruimen van m'n zolder vond ik papiertjes met gedichten die ik ooit had geschreven. Gezien het feit dat ik mezelf het etiket van ietwat macho cultuurbarbaar heb opgeplakt was ik vrij verbaasd die gedichtjes te vinden. Toen ik ze las kreeg ik ook nog eens af en toe blosjes van jaren uitgestelde schaamte...
Uiteraard waren er gedichten in verliefdheid geschreven. Die gaven, naast mooie herinneringen, de genoemde blosjes. En wat andere dingen die ik ooit door m'n geest had zien gaan. Ik denk dat de meeste mensen wel eens in wat voor een bui dan ook rijmsels hebben gemaakt, naast dan de jaarlijkse sinterklaasgedichten die een meerderheid van de Nederlanders maakt. Verliefdheid, liefdesverdriet, puberteit, een periode van lage rationaliteit en verhoogde andere soort -teit; allemaal redenen om gedichten te maken voor veel mensen. Maar ook genialiteit in sommige opzichten, of een andere hoek van waaruit de wereld gezien wordt of vertaald wordt schept gedichten vanuit een mens.

Wat ik me óók nog heel goed herinner is dat ik op de middelbare school de interpretaties van gedichten door leraren Nederlands als waarheden moest aanvaarden om een goed cijfer te behalen. Bij alle leraren die ik gehad heb was dat zo, en sinds die tijd heb ik weinig respect voor dit soort zelfbenoemde platvloerse taalkunstdespoten! Buiten dan dat ze de scholieren Nederlands als taal leren... Eén van de trauma's gaat over groene slablaadjes in september, wat een gezever!

Deze week dus een aantal citaten over dichters. Enkele zijn wat cynischer gesteld dan dat ikzelf over dichtkunst denk, dus ze zijn niet helemaal uitgekozen naar eigen visie. Al zit overal wat waarheid in...

 

De ware dichter is hij die inspiratie krijgt terwijl hij het vers maakt.

 

Alain

 

De ergste tragedie voor een dichter is bewonderd te worden door verkeerd begrepen te worden.

 

Jean Cocteau

 

Onvolwassen dichters imiteren. Volwassen dichters stelen.

 

Thomas S. Elliot

 

Dichters bedoelen wat ze zeggen, zelfs wanneer ze niet zeggen wat ze bedoelen.

 

H.W. Garrot

 

Vroeger zweefden de dichters, nu zweten ze alleen maar.

 

Lucebert

 

Een dichter die geen genie is, is een idioot.

 

Mao Tse Toeng

 

Een mislukt dichter wordt vaak een nijdig criticus. Slappe wijn geeft goede azijn.

 

Shenstone

 

We moeten met fijn gevoel en met heilige overtuiging geloven in wat de dichter per ongeluk heeft gezegd.

 

Nico Scheepmaker

 

Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.

 

Plato

 

Op één of andere manier is het fenomeen "religie" de laatste jaren weer steeds actueler aan het worden. Sowieso komt dat natuurlijk door de aanwezigheid van een nieuw geloof in dit land, de islam. Maar ook doordat daardoor andere religies zich ook weer meer bewust worden van hun bestaan, in die zin dat ze zich assertiever naar de samenleving toe gaan gedragen.

De religies zijn natuurlijk zo vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw redelijk in het belachelijke getrokken, en ik vermoed dat de vertegenwoordigers van de religies nu langzaam de kans schoon zien zich weer te manifesteren als een serieuze vorm van macht of belangrijke partij in dit land. In West-Europa gebeurt dit trouwens overal.

Op deze site heb ik al menig potje lopen afgeven op religie, en op de spin-offs van religie als communisme en socialisme. Toch zal er steeds meer rekening gehouden moeten worden met de denkwijzes van de diverse religies in dit land, anders worden ze boos lijkt het wel. Niet dat ik persoonlijk me daar wat van aan zal trekken, vrijheid van meningsuiting moet altijd kunnen! En wetenschap staat nog altijd vér boven religie, ze verandert namelijk wezenlijk wat aan de samenleving. We zijn er sinds de religie gemarginaliseerd werd en de wetenschap groot in beeld kwam, in praktisch alle denkbare opzichten op vooruit gegaan.

Maar omdat religies in actuele opkomst zijn (in getalsmatige zin betwijfel ik dat, behalve dan helaas het fanatiekere deel van de islam) zal ik eens een paar weken citaten neerzetten uit de diverse religies. Deze week willekeurig gekozen citaten uit het Zenboeddhisme, wat misschien meer een leer is dan een religie. De citaten geven wel een vorm van wijsheid aan, maar het Zenboeddhisme is wél o.a. hetgene van waaruit de Japanners de door hen begane gruwelijkheden in WOII voor zichzelf goed konden praten...

 

Je kunt de betekenis van leegte nooit begrijpen als je niet ervaart dat alle verschijnselen je eigen geest zijn.
Alle boeddha’s uit verleden, heden en toekomst hebben slechts één doel: het kennen van de aard van de geest.

Wanneer je er echt naar kijkt, bestaat niets op zichzelf, en deze afwezigheid van onafhankelijk bestaan is wat wij ‘leegte’ noemen.

God is zozeer in alle dingen, dat Hij ook buiten alle dingen is.

Nu regent het. Er is geen speciaal onderricht nodig.

Het is beter van het goede te houden dan het kwade te haten.

Als je je geest gebruikt om de werkelijkheid te bestuderen, zul je noch je geest noch de werkelijkheid begrijpen. Als je de werkelijkheid bestudeert zonder je geest te gebruiken, zul je beide begrijpen. Degenen die dit niet begrijpen, begrijpen het begrijpen niet.

Zolang de mens tijd, ruimte, getal en mening in zich draagt, zolang blijft God hem verre en vreemd.

Ieder die weet dat de geest nergens van afhankelijk is, is altijd op de plaats van verlichting.

Wie van niets bezeten is, bezit alles.

Het is gek, als ik naar citaten zoek van de diverse religies, dan lees ik veel dingen waar best wat in zit. Althans, zo ervaar ik dat in een bepaalde gemoedstoestand. In de dagelijkse nuchterheid is het anders; op je werk moet je werken, als je stofzuigt moet je stofzuigen en als ik een biertje haal in de Slof dan drink ik een biertje. Je doet wat je doet. Maar al lezende in al die uitspraken en visies van die religies begrijp ik steeds minder hoe al die 'teringzooi' kan ontstaan dóór de religies

De visies die ze ontwikkeld hebben, het gedachtenleven dat de denkers onder hen beleven en doorgeven, het is allemaal steekhoudend. Ik ben bang dat het de niét-denkers in de religies zijn die de overhand hebben, en de kolèrezooi maken die er de afgelopen 2000 jaar is veroorzaakt onder invloed van religie. Dat het de niét-denkers zijn die zich in naam van hun religie laten manipuleren tot gruweldaden in lichaam en geest door een paar slimme rakkers die er nuchter aards voordeel in zien om de massa te beheersen.

Maar misschien zie ik het ook allemaal niet in de juiste context na een week van structureel slaapgebrek... zo 's ochtends vroeg achter m'n pc.

Deze week heb ik wat citaten welke gerelateerd zijn aan het hindoeïsme. Op zich geen slechte visies, zoals altijd bij religieuze uitspraken, maar het hindoeïsme ligt in India wél aan de basis van het daar nog steeds uitgevoerde kastenstelsel dat honderden miljoenen in de wurgende greep van ultieme armoede en rechteloosheid houdt!

 

 

Waar welvaart heerst zonder soberheid, daar heerst geweld.

 

Krishnamurti

 

"Hij heeft me afgeblaft, hij heeft me aangevallen, overmeesterd en bestolen" - blijf daarover wrokken, en nooit zal je haar verdwijnen.

 

Dhammapada

 

Genot kan geen bevrediging van de begeerte tot stand brengen. Integendeel, het maakt de geest nog onrustiger door het intense verlangen ernaar.

 

Sivananda

 

Geen van onze daden gaat in de eeuwigheid verloren, want alles rijpt op de eigen tijd, wordt vrucht in het eigen uur.

 

Divyavadana

 

De geur van de roos blijft altijd hangen in de hand die de roos geeft.

 

Onbekend

 

Wat er aan vreugde bestaat in deze wereld

komt allemaal voort uit het verlangen anderen gelukkig te maken

en wat er aan lijden bestaat in deze wereld

komt allemaal voort uit het verlangen zélf gelukkig te zijn

 

Shantideva

 

Je moet zélf de verandering zijn die je wenst in deze wereld.

 

Gandhi

Zondag de 19e juni liep ik met m'n goede vrienden Petra, Joseetje en de jongeheer Peter op het Amsterdam Roots Festival. Op dat festival zijn, naast allerlei soorten muziek uit de gehele wereld (beschreven in de weblog van deze week), ook rijen met kraampjes aanwezig waar je van alles kunt kopen of waar 'rare' mensen 'rare' dingen aanprijzen. Ik mag dat allemaal graag zulke dingen, en lig vaak stiekem in een deuk om wat ik zie en hoor!

Op een loopje langs deze kraampjes liep ik ook langs een kraam waar allemaal Reikipersonen stonden. Nu moet ik zeggen dat ik nauwelijks meer weet van Reiki dan wat ik heel af en toe tegenkom in advertenties over Reikimasters etc, en wat dát zijn weet ik ook eigenlijk niet echt.
Wat ik begrepen heb van het fenomeen Reiki is dat het een soort visie is die tussen een leer en een religie ligt. Het heeft duidelijk veel elementen geleend van het Zenboeddhisme, van het 'magnetiseren' en andere paranormale verschijnselen als bijvoorbeeld spiritisme, iets uit het Hindoeïsme, stukjes uit het 'wiccagebeuren' en zo nog wat meer denk ik.

Maar in ieder geval, ik liep langs de Reikikraam, en dat met ontbloot bovenlichaam door de gigantische warmte van deze zondag op een letterlijk windstille plek. Eén der Reiki's kwam naar me toe en ging voor me staan, keek me diep in de ogen en vroeg: "Goededag meneer, hoe gaat het met Sanne?!" Jongeheer Peter die met me meeliep sloeg steil achterover van verbazing, want m'n dochter heet Sanne-Lotte, en wordt door de meeste mensen Sanne genoemd. Maar ik sloeg niet stijl achterover, want de naam Sanne staat namelijk in een tattoo op m'n rechterarm getattoeërd, en ik had meteen door dat de "master" dat had gezien. Ik wees dan ook op de tattoo en zei: "Goed gelezen!" Daarop werd de "master" ietwat rood, maar vroeg dapper: "Hoe gaat het met Sanne? Je bent nog steeds met haar hè?!" Hahahahaha! En dat zei ik dus ook: "Hahahahaha, ze is m'n dochter joh!"  Toen droop "master" toch maar af...  En ik liep gniffelend verder

Deze heer had er duidelijk niet op gerekend dat iemand zich van zo'n oude tattoo die hij dagelijks ziet nog echt bewust was, en probeerde me met humbug in te palmen voor z'n 'spirituele kennis'... En ik was wéér een illusie armer over het nut en mogelijk waarheidsgehalte van dergelijke clubs.

Uiteraard wordt door zoiets je aandacht gevestigd op Reiki, en ik heb enkele citaten uit deze scene opgezocht en gevonden. Zelfs dié blijken van anderen geleend te zijn, namelijk uitspraken van Zenboeddhisten, christenen, muziekschrijvers, tegeltjeswijsheden en anders. Ik noteer er hieronder een paar, en ik denk dat de meesten ze wel herkennen, buiten de twee lange die van de 'Grandmaster' komen. In de citaten van 'Grandmaster' komen de woorden 'helen' en 'heling' veel voor, en dat zijn woorden die in hun betekenis in het Nederlands ook het kopen en doorverkopen van gestolen spul inhouden...

 

Als je Reikimaster bent, zal er een beroep op je worden gedaan om jezelf te helen. Dit is de enige goede reden om deze stap te zetten. Helen is het proces waarin je je ziel vindt, de schoonheid van je ziel blootlegt en manieren vindt om haar uit te drukken.

 

Reiki Master zijn is niet zomaar een nieuwe baan. Deze verplichting tot dienstbaarheid en heling, dienstbaarheid aan jezelf, heling voor jezelf, is een full time baan.

 

Phyllis Lei Furumoto, Reiki Grandmaster

 

Ik praat niet te snel, jij luistert te langzaam.

 

Later is allang begonnen.

 

Iedereen heeft gelijk, want niemand is gelijk.

 

Wees zelf onderdeel van de verandering die je in de wereld wil zien.

 

Het begin van wijsheid is de dingen bij hun juiste naam te noemen.

 

(En dat laatste heb ik dan ook maar gedaan over Reiki... )

 

 

 

Vorige week zat ik in de kantine een soort 'performance' te geven over religie. Op één of andere manier heb ik wat tegen religie, en dan niet de ideeën van die religies, maar wat de mensen ermee doen. Vooral de georganiseerde religies, of de organisaties die religie vorm geven. Dat mensen ergens in geloven kan ik me voorstellen, de rest duidelijk niet.

Maar ik zat in die kantine op m'n werk dus, met de 'performance', en toen kwam er een vrachtwagenchauffeur binnen. Het was een enorme bonk van een vent; grote dikke spierbalarmen, stierenek en tattoos. Zo'n soort kerel dus. Ik vroeg hem in het verlengde van de performance of hij psalm 21 uit Exodus kende, en hij antwoordde dat die psalm uit Openbaringen kwam. Ietwat verbaasd vroeg ik hoe hij dat wist. Hij zei: "Dat weet ik omdat ik christen ben en m'n geloof heel belangrijk vind." Oeps... Met m'n grote mond weer'ns...!

Maar hij was dus Doopsgezind. Ik kende de man heel vaag van vroeger, en toen was het een enorme barrel. Daar vroeg ik hem naar, en hij antwoordde dat hij dat nog steeds was, precies hetzelfde. Wel, dat ben ik dus absoluut niet gewend van de mensen die ik meemaak die veel met geloof bezig zijn, de meesten zijn de droogheid optima forma! Maar hij dus wel, en toen ik hem vroeg hoe hij dat dan zag antwoordde hij dat hij nu eenmaal een barrel was, en dat God dat gerust wel wist, dat het niet uitmaakte, als je voor anderen maar goed was. Barrelen had God geen bezwaar tegen, Jezus hield daar ook van met mensen aan de wijn zitten en mooi en gezellig praten... Een gelovige naar m'n hart!

Dit is dus was ik altijd bedoel, het geloof is iets persoonlijks, niet iets om grote mensenmassa's iets op te leggen, om te manipuleren, om anderen op te leggen wat goed en kwaad is! Iets tussen jou en een eventuele God!

Dat bericht in de krant afgelopen week over die non in Roemenië die gekruisigd werd, drie dagen geen eten en drinken kreeg en overleed, dat is geen christendom. Het is gruwel en bijgeloof, en dat die abt dan nog kan zeggen dat het religieus correct is, is hemeltergend! Als die non mijn zus geweest was had ik die abt doodgeschoten.

Ik denk dat het christendom als religie, zeker in Nederland, de potentie heeft door te gaan als vriendelijke godsdienst door het Nieuwe Testament. Als alleen het Oude Testament er geweest zou zijn had het net zo'n gruwelreligie geweest als dat de Islam in mijn ogen in een aantal vormen is. Dat de mijnheer Jezus bestaan heeft en gezegd heeft wat hij gezegd heeft is de redding uit de barbarij van die religie. En dat is okee denk ik.

Deze week citaten op het christendom geënt, uit verschillende tijden door vele personen.

 

God en ons ware Zelf zijn niet gescheiden.
Alhoewel wij niet God zijn,
zijn God en ons ware Zelf één en hetzelfde

 

THOMAS KEATING

 

Als je een jonge monnik in extase omhoog ziet stijgen naar de hemel, pak hem dan snel bij zijn voeten en trek hem met beide benen op de grond.

SPREUK VAN DE WOESTIJNVADERS (de eerste monniken)

 

Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen.

AURELIUS AUGUSTINUS

 

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat.

MARTIN LUTHER KING JR.

 

De uiterlijke leefomstandigheden hebben niet weinig invloed op de innerlijke gevoelens.

WILLEM VAN ST. THIERRY (Benedictijns monnik in 12e eeuw)

 

"God komt niet om ons lijden op te heffen, maar om dat met ons te delen."

PAUL CLAUDEL

 

We moeten het levensonderhoud niet tot levensinhoud maken.

PAUS JOHANNES II

 

Zekerheden die men bang is te verliezen, zijn geen zekerheden.

FRÈRE WERRY

 

Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid of gewetensvolle domheid.

MARTIN LUTHER KING, jr.

 

De mens maakt reizen om zich te verbazen
over de hoogte van de bergen,
over de geweldige golven van de zee,
over de lange loop van de rivieren,
over de uitgestrektheid van de oceaan,
over de eeuwige kringloop van de sterren;
aan zichzelf gaat hij zonder verbazing voorbij

AURELIUS AUGUSTINUS

 

"Het teken van God is dat je naar plekken geleid wordt die jij van tevoren niet had gepland."
("The sign of God is that you are led where you didn't plan to go.")

de MENNONIETEN in Hebron

 

Gevoel jegens God – zelfs zonder woorden – is een gebed. Soms ondersteunen en verdiepen woorden dit gevoel."

 

THEOFAAN DE KLUIZENAAR (1815-94)

 

Abt Poemen sprak: "Schenk je hart niet aan datgene wat je hart niet kan bevredigen.

Uit de traditie van de woestijnvaders, vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte

 

Abt Sisoes zei: "Zoek God, maar zoek Hem niet daar waar Hij niet woont.

Uit de traditie van de woestijnvaders, vroegchristelijke monniken in de woestijnen van Egypte

 

Weet u waarom Jezus naar feestjes ging? Om plezier te maken, omdat hij de mensen aardig vond en omdat hij van lekker eten hield.

 

Een priester

 

En nu, vriend, houd ik op; wil je nog verder lezen,
och, word dan zelf Gods schrift én het wezen daarvan!

ANGELUS SILESIUS

 

En dat één na laatste ga ik nu ook doen, ik ga naar het verjaardagsfeest op de Vette Knol!

 

 

 

Deze week een aantal citaten uit de sji'itische islam. Het zijn leefregels welke door wijlen ayatolla Khomeiny vanuit zijn islam zijn opgesteld voor vrome moslims. Ik heb er een compilatie van gemaakt van regels welke bij mij het meest de wenkbrauwen deden optrekken. Maar om niet ooit een keer te horen te krijgen dat ik alles uit z'n context heb getrokken om afkrakerij en sensatietrapperij, hieronder de link naar de complete pagina met leefregels. Vermoedelijk doet de rest van de regels de wenkbrauwen even hoog optrekken als degene die ik hier heb neergezet...

 

[Leefregels van Khomeiny]

 

Ik snap totaal niet hoe dit allemaal verzonnen kan worden, maar daarom ben ik natuurlijk ook geen sji'itische moslim. Het is wat mij betreft wél zo dat van de religies die ik doorgekeken heb qua citaten (het hindoeïsme, het zenboeddhisme, het christendom en Reiki als grapje door een rare kerel die ik tegengekomen was) deze sji'itisch-islamitische religieuze richting qua regels door een hoofdman opgesteld in mijn ogen veruit, absoluut het meest absurd op mij overkomt. Deze denkrichting wint de bizarriteitsrace met vele, vele lengts voorsprong! De vorige denkwijzes waren nog te volgen, te begrijpen en in te voelen. "Er zat wat in" kun je zeggen. Maar onderstaande staat echt onwezenlijk ver van wat ik als beschaafd en intelligent beschouw af... en ik ken zelf niet één moslim die ik ervan verdenk zoiets ooit te willen. De moslims die ik gekend heb waren gewoon normale mensen die werkten, hun kinderen naar school stuurden, boodschappen deden, gingen stappen en niets met verplichte hoofddoeken te maken hadden. Ze zullen wel ietwat afvallig geweest zijn dan, of gewoon liberaal denkende mensen. Zo'n beetje net als de katholieken in Nederland, wél gelovig maar niet al te zwaar op de hand en niet al te streng in de leer. Dát snap ik tenminste!

Ik ben wel blij dat dingen als van rare kerels als wijlen Khomeiny voor mij een ver van n'n bed show zijn, en ben blij dat ik in Nederland woon waar iedereen zelf moet weten wat hij wil denken, geloven en doen. Buiten enkele kleine fundamentalistisch-christelijke groeperinkjes dan, maar dat soort lui heb je in ieder land in z'n eigen vorm.

Hieronder de laatste citaten over religie die ik op deze site neerzet, ik kan geen religie meer lezen nu! Ik denk dat ik er voorlopig niet eens meer aan wil denken, iedereen doet maar wat hij/zij wil. Het maakt natuurlijk ook allemaal niet uit. Behalve als er dwang bij te pas komt, maar dat heb ik verwoord in het stukje op deze site over [school De Voorhof].

De citaten van ayatolla Khomeiny:

 

Fragmenten uit een uitgave van

Uitgeverij Het Spectrum ~ Utrecht/Antwerpen

Het opslorpen van de uitwerpselen van dieren en van de afscheidingen van hun neus is niet toegestaan. Het is echter niet verboden deze stoffen te nuttigen als ze in geringe hoeveelheden met ander voedsel zijn vermengd.

Het vlees van paarden, muildieren en ezels wordt niet aanbevolen. Het vlees is volstrekt verboden indien het dier bij zijn leven seksueel is gebruikt door een man. In dat geval moet het dier de stad uit worden geleid en worden verkocht.

Als men geslachtelijke omgang heeft met een rund, een schaap of een kameel, worden hun urine en hun uitwerpselen onrein en kan hun melk niet meer worden genuttigd. Het dier moet zo snel mogelijk worden gedood en verbrand, terwijl ervoor moet worden gezorgd dat degene die bet dier seksueel heeft gebruikt de eigenaar ervan schadeloos stelt.

Het drinken van wijn en van sterke drank behoort tot de hoofdzonden en het is streng verboden. Wie een alcoholhoudende drank tot zich neemt, behoudt slechts een deel van zijn ziel, namelijk bet misvormde en kwaadaardige deel; God, diens Aartsengelen, diens Profeten en diens gelovigen vervloeken hem. Gedurende veertig dagen worden zijn dagelijkse gebeden door God afgewezen. Op de dag van de opstanding der doden zal zijn gezicht zwart worden, zal zijn tong uit zijn mond hangen, zal zijn kwijl over heel zijn borst stromen en hij zal onophoudelijk dorst lijden

Water dat voor het wassen van de urineopening en de anus wordt gebruikt, blijft rein als er aan vijf voorwaarden wordt voldaan:

a) het mag niet de geur, kleur of smaak van urine of feces hebben; b) het mag niet in aanraking met een uitwendige onreinheid zijn geweest; c) een andere onreine stof zoals bloed mag niet tegelijk met de uitwerpselen of de urine uit de anus of de urineopening zijn gekomen; d) er mogen in het water geen resten van uitwerpselen of urine zichtbaar zijn; e) er mogen niet veel meer uitwerpselen dan normaal in aanraking met de anus zijn geweest.

Stromend water dat uitwerpselen of urine bevat, blijft rein en dus drinkbaar als deze vermenging maar geen verandering van geur, kleur of smaak teweegbrengt; dit geldt zelfs voor stromend water in een geringere hoeveelheid dan reinigingswater.

Als uitwerpselen, urine of andere onreinheden stromend water hebben besmet, wordt alleen dat deel onrein dat van geur, kleur of smaak is veranderd, maar de rest blijft rein.

Als het op het dak van een huis regent waar uitwerpselen, urine of een andere onreinheid liggen, blijft het regenwater rein zolang de bui aanhoudt en het water rechtstreeks van het dak of door de dakgoot stroomt, maar water dat na de bui blijft stromen en waarvan men weet dat het in aanraking is geweest met de onreinheden op het dak, is onrein. 

Als een man al biddend merkt dat zijn geslacht niet bedekt is, moet hij het onmiddellijk bedekken, en als dat al te lang duurt moet hij zijn gebed beëindigen en opnieuw beginnen. Merkt hij echter pas na het bidden dat zijn geslacht niet bedekt is, dan blijft zijn gebed geldig.

Het verdient sterke aanbeveling niet aan dezelfde tafel te eten als iemand die niet gewoon is de moskee te bezoeken; ook moet men hem niet om raad vragen, in zijn buurt wonen, een vrouw uit zijn familie tot echtgenote nemen of hem een dochter ten huwelijk schenken.

Hoesten, luidkeels boeren en zuchten maken het gebed niet ongeldig. Spreekt men daarentegen tussenwerpsels van tenminste twee letters uit, wordt het gebed van nul en gener waarde.

Wordt het gezicht van iemand die bidt vuurrood omdat de betrokkene een schaterlach onderdrukt, moet deze zijn gebed opnieuw beginnen.

In de handen klappen of in de lucht springen tijdens het gebed maakt dat gebed ongeldig.

Als een vrouw ziet dat er meer dan drie dagen en minder dan tien dagen bloed uit haar vagina stroomt en zij niet zeker weet of het menstruatiebloed is of bloed van een gezwel, moet zij zo mogelijk een stukje katoen in haar vagina brengen en het er weer uithalen; als het bloed aan de linkerkant wegstroomt, is het menstruatiebloed; stroomt het aan de rechterkant weg, is het bloed van een gezwel

Een vrouw kan op twee manieren wettig aan een man toebehoren: door het bestendige huwelijk en door het tijdelijke huwelijk. In geval van het eerste is aanduiding van de duur niet vereist; in geval van het laatste geeft men aan of het bijvoorbeeld een periode van een uur betreft, of een dag, een maand, een jaar of langer.

Als een vrouw na haar huwelijk merkt dat haar man door een geestesziekte getroffen is, dat hij ontmand is, of impotent, of dat bij hem de teelballen zijn weggenomen, mag zij om nietigverklaring van het huwelijk verzoeken.

Een man die overspel met zijn tante heeft gepleegd, mag niet met haar dochters, zijn volle nichten, trouwen.

Als een man die met zijn volle nicht is getrouwd, overspel met haar moeder pleegt, wordt het huwelijk niet ontbonden.

Als een getrouwde vrouw van haar geloof afvalt voordat het huwelijk door bijslaap is voltrokken, wordt dat huwelijk nietig verklaard; hetzelfde gebeurt als een vrouw na haar huwelijk in de overgang komt. Als zij echter binnen honderd dagen na de nietigverklaring van het huwelijk niet in de overgang komt en haar islamitische geloof hervindt, wordt het huwelijk weer geldig.

Als een man na de menstruatie van zijn vrouw geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad, moet hij met de echtscheiding wachten totdat zij opnieuw ongesteld wordt. Hij mag echter scheiden als het negende levensjaar van zijn vrouw nog niet is vervuld, als zij zwanger is of als zij in de overgang is geweest.

Een vrouw van wie het negende levensjaar nog niet is vervuld en een vrouw die in de overgang is geweest, mogen na hun echtscheiding terstond hertrouwen en behoeven niet de gewoonlijk verplichte honderd dagen te wachten.

Een vrouw van wie het negende levensjaar is vervuld en een vrouw die nog niet in de overgang is geweest, moeten na hun echtscheiding drie maandstonden wachten alvorens te hertrouwen.

   

 

Alwéér aanslagen op onschuldige mensen die gewoon hun leven leiden. Dingen doen als kindertjes opvoeden, sporten, een studie volgen, hun baan proberen zo goed mogelijk te doen, verliefd zijn, jarig zijn, een huis kopen en ga zo maar door.

 

Ik kan er met m'n hoofd niet bij dat mensen dat doen. Terrorisme is soms te begrijpen, maar niet op gewone burgers. De functie van zoiets snap ik, maar het is onbeschrijflijk wreed en oneerlijk! Ik vraag me af wanneer we op deze wereld ooit eens van dat soort dingen verlost zullen zijn; niet dat ik in een soort Utopia geloof of iets dergelijks, maar dit is niet menselijk meer.

 

In m'n leven tot dusverre heb ik al een hele reeks van organisaties langs zien gaan die zich richtten op onschuldigen om degenen te treffen en dwingen waar het ze wérkelijk om ging: IRA, ETA, Al Qaeda, Zwarte September, Rode Cellen, PLO, Hamas, Hezbollah etc. En niet te vergeten van verschillende vormen van staatsterrorisme die bestaan hebben. Allemaal zijn het lafbekken die een direct treffen uit de weg gaan.

 

Deze week citaten over terrorisme, de ziekte die de afgelopen anderhalve eeuw beetje bij beetje steeds meer verderf heeft gezaaid bij gewone, normale mensen die hun dagelijks bestaan probeerden te leven.

 

 

"We verklaren in ieder geval de oorlog terug. We gaan de oorlog aan om dit soort extremisme en radicalisme te bestrijden."

Minister van financiën Zalm Bron: De Groene Amsterdammer

"De strijd tegen het terrorisme is gericht tegen extremisme en tegen het gebruik van geweld."

Minister-president Balkenende Bron: Regering.nl

"De jihad is brisanter en gevaarlijker voor onze samenleving dan clubs als RaRa of de Hells Angels."

VVD-voorzitter van Aartsen Bron: Wereldomroep

"Als dit de consequenties zijn voor mensen die vormgeven aan hun mening, dan is hier niet meer behoorlijk in samen te leven."

Minister van Justitie Donner Bron: NRC-Handelsblad

"Kennelijk (...) kun je in deze samenleving niet meer vrijelijk je mening uiten op straffe van bedreigingen."

 

Minister van Binnenlandse Zaken Remkes Bron: NRC-Handelsblad

 

Terrorisme is het onwettige gebruik van, of dreigen met, geweld tegen individuen en eigendommen om regeringen en maatschappijen te dwingen en te intimideren tot politieke, religieuze of ideologische doelen.

 

Walter Laqueur, militair deskundige uit de VS

 

Het uitgangspunt moet zijn dat de mensenrechten ook gelden voor personen die van terrorisme worden verdacht”

Irawan Sewandono, voorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

"Als antwoord op de aanvallen van 11 september introduceerden een aantal landen 'anti-terrorisme' maatregelen. Deze brengen de mensenrechten echter in het gedrang. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor de eigen inwoners, maar ook voor buitenlanders en asielzoekers."

Uit een persbericht van Amnesty Vlaanderen, 18 maart 2002


"Tijdens de buitengewone Europese Raad over terrorisme, die op 21 september 2001 plaatshad, heeft de Unie verklaard dat bij de versterking van de strijd tegen het terrorisme de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden moeten worden geëerbiedigd."

Uit het Jaarverslag van de Europese Unie over de Mensenrechten, 2002

"Er mag geen ruilhandel ontstaan tussen mensenrechten en veiligheid, tussen rechtvaardigheid en straffeloosheid."

Irene Khan, Secretaris-Generaal Amnesty International, 2002

Het is vaderweekend, oftewel papaweekend. Én zomerreces, dus even niets poltieks of maatschappelijk verantwoords... Daarom deze week citaten die zo op het eerste gezicht niets met poltiek of samenleving te maken hebben, al is dat uiteindelijk natuurlijk juist wél zo. Namelijk citaten over kinderen.

Ik ken mensen die een echte hekel hebben aan kinderen, en ik vraag me wel eens af hoe dat kan. Het is te begrijpen dat mensen kiezen voor een leven zonder kinderen, daar zijn denk ik veel soorten redenen voor te bedenken. Ieder z'n leven en levensstijl. Maar op zich zomaar een hekel hebben aan kinderen an sich, dat snap ik niet. Uitspraken die ik wel gehoord heb, en die een serieuze uiting waren van gefrustreerd zijn over het bestaan van kinderen als: "Doodrijden die gasten!" verbijsteren me écht! Net als racisten wel zeggen over mensen met een andere hoeveelheid pigment in hun vel...

Er zullen ongetwijfeld allerlei diepte-psychologische verklaringen voor zijn, en die ken ik allemaal niet. Die hoef ik ook niet te kennen, ik vind kinderen gewoon wel leuk. Ondanks dat ik als ouder gerust zoals iedereen wel eens in volledige 'psychose' en wanhoop denk: "Sjesses!"...

Deze week wat uitspraken over kinderen van mensen op een hoger plan dan de gewone sterveling schijnt te zijn. Al betwijfel ik dat laatste ernstig omdat we allemaal maar zijn wie we zijn, en allemaal hetzelfde begonnen zijn en eindigen op dezelfde wijze: we worden geboren en we gaan dood, en dat was het dan. De wereld draait gewoon verder.

 

 

"Adolescentie is het groeistadium waarin een perfect normaal kind plots gaat lijken op een buitenaards wezen."

 

Joyce Armor

 

"Geloven en weten zijn twee rails, die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind."

 

Godfried Bomans

 

"Een gezin moet nooit een uitstapje per auto maken als er meer kinderen zijn dan dat de auto raampjes heeft."

 

Wiet van Broeckhoven

 

"Wanneer ouders alles al hebben opgebouwd, blijft er voor hun kinderen niet veel anders over dan de boel weer af te breken."

 

G. Cervi

 

"Waarschijnlijk is de echte reden waarom mijn vrouw en ik kinderen hebben
gekregen dezelfde als die van Napoleon om Rusland binnen te vallen: het
leek zo'n goed idee."

 

Bill Cosby

 

"Het perpetuum mobile is al lang geleden uitgevonden: het is een huisvrouw met zes kinderen."

 

Britta Karjalainen

 

"Erfelijkheid: datgene waarin men gelooft wanneer men een intelligent kind heeft."

 

Alfred C. Kinsey

 

"Voed je kinderen niet op tot iemand, maar tot zomaar iemand."

 

Marcello Mastroianni

 

"Voor ik trouwde had ik zes theorieën over het opvoeden van kinderen; nu heb ik zes kinderen, en geen theorieën. "

 

John Wilmot

 

Regen, regen, regen en regen... Lichtelijk deprimerend allemaal! Het is met deze temperaturen ongetwijfeld hartstikke goed voor de landbouw en tuinierders, maar ik vind het maar nat allemaal.  De onkruid in m'n achtertuintje groeit verdorie nóg twee keer zo hard als normaal! Het staat vol paardebloemen, op plekken waar je ze niet normaal kunt wegwieden. Tussen tegels en stenen en zo. Voor het eerst in m'n leven heb ik nu een drukpomp gekocht, en dat om Round Up te gebruiken!!! Wég anti-gif mentaliteit...

Maar het is eigenlijk bedoeld om een zeer ongewenste klimop dood te maken die probeert m'n huis met de grond gelijk te maken, en die gewoon niet dood wil met de gewone mechanische middelen. Dat met die paardebloemen dan ook maar voor een keertje...  

 

Bij regen denk ik aan vroeger. Aan het in de dunne modder liggen op een stuk land om winterpenen uit de grond te trekken; aan het in de herfst groentes oogsten als zatersdagsbaantje; aan het bollen rapen in een zomervakantie die verregende; aan die ene keer dat je op de fiets naar school ging omdat het gezond was en je halverwege in een enorme wolkbreuk terecht kwam; aan lelies rooien in de winter terwijl het regent en de spetters nat zand aan je brilletje hangen; aan zweten in regenpakken en je de rest van de dag ranzig voelen; aan het een kroeg binnenstappen met heel lullig druppels op je brilletje die dan ook nog beslaat... etc.

Maar ik denk ook aan dat je áls je auto een keer niet start het regent; aan de Kaasmarkt met de Zuiderzeedagen 's avonds; aan honden uitlaten terwijl je besloten hebt naar bed te gaan; aan kerstinkopen doen; aan stappen na verbroken relaties en half vier 's nachts in je ééntje dronken door de regen naar huis lopen; aan de bouwvak; en aan de grijze triestheid ten top: Den Helder in de herfst!

 

Om de regentriestheid van deze afgelopen week maar te larderen met de muzikale versie van deprimerende regen heb ik nu The Wall van Pink Floyd opgezet... "Mother" ...Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing... etc! Lijkt al die regeringen van ons, links en rechts om het even, wel! Altijd van de regen in de drup... Sombertjes hoor. En om dat te compenseren een bacootje voor m'n neus! Niet dat dat nog helpt met die reg(ering)en hoor. Ik zet die citaten over regen maar neer nu, het komt vandaag niet meer goed vrees ik. Er is één citaat dat eigenlijk een enorm gedicht is, maar ik vond het wel wat eigenlijk. Dus staat-ie er gewoon tussen.

 

 

Een onverwachte wolkbreuk veranderde heer Bommels kampplaats in een modderpoel,
en verdunde zijn soep op onsmakelijke wijze.


Bewogen aanhalingen, een onthullende lijst citaten uit de verhalen van Marten Toonder 

 

Zondag regende het zo hevig
dat alle varkens schoon en alle mensen vuil werden.


Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet

 

't Is triestig dat het regent in den herfst,
dat het moe regent in den herfst, daar buiten.
n En wat de bloemen wégen in den herfst;
n en de óude regen lekkend langs de ruiten…


Karel van de Woestijne, Koorts-deun, De muze en de seizoenen

 

Hoog in de lucht waait de wind. Ik vind het prettig om daar tusschen de dekens naar te luisteren.
De wind is een oud geluid. je moet denken aan vroegere tijden,
toen de wind door de donkere dennen-wouden kreunde
en de Batavieren daar rondliepen, ernstig en nobel rondziende in hun gespikkelde huiden.
Ik maak mij klein. Maar van den regen houd ik niet.
De regen is droevig om te hooren, als je in het donker ligt en luistert.
Het is een zacht en alle hoeken van de wereld vullend geruisch,
op de blaren, de daken, de steenen, het zand, het dak van het priëel, overal, altijd door.
En je denkt: nù zal alles toch wel nat en verdronken zijn,
nu is alles uit en kan het nooit meer goed worden.
Maar neen, het gaat nog altijd voort.
Soms denk je even dat het harder gaat, dan weer zachter.
je luistert goed: het is het suizen, dat aanzwelt in je oor.
Maar er zijn ook andere soorten van regen, korte, frissche buien, met heldere, glanzende druppels,
die spatten op de blaren en die je gezicht koud en wakker maken.
Groote bellen bobbelen in het water, en je zegt: 'tjonge, jonge, wat een buitje!'
Gulzig en gezond slokt de goot bij de keuken, vroolijk en blij trommelt het platje van de schuur.
En dan is er de Meiregen.
De Meiregen valt alleen in Mei, en die moet je te baat nemen want daar kun je van groeien.
Heet is een zachte, verfrisschende regen, prettig om te voelen.
Je gaat midden in den tuin staan, met ie handen en gezicht omhoog, en zingt:
'Meiregen, Meiregen, maak dat ik grooter word! Maak dat ik grooter word!'
En je voelt, wezenlijk, je voelt dat je groeit terwijl je dat zingt.
Het is natuurlijk maar een paar centimeter. maar goed, het hèlpt toch.


Godfried Bomans, Werken 1, Memoires van Pieter Bas: Kinderjaren

 

Nu is het goed en stil... een overal suizend zwijgen,
Waarin de regendroppels tikkend nederzijgen...
Zo zal 't ook morgen zijn, en ieder, ieder ding
Zal glanzen in de mist van verre herinnering.


P.N. van Eyck, 'I lock my door upon myself (fragm.), Gedichten

 

God, of wie ook zorgt voor regen,
Kan het 's morgens pas beginnen
Na de klok van kwart voor negen?


Bas Rompa, Regengebed (fragm.), Binnenste buiten

 

't Regende de hele middag en met regen ga ik niet naar buiten, dat doe ik niet.
Ik heb erg veel eerbied voor de mensen die dat wèl doen,
maar ik beschouw ze toch als zonderlingen.


Godfried Bomans, Werken I, blz. 783, Dagboek van Rottumerplaat, Woensdag 14 juli 1971

 

Deze keer géén citaten met als leidraad een item. De onderstaande citaten zijn van Friedrich Willhelm Nietzsche, een Duitse schrijver en filosoof die ten onrechte met het nazisme wordt geassocieerd, o.a. omdat hij de term Übermensch gebruikte.

Nietzsche leefde van 1844 tot 1900, en daarvan de laatste 11 jaar los van de realiteit. Oftewel gek. Wát ik van hem gelezen heb is nogal cynisch moet ik zeggen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat ik niet genoeg in het denken geschoold ben om een man als hij enigszins te vatten. Ikzelf vind hem, naast cynisch, nogal boeddhistisch overkomen af en toe in z'n denken en beweringen. En op een bepaalde manier heb ik toch behoorlijk veel bewondering voor de man...

De onderstaande citaten zijn er een aantal van vele die er van hem bestaan. Met citaten is het altijd zo dat ze niet in hun verband weergegeven worden, maar dat is nu eenmaal niet anders. Ondanks dat blijven citaten vaak intrigerend als ze op zichzelf beschouwd worden!

Eén citaat wil ik hier nog even zeggen. Hij is niet van Nietzsche, maar van een mongooltje dat ik jáááren terug eens op de televisie een gedicht hoorde oplezen dat hij zelf bedacht en geschreven had. Het ging zo: Alles was stil, en niemand zei wat...

Dit vond ik dus een geweldig gedicht destijds! Maar dus ook een geweldig citaat! Dus daarom heb ik hem onthouden, en denk er nog wel eens aan.

Maar hieronder de citaten van Nietzsche:

 

 

"Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou."

 

"De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren."

 

"Als een boek begint te leven moet de schrijver zwijgen."

 

"Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen."

 

"De angst is de moeder van de moraal."

 

"Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten die men verhindert van mening te veranderen: zij houden op geest te zijn."

 

"Het parlementarisme, ofwel de officiële toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan."

 

"Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen."

 

"Men beloont een leraar slecht als men steeds zijn leerling blijft."

 

"De vrouw leert haten naar de mate waarin zij verleert te betoveren."

 

"Tegenover het domme gezicht is het enige argument de gebalde vuist."

 

"De doortraptste wijze van een zaak te benadelen, is haar opzettelijk met valse argumenten verdedigen."

 

"Moraliteit is kudde-instinct in individuen."

 

"Er bestaat een moraal van heersers en een moraal van slaven."

 

"De laatste christen stierf aan het kruis."

 

 

 

Veel mensen, vooral vanuit de linksdenkende kant van ons land, hebben zich de laatste jaren in het conflicht Israël - Palestijnen achter de Palestijnen geschaard. Blijkbaar is het om duistere redenen persé nodig om in dat conflict als Nederlander partij te kiezen.

Van mij kunnen de Palestijnen het heen en weer krijgen. Ik vind ze niet zielig of meelijwekkend, gezien de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël (daarmee bedoel ik niét de Holocaust!) en de Britse en Arabische manipulaties eromheen.

In de aanloop van het onstaan van Israël hebben de Palestijnen, zelfs nog vóór er sprake was van een ontstaan van die staat, al vele aanslagen gepleegd op joden die zich in die regio vestigden. Veel gortdroge stukken woestijn zijn door de Arabische sjeiks verkocht voor veel geld aan joden, en die hebben er met bloed, zweet en tranen bloeiende agrarische gemeenschappen van gemaakt.

Het is nog stééds zo dat als Israël slechts één keer het onderspit delft tegen de Arabische wereld dat Israël niet meer zal bestaan… En dat is een feit!

 

Waar ik de laatste jaren wél enorm de BALEN van krijg is het door de joden uitmelken van de Holocaust en het uitmelken van de slachtofferrol die ze daarbij vervullen. Voor degenen die het zelf persoonlijk meegemaakt hebben is het nog steeds levend, en voor de generatie erna ook nog. Maar de jongeren dáárna leven het leven van deze tijd, doen de dingen van deze tijd, en zijn écht geen haar beter dan wie dan ook in deze wereld.

Het uitmelken van die Holocaust en de slachtofferrol, en de vermeende morele superioriteit die die status van lijdend slachtoffer met  zich meebrengt, maakt me hóógst misselijk! Omdat ik dit steeds meer kreeg de laatste jaren ben ik er eens wat meer ingedoken, en trof een boek aan: “De Holocaust-industrie”, geschreven door Norman Finkelstein. Dit boek laat inderdaad zien dat die misselijkheid van me niet op niets gebaseerd is. Een héél verhelderend boek!

 

Ook de echte joden, de gelovige joden, zijn geen haar beter dan wie dan ook. Binnen het joodse geloof ben ik als niet-gelovige een inferieure mens, namelijk een "niet-mens". Ook christenen en moslims zijn inferieur, en benaderen mijn status als niet-mens. Het is hetzelfde als de nazi’s over de joden dachten, maar dan vanuit een religieuze benadering.

Afgelopen week zag ik toevallig op de TV een documentaire over de staat Israël, terwijl ik onderstaande citaten al van internet afgehaald had. De documentaire beschreef de staat Israël als theocratie, er is geen scheiding van geloof en staat… Dat is voor mij zó ontzéttend uit den boze dat ik die hele staat niet meer serieus neem in haar uitgangspunten! Behalve dan wél haar recht van bestaan. Maar er is voor mij persóónlijk geen verschil tussen een voormalig Afghanistan en een huidig Saoedie-Arabië, en een Israël. Theocratie is theocratie. En die joodse theocratie brengt een bizar, asociaal grote ongelijkheid teweeg tussen rechten voor man en vrouw, waarbij de vrouw dus de onderliggende rol heeft. En dát wist ik dus niet. Wat een aanfluiting! Waardoor ik op dat moment wél even dacht: ze zoeken het maar uit die Israëli’s en die Palestijnen, het is van hetzelfde laken een pak!! Maar ja, dat lakense pak kan wel de hele wereld aansteken, dus we moeten ons er helaas mee bezig houden…

Maar hier de citaten over joden. Ik moet zeggen dat er behoorlijk gruwelijke tussen zitten! Maar diezelfde soort citaten vind je, als je goed zoekt, over alle bevolkingsgroepen van deze wereld.

 

 

Als wrok ontwaakt waar joden in het spel zijn, begint het naar gas te ruiken.

 

Harry Mulisch

 

De westerse God, de joodse God, werd uitgevonden om de haat van het leven als logisch te doen ervaren.

 

A.Trocchi

"Uiteindelijk", schrijft Grossman, "lopen de relevante grenzen voor de meeste Israëliers en Palestijnen niet door beide volkeren, maar tussen de gematigden en de extremisten aan beide zijden."
Of nog: "Af en toe krijg je het idee dat wat joden in dit land andere joden aandoen in elk ander land als antisemitisme zou worden omschreven." (ik kreeg deze zomaar niét blauw)

Lode Delputte interviewt D. Grossman

"Mensen hebben het met de 2e wereld oorlog altijd over de joden enzo, maar die Duitsers waren ook geen lievertjes hoor"

 

Hans Teeuwen

 

Het is langzamerhand tijd dat de joden weer binnen de cirkel van onze vrijmoedige observatie vallen, net als iedereen. Die angstige welwillendheid is ook een getto.

Godfried Bomans

Tijdens zijn omzwervingen over de wereld heeft het joodse volk zoveel vreemde genen van andere volkeren opgedaan dat onderling hooguit een vage verwantschap is aan te tonen.
Genetisch bezien wonen er nauwelijks joden in Israël. Maar hoe vertel je dat de Arabieren?

Midas Dekkers

Hieronder een aantal citaten van Julius Streicher, “Der Sturmer”, over joden. Ze klinken waarschijnlijk als muziek in de oren van de gemiddelde orthodoxe moslim en/of in de oren van luitjes met nazistisch/neo-nazistisch geloofsgoed (deze twee verschillen uiteindelijk niet altijd zo héél veel van elkaar; net als andere orthodoxe denkwijzen dat ook niet doen, inclusief orthodox jodendom).

 

"Het Joodse volk moet uitgeroeid worden met wortel en tak. Dan zal de plaag der pesten in één klap voorgoed uit Polen verdwijnen."
September 1939


"Op het einde van deze Joodse oorlog zal de vernietiging van het Joodse volk volbracht zijn."
Februari 1940


"De Jood is een duivel in mensengedaante. Het is gepast dat hij wordt uitgeroeid met wortel en tak."
Maart 1940


"Wanneer het gevaar van de vermenigvuldiging van de vloek van God in het Joodse bloed eindelijk tot staan wordt gebracht, dan is dat geweest door de vernietiging van het volk wiens vader de duivel is."

"Er moet een strafexpeditie worden uitgezonden tegen de Joden in Rusland. Een strafexpeditie die hen hetzelfde lot zal bescheren dat elke moordenaar en crimineel te wachten staat: doodstraf en executie. De Joden in Rusland moeten gedood worden. Zij moeten uitgeroeid worden met wortel en al."
Citaat als belastend materiaal aangebracht op het proces van Nürenberg.


"Het Joodse gespuis zal zoals onkruid en ongedierte uitgeroeid worden, zodat het nooit meer de bloedige strijd voor vrede door de Europese volkeren kan verstoren."
November, 1940


"Vandaag is de berechtiging begonnen die pas zal eindigen wanneer alle kennis over de Joden van de aardbodem is weggevaagd."
Januari 1941


"Het is waar om te zeggen dat de Joden uit Europa verdwenen zijn en dat het Joodse 'Reservoir van het Oosten' vanwaar de Joodse pest zich gedurende eeuwen heeft verspreid over het Europese volk, opgehouden heeft te bestaan. Maar de Führer van het Duitse volk heeft aan het begin van de oorlog voorspeld wat nu gebeurt."
4 november 1943

 

En zo kunnen mensen dus over elkaar denken. Met dank aan alle idioten die hieraan meegewerkt hebben 60 jaar terug, en aan degenen die dat met anderen daarna herhaald hebben of stiekem wel zouden willen doen.

 

Hans Langbroek