Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

ANGO
(8 december 2004. Bron: ANGO-informatie)

ANGO is met 17.000 leden de grootste algemene belangenorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke handicap, chronisch zieken en arbeidsongeschikten in Nederland. ANGO geeft 6 keer per jaar het blad AanZet uit, de leden krijgen dit gratis in de bus. In AanZet staat belangrijke informatie over zaken die u kunnen aangaan als u tot de doelgroep behoort. Informatie over uitkeringen, voorzieningen, belangenbehartiging en over datgene wat de ANGO bij u in de buurt doet.
ANGO biedt naast lotgenotencontact in de afdelingen ook individuele juridische bijstand aan de leden, via het ANGO Adviespunt Handicap en Recht.

1 - Vragen waar u bij dit adviespunt mee terecht kunt:

  • Het ANGO Adviespunt Handicap & Recht geeft alleen informatie, advies en hulp als het gaat om vragen over regelingen die direct te maken hebben met handicap en ziekte. U kunt bij ANGO terecht met vragen over arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ, WAJONG, IOAW, IOAZ, Ziektewet), vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en rolstoelen (WVG, Wet Rea), de verstrekking van hulpmiddelen (Ziekenfondswet, AWBZ), thuiszorg (AWBZ), bijzondere bijstand (in verband met de handicap), belastingzaken (aftrek buitengewone uitgaven in verband met handicap of ziekte), gehandicaptenparkeerkaarten- en gehandicaptenparkeerplaatsen en rapportages voor fondsen bij de aanvraag van bijzondere voorzieningen.
  • Als uw hulpvraag buiten de juridische dienstverlening van de ANGO valt, verwijst de medewerker van het Adviespunt u door naar een andere daarvoor gespecialiseerde organisatie, zoals bijvoorbeeld een vakbond, een Bureau voor Rechtshulp, een Bureau Sociaal Raadslieden of een Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). Denk bijvoorbeeld aan vragen rond letselschade, medisch tuchtrecht, particuliere verzekeringen, schuldsanering, maatschappelijk werk, consumentenrecht, huurrecht, arbeidsrecht, echtscheidingszaken, erfrecht etc. Vragen op deze terreinen worden dus niet door het ANGO Adviespunt Handicap & Recht in behandeling genomen.
  • Houd er rekening mee dat het Adviespunt voor een bezwaar- of beroepsprocedure een redelijke termijn nodig heeft om te onderzoeken of een zaak in behandeling genomen kan worden. Sommige zaken zijn al in zo'n vergevorderd stadium dat het voor het Adviespunt onmogelijk is om er nog een zinvolle bijdrage aan te leveren. In dat geval kan de zaak helaas niet in behandeling genomen worden. Zolang nog niet zeker is of een zaak door de juridisch dienstverlener in behandeling genomen wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor onder andere het veilig stellen van de termijn waarbinnen bijvoorbeeld bezwaar of beroep aangetekend dient te worden tegen een beslissing van een instantie waar u het niet mee eens bent.

2 - Zo is het ANGO Adviespunt Handicap en Recht georganiseerd

  • Zodra u als lid bent geregistreerd, uw ANGO-pasje in uw bezit heeft en u uw eerste contributie heeft betaald, kunt u contact opnemen met de vrijwillige adviseur of consulent. ANGO beschikt over een netwerk van 180 van deze adviseurs en consulenten, verspreid over heel Nederland. Het zijn vrijwilligers die van ANGO een gedegen opleiding hebben gekregen en die officieel bij ANGO geregistreerd staan. Ze leveren daardoor diensten van een hoge kwaliteit. Heeft u een vraag of een probleem waar u graag informatie, advies of hulp bij wilt, dan neemt u in principe eerst contact op met een ANGO-adviseur of consulent bij u in de buurt.
  • Kan de vrijwillige adviseur of consulent uw vraag of probleem niet adequaat behandelen, of is er in uw regio geen adviseur of consulent beschikbaar, dan kan uw zaak worden overgedragen aan de sociaal raadslieden van het Adviespunt Handicap en Recht op het hoofdkantoor van ANGO in Amersfoort, Groningen en Tilburg. Adviseurs zijn bevoegd u te begeleiden/adviseren bij bezwaarprocedures, zij kunnen echter niet als uw gemachtigde optreden. Diverse consulenten zijn bevoegd beroepsprocedures te voeren voor de rechtbank of zelfs (in hoger beroep) voor de Centrale Raad van Beroep. In alle andere situaties worden altijd de professionele sociaal raadslieden van het Adviespunt Handicap en Recht ingeschakeld.
  • ANGO heeft geen advocaten in dienst. Dat is namelijk niet nodig om bezwaar- en beroepsprocedures te voeren op het terrein van sociale zekerheid, uitkeringen, voorzieningen en zorgverlening.
  • In principe is de juridische dienstverlening en het verzorgen van de belastingaangifte door de ANGO gratis, maar in bepaalde situaties worden kosten bij u in rekening gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de reiskosten die gemaakt worden in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure of het verzorgen van de belastingaangifte, het te betalen griffierecht bij een beroepsprocedure, de kosten die eventueel gemaakt worden voor het opvragen van medische gegevens tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure etc.

Het contributiebedrag voor het lidmaatschap in 2004 is per maand 3,43 per kwartaal 10,29 per half jaar 20,58 en per jaar 41,16.

Contact met ANGO:

Bezoekadres:
Koningin Wilhelminalaan 17
3818 HN Amersfoort

Correspondentieadres:
Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Telefoon:
(033) 465 43 43
Telefax:
(033) 465 43 53

E-mail:   info@ango.nl
Internet: www.ango.nl
             www.handicap.nl

Bankrekening: 69.75.12.916
Postbankrekening: 10781
KvK 32072748
Btw NL.8075.22.612.B.01