Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Probleempje, zigeuners.

(28-1-2007)

 

Afgelopen week stond er in één of andere krant een stuk over zigeuners. We krijgen er door het toetreden van een aantal Oostbloklanden zo’n 6 miljoen zigeuners bij in de EU. De zigeuners zijn een volk dat in WOII veel heeft geleden. Hitler en z’n maten hadden namelijk besloten dat deze mensen behoorden tot de “Untermenschen” van deze planeet, en dat ze dus geen nut hadden. Daartoe was de beste oplossing dit volk uit te roeien, en dat is dan ook gebeurd voor zover de kans er was. Heel veel zigeuners zijn vergast of op andere wijze vakkundig vermoord.

Het uitroeien van de zigeuners wordt wat minder vaak genoemd als het over de Holocaust gaat, maar er is geen verschil met wat er met de Joden is gebeurd. En net als ik ergens op deze site een keer gezegd heb over de Joden: de Holocaust is in mijn ogen voor zigeuners geen aanleiding om tot in de lengte van dagen de rol van slachtoffervolk te gaan spelen. De huidige twintigers van de zigeuners zijn de achterkleinkinderen van de zigeuners die de SS-ontberingen hebben geleden tijdens de Holocaust, net als bij de Joden. De nog levende overlevenden van die tijd hebben recht van spreken, en ook hun kinderen. In gevallen zelfs hun kleinkinderen, maar niet de achterkleinkinderen. Wat mij betreft althans. Norman Finkelstein, zelf Jood, heeft een uitermate verhelderend boek geschreven over de processen die dit rücksichtslos uitbuiten van de Holocaust beschrijven, “De Holocaust-industrie”.

Een aantal Joden heeft de neiging de WOII-tijd nog te gebruiken om een vorm van speciale status voor het Joodse volk te behouden. Zelfs Godfried Bomans had het er al over. Het is in mijn ogen absoluut not-done! Zeker ook met in het achterhoofd de gebeurtenissen die zich soms in het huidige Israël als Joodse staat afspelen. Al moet ik wel zeggen dat ik, als ik moet kiezen, de staat Israël steun en niet de Palestijnen. Maar dat komt door de historie van het ontstaan van die staat, al beginnend ver voor WOII.

Bovenstaande gaat ook op voor de zigeuners. De zigeuners hebben nogal eens de neiging de rol van slachtoffer op zich te nemen. In mindere mate dan de Joden, maar hun historie is dan ook minder bekend. Toch zal ook het zigeunervolk zich eens moeten gaan bezinnen op wie ze nu eigenlijk zijn en wat ze willen. Aangezien ik niet van liefdevol doodknuffelen van bevolkingsgroepen hou, kan ik gewoon zeggen dat in de landen waar zich grote groepen zigeuners bevinden ze als een grote last worden ervaren. En in heel veel gevallen volkomen terecht. Ondanks de in een aantal landen al decennialang durende projecten (leveren van goede huisvesting, helpen richting opleidingen, werkbegeleiding etc) om de zigeuners uit de ellende te halen waarin ze vaak leven, is er geen steek veranderd. Criminaliteit, verpaupering, geweld, onhygiënische leeftoestanden, prostitutie, drugshandel etc: het behoort tot het vaste terrein van de woongebieden der zigeuners, waar dan ook in Europa. In Brussel, onze lichtende hoofdstad van de heilige Europese Unie, is het zelfs zo ver dat er nu bedelvergunningen worden uitgegeven om het bedelen (plus beroving) door zigeuners tegen te kunnen gaan door hen geen gewoonweg geen vergunning tot bedelen te geven…

Met de toetreding van een aantal nieuwe landen in de EU beginnen de zigeuners zich nu langzaam te verspreiden door de EU, de verschijnselen die zich rondom hen afspelen met zich medenemend. De nieuwssites uit de verschillende landen van onze EU afschuimend zie je vanzelf deze berichten al binnendruppelen. Zelfs in onze Zuiderzeestad gonzen al de verhalen over drie zigeunervrouwen die inbreken en proberen met smoezen je huis binnen te komen.

Wat mij betreft wordt het tijd dit probleem dat een aantal Europese landen al decennialang binnen de grenzen heeft, en dat nu dus een Europees probleem wordt, eens op Europees niveau goed aan te pakken. Op een wat dwingender wijze dan dat tot nog toe gebeurd is in de landen die het al jaren proberen. Tenslotte zijn ook de zigeuners nu Europese burgers, en hebben hun kinderen recht op een beter leven dan hun voorouders tot dusverre hebben geleefd. En ook om te voorkomen dat dit straks in de nabije toekomst geen nieuw soort racisme met al z’n uitwassen gaat veroorzaken, alleen door de angst het probleem te benoemen en aan te pakken. Daar hebben we nu tenslotte genoeg ervaringen mee.

 

Hans Langbroek

 

Holocaust

 

Schokkend!