Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wonen in Enkhuizen, voetballen, en noaberschap in de regio

(3 juni 2012)

 

Niet zo heel lang terug kwam er van alles aan de orde in de raadsvergadering dat met wonen, groen en voetballen te maken had.

Het ging erom of het stuk grond tussen het Streekbos en het Bolwerk, het potentieel gewenste Gommerwijk West-west, wel of niet bebouwd zou moeten gaan worden. Of dat die grond omgevormd zou moeten worden tot een combinatie van waterpartijen en groene recreatie/natuur, met aan de randen er van woningbouw.

Daarnaast vonden er raadsleden dat ook onderzocht moest kunnen worden of de sportvelden op Immerhorn bebouwd konden worden met bijvoorbeeld een wijk van 600 woningen. Dat laatste was dan een visie die bouwondernemers Scholten en Welwonen graag zouden ontwikkelen.

Deze twee bedrijven waren bij VVD/D66 op bezoek geweest met hun bouwvisies voor Immerhorn, en hadden die fractie enthousiast gekregen voor iets dergelijks. De bedrijven zouden dan als tegenprestatie sportvelden realiseren op het stuk grond tussen het Streekbos en het Bolwerk, gratis Gratis bestaat natuurlijk niet, de prijs voor zon sportcomplex zou dan waarschijnlijk betaald worden door degenen die de huizen in de nieuwe wijken gaan kopen.

 

Maar in ieder geval: om verschillende redenen heb ik tegen dat geheel gestemd. En dus vr behoud van groen op Immerhorn, en vr de combinatie groen/water met aan de rand bebouwing van het land tussen Bolwerk en Streekbos.

Sowieso staat in het verkiezingsprogramma van Nieuw Enkhuizen dat wij voor groen houden van Immerhorn zijn, en daar het liefst de sportvelden gelokaliseerd zouden willen laten blijven. Dat is dan iets wat je suggereert te beloven, en dus iets om jezelf richting je kiezers aan te houden als er geen zwaarwichtige redenen zijn om anders te stemmen.

Uiteraard kun je zeggen dat je zaken moet kunnen laten onderzoeken zonder daar consequenties aan te verbinden. Maar zo werkt dat in mijn ogen niet.

Als je iets laat onderzoeken, wat geld kost, dan krijg je te maken met uitkomsten van een onderzoek. Als de uitkomst van zon onderzoek inhoudt dat er geen bezwaren zijn om op Immerhorn te bouwen n om tussen het Bolwerk en het Streekbos te bouwen, dan zul je moeten zeggen waar je voor gaat. Je laat iets tenslotte niet voor niets onderzoeken.

Het gaat om keuzes. Als je kiest voor groen, dan kies je voor groen. Als er geen reden is om daar vanaf te wijken, is er ook geen reden om andere opties die je niet wilt op hun mogelijkheden te laten onderzoeken. Iets laten onderzoeken is namelijk niet vrijblijvend, en ik heb de indruk dat degenen die vr onderzoek hebben gestemd zich dat niet goed realiseren.

 

Daarnaast is er een andere reden om niet Enkhuizen vol te willen bouwen. Die reden is dat Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland heel langzaam, maar zeker, naar elkaar toe groeien. Door het Rijksbeleid van taakafstoting en door EU-beleid zijn kleinere gemeentes steeds minder in staat zelfstandig de snel complexiserende taken die ze op hun bord krijgen goed te volbrengen. Kleinere gemeentes gaan daardoor dan ook vaker en vaker samenwerken op allerlei gebieden. Ook in West-Friesland gebeurt dat, en in Oostelijk West-Friesland. Dat laatste is Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeentes).

 

Deze steeds intensievere samenwerkingen komen op een gegeven moment op een punt dat samenvoeging van gemeentes een betere optie is dan gekunstelde zelfstandigheid. Men is dan over een samenhangend gebied veel beter in staat een integraal beleid te voeren dan dat kleine aparte gemeentes dat kunnen.

Dan noem ik bijvoorbeeld beleid op gebieden als woningbouw, winkelvoorzieningen, natuur en recreatie, economische activiteiten, sociale voorzieningen, infrastructuur etc. Dat zijn beleidsgebieden die effectiever in een samenhangend gebied integraal ontwikkeld kunnen worden.

 

Nu is het zo dat elke gemeente zn eigen woningbouwprogrammas en -locaties ontwikkelt, zn bedrijventerreinen lokaliseert, zn natuur ontwikkelt (of juist niet) en dat soort dingen. Dat houdt in dat je over relatief kleine subregios enorm versnipperde beleidsuitvoeringen krijgt, die lang niet altijd samenhang hebben met elkaar.

Feitelijk is het dan juist voor de inwoners van zon gebied effectief en positief als elke gemeente zou kunnen doen waar hij goed in is. Enkhuizen houdt zich dan meer bezig met economie en toerisme, Stede Broec meer met woningbouw en voorzieningen, Drechterland met woningbouw, groen en recreatie. En die in elkaar overlopende zaken in samenhang met elkaar in een integraal ontwikkeld beleid van ruimtelijke ordening en visies.

 

Eenieder die kan doen waar-ie goed in is: dat kan als de subregio n geheel wordt! Als Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland op termijn n gemeente worden

Vooralsnog wordt er steeds intensiever samengewerkt. Dat vergt van lokale politici overwinning van sentimenten, van ambtenarenapparaten over de schaduw van de eigen bedrijfscultuur heen springen, en van inwoners wat flexibiliteiten. Dat laatste ben ik trouwens het minst bang voor. De jongeren en jongere volwassenen van de drie gemeentes zien het hele genoemde gebied vaak al als n leefgebied en actieradius.

Ook het bedrijfsleven ziet samenvoeging van de drie gemeentes als een zegen, eenheid van beleid is tenslotte zker in het belang van bedrijfsleven. Waardoor economische activiteit betere kansen krijgt, meer werkgelegenheid in de eigen regio creert, en minder forenzenverkeer veroorzaakt.

Daarnaast is het gewoon leuker om dicht bij je werk te kunnen wonen! Geen files, minder verloren tijd per dag, minder reiskosten, minder uitlaatgassen etc!

 

Dat alles, met deze visies voor een toekomst voor de kinderen en hun kinderen in mn achterhoofd, heb ik dus tegen de plannen gestemd om zomaar vrije grond vol te zetten met woningen die op dit moment n niet nodig zijn, en in de toekomst in de weg staan om een samenhangende regio te kunnen realiseren. Eeuwig zonde, dat voor een paar centen extra!

 

Hans Langbroek