Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De amateuristische onmachtigheid der Westfriese bestuurderen!

 (5 juni 2005)


 

Zaterdag 4 juni 2005 stond er in het Noordhollands Dagblad een artikel over de Westfrisiaweg. Dat is een voor West-Friesland zéér noodzakelijke verbindingsweg tussen Enkhuizen en Alkmaar. Deze nog niet bestaande weg zou de ontsluiting voor West-Friesland betekenen, vanaf Alkmaar namelijk is Nederland (en Europa…) normaal bereikbaar. Dus ook voortaan voor West-Friesland als die Westfrisiaweg er komt.

 

Maar er wordt al jaren over gepraat. Eerst werd er geen geld voor gereserveerd door de Provincie, en toen dat uiteindelijk wél het geval was zijn de Westfriese colleges van B&W gaan miereneuken over bijdrages, tracés die ze niet bevallen en dat soort dingen! De heren bestuurderen, voornamelijk de verantwoordelijke wethouders, kunnen het gewoonweg niet laten om met een mentaliteit van “je komme moôi niet an moin voif bunder laând zeun!” te gaan zeveren over iets dat deze regio in álle opzichten zou kunnen laten bloeien als dat de afgelopen paar eeuwen niet is gebeurd (neem als voorbeeld wethouder Neefjes van Hoogkarspel…)! Ze ontnemen de burgers en het bedrijfsleven de unieke kans om van deze regio een gouden plaats om te wonen en werken te maken; met werkgelegenheid, welvaartsmogelijkheden, lokale overheden die uit het slop raken, voorzieningen die in zo’n bloeiende regio recht van bestaan hebben waar we nu naar snakken en ga zo maar door!! Dit is als burger, werkman, raadslid en mens die zich betrokken voelt bij z’n leefomgeving om rázend van te worden!

 

Als dit niét door kan gaan door onmachtigheid, incapabiliteit, eigenzucht, egotripperij en domme blindheid denk ik dat de burgers van West-Friesland alle recht hebben deze bestuurders op wat voor een wijze dan ook op een zéér ruw matje te roepen! Wat er nu gebeurt is schandalig.

Ik wil mijn regio niét naar de verdommenis zien gaan door mensen die als bestuurders hun eigen kneuterigheid niet kunnen overwinnen!!

 

Boos raadslid van Nieuw Enkhuizen, Hans Langbroek.