Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

West-Friese Vlag

(23-10-2010)

 

Lestig hadde we nun praatje in de kemissie over de vlag van West-Frieslnd. We moste der veur wese of der teuge. Nou ken ik zjgge dat ik zuks altaid wel moi vin, dus ik hew zaid dat wai as Nieuw Enkhuizen der veur stemme gane.

As baipraatje hew ik nag un aige verhaaltje houwe over as dat ut wel mogeluk wese kenne moet dat we den as West-Friese zainde are nakomelinge van de ouwe Friese van veurhien benadere gane om weerderes un beetje te kenne kome tot ien aniensloten sortig Frieslnd. Weerom teslotte niet, zou je zjgge kenne toch? Der benne der teugewordeg wel meer die wat an der aige identitait doen gane. Zuks ken nameluk allegaar in de EU!

 

As je kaike naar Cataloni in Spnje, of naar Corsica in Frankraik, of zellefs naar Bayerische mense deer in Duitslnd, of naar de Skotte deer in Engelnd, en den k nag de Bske tussen Frankraik en Spnje in, den ken je bedat toch wel zjgge datter allerlai beweginge benne die der aige vroeger ontstane identitait weer zon beetje an ut terrug soeke benne.

Zuks is moi, wai kennen der den k moi an meedoen as West-Friese zainde. Aigeluk benne Friese en West-Friese ien volluk. Deer hre den k nag de Friese in Duitslnd bai, de Nord-Friese en de Ost-Friese. Dat ien na leste, Nord-Frieslnd, deer is main moeder vroeger bore.

Maar z het je aigeluk van Allekmaar tot bedat an Denemarreke toe ien grot vormaleg Frieslnd, en de grotste hap van de mense die deer nag wone hewwe allegaar un pittuge zot Fries bloed in hullie adere strome. Behallefe in Groninge, deer benne de Sakse infiltreerd.

 

Deerom hew ik dat deer in de kemissie zaid over die Friese. Je snappe wel, der is ter den altaid wel ientje die mierekt over dat je as je z prate gane, je aigeluk een soortig van Wilders benne. Dat beurde deer in de kemissie den vezellef k netuulek.

Maar zuks sklt me niks, ze hewwe hier van de PeevandeA k welderes vaker zaid dat ik der ientje ben die op die man laikt. As ik je nou zjgge ken as dat zuks netuulek hillegaar ut geval niet is, den ken ik je zuks netuulek k antone.

As je goed lese wat ik allegaar skraif hier, en den zuks allegaar vergelaike gane met wat de West-Friese teugewordeg allegaar prate, den ken je zien en lese dat hoe as ik ut hier allegaar zjg un miks is van Wurvershaufs, Andaiks, Henkuzers, en Grotebroekers! Nou, as je den niet internasjonaal orinteerd benne en noemd worre ken, den weet ik ut k allegaar niet meer hoor! As je toch vier tale deur mekaar skraife kenne, en prate kenne, den ben je toch gien ressist denk?! Nei toch denk?!

Okee den, ik moet welderes effe eelluk zjgge dattik de Wurverhaufse maide een pittug stukkie moier vin den die are allegaar in West-Frieslnd, maar deer ben ik den toch k weer niet de ienige in hoor! Der benne der veul meer die zuks zegge, en altaid al zaid hewwe!

Zuks is niet echt ressisme, je kaike gewon welderes om je hien. Meer niet.

 

Maar as we es un keertje met ze alle un klaine poging doen gane om weerderes un beejtje tot ien kultuurgebiedje te kome, baseerd op voorhiene gebiede die we as Friese, en as Friesbloedig in de adere, oit had hewwe, den ken zuks un keertje in ose toekomst best welderes skoftig moi blaike te zain.

 

Netuulek bedoel ik niet derekt te zjgge dat we as Friesegsortege zdaneg ose identitait terrug zoeke gaan moete dat we os metien k vraivechte gane of zuks, maar een pittug stukkie vraihaid mag der welderes weer kome gaan denk ik. En cente.

 

As je goed kaike: Weer benne alle cente van Slochtere allegaar hiengaan? Allegaar naar Holland, naar de Rndstd! Ze hewwe deer goeie sier maakt van wat in weze ose cente benne, Slochtere lait op vormaleg en aigeluk Friese gronde!

Wat hewwe wai hier in West-Frieslnd krgge van die cente? Hillegaar niks, gienienseg ien weg ken derof! Ien weg kenne we gienienseg kraige! Deer moete we 40 jare veur bedele, veur wat in weze ose aige cente benne! Same met die are Friese an de overkant deer van ut Aisselmeer, en die deer allegaar vlkbai Denemarreke! Die kenne k noit deres wat kraige van hullie nasjenale overhede! Van hullie aige cente niet!

Nee, de Hollanders hewwe hullie gebiede moi allegaar opkalefaterd, ze hewwe moie nodzakeleke wege anlaid, en dersellef alles toebedeeld as dat hun hartjes begeerd hewwe.

En wai hier, en de Friese deer an de overknt, en die Friese deer in ut Noorde van Duitslnd bai Denemarreke, wai allegaar same hewee hillegaar niks erreges van krgge! Hillegaar gien ien cent!

 

Deerom zjg ik: we moete as aigelek allegaar Friese zainde ose aige identitait weer hervinde gane, en deer wat sinnegs mee doen gane.

En k niet vergete: we wille ose cente veur een pittug deel terug hewwe die roofd benne deur die vrekkege Hollanders!

 

Friese en Friesegsortege: ien veur alle, alle veur ien! Ien Frysln!

 

Hans Langbroek

 

West-Friese vlag

 

 

Friese vlag

 

 

Nord-Friesische vlag

 

 

Ost-Friesische vlag