Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Wederom SMC
(29 oktober 2009)
 
Onderstaand persbericht is naar de media gegaan deze week. De inhoud is duidelijk. Maar wat ik nu nog steeds wil weten, al meer dan twee jaar lang, is wat er aan zorginstellingen en aan polikliniek komt in de Vijzelstraat.
Dat blijft en blijft maar vooruit geschoven worden, en steeds horen we als raad dat er gepraat wordt en er "nú bijna" resultaat is. Dat "bijna resultaat" was immer de enige reden dat de raad accepteerde dat het zo lang duurde allemaal.
Nu zegt projectontwikkelaar De Nijs dat ze de boot bewust hebben afgehouden richting zorgpartijen en polikliniek.... Dat houdt schijnbaar in dat wij als raadsleden niet correct ingelicht zijn, er waren geen gesprekken en overleg zoals ons verteld is, maar de boot werd bewust afgehouden.
Dan voel je je als volksvertegenwoordiger enigszins bescheten mag ik wel zeggen. Het vertrouwen in deze projectontwikkelaar zakt bij mij persoonlijk dan ook naar het nulpunt. Iemand die mij bewust incorrect inlicht over zaken en hoedanigheden geeft geen basis tot onvoorwaardelijk vertrouwen tenslotte. Daarbij komt ook nog eens dat ik vind dat niet het grote geld van De Nijs uit dient te maken wat hier in deze stad gebeurt, maar degenen die door de burgers als hun vertegenwoordigers in de raad gekozen zijn.
 
Dát is wat ik vind.
 

PERSBERICHT

 

 

Gemeente Enkhuizen

Publiek/Communicatie

Postbus 11

1600 AA Enkhuizen

 

Telefoon                     (0228) 36 01 17

Fax                            (0228) 31 33 12

E-mail                        g.dejong@enkhuizen.nl

 

 

Datum: 28 oktober 2009

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst De Nijs Care B.V. en Woonzorggroep Wilgaerden

 

De Nijs Care B.V. en Woonzorggroep Wilgaerden hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend betreffende de realisering van ca. 45 wooneenheden voor ouderen in het plan ‘De Vijzeltuin’ aan de Vijzelstraat, thans het Sociaal Medisch Centrum (SMC). Daarnaast zal Wilgaerden zorg op maat leveren aan bewoners van de ook te realiseren nultredenwoningen. De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het stadhuis van Enkhuizen in aanwezigheid van wethouder Boland.

 

Behoud van de zorg

Aanvankelijk zou de samenwerkingsovereenkomst door de partijen eerder worden getekend. Overleg over de laatste juridische details en de herfstvakantie zorgden voor enige vertraging. “Met de ondertekening van de overeenkomst tussen De Nijs en Wilgaerden is een volgende belangrijke stap gezet richting de realisering van het project en voor het behoud en de versterking van de gezondheidszorg in Enkhuizen,” aldus wethouder Boland. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat er ten aanzien van de zorg nu duidelijkheid is ontstaan voor alle betrokken partijen. Wilgaerden is een grote en solide partij en de nu verkregen duidelijkheid zal zeker een aanzuigende werking hebben op andere zorgpartijen om zich in de ‘De Vijzeltuin’ te vestigen.” Binnen het totale plan is nog circa 1.000 vierkante meter beschikbaar voor andere zorgpartijen.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld Communicatie, mw. G. de Jong, tel.: (0228) 36 01 17 of  wethouder Boland, via het bestuurssecretariaat, tel.: (0228) 36 02 85.