Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Water aan het Waaigat

(26-7-2005)

 

Eervorig jaar had ik een stukje met een visie over het Waaigat geschreven op de site van Enkhuizen Bruist. Dat leverde me een flink stuk kritiek van verschillende kanten op, maar ook bijval van diverse kanten.
 

Ik ben persoonlijk nog steeds van mening dat het water langs het Waaigat ’s zomers een kwalijk riekende plek is, en met mij delen ook anderen die mening. Er liggen doorgaans ook behoorlijk wat ongerechtigheden in dat water, en daarbij is het flink vervuild door de voormalige drukkerij/papierfabriek die ernaast zat. Door de inrichting van de omgeving heeft het stuk water geen zeer grote kwaliteitsverbetering meer voor het landschap daar ter plekke. Je kunt hooguit zeggen dat er een zekere historische waarde aanzit, maar ook daarover is dispuut te voeren. Het is daar gewoon géén mooie plek!

 

Ik heb nog steeds het idee dat die plek efficiënter en beter te gebruiken is. Twee jaar terug vond ik al dat dat water gedempt zou kunnen worden voor nuttiger doeleinden. En dan bedoel ik met nuttiger niét de plek volbouwen met nóg meer woningen…

 

Er kan een groot stuk openbaar groen aangelegd worden. Onze binnenstad is namelijk aan het verstenen door het volbouwen van al die “inbreiplekken” dat de laatste jaren is gedaan en nog steeds gebeurt, en dat houdt in dat het binnenstadse groen steeds minder wordt. Iedereen kan dat zien, en kent de voorbeelden daarvan.

Een groot stuk openbaar groen is belangrijk! Bijvoorbeeld belangrijk als speelplek voor kinderen, of als rustige plek voor de ouderen die straks in het te bouwen seniorencomplex komen te wonen. Ook bevordert groen, zoals reeds jaren is aangetoond, het welzijnsgevoel van mensen. Een groot stuk groen op die plek sluit daarnaast nog eens goed aan op het Snouck van Loosenpark. Er wordt een soort groen hart gecreëerd in de binnenstad, heel mooi!

 

Onder zo’n behoorlijk stuk openbaar groen is het mogelijk een parkeergarage te realiseren. Met een goed parkeerverwijzingssysteem vanaf buiten de stad kan dan een deel van het verkeer dat de binnenstad als doel heeft naar zo’n parkeergelegenheid geleid worden. Het houdt veel auto’s uit de binnenstad, het is een parkeergelegenheid vlak bij het centrum (voor dagjesmensen en toeristen hooguit 150 meter lopen), er kunnen huurplekken gerealiseerd worden voor binnenstadbewoners (bij een inspraakavond in de Nieuwe Doelen over verkeers- en parkeerplannen werd door bezoekers aangegeven dat daar animo voor was!) en eventueel zelfs voor hotels, en al met al lost het een deel van de verkeersdrukte van de binnenstad dus op wat betreft parkeren, het aantal rijbewegingen en blik op straat.

 

Ook is het bij demping van het Waaigat niet meer nodig nutteloze dure renovatiekosten op te brengen voor de Kat en Hondbrug, een brug die bestaat als overbrugging van een stukje water dat als een nutteloze appendix van 80 meter de stad insteekt.

 

Maar dit is natuurlijk slechts mijn mening hierover, en ik ben benieuwd wat anderen hiervan vinden…

 

Hans Langbroek.