Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

en het referendum

(24 mei 2005)

 

 

VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In onderstaand stukje van Tiscali Nieuws laat de partij toch anders zien vind ik een beetje.

 

UTRECHT - 22/05/05 - (Novum/Tiscali) - VVD-fractieleider in de Tweede Kamer Jozias van Aartsen sluit niet uit dat zijn partij bij 'nee' in het referendum over de Europese grondwet deze uitkomst niet overneemt. In Netwerk zei Van Aartsen het referendum als advies van de kiezer 'zeer, zeer serieus' te nemen. "Maar het is geen bindend referendum. Het is een advies."

Andere partijen in de Tweede Kamer hebben toegezegd het referendum als bindend te zullen beschouwen, ongeacht de uitkomst. De enige voorwaarde die zij stellen is dat de opkomst boven de dertig procent uit moet komen.

Van Aartsen zei op 2 juni, de dag na het referendum, met zijn fractiegenoten te zullen bespreken hoe de uitslag van het referendum door zijn partij zal worden geďnterpreteerd. "Dan zullen we zien hoe zwaar we de uitslag nemen. Als er een 'nee' uitkomt moeten we heel goed nadenken of we dat naast ons neer kunnen leggen."

De VVD is over het algemeen geen voorstander van het houden van referenda. Van Aartsen zei echter geen spijt te hebben van de liberale steun voor een referendum over het Europese grondwettelijke verdrag. Hij zei er nog vertrouwen in te hebben dat er een 'ja' uit kan komen. Opiniepeilingen wijzen uit dat het kamp van de 'nee-stemmers' inmiddels ruim 60 procent bedraagt en nog altijd groeit.

Van Aartsen was niet onverdeeld positief over de ja-campagne van het kabinet. "Het is jammer dat het kabinet te lang de indruk heeft gewekt dat het referendum een zaak van de Kamer was, en niet van het kabinet."

 

De -V- van Volkspartij. Een Volkspartij staat achter het volk en gaat met het volk. Als een compleet volk in meerderheid uitspreekt iets niet te willen, of wel te willen, dan lijkt het mij toch dat je als Volkspartij daarin meegaat. Er wordt niet voor niets gevraagd wat dat volk wil, ook de VVD was daar niet tegen. Om dan te zeggen: “Ja, maar het is alleen maar raadgevend!” vind ik eerlijk gezegd lák hebben aan dat volk waarvoor je zegt te staan!

 

De -V- van Vrijheid zie ik in de VVD-“hoera”mening over het overhevelen van grote delen van de Nederlandse macht tot zelfbeschikking naar Brussel, waardoor die zelfbeschikking dus grotendeels naar Brussel gaat en voor ons verloren is, óók niet terug. Vrijheid is per definitie zelfbeschikking! Als je die macht tot zelfbeschikking weggeeft is je vrijheid ook weg! Je laat anderen over jou beschikken. Om zoiets vrijwillig te willen is voor mij onbegrijpelijk. Maar het is dus voor deze partij straks geen Vrijheid meer in het vaandel lijkt me…

 

De -D- van Democratie is ook behoorlijk gedegenereerd bij de VVD. Een referendum is volgens véle beroemde democraten uit heden en verleden toch écht het ultieme democratische middel! Als je als partij sowieso al in je vaandel hebt dat je tegen referenda bent, en dan de keer dat je er wel in meegaat aangeeft dat die uitslag voor jou niet meer betekent dan een advies, dus volledig te negeren is, dan ben je niét democratisch!!

 

Bij deze dus: geen Volkspartij, geen Vrijheid en zéker geen Democratie! Maar ik heb het uiteraard over de landelijke partij, ik heb geen idee hoe lokale fracties van de VVD hierover denken.

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen